Blancogemeente (1951 -->)

Wie is ons?

Ons is 'n groep gelowiges vanoor Blanco en George omgewing wat behoort aan God en mekaar.

Ons noem Blancogemeente in George, Suid-Kaap (deel van die NG Kerk familie) ons tuiste.

Ons is 'n gestuurde familie wat deur die krag van die Gees meer en meer soos Jesus word.

Wat Glo Ons?

Ons glo in die Drie-Enige God Vader, Seun en Heilige Gees wat ons en die wêreld regverdig liefhet.

Ons behoort aan Hom.

Ons glo dat ons as dissipels in totale afhanklikheid van die Heilige Gees elke dag in die wêreld leef.

God stuur ons om as ’n gestuurde familie eensgesind en nederig te wees.

God stuur ons ook om vrede en herstel te bring. Dit vra van ons om soos ‘n familie vir mekaar om te gee.

Daarom wil ons liefhê.

Dit gee ons ruimte om God te aanbid soos en wie ons is.

Daarom gee ons vir mekaar ook ruimte.

Dit help ons om uit die Woord te leer en geleer te word.

Daarom sal ons luister.

Dit lei ons om gewillig te dien waar dit goed en sleg gaan.

Daarom gaan ons daagliks in die wêreld uit.

Ons glo ons is geroep om God te eer.

Ons glo ons is gestuur om mekaar en ander op te bou.

Ons is ’n gestuurde familie meer en meer soos Jesus.

Ons leierskap span

Ons leierskap span erken God as die Een wat regeer, lei en sorg. As leiers besef hulle dat hulle saam met mekaar en ander gelowiges geroep is om om te sien na mekaar omdat hulle in die eerste plek Jesus Christus as die Here dien. Daarom staan hulle biddend afhanlik in diens van God. Hulle passie en doelwit is om die gemeente van God te lei en bemagtig om hulle volle potensiaal in Jesus Christus te verstaan, bereik/ervaar en uit te leef.


Gemeenteraad 2019

 

Aanbidding

Andries Olivier ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0728429915 gebed

Renier Schuin ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0832534721


Lering

 


Omgee

Stefan Schoeman ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0832872846 familie

Johan v Greunen ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0828703477 kleingroepe

Nico van Rensburg ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0836359907 gasvryheid


Diens

Sulette Cronjé (email) 0824599615


Oikonomos

Thabu Bester (email) 0728425292


Diensverhoudinge

Andries Olivier ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0728429915

 

Kommunikasie

Donovan Gultig ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0775235162


Stratkom

Willie Gouws ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0833045726

Ferdinand Heymann ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0836555683


Leraars

Cornie Pretorius ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0833038050 gemeente koördineerder & fokus op 30 - 60 jariges

Francois Mulder ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) 0826764275 versorging koördineerder & fokus op 60 jaar en ouer lidmate

Ferdi Boll (email) 0826703773 - fokus op 0 - 30 jariges

 

Cornie Pretorius

Cornelis Johannes (Cornie) Pretorius is op 5 November 1968 in Cradock gebore. Hy ervaar reeds in sy matriekjaar op verskeie maniere hoe die Here vir hom wys dat Hy hom wil gebruik.

Na voltooiing van sy studies aan die Universiteit van Stellenbosch, word hy aan die einde van 1992 as proponent gelegitimeer. Vanaf April 1995 tot Desember 1997 tree hy op as pastorale hulp en jeugwerker in die NG Jeffeysbaai gemeente. Op 1 Februarie 1998 word hy as mede-leraar van Ds. Danie Marais in Blanco bevestig.

Cornie is getroud met Elise en hulle het drie kinders, nl. Emme, Nehan en Henu. Verder is dit vir hom ‘n groot voorreg om saam met elkeen in Blancogemeente en gemeenskap, God se liefde te ervaar en meer en meer te ontdek.


Francois Mulder

Nicolaas Francois Smit Mulder is op 18 Junie 1969 gebore in Bethlehem. Hy was een van ‘n tweeling, maar sy tweeling-sussie, Esperanza, is 6 ure na geboorte oorlede. Francois het reeds op 5 jarige ouderdom sy lewe aan die Here oorgegee. Op 13 jarige ouderdom ondervind hy die Here se roepstem om predikant te word tydens ‘n erediens van ds Komatie van Niekerk te Jeffreysbaai. Hy behaal die grade BA Teologie (1991) en BD (1994) aan die Universiteit van Pretoria. Hy is passievol oor musiek en sang. Francois tree op 7 Desember 1991 in die huwelik met Karina Scholtz. Die egpaar het 3 kinders nl. Roshai, Theo en Maríze. Francois was vanaf 1 Januarie 1995 - 2 Desember 2006 leraar by die Ligkruis gemeente in Middelburg, Mpumalanga en is sedert 3 Desember 2006 mede-leraar by Blancogemeente.

Francois formuleer sy roeping so: “Om soos my oupa Frikkie Kelber, met entoesiasme, omgee en passie GOD SE LIEFDESVERHAAL op kreatiewe wyse te kommunikeer en in verhouding met mense te lééf en te vier!

 

Ferdi Boll

Ferdinand (Ferdi) Boll is gebore op 16 Desember 1992. Hy matrikuleer aan die Hoërskool Florida in Gauteng, waarna hy Teologie gaan studeer aan die Universiteit van Stellenbosch. Aan die einde van sy studies doen hy sy praktiese jaar in ons gemeente in 2016. In Januarie 2017 word hy beroep as derde leraar van die gemeente met spesifieke fokus op die 0 tot 30 jaar groepering in die gemeente. Ferdi is mal oor die natuur, braai en jag. Hy het 'n passie om God se liefde uit te leef en te deel met almal wat sy pad kruis. 

 

GESKIEDENIS van BLANCO


Die geskiedenis van Blanco is nou verwant aan Henry Fancourt White, wat in 1811 in Yorkshire, Engeland gebore is. Hy het in 1820 na Suid-Afrika verhuis, saam met sy ouers, as Britse Setlaars. Hy het as landmeter gewerk en is later na Australië waar hy verdere kennis van padbou opgedoen het. Henry Fancourt White is deur majoor Mitchell, Landmeter-Generaal van die Kaap Kolonie ingevoer om in beheer van die bou van die Montagupas te wees. Ongeveer 250 bandiete het in 1844 begin met die bou van die pas. Hulle is in twee kampe gehuisves, waar die tolhuis vandag is en die tweede kamp was hoër op nader aan die kruin van die berg. Die hoofkwartier van die bouery was geleë waar Blanco vandag is. Ter ere van die knap stuk werk wat onder Henry Fancourt White se bekwame leiding in 1847 voltooi is, het John Montagu voorgestel dat die klein nedersetting wat aan die voet van die pas ontwikkel het, genoem word “WHITE of WHITE’S VILLAGE”. Hierdie naam is later verander na Blanco.


Henry Fancourt White koop die grond aan die voet van die bergpas na voltooiing van die pas en in 1865 verdeel hy die 370 morg, en verkoop dit aan Frances Cook, die res word in erwe opgesny en die klein dorpie word aangelê. Henry Fancourt White bou ‘n dubbelverdieping grasdakhuis op sy eiendom wat hy Blanco House noem. Na sy dood in 1866, word sy eiendom verkoop en staan tot vandag toe nog bekend as Fancourt - vandag wêreldwyd bekend vir sy gholfbane.


Na die opening van die pas, is baie mense na Blanco gelok en talle florende handelspraktyke het hier ontstaan. Dit was op die poskarroete tussen Port Elizabeth en Kaapstad, ‘n besige roete wat bloeiende handel verseker het. Blanco het op ‘n stadium selfs ‘n kollege gehad, genoem die “Newton Institute”.

 

NG BLANCOGEMEENTE


1951 – 2013
Die Blancogemeente was tot 1951 lid van die groter NG Gemeente George (nou Moedergemeente). Vroeg reeds is kerklike byeenkomste in ‘n klein, ondoeltreffende kerksaal op Blanco gehou. Leraars van die Moedergemeente het gereeld eredienste in die saaltjie gehou. Die leraars ds HF Heymans, ds G Lochner en ds CWI Pistorius het ‘n versiendheid in die geskiedenis van die Blancogemeente gehad met die afstigtings van 1950 tot 1951. Die Vleie stig reeds in 1946 af, daarna volg Outeniqualand en George-Suid in Mei 1950 en op 16 Mei 1951 die Blancogemeente.
Vanjaar is die Blancogemeente 60 jaar oud en ons eer die nagedagtenis van al die leraars wat voor die afstigting die
gemeente bedien het.


Afstigting van Moedergemeente
Vroeg in 1951 besluit die Moedergemeente op voorstel van broer JJC Lamprecht en ds HF Heyman dat ‘n proponent in die wyke Blanco en Geelhoutboom geplaas sal word vir intensiewe bearbeiding met die oog op afstigting. In Feb. 1951 word proponent GA Botha, hulpprediker op George in Blanco geplaas met die opdrag om lidmate voor te berei vir afstigting van die Moedergemeente.

Finale Afstigting: 16 Mei 1951
Op 16 Mei 1951 het 520 lidmate die Moedergemeente verlaat om die NG Blancogemeente te vorm. As bruidskat het die gemeente van die Moedergemeente ontvang: ‘n Kontantbedrag van £7000 met drie eiendomme. Onder meer ‘n primitiewe en bouvallige kerksaal op Blanco en ‘n eiendom op Geelhoutboom.

Eerste Kerksraadvergadering
Die eerste Kerkraadsvergadering word op 5 Junie 1951 onder voorsitterskap van ds CWI Pistorius gehou. ‘n Bankrekening word geopen en Prop GA Botha word as voorlopige skriba/kassier aangestel, JP Vosloo as koster met ‘n salaris van £1 per maand en H van ECK as orrelis teen £5 per maand.

Direk na afstigting is ‘n perseel ten bedrae van £750 aangekoop van mnr Danie Barnard asook twee stukke grond vir toekomstige uitbreiding. DA Gerber kry reeds tydens die eerste kerkraadsvergadering opdrag om ‘n nuwe kerksaal te bou met ‘n koste van £5425. Broers JJC Lamprecht, SS Lamprecht en NC van Rensburg word as Boukommissie aangestel.

Eerste Gekombineerde Kerkraadsvergadering
12 Junie 1951
Tydens die eerste gekombineerde kerkraadsvergadering, onder voorsitterskap van ds JG Lochner, word Prop GA Botha beroep as eerste leraar van hierdie gemeente met ‘n jaarlikse salaris van R1000 (plus lewenskoste) en R400 reiskoste per jaar.

notule
Eerste Leraar
Ds. G.A. BOTHA

1951 - 1960
Ds GA Botha word op 4 Augustus 1951 as eerste leraar bevestig deur ds JJ Wasserfall. Op 19 Augustus 1951 word die eeste Nagmaal in die nuwe gemeente bedien deur ds GA Botha.


Nuwe Kerksaal
Die hoeksteen van die nuwe kerksaal word op 29 September 1951 gelê deur ds GA Botha en op 15 Desember 1951 word die kerksaal amptelik ingewy.


Bou van nuwe Pastorie
Die behoefte aan ‘n nuwe pastorie vir die eerste leraar het gelei tot ‘n besluit deur die kerkraad op 19 November 1951 om mnr D.A. Gerber te vra om te begin met die bouproses. Die pastorie is ten bedrae van £4326 opgerig en word dan op 14 Junie 1952 ingewy. Ds Botha het as ongetroude in die gemeente begin en is aanvanklik met groot liefde en hartlikheid deur mev Gertie Gericke gehuisves en het 1952 in die nuwe pastorie ingetrek. Hy tree op 15 Oktober 1955 in die huwelik met Erica de Vos en vyf kinders is uit die huwelik gebore. Reeds tydens die dienstyd van ds G.A. Botha is ‘n kerkboufonds gestig.

Op 11 Augustus 1954 verwoord hy die gemeente se gevoelens as volg:
“IN ONS ALMAL SE HARTE LEWE DAAR DIE VERLANGE OM ‘N KERKGEBOU OP BLANCO
OP TE RIG TOT EER VAN DIE HERE. SO ‘N KERKGEBOU KOM NIE VANSELF TOT STAND NIE.
DAAR MOET GEBID WORD EN GEGEE WORD, EN SOMS OOK GEPLEIT WORD.”
‘n Kerkboufonds word reeds op 11 Augustus 1954 gestig. ‘n Bedrag van £500 sal jaarliks van die dankfeeste geneem en belê word. Aan die einde van 1960 vertrek hy na die Wespoortgemeente in Pretoria en in 1968 word hy leraar van die Brakpan-Noordgemeente tot 29 Maart 1992 waarna hy sy emeritaat aanvaar en op Kleinmond gaan aftree.