Potskerf 19 April 2009

gees_werk_b.jpg

Prediker: Francois Mulder

Teks: Galasiërs 5 : 22

Tema: Die Gees werk deur God se mense


Deurkollekte: Zimbabwe

Kindergroepe: Baie welkom terug na die vakansie. Julle kom soos gewoonlik eers in die erediens bymekaar om te deel in die eerste 10 min se lofprysing. Ons vra ook dat die kinders heel voor by die liturgiese ruimte gaan sit om die  uitbeweeg makliker te maak. Daarna beweeg hulle saam met hulle Groepleiers na die Kleingroepie-lokale.


smiley_watch.jpgTIENERGROEPE:

Vanaand 18:00

Tema: Wat laat jou  tiek!

 

NB! NB! NB! NB! Geen  Kinder- en Tienergroepe oor langnaweke nie!


SONDAG 19 APRIL

11:00 : Volwasse Kleingroepleiers

MAANDAG 20 APRIL

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.

DINSDAG 21 APRIL

19:00 : Gemeenteraadsvergadering

WOENSDAG 22 APRIL

09:00 : Senior Bybelstudie

13:00 : Sluitingstyd Potskerf

18:00 : Tienerleiersbyeenkoms

SONDAG 26 APRIL

Prediker: Cornie Pretorius

Tema: LIEFDE

altyd_in_seisoen.jpg


ons_aanbid.jpg 
AANBIDDING
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha Breedt - 082 920 6979

child_praying2.jpgEnige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir die Verkiesing.


ons_gee_om.jpg

OMGEE
 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan van Greunen - 0828703477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Anthony Cooper (0828281875), en sy gesin.
 • Oom Samuel Bouwer in Medikliniek na beroerte. Kontak nommer Gerrit (seun) 0735579081.
 • Tannie Blanche Kock (Wattleweg 24; 044-8700072) nog in hospitaal.
 • Jackie Calitz (Molendrift; 0845913497) is na Kaapstad vir ‘n operasie.
 • Bid vir tannie Issie de Waal se gesondheid (Airwayweg 20; 0720249882).

birthday_cake_presents.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


protea.jpgPROTEAKLUBUITSTAPPIE – 29 APRIL

SKAAPNEKPOTJIE! Hoe klink dit?  Kan mos net baie lekker wees!  Jannie en Jolene Meyer gaan vir ons hierdie potjie optower. 

Plek:  Carpe Skool se lapa.

Datum: 29 April.

Tyd:  Let asseblief op die tyd, 11h00 by die skool en nie 10h30 soos op die program nie.

Koste: R40,00 per persoon.

Bring saam:  Eie eet- en drinkgerei (ook vir nagereg!), koffie en tee opsioneel.

Bespreek:  Vanweë die vakansiedag op 27 April, is dit nodig dat u  asb. op of verkieslik, voor Sondag, 26 April moet bespreek.  Ons sal heelwaarskynlik nie besprekings daarna kan aanvaar nie.  Bespreek by Sue of Antjie by tel. 044-8708 683 of Jimmy by tel 044-8707797.   Sê asb. aan hulle of u ‘n saamrygeleentheid benodig of aanbied.

Sien u daar!

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in ons gemeente. Neem gerus `n NUWE INTREKKER vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor af te gee.


ons_dien.jpg
DIENS
 • Pieter Pretorius - 0837025744
 
Enigiemand wat by Diens betrokke wil raak is welkom om met Pieter te skakel.

ons_leer.jpg
LERING
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus Coleman - 0763731318
 

Enigiemand wat by Lering betrokke wil raak is welkom om met JS of Marthinus te skakel. So-ook enigeen wat by die reëlings vir die 3de Kwartaal se 64 Dae Fokus betrokke wil raak.

 
PROGRAM - 2de Kwartaal

19 APRIL – 21 JUNIE 2009


Galasiërs 5 : 22

 

gees_werk_b.jpg

19 April - Die Gees bepaal ons gedrag

26 April - LIEFDE

3 Mei - VREUGDE

10 Mei - VREDE    

17 Mei - GEDULD

21 Mei - Donderdag 19:00 Hemelvaart & Nagmaal

24 Mei - Pinksterfees: dr Andries Cilliers

31 Mei - Pinksterfees Nagmaal

7 Junie - GETROUHEID

14 Junie - Vriendelikheid & goedheid

21 Junie - Sagmoedig & selfbeheersd

altyd_in_seisoen.jpg

PINKSTERFEES PROGRAM gelei deur dr Andries Cilliersandries_cilliers.jpg

Sondag 24 Mei - 09:30

Maandag 25 Mei - 10:00 & 19:00

Dinsdag 26 Mei - 10:00 & 19:00

Woensdag 27 Mei - 10:00 & 19:00

Donderdag 28 Mei - 10:00 & 19:00

Sondag 31 Mei - 09:30 Pinkster Fees Nagmaal in Kerkgebou & Kerksaal.

 

deckchair.jpg

 

Voor God in gebed

Jesus, Seun van God,

U het as mens aarde toe gekom om onder ons te woon en vir ons te wys hoe God wil hê ons moet leef.

Soms voel dit vir my ek gee een tree vorentoe en drie tree agteruit wanneer dit kom by groei in my geestelike lewe.

Ek vra dat U, Here Jesus, my in staat sal stel om elke dag al nader aan U te groei en al meer te leef volgens die voorbeeld wat U vir my gestel het.

Ek wil in u voetspore volg.

Ek wil ‘n dissipel van U wees wat U deur alles wat ek doen en sê aan ander mense bekend stel, sodat ook hulle u volgelinge sal word.

Neem my hand in u sterk hand en lei u self my al nader aan U.

Amen.

-Uittreksel uit Elke dag nader aan God


2009logo.jpg
KOMMUNIKASIE
 • Charmaine Pretorius – 0782296347

Enigiemand wat by Kommunikasie betrokke wil raak is welkom om met Charmaine te skakel.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 • Geopende Deure: Weeklikse Gebedsversoek 20 – 26 April.

 • Nuusbrief - April en Mei van Morgenson Sendingstasie.

 • Suid-Kaap Simfonie-orkes tree op Vrydag 24 April om 19:00 in ng kerk Die vleie, hoekwil op. navrae jane mouton 0824553883 of kantoor 044-8501610.

 • Huis JJ Watson hou op 24 April om 09:00 ‘n herfsbasaar.  Heerlike eetgoed en naaldwerk te koop.

 • Arbeidsbediening: Wat dit is – Doelwitte – Hoe werk hulle – hoe kan jy betrokke raak. 


2009logo.jpg 
BAB
(Bate & Administrasie bestuur)
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

Ons jaarlikse basaar vind plaas op 27 Februarie 2009.  Hou asseblief hierdie datum oop en maak seker jy is daar!


2009logo.jpg 
STRATKOM
 • Gerrie Cronjé - 082 777 2226
 • Ferdinand Heyman - 083 655 5683Potskerf 12 April 2009

cross_cloth.jpg

Geseënde Paasfees.  Jesus Christus het opgestaan uit die dood en ons met Hom.  Mag ons die lewe nou reeds aangryp en LEEF!

Oggenddiens:
Prediker: Cornie Pretorius
Teks: Mark 16 : 1 – 6
Tema: Die klip is weggerol


doop.jpgDoop: Jacques en Isabel Fourie se dogtertjie Catherine en Henry en Adri van der Walt se dogtertjie Lehanri word vanoggend gedoop.  Mag God julle as gesinne ryklik seen.

Deurkollekte:  Bediening aan die Jode.


MAANDAG 13 APRIL

18:00: BIDTYD in die Konsistorie

19:00: Erediensbeplanning soos gereël


WOENSDAG 15 APRIL

Die skole heropen.  Baie sterkte aan die skoliere, onderwysers en ouers (ook die oumas en oupas wat saam leer) met die tweede kwartaal.

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms


ons_aanbid.jpg 
AANBIDDING
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha Breedt - 082 920 6979

child_praying2.jpgEnige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir Onderwyseres (nuwe kwartaal).

ons_gee_om.jpg

OMGEE
 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan van Greunen - 0828703477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

h) KANSA: Rita Marx – 044-8708256

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tiaan Stander is Maandag oorlede. Sy roudiens was Saterdag 11:00.
 • Tannie Blanche Kock (H7/044-8700072) is in die hospitaal.
 • Tannie Dorie van Heerden (H11/044-8707972) was in die hospitaal met long-ontsteking.
 • Ds Muller, ‘n vorige leraar van Blancogemeente se seun Johan Muller (self ‘n predikant) is Dinsdag oorlede.

birthday.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

‘n Spesiale gelukwensing aan die volgende Seniors wat 80 jaar en ouer is:

Lewies Botha – 2/4 – 044-8769266

Robert Young – 8/4

Sannie Barnard – 11/4

Dirk Kitching - 11/4 – 044-8707484

Kleintjie Pienaar – 25/4 – 0828596052

Nico Ferreira – 29/4 -044-8707516

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in ons gemeente. Neem gerus `n NUWE INTREKKER vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor af te gee.


ons_dien.jpg
DIENS
 • Pieter Pretorius - 0837025744
 

Enigiemand wat by Diens betrokke wil raak is welkom om met Pieter te skakel.
 
Ons soek vrywilligers om behoeftige mense se huis so gou as moontlik gratis uit te verf.  Verf sal voorsien word.

Soek ook ‘n stofsuier.

Skakel asb Mariet 0823641111 


ons_leer.jpg
LERING
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus Coleman - 0763731318

Enigiemand wat by Lering betrokke wil raak is welkom om met JS of Marthinus te skakel. So-ook enigeen wat by die reëlings vir die 3de Kwartaal se 64 Dae Fokus betrokke wil raak.

crosses_three.jpg

PROGRAM - 2de Kwartaal

19 APRIL – 21 JUNIE 2009


Galasiërs 5 : 22

 

gees_werk.jpg

19 April - Die Gees bepaal ons gedrag

26 April - LIEFDE

3 Mei - VREUGDE

10 Mei - VREDE    

17 Mei - GEDULD

21 Mei - Donderdag 19:00 Hemelvaart & Nagmaal

24 Mei - Pinksterfees: dr Andries Cilliers

31 Mei - Pinksterfees Nagmaal

7 Junie - GETROUHEID

14 Junie - Vriendelikheid & goedheid

21 Junie - Sagmoedig & selfbeheersd

 

dove.jpg

PINKSTERFEES PROGRAM gelei deur dr Andries Cilliers


Sondag 24 Mei - 09:30

Maandag 25 Mei - 10:00 & 19:00

Dinsdag 26 Mei - 10:00 & 19:00

Woensdag 27 Mei - 10:00 & 19:00

Donderdag 28 Mei - 10:00 & 19:00

Sondag 31 Mei - 09:30 Pinkster Fees Nagmaal in Kerkgebou & Kerksaal

dove_cross.jpg

 

 


2009logo.jpg
KOMMUNIKASIE
 • Charmaine Pretorius – 0782296347

Enigiemand wat by Kommunikasie betrokke wil raak is welkom om met Charmaine te skakel.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL
VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 •  
  • Geopende Deure: Weeklikse Gebedsversoek 13 – 19 April.
  • Nuusbrief - April en Mei van Morgenson Sendingstasie.
  • Suid-Kaap Simfonie-orkes tree op Vrydag 24 April om 19:00 in ng kerk Die vleie, hoekwil op. navrae jane mouton 0824553883 of kantoor 044-8501610.


2009logo.jpg 
BAB
(Bate & Administrasie bestuur)
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Potskerf 5 April 2009

 montage1.jpg
Oggenddiens:

Prediker: Eben Fourie

Teks: Joh 5 : 1-9 en 10 : 7-10

Tema: Jare en jare gestremd deur die lewe of besig om die lewe voluit te geniet.


doop.jpgDoop: Kobus en Lizette Odendaal se dogtertjie Hannah Marie word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seen!


PAASNAWEEK 2009           

crucifixion.jpgPrediker: Cornie Pretorius

10 April 09:30: Goeie VRYDAG Erediens en Nagmaal


12 April 09:30: Paasfees SONDAG


Deurkollekte:  Môreson Kinderhuis

 

MAANDAG 6 APRIL

18:00: BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning soos gereël


ons_aanbid.jpg 
AANBIDDING
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha Breedt - 082 920 6979

child_praying2.jpgEnige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir Ons kinders met vakansie.

ons_gee_om.jpg

OMGEE
 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan van Greunen - 0828703477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

h) KANSA: Rita Marx – 044-8708256

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Anthony Cooper (0828281875), en hulle gesinne.
 • Bid vir tannie Issie de Waal se gesondheid (Airwayweg 20; 0720249882).

Deur die wonderlike genade en liefde van Jesus Christus gaan dit goed met my en geniet ek ondanks my kanker steeds 'n gelukkige lewe.

Ek ontvang steeds chemo behandeling maar is daarvan oortuig dat dit met Jesus aan my sy net tydelik sal wees.

Ek leef elke dag in diepe afhanklikheid van ons Hemelse Vader en kan Hom nie genoeg loof en prys vir al Sy liefde en genade teenoor my nie.

Ek en my gesin is ook opreg dankbaar vir elke gebed waardeur U as gemeente van Blanco vir my,  en ook vir my gesin aan  ons Hemelse Vader opdra.

Ons weet verseker dat dit 'n groot verskil aan ons lewens maak.

Baie dankie vir u Liefde en omgee!!.

Anthony Cooper Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in ons gemeente. Neem gerus `n NUWE INTREKKER vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor af te gee.

 


ons_dien.jpg
DIENS
 • Pieter Pretorius - 0837025744
 
Enigiemand wat by Diens betrokke wil raak is welkom om met Pieter te skakel.

ons_leer.jpg
LERING
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus Coleman - 0763731318

Enigiemand wat by Lering betrokke wil raak is welkom om met JS of Marthinus te skakel. So-ook enigeen wat by die reëlings vir die 3de Kwartaal se 64 Dae Fokus betrokke wil raak.

crosses_three.jpg

PROGRAM - 2de Kwartaal

19 APRIL – 21 JUNIE 2009


Galasiërs 5 : 22

gees_werk.jpg

19 April - Die Gees bepaal ons gedrag

26 April - LIEFDE

3 Mei - VREUGDE

10 Mei - VREDE    

17 Mei - GEDULD

21 Mei - Donderdag 19:00 Hemelvaart & Nagmaal

24 Mei - Pinksterfees: dr Andries Cilliers

31 Mei - Pinksterfees Nagmaal

7 Junie - GETROUHEID

14 Junie - Vriendelikheid & goedheid

21 Junie - Sagmoedig & selfbeheersd

 

PINKSTERFEES PROGRAM gelei deur dr Andries Cilliers


Sondag 24 Mei - 09:30

Maandag 25 Mei - 10:00 & 19:00

Dinsdag 26 Mei - 10:00 & 19:00

Woensdag 27 Mei - 10:00 & 19:00

Donderdag 28 Mei - 10:00 & 19:00

Sondag 31 Mei - 09:30 Pinkster Fees Nagmaal in Kerkgebou & Kerksaal

deckchair.jpg

Gal. 5 : 22

“Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing”


Waar die gawes wat die Gees gee die instrumente is waarmee ons die Here moet dien, is die vrug van die Gees die gesindheid waarin ons die gawes benut.  Dit help nie jy beskik oor die wonderlikste gawe en jy word geken as ‘n hoogmoedige en selfsugtige knorpot nie.

Liefde is tegelyk gawe en vrug.  Dit is die liefde van God wat deur sy Gees in jou hart uitgestort word en wat jou lewe deursuur sodat jy mettertyd leer om al hoe meer soos Jesus lief te hê.  En dan kan jy elkeen van die ander openbarings van die vrug van die Gees hier byvoeg.  As die grondslag van liefde eers gelê is, is vrede en vreugde sommer byderhand.  En as ‘n mens liefhet, kry jy dit reg om geduldig en vriendelik te wees omdat liefde graag uitreik na mense.  ‘n Hart vol liefde wil graag sy goedheid met ander deel.  Wanneer ‘n mens opreg liefhet, sal jy ook getrou wees aan die Een vir wie jy lief is en sal jy bereid wees om jouself in toom te hou wanneer dit lyk of sake besig is om handuit te ruk.

Die Heilige Gees gee vir ons nuwe lewe.  Ons leef dag vir dag vanuit sy krag;  nou moet ons sorg dat ons gedrag, ons manier van lewe, gekenmerk word aan die vrug van die Gees.

Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal (vgl. Gal. 5:25)

Uittreksel uit Hoop van die Lewe – Johan Smit

 


2009logo.jpg
KOMMUNIKASIE
 • Charmaine Pretorius – 0782296347

Enigiemand wat by Kommunikasie betrokke wil raak is welkom om met Charmaine te skakel.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL
VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 • Besoek George Blommeklub se Paasblommeskou  in St Marks Katedraal, Yorkstraat vanaf 11 tot 13 April
 • Tye: Saterdag 9:00 tot 14:00
 • Sondag 12:00 tot 16:00
 • Maandag 9:00 tot 16:00
 • Geopende Deure: Weeklikse Gebedsversoek 6 – 12 April.
 • Etensuurkonsert  op Woensdag 8 April    Moedergemeente 13:10 – 13:45 Fluit en harp duo - Karlene Roux (fluit) en Olga Bosman (harp).
 • Etensuurkonsert  op Woensdag 15 April    Moedergemeente 13:10 – 13:45 Anina Wasserman sing Afrikaanse Kunsliedere
 • Nuusbrief - April en Mei van Morgenson Sendingstasie.
 • Nuusbrief van Bethesda.
 • Suid-Kaap Simfonie-orkes tree op Vrydag 24 April om 19:00 in ng kerk Die vleie, hoekwil op. navrae Jane Mouton 0824553883 of kantoor 044-8501610. 

 


2009logo.jpg 
BAB
(Bate & Administrasie bestuur)
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

Ons jaarlikse basaar vind plaas op 27 Februarie 2009.  Hou asseblief hierdie datum oop en maak seker jy is daar!


2009logo.jpg 
STRATKOM
 • Gerrie Cronjé - 082 777 2226
 • Ferdinand Heyman - 083 655 5683

Stuur u gebedsversoeke na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 of sit dit in die gebeds- versoeke houer in die voorportaal. Gebruik ook die Potskerf as voorbiddingslys.

 


 

Potskerf 29 Maart 2009

surfer.jpg

 

crucifixion.jpgPrediker: Francois Mulder         

Teks: Efesiërs 6 : 10 - 24

Tema: Ons lééf GEREED vir die lewe.


Vanaand: Paassangdiens en

19:00:    Nagmaal.            


Deurkollekte:  Noodkas


Kindergroepe:
Al die kinders kom vanoggend weer eers in die kerk bymekaar om te deel in die eerste 10 minute se lofprysing. Ons vra ook dat die kinders heel voor by die liturgiese ruimte gaan sit om die uitbeweeg makliker te maak. Daarna beweeg hulle saam met hulle Groepleiers na die Kleingroepielokale.


TIENERGROEPE:  Geen


MAANDAG 30 MAART

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning


WOENSDAG 1 APRIL

09:00: Senior Bybelstudie

Ons lees en bespreek dr Louw Alberts se boek “Is Jesus Christus uniek?”

13:00: Sluitingstyd Potskerf


DONDERDAG 2 APRIL

09:00: Dienssentrum

PAASNAWEEK 2009:

 

GOEIE VRYDAG 10 April 09:30

 

EREDIENS & NAGMAAL

 

PAASFEES SONDAG 12 April 09:30

ons_aanbid.jpg 
AANBIDDING
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha Breedt - 082 920 6979

child_praying2.jpgEnige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir Pinkster 2009.


ons_gee_om.jpg

OMGEE
 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan van Greunen - 0828703477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Anthony Cooper (0828281875), en hulle gesinne.
 • Esmè Vorster (0828057279) in Medi- kliniek bid ook vir Ben (0832717099) en hul dogters Amouri en Jenine.

 

NUWE INTREKKERS

 

Baie welkom in ons gemeente. Neem gerus `n NUWE INTREKKER vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor af te gee.

Baie welkom

 • Elandre en Doret Moore en hulle kinders Eric en Mia (Werdastraat 8; 0824950837) vanaf NG Kerk Denneoord.
 • Gerda Van Molendorff (Huis 51 Golf Park 3; 0849991746) vanaf NG Kerk Blouberg, Alldays.


ons_dien.jpg
DIENS
 • Pieter Pretorius - 0837025744
 

Enigiemand wat by Diens betrokke wil raak is welkom om met Pieter te skakel.

Daar word dringend gesoek na die volgende items vir ‘n baie behoeftige gesin (ma en 3 kinders waarvan 2 gestremd is).

 1. Kombuiskaste
 2. Slaapkamerkas
 3. Enkelbed
 4. Stoele of selfs ‘n ou sitkamerstel
 5. Komberse

Kontak asb Mariet by 0823641111


ons_leer.jpg
LERING
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus Coleman - 0763731318

Enigiemand wat by Lering betrokke wil raak is welkom om met JS of Marthinus te skakel. So-ook enigeen wat by die reëlings vir die 3de Kwartaal se 64 Dae Fokus betrokke wil raak.

RIGLYNE VIR SOLOTYD / GROEPTYD  FAMILIETYD

 • Lees weer Efesiërs 6: 10 – 6 : 24

Wat hoor jy sê God in hierdie gedeelte?

 • Lees weer die gedeelte hardop vir jouself.
 1. Wat hoor jy sê God van Homself?
 2. Wat hoor jy sê God van jou en van ons as ‘n familie?
 3. As jy al hierdie goed hoor, wat doen dit aan jou?
 • Praat nou met God oor wat jy gehoor het.
 • Lees ‘n Psalm waarmee jy God nou wil loof.
 • Sê vir die Here dankie vir iets in jou reistog saam met Hom.
 • Bid nou vir iemand anders wat die Here op jou hart lê.
 • Maak ‘n commitment om dit waartoe die Here jou vandag geroep het, deur die krag van Sy Gees te doen.

2009logo.jpg
KOMMUNIKASIE
 • Charmaine Pretorius – 0782296347

Enigiemand wat by Kommunikasie betrokke wil raak is welkom om met Charmaine te skakel.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE
ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 • Geopende Deure: Weeklikse Gebedsversoek 30 Maart – 5 April.
 • Etensuurkonsert  op Woensdag 1 April    Moedergemeente 13:10 – 13:45 Odeion Strykkwartet. Toegang gratis.
 • Nuusbrief - April en Mei van Morgenson Sendingstasie.
 • Nuusbrief van Bethesda. 

2009logo.jpg 
BAB
(Bate & Administrasie bestuur)
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

Ons jaarlikse basaar vind plaas op 27 Februarie 2009.  Hou asseblief hierdie datum oop en maak seker jy is daar!


2009logo.jpg 
STRATKOM
 • Gerrie Cronjé - 082 777 2226
 • Ferdinand Heyman - 083 655 5683

Ons is tans besig met ‘n biddende ondersoek oor hoe om die bestaande fasiliteite van die gemeente te optimaliseer/verbeter. Maak gerus voor 31 Maart 2009 kontak met Gerrie Cronjé (Voorsitter van die ondersoekspan) of die kerkkantoor met jou voorstelle.


KENMEKAAR HOEKIE

Botha en Mariana Breedt

 

botha_mariana_breedt.jpg

Botha is op die Gemeenteraad vir Aanbidding.

Botha en Mariana was 40 jaar woonagtig in Trompsburg en het 4 jaar gelede afgetrek George toe.

Hulle het 2 kinders en 6 kleinkinders.

Botha het nog sy eie besigheid Breedt Bouers en Mariana is betrokke by Blanco Primêre Skool.

deckchair.jpg

“Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan” Ef 6:13

‘n Wapenrusting?  Om wat mee te maak?  Ons is tog nie soldate nie.  Ons is doodgewone gelowiges.

Dis juis die punt: doodgewone gelowiges is soldate.  Elkeen van ons verkeer in ernstige gevaar, want ons het ‘n uiters gevaarlike vyand.  Hy sal sy dodelike lis inspan om ons ondergang te bewerk.  Hy sal enigiets doen om ons by te kom.  Ons weet dalk nie eens dat daar ‘n oorlog aan die gang is nie, maar daar is.

Jy self is weerloos teen hierdie vyand.  As jy uit eie krag teen hom probeer staande bly, gaan jy verloor.  God weet dit gelukkig.  Daarom reik Hy sy soldate – en ook vir jou – uit met ‘n wapenrusting om jou te beskerm: die waarheid, die vryspraak deur God, bereidheid om die evangelie te verkondig, geloof, verlossing en jou groot aanvalswapen: die Woord.

Jou wapenrusting sal jou egter niks help as jy dit wegbêre nie.  Jy moet dit jou eie maak en daarmee oefen.  Net dán sal dit jou teen die aanvalle van jou groot vyand kan beskerm.  Moet ook nie die belangrikste deel van jou wapenrusting vergeet net omdat dit laaste op die lys staan nie.  Gebed is net so belangrik soos die res van jou wapenrusting.  Doen álles biddend.  Só sal jy ‘n goeie soldaat van Jesus Christus wees.

God gee my alles wat ek nodig het om teen die satan staande te bly.  Ek moet dit net benut.

- Uittreksel uit Geanker in Christus van Hannes Burger -


 

Potskerf 22 Maart 2009

Welkom by vanoggend se erediens! Mag ons vanoggend weereens iets van God se ekonomie vir ons daaglikse lewe verstaan.

surfer.jpg

Prediker: Cornie Pretorius         

Teks: Efesiërs 5 : 21 – 6 :  9

Tema: Ons lééf elke dag anders.


Deurkollekte:  Kinderhuise


Kindergroepe: Al die kinders kom elke Sondag eers na die erediens om te deel in die eerste 10 min se lofprysing. Ons vra ook dat die kinders heel voor by die liturgiese ruimte gaan sit om die uitbeweeg makliker te maak. Daarna beweeg hulle saam met hulle Groepleiers na die Kleingroepie-lokale.


TIENERGROEPE:

it_has_begun.jpgVanaand

Tienergroepe 18:00 tot 19:30

Rehgert van Zyl van Aleph

Surf Centre kom gesels vanaand met ons. Alle Tieners en hulle ouers is welkom. As hy klaar is, sluit elke Tiener-groep afsonderlik af soos gereël.

Ons sluit af vanaand met die Tienergroepe vir die 1ste kwartaal.


MAANDAG 23 MAART

18:00: BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning


WOENSDAG 25 MAART

09:00: Senior Bybelstudie

Ons lees en bespreek dr Louw Alberts se boek “Is Jesus Christus uniek?”

13:00: Sluitingstyd Potskerf

10:00: Proteaklub uitstappie


VOLGENDE SONDAG – 29 Maart

Prediker: Francois Mulder

Teks: Efesiërs 6: 10 - 24

Tema: Ons lééf GEREED vir die lewe

29 Maart  PAASSANGDIENS om 19:00

Kom beleef die Lydenstyd en paasfees dmv gemeentesang en musiek en dans en die NAGMAAL.

 

ons_aanbid.jpg 
AANBIDDING
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha Breedt - 082 920 6979

child_praying2.jpgEnige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir Pinkster 2009.ons_gee_om.jpg

OMGEE
 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan van Greunen - 0828703477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Anthony Cooper (0828281875), en hulle gesinne.
 • Esmè Vorster (0828057279) in Medi- kliniek bid ook vir Ben (0832717099) en hul dogters Amouri en Jenine.
 • Braampie van Huyssteen is in Medi-kliniek vir ‘n blindedermoperasie (Albatrosst 25; Charmaine 0725111933).
 • Nadia van Rensburg is ook in Medi-kliniek vir ‘n blindedermoperasie (Napierstraat 16; Thea 07829744066).

 

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in ons gemeente. Neem gerus `n NUWE INTREKKER vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor af te gee.

 

Baie welkom Kobus en Naudette Sieberhagen en Jana (0828000041; Fairbourne 25, Kingswood) van NG Gemeente Tygerpoort.


PROTEAKLUBUITSTAPPIE –25 MAART

‘n Klein mis-steak-kie!!!  Die hops-oes is klaar af, so ons kan nie gaan kyk hoe hulle hops oes nie!!!!

Nuwe planne!!  Ons gaan nou op 25 Maart na Cuppachino in die Mall vir ‘n heerlike ontbyt en natuurlik, hulle baie bekende koffie waaroor almal oe-en-aa!

Ons ontmoet om 10h00 by die Cuppachino Restaurant.  Koste beloop R40 per persoon. 

Al wat u moet saambring is ‘n lekker eetlus! Sien u daar.

Bespreek asb. op of voor 23 Maart by Jimmy  tel. 044-8707 797 of 0828 515 883 of  by Antjie, tel. 044-8708 683.   Sê asb. aan hulle of u ‘n saamrygeleentheid benodig of aanbied.

 


ons_dien.jpg
DIENS
 • Pieter Pretorius - 0837025744
 
 

Enigiemand wat by Diens betrokke wil raak is welkom om met Pieter te skakel.

Daar word dringend gesoek na die volgende items vir ‘n baie behoeftige blanke gesin (ma en 3 kinders waarvan 2 gestremd is).

 1. Gordyne
 2. Enkelbed beddegoed
 3. Stoele of selfs ‘n ou sitkamerstel
 4. Klein radio of CD speler

Kontak asb Mariet by 0823641111


2009logo.jpg
KOMMUNIKASIE
 • Charmaine Pretorius – 0782296347

Enigiemand wat by Kommunikasie betrokke wil raak is welkom om met Charmaine te skakel.

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL
VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 

 • Geopende Deure: Weeklikse Gebedsversoek 23– 29 Maart.
 • Tydens die Etensuurkonsert  op Woensdag 25 Maart  by Moedergemeente tree Elizabeth Potgieter en Drini Malan-Botha op. Toegang gratis.
 • 27 Maart hou George-Suid dankfees. Enige verdere navrae  skakel die Kerkkantoor by 044-8733335.
 • Stepping Out Christian Adult Drama Group bied “Heartbeat of the Cross” op 27 en 28 Maart in George Methodist Church aan.
 • NG Kerk Tuinedal hou Dankfees, Saterdag 28 Maart vanaf 9vm te Wag-‘n-bietjie Koshuis PW Botha Kollege. 

 


2009logo.jpg 
BAB
(Bate & Administrasie bestuur)
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033ons_leer.jpg
LERING
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus Coleman - 0763731318

Enigiemand wat by Lering betrokke wil raak is welkom om met JS of Marthinus te skakel. So-ook enigeen wat by die reëlings vir die 3de Kwartaal se 64 Dae Fokus betrokke wil raak.

RIGLYNE VIR SOLOTYD / GROEPTYD  FAMILIETYD

 • Lees weer Efesiërs 5: 21 – 6 : 9
Wat hoor jy sê God in hierdie gedeelte?
 • Lees weer die gedeelte hardop vir jouself.
 1. Wat hoor jy sê God van Homself?
 2. Wat hoor jy sê God van jou en van ons as ‘n familie?
 3. As jy al hierdie goed hoor, wat doen dit aan jou?
 • Praat nou met God oor wat jy gehoor het.
 • Lees ‘n Psalm waarmee jy God nou wil loof.
 • Sê vir die Here dankie vir iets in jou reistog saam met Hom.
 • Bid nou vir iemand anders wat die Here op jou hart lê.
 • Maak ‘n commitment om dit waartoe die Here jou vandag geroep het, deur die krag van Sy Gees te doen.

2009logo.jpg 
STRATKOM
 • Gerrie Cronjé - 082 777 2226
 • Ferdinand Heyman - 083 655 5683

Ons is tans besig met ‘n biddende ondersoek oor hoe om die bestaande fasiliteite van die gemeente te optimaliseer/verbeter. Maak gerus voor 31 Maart 2009 kontak met Gerrie Cronjé (Voorsitter van die ondersoekspan) of die kerkkantoor met jou voorstelle.

 


KENMEKAAR HOEKIE

 

pieter_charmaine_pretorius.jpg

Pieter is die eienaar van Pine Lodge.

Charmaine se besigheid is ZHUZH ADVERTISING & PUBLISHING.

Hulle is in Oktober 15 jaar getroud en het 2 kinders Andre (9) en Charné (7).

Hulle kom van NG Gemeente Tableview in die Kaap. Hulle word vanoggend bevestig as gemeeteraadslede vir DIENS (Pieter) en KOMMUNIKASIE (Charmaine)

 


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens