Potskerf 15 Maart 2009

surfer.jpg

 

Mag ons as Blancogemeente bekend wees daarvoor dat ons deur die hulp van die Heilige Gees, werklik

S R E D N A – A N D E R S

lééf as die wêreld. Werklik ‘n gestuurde familie meer en meer soos Jesus.


Prediker: Francois Mulder         

Teks: Efesiërs 4 : 17 – 5: 20

Tema: Ons lééf anders.


Deurkollekte: Gemeente Ontwikkeling


Kindergroepe: Al die kinders kom elke Sondag eers na die erediens om te deel in die eerste 10 min se lofprysing. Ons vra ook dat die kinders heel voor by die liturgiese ruimte gaan sit om die  uitbeweeg makliker te maak. Daarna beweeg hulle saam met hulle Groepleiers na die Kleingroepie-lokale.


gps.jpgTIENERGROEPE:

Vanaand
Tienergroepe 18:00 tot 19:30 Brood sonder vervaldatum
Graad 11 Ouerspan kom 17:15 in konsistorie bymekaar

konnek.jpgTienerkamp: Kamp Konnek

Ons sê nogmaals dankie vir almal wat ‘n aandeel aan al die reëlings en hantering van Kamp Konnek gehad het (bv. kos, vervoer, teenwoordigheid, voorbidding). Dit was ‘n grootse Kamp en ons loof die Here daarvoor.

MAANDAG 16 MAART

18:00: BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning


DINSDAG 17 MAART

18:00: 64 Dae Fokus  beplanning


WOENSDAG 18 MAART

09:00: Senior Bybelstudie

Ons lees en bespreek dr Louw Alberts se boek “Is Jesus Christus uniek?”

13:00: Sluitingstyd Potskerf

18:15: Tienerleiersbyeenkoms

 

VOLGENDE SONDAG – 22 Maart  2009:

Prediker: Cornie Pretorius

Teks: Efesiërs 5: 21 – 6: 9

Tema: Ons lééf elke dag anders. 


ons_aanbid.jpg 
AANBIDDING
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha Breedt - 082 920 6979

child_praying2.jpgEnige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir Familie Ruimte Ontwikkeling.


ons_gee_om.jpg

OMGEE
 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan van Greunen - 0828703477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons loof die Here saam met Kobus en Liska en klein Elka Scholtz vir die GROOT WONDERWERK met die geboorte van hul 4.12 kg boetie Hanko. (0829401934 & 0824647859).
 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Anthony Cooper (0828281875), Esmè Vorster (0828057279) en hulle gesinne.
 • Christo Claassen (Nutziekammaplaas; 0827387581) se gesondheid.
 • Theunsie, Theuns en Drini Botha se seun is by die huis na die eerste operasie (Frederickrylaan 2: 0828212119 & 0722422777).
 • Tannie Annatjie Weideman (Ericaweg 44; 0722985722) was in die Medi-kliniek.
 • Rene Zeelie (Mount View Flats No 3; 0724542001) was in Geneva kliniek met hoë bloeddruk en vir sy vrou Sandra (0841149523).
 • Bid vir Dr Rutoro, vise-prinsipaal van Morgenster Sendingstasie in Zimbabwe, en sy familie met die onverwagse dood van sy pa (0263912570873).

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in ons gemeente. Neem gerus `n NUWE INTREKKER vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor af te gee.

Baie welkom Naomi Stiemie, (0733614997) haar kinders Clayton en Silke in ons gemeente. Hulle woon op Lumier Plaas Moerasrivier Geelhoutboom en kom van NG Gemeente Bergsig.


PROTEAKLUBUITSTAPPIE –25 MAART

‘n Klein mis-steak-kie!!!  Die hops-oes is klaar af, so ons kan nie gaan kyk hoe hulle hops oes nie!!!!

Nuwe planne!!  Ons gaan nou op 25 Maart na Cuppachino in die Mall vir ‘n heerlike ontbyt en natuurlik, hulle baie bekende koffie waaroor almal oe-en-aa!

Ons ontmoet om 10h00 by die Cuppachino Restaurant.  Koste beloop R40 per persoon. 

Al wat u moet saambring is ‘n lekker eetlus! Sien u daar.

Bespreek asb. op of voor 23 Maart by Jimmy  tel. 044-8707 797 of 0828 515 883 of  by Antjie, tel. 044-8708 683.   Sê asb. aan hulle of u ‘n saamrygeleentheid benodig of aanbied.


ons_leer.jpg
LERING
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus Coleman - 0763731318

Enigiemand wat by Lering betrokke wil raak is welkom om met JS of Marthinus te skakel. So-ook enigeen wat by die reëlings vir die 3de Kwartaal se 64 Dae Fokus betrokke wil raak.

RIGLYNE VIR SOLOTYD / GROEPTYD  FAMILIETYD

 • Lees weer Efesiërs 4: 17 – 5:20

Wat hoor jy sê God in hierdie gedeelte?

 • Lees weer die gedeelte hardop vir jouself.
 1. Wat hoor jy sê God van Homself?
 2. Wat hoor jy sê God van jou en van ons as ‘n familie?
 3. As jy al hierdie goed hoor, wat doen dit aan jou?
 • Praat nou met God oor wat jy gehoor het.
 • Lees ‘n Psalm waarmee jy God nou wil loof.
 • Sê vir die Here dankie vir iets in jou reistog saam met Hom.
 • Bid nou vir iemand anders wat die Here op jou hart lê.
 • Maak ‘n commitment om dit waartoe die Here jou vandag geroep het, deur die krag van Sy Gees te doen.

2009logo.jpg
KOMMUNIKASIE
 • Charmaine Pretorius – 0782296347

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE

ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 • Geopende Deure: Weeklikse Gebedsversoek 16– 22 Maart.
 • Die Herfsseisoen Etensuurkonsertreeks begin hierdie week  op Woensdae tussen 13:10 en 13:45 by Moedergemeente. Toegang gratis.
 • 27 Maart hou George-Suid dankfees. Enige verdere navrae  skakel die Kerkkantoor by 044-8733335

Heartlines is terug met ‘n nuwe 6 week TV Drama reeks, Hopeville. Uitsendings is Dinsdagaande om 19:30 en het  op3 Maart op SABC 2 begin. 

 


2009logo.jpg 
BAB
(Bate & Administrasie bestuur)
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


2009logo.jpg 
STRATKOM
 • Gerrie Cronjé - 082 777 2226
 • Ferdinand Heyman - 083 655 5683

Ons is tans besig met ‘n biddende ondersoek oor hoe om die bestaande fasiliteite van die gemeente te optimaliseer/verbeter. Maak gerus voor 31 Maart 2009 kontak met Gerrie Cronjé (Voorsitter van die ondersoekspan) of die kerkkantoor met jou voorstelle.

 


KENMEKAAR HOEKIE

Gerrie & Verona Cronje

gerrie-verona-cronje.jpg

Gerrie en Verona kom van Aasvoëlkop gemeente in Johannesburg en is sedert begin 2008 lidmate van Blancogemeente.  Gerrie is ‘n eiendomsontwikkelaar en Verona ‘n fisioterapeut. Hulle het 2 volwasse dogters en Rickus (hy word 16 komende Donderdag) is nog in die huis. Gerrie word vanoggend bevestig as een van die gemeenteraadslede vir Stratkom (die strategiese werkgroep wat die visie en groot prentjie van gemeentewees onder loep neem).


 

Potskerf 8 Maart 2009

 

blanco2009.jpg

 

Prediker: Francois Mulder         

Teks: Efesiërs 4 : 1 - 16

Tema: Ons lééf as EEN familie


DOOP: Marius en Jutta Bothma se seuntjie Gregg, word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seën!


Deurkollekte:  Magdalena Tehuis


Kindergroepe:

Al die kinders kom elke Sondag eers na die erediens om te deel in die eerste 10 min se lofprysing. Ons vra ook dat die kinders heel voor by die liturgiese ruimte gaan sit om die uitbeweeg makliker te maak. Daarna beweeg hulle saam met hulle Groepleiers na die Kleingroepie-lokale.

       

TIENERGROEPE:

Geen byeenkoms vanaand nie.

MAANDAG 9 MAART

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning


DINSDAG 10 MAART

19:00: Gemeenteraad


WOENSDAG 11 MAART

09:00: Senior Bybelstudie

Ons lees en bespreek dr Louw Alberts se boek “Is Jesus Christus uniek?”

13:00: Sluitingstyd Potskerf

18:15: Tienerleiersbyeenkoms

19:00: CAD – Christelike afhanklikheidsdiens in die kerksaal.

Spreker: Kobus Pienaar

(CAD Organiseerder –Wes- en SuidKaap)

Alle belangstellendes is welkom

Tema:  Die Christelike Afhanklikheidsdiens, die rol van die gesin om verslawing te oorwin en die noodsaaklikheid van veranderings in lewenstyl. Almal is welkom en dit sal sowat `n uur lank wees. Die idee is om `n CAD-groep in George te stig wat weekliks kan byeenkom en wat verslaafdes kan help om gesond te word.


VOLGENDE SONDAG – 15 Maart  2009:

Prediker : Francois Mulder

Teks : Efesiërs 4:17 – 5:20

Tema : Ons lééf anders. 


ons_aanbid.jpg 
AANBIDDING
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha Breedt - 082 920 6979

child_praying2.jpgEnige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir 64 Dae Fokus Beplanning.


ons_gee_om.jpg

OMGEE
 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan van Greunen - 0828703477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Kitty Janse van Rensburg het ‘n heupvervanging in die Medi Kliniek ondergaan.
 • Ons is dankbaar dat dit goed gaan met Hannetjie Engelbrecht na die 5 maande behandeling en die nuutste toetse (044-8708227)
 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), en Anthony Cooper (0828281875).
 • Bid asb vir Esmè Vorster (0828057279), haar man Ben en familie.
 • Tannie Anna Etsebeth (Proteaweg 34; 0845803379) herstel by die huis.
 • Tannie Helene van Graan (Cliviaslot 38; 044-8700256) se gesondheid.
 • Oom Abe de Swardt (Golden Valley; 0721321278) het ‘n beroerte gehad.
 • Christo Claassen (Nutziekammaplaas; 0827387581) se gesondheid.
 • Theunsie, Theuns en Drini Botha se seun is by die huis na die eerste operasie (Frederickrylaan 2: 0828212119/ 0722422777).
 • Bid vir Willie van Wyk se gesondheid en ook vir sy vrou Anna (Tommy Joubert 6; 044-8708197).
 • Oom Tonie Lamprecht (Onderplaas; 044-8769261) sterk by die huis aan.
 • Tannie Hester Sandenberg (David Murray laan 11; 044-8708220) herstel tuis na haar operasie.
 • Tannie Jenette Steyl (Eikelaan 3; 044-8707081) sterk tuis aan.
 • Tannie Annatjie Weideman (Ericaweg 44; 0722985722) is in die Medi-kliniek.

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in ons gemeente. Neem gerus `n NUWE INTREKKER vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor af te gee.


Baie welkom aan die volgende nuwe intrekkers:

 • Louis en Melanie Van Straaten (Maitland- straat 50; 0834616815) saam met hul kinders Wian en Franco vanaf NG Gemeente Magaliesfort.
 • Pierre en Deleen Blaauw (Eagle Close 15, Fancourt; 0828994241) saam met hul kinders Carmen, Meagan en Tylo vanaf NG Gemeente Kerksondermure.


ons_dien.jpg
DIENS
 • Pieter Pretorius - 0837025744
 
VALLEY GEMEENSKAPSDIENS:

Benodig toebroodjies vir Dinsdae se sport-projek. Kan asb voor 1 uur (13:00) by kerk aflaai – Kontak Alta Visser 0832721881


ons_leer.jpg
LERING
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus Coleman - 0763731318

Enigiemand wat by Lering betrokke wil raak is welkom om met JS of Marthinus te skakel. So-ook enigeen wat by die reëlings vir die 3de Kwartaal se 64 Dae Fokus betrokke wil raak.

RIGLYNE VIR SOLOTYD / GROEPTYD  FAMILIETYD

 • Lees weer Efesiërs 4: 1 – 16

Wat hoor jy sê God in hierdie gedeelte?

 • Lees weer die gedeelte hardop vir jouself.

 1. Wat hoor jy sê God van Homself?

 2. Wat hoor jy sê God van jou en van ons as ‘n familie?

 3. As jy al hierdie goed hoor, wat doen dit aan jou?

 • Praat nou met God oor wat jy gehoor het.

 • Lees ‘n Psalm waarmee jy God nou wil  loof.

 • Sê vir die Here dankie vir iets in jou reistog saam met Hom.

 • Bid nou vir iemand anders wat die Here op jou hart lê.

 • Maak ‘n commitment om dit waartoe die Here jou vandag geroep het, deur die krag van Sy Gees te doen.


2009logo.jpg
KOMMUNIKASIE
 • Charmaine Pretorius – 0782296347

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


•    Relay for life: Papiersakkies vir kankerlyers word @ R10 per sakkie verkoop. 14 en 15 Maart 2009.

•    Geopende Deure: Weeklikse Gebedsversoek 9 – 15 Maart.

•    Hadassa Vrouekonferensie – NG Kerk Bergsig 13 – 14 Maart 2009.


Heartlines is terug met ‘n nuwe 6 week TV Drama reeks, Hopeville. Uitsendings is Dinsdagaande om 19:30 en begin  op3 Maart op SABC 2. 


2009logo.jpg 
BAB
(Bate & Administrasie bestuur)
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

deckchair.jpgOpgebou in liefde

“Uit Hom groei die hele liggaam.  Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid.  Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde” Ef. 4:16

Een Here en een Hoof en een liggaam: dit is die hoofsaak van Paulus se betoog wanneer hy die gemeente oproep om as kerk van die Here eenheid en vrede na te streef.  Die beeld wat Paulus in hierdie vers gebruik, klink medies gesproke nie korrek nie, die liggaam groei tog nie regtig uit die hoof nie.  Paulus dink hier egter aan die hoof as die vertrekpunt, die heel eerste oorsaak van die liggaam.  Sonder Christus sou daar tog geen Christelike kerk gewees het nie.  Sy lewe en sterwe, sy voorbeeld en lering bepaal die lewe en die koers van die kerk.  Daarom sê Paulus dat die kerk (die liggaam) uit die hoof (Christus) groei.  Die kerk is nie ‘n organisasie wat op sy eie besluit om “Christelik” te wees nie.  Die kerk is Christene wat bymekaarkom om saam te organiseer in belang van die Hoof, Jesus Christus.  Die kerk het net èèn bestaansreg, naamlik Jesus Christus.

In die kerk moet elke lidmaat sy funksie verrig sodat hy kan meewerk tot die opbou van die liggaam as ‘n liefdeseenheid.  Met hierdie woorde in gedagte moet ‘n mens nie die kerk van buite beoordeel nie, maar moet jy by jouself begin met diè vraag: Lewer ek my bydrae om die liggaam van die Here te help opbou tot ‘n liefdeseenheid?

-Uittreksel uit Hoof vir die Lewe – Johan Smit-


2009logo.jpg 
STRATKOM
 • Gerrie Cronjé - 082 777 2226
 • Ferdinand Heyman - 083 655 5683

Ons is tans besig met ‘n biddende ondersoek oor hoe om die bestaande fasiliteite van die gemeente te optimaliseer / verbeter. Maak gerus voor 31 Maart 2009 kontak met Gerrie Cronjé (Voorsitter van die ondersoekspan) of die kerkkantoor met jou voorstelle.


KENMEKAAR HOEKIE

 

liz_en_js_de_la_bat.jpg

 

Liz en JS de la Bat is sedert 1994 lede van Blancogemeente. Liz is ‘n apteker van beroep en tans voltyds MA. JS is ‘n mediese dokter. Hy is op die Gemeenteraad vir Lering. Hulle het 3 kinders: Megan (14), Jean-Pierre (12) en Louise (10).


 

Potskerf 1 Maart 2009

dad_sun.jpgBaie welkom by vanoggend se erediens op Kinder/Jeug Sondag.

Prediker: Cornie Pretorius         

Teks: Efesiërs 3 : 14 - 21

Tema: Mag ons God se liefde ken.


Deurkollekte:  Carpe Diem


Kindergroepe:

Al die kinders kom elke Sondag eers na die erediens om te deel in die eerste 10 min se lofprysing. Ons vra ook dat die kinders heel voor by die liturgiese ruimte gaan sit om die uitbeweeg makliker te maak. Daarna beweeg hulle saam met hulle Groepleiers na die Kleingroepie-lokale.

 

TIENERGROEPE:

Vanaand 18:00-19:30: Sê jou sê.


NBNBNB!! Onthou julle inskrywings- vorms vir julle Tienerkamp met die tema Konnek vanaf 6 tot 8 Maart 2009 te Schoemanspoort. Vanaand is die laaaaaste aand om julle inskrywings in te gee.

 

MAANDAG 2 MAART

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning


DINSDAG 3 MAART

19:00: Groepleiersbyeenkoms


WOENSDAG 4 MAART

09:00: Senior Bybelstudie

Ons lees en bespreek dr Louw Alberts se boek “Is Jesus Christus uniek?”

13:00: Sluitingstyd Potskerf

18:15: Tienerleiersbyeenkoms


DONDERDAG 5 MAART

09:00: Dienssentrum


VRYDAG 6 MAART

Tienerkamp!!!

 

VOLGENDE SONDAG – 8 Maart  2009:

Prediker : Francois Mulder

Teks : Efesiërs 4: 1 - 16

Tema :     Ons lééf as EEN familie 


ons_aanbid.jpg 
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha - 082 920 6979

child_praying2.jpgEnige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir TIENERKAMP.


ons_gee_om.jpg

 • Stefan Schoeman - 083 287 2846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan na Greunen - 082 870 3477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

 

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Kitty Janse van Rensburg het ‘n heupvervanging in die Medi Kliniek ondergaan.
 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Hannetjie Engelbrecht was vir toetse (044-8708227) en Anthony Cooper (0828281875).
 • Bid asb vir Esmè Vorster (0828057279), haar man Ben en familie.
 • Tannie Anna Etsebeth (Proteaweg 34; 0845803379) word hopelik binnekort ontslaan uit die Medi Kliniek.
 • Tannie Helene van Graan (Cliviaslot 38; 044-8700256) se gesondheid.
 • Oom Abe de Swardt (Golden Valley; 0721321278) het ‘n beroerte gehad.
 • Christo Claassen (Nutziekammaplaas; 0827387581) se gesondheid.
 • Bid vir Theuns en Drini Botha se seun Theunsie wat Woensdag 1ste van 4 operasies gehad het (Frederickrylaan 2: 0828212119/ 0722422777).
 • Bid vir Willie van Wyk se gesondheid en ook vir sy vrou Anna (Tommy Joubert 6; 044-8708197).
 • Oom Tonie Lamprecht (Onderplaas; 044-8769261) operasie.
 • Tannie Hester Sandenberg (David Murray laan 11; 044-8708220) operasie.
 • Oom Michael Laing (erge hartversaking na been amputasie) bid ook vir tannie Jossie (0839857763).
 • Tannie Jenette Steyl (Eikelaan 3; 044-8707081) is in Medi Kliniek.
 • Sus Botha (Glenheath 15; 044-8707917) bedank almal wat haar tydens haar siekte ondersteun het met besoeke, telefoon-oproepe en gebede.
 • Jannie en Johlene Meyer (0836352688), en Mariska baie goeie vriende van die Proteaklub, van Voortrekkerweg 3, Blanco, se seun, Jan, is Woensdag in ‘n motorongeluk oorlede.  Ons vra die Proteas en die gemeente se ondersteuning en voorbidding vir hulle gesin.


giftwrap.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

Spesiale wense van geluk aan almal wat hierdie maand verjaar en bo 80 jaar oud is:

William Lloyd-Townsend 4/3 – 8707259

Tonie Lamprecht –9/3 – 044- 8769261

Ceronia Strydeom- 16/3 –8707297

Chris Gericke – 20/3 – 044-8841279

Salome Kritzinger – 24/3 - 8707685

Grace Lamprecht – 25/3 –8769261


ons_dien.jpg

VALLEY GEMEENSKAPSDIENS:

Benodig toebroodjies vir Dinsdae se sport-projek. Kan asb voor 1 uur (13:00) by kerk aflaai – Kontak Alta Visser 0832721881


ons_leer.jpg
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus - 0763731318

Enigiemand wat by Lering betrokke wil raak is welkom om met JS of Marthinus te skakel. So-ook enigeen wat by die reëlings vir die 3de Kwartaal se 64 Dae Fokus betrokke wil raak.

RIGLYNE VIR SOLOTYD / GROEPTYD  FAMILIETYD

 • Lees weer Efesiërs 3: 14 – 21

 Wat hoor jy sê God in hierdie gedeelte?

 • Lees weer die gedeelte hardop vir jouself.
 1. Wat hoor jy sê God van Homself?
 2. Wat hoor jy sê God van jou en van ons as ‘n familie?
 3. As jy al hierdie goed hoor, wat doen dit aan jou?
 • Praat nou met God oor wat jy gehoor het.
 • Lees ‘n Psalm waarmee jy God nou wil loof.
 • Sê vir die Here dankie vir iets in jou reistog saam met Hom.
 • Bid nou vir iemand anders wat die Here op jou hart lê.
 • Maak ‘n commitment om dit waartoe die Here jou vandag geroep het, deur die krag van Sy Gees te doen.

 

deckchair.jpg

 

Ef 3:14-15: “Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het”.

In hierdie tweede gebed in die Efesiërsbrief stel Paulus heel eerste die God bekend tot wie hy bid. Dit sal goed wees as ons weer ‘n keer sekerheid kry oor die God voor wie ons kniel.

“Ek kniel voor die Vader” begin Paulus. God die Vader. In Paulus se gedagtewêreld was ‘n vader iemand wat versorg en omsien, iemand wat raad gee en leer. Die vader was normaal-weg die middelpunt van elke gesin en onder sy gesag en leiding het die gesin hulle geluk gevind. Jy moet die teks dus met die bepaalde vaderbeeld in gedagte verstaan.

Die Vader van wie Paulus praat, is ook die Skepper-God wat dag vir dag nog sy skepping onderhou. Hy is die God aan wie alles in hemel en op aarde hulle bestaan te danke het. En hier gaan dit spesifiek oor die kerk, die gemeenskap van gelowiges. Die kerk het net om een rede bestaansreg, naamlik die kruisverdienste van Jesus Christus. Die kerk bestaan op grond van God se genade. En daarom kan iemand wat die belange van die kerk op die hart dra nie anders nie as om op sy knieë te gaan voor diè God wat vir sy kinders sorg.

Só kan en behoort ons ook as kinders van God, as lede van dieselfde liggaam, vir mekaar by die Vader in te tree.

-Uittreksel uit: Hoop vir die Lewe van Johan Smit-


KOMMUNIKASIE

GEMEENTERAAD

Die volgende persone is tot die Gemeenteraad verkies: Pieter Pretorius – Diens

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 • Relay for life: Papiersakkies vir kankerlyers word @ R10 per sakkie verkoop. 14 en 15 Maart 2009.
 • Geopende Deure: Weeklikse Gebedsversoek 2 – 8 Maart.
 • Hadassa Vrouekonferensie – NG Kerk Bergsig 13 – 14 Maart 2009.
 • Kom luister na toekomskundige J P Landman op 2 Maart om 19:00 in die George Museum. Tendense wat Suid-Afrika se toekoms kan bepaal. Skakel Johan 0828532603.


Heartlines is terug met ‘n nuwe 6 week TV Drama reeks, Hopeville. Uitsendings is Dinsdagaande om 19:30 en begin  op 3 Maart op SABC2. 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

Baie dankie aan elkeen wat op een of ander manier gehelp het om ons basaar weer ‘n sukses te maak.  Mag dit vir elkeen ‘n hoogtepunt op die kalender wees en bly!  Rus lekker uit tot ons Vleismark en mini-basaar op 6 Junie! 

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

 


 

Potskerf 22 Februarie 2009

   
secret_plan.jpg

Kom vier vanoggend saam met jou geestelike familie die geheime Christusplan – wat insluit dat jy welkom is aan die tafel van Christus. Mag die brood en wyn jou geloof versterk en jou inspireer in jou reis saam met God.

cup_food.jpgPrediker:
Francois Mulder (kerkgebou)
Cornie Pretorius (Saal)
NAGMAAL
 
Teks: Efesiërs 3 : 1 - 13
Tema: Ons is deel van die geheime CHRISTUSPLAN

Deurkollekte:  Noodkas
       
TIENERGROEPE:
Vanaand 18:00-19:30: Praat en luister.

NBNBNB!! Onthou julle inskrywings- vorms vir julle Tienerkamp met die tema Konnek vanaf 6 tot 8 Maart 2009 te Schoemanspoort.

Familiebediening:
Kindergroepe: Graad 2’s soek dringend ‘n groepleier.
Kontak Marloe (0723217161) of Cornie (0833038050)


MAANDAG 23 FEBRUARIE
18:00: BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.
19:00: Erediensbeplanning


WOENSDAG 25 FEBRUARIE
09:00:
Senior Bybelstudie
Ons lees en bespreek dr Louw Alberts se boek “Is Jesus Christus uniek?”
09:45: Proteaklub uitstappie
13:00: Sluitingstyd Potskerf
18:15: Tienerleiersbyeenkoms

VRYDAG 27 FEBRUARIE
17:00:
BASAAR !!!!!


VOLGENDE SONDAG – 1 Maart  2009:
Prediker:
Cornie Pretorius
Teks: Efesiërs 3: 14 - 21
Tema: Mag ons God se liefde ken.
 


ons_aanbid.jpg 
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha - 082 920 6979

child_praying2.jpgEnige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir SELGROEPLEIERS.

 


ons_gee_om.jpg

 • Stefan Schoeman - 083 287 2846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan na Greunen - 082 870 3477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207


Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Kitty Janse van Rensburg het ‘n heupvervanging in die Medi Kliniek ondergaan.
 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206),), Hannetjie Engelbrecht (044-8708227) en Anthony Cooper (0828281875).
 • Bid asb vir Esmè Vorster (0828057279), haar man Ben en familie.
 • Tannie Anna Etsebeth (Proteaweg 34; 0845803379) word hopelik binnekort ontslaan uit die Medi Kliniek.
 • Tannie Helene van Graan (Cliviaslot 38; 044-8700256) se gesondheid.
 • Oom Abe de Swardt (Golden Valley; 0721321278) het ‘n beroerte gehad.
 • Bid vir Sus Botha (Glenheath 15; 044-8707917) se gesondheid.
 • Christo Claassen (Nutziekammaplaas; 0827387581) se gesondheid.
 • Bid vir Theuns en Drini Botha se seun Theuns (Frederickrylaan 2: 0828212119/ 0722422777).
 • Bid vir Willie van Wyk se gesondheid en ook vir sy vrou Anna (Tommy Joubert 6; 044-8708197).
 • Susan Geldenhuys (Johan Heunis singel 21;) is oorlede. Bid asb vir haar man Chris (0833214001) dogters Christelle en Alicia.
 • Louis en Yvonne Venter (0826806223) se skoonseun is oorlede.


PROTEAKLUBBYEENKOMS – 25 FEBRUARIE

Hierdie is die besondere uitstappie van die jaar wat niemand wil misloop nie.  Ons gaan na Leentjiesklip in die Wildernis vir ‘n uithaler middagete en vrugtefees asook ‘n baie spesiale nagmaalgeleentheid onder pragtige melkhoutbome langs die see!!!! Hoe om daar te kom?  Net voor u Wildernis inry en net voordat u die Wildernisstasie aan die regter-kant kry, is daar ‘n afdraaipad na regs, seetoe.  U ry oor die treinspoor en by die t-aansluiting, draai regs en ry aan tot by die piekniekplek. U bring u eie eetgerei (ook vir nagereg!), koffie en tee saam, asook u eie opvoustoele.  Ons sorg vir die res.  Ons afspraak is vir 10h30 by Leentjiesklip.  Ons vertrek ongeveer 09h45 vanaf die kerksaal.  Koste beloop R40,00 per persoon.

Bespreek asb. op of voor 23 Februarie by Ria,  tel. 044-871 0138 of Antjie, tel. 044-870 8683.   Sê asb. aan hulle of u ‘n saamrygeleentheid benodig of aanbied.

Indien dit sou reën, hou ons die funksie in ons kerksaal.  Indien u op 25 Februarie twyfel of ons Leentjiesklip toe gaan of nie, kan u bogenoemde nommers of Jimmy by 082 851 5883 skakel om uit te vind.  Sien u daar!


giftwrap.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.ons_leer.jpg
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus - 0763731318

Enigiemand wat by Lering betrokke wil raak is welkom om met JS of Marthinus te skakel. So-ook enigeen wat by die reëlings vir die 3de Kwartaal se 64 Dae Fokus betrokke wil raak.

 

RIGLYNE VIR SOLOTYD / GROEPTYD  FAMILIETYD

 • Lees weer Efesiërs 3: 1 – 13

Wat hoor jy sê God in hierdie gedeelte?

 • Lees weer die gedeelte hardop vir jouself.

 1. Wat hoor jy sê God van Homself?

 2. Wat hoor jy sê God van jou en van ons as ‘n familie?

 3. As jy al hierdie goed hoor, wat doen dit aan jou?

 • Praat nou met God oor wat jy gehoor het.
 • Lees ‘n Psalm waarmee jy God nou wil loof.
 • Sê vir die Here dankie vir iets in jou reistog saam met Hom.
 • Bid nou vir iemand anders wat die Here op jou hart lê.
 • Maak ‘n commitment om dit waartoe die Here jou vandag geroep het, deur die krag van Sy Gees te doen.

KOMMUNIKASIE

GEMEENTERAAD

Die volgende persone is tot die Gemeenteraad verkies:

Gerrie Cronjé  –  Stratkom

Charmaine Pretorius – Kommunikasie

Pieter Pretorius - Diens

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 • Februarie: Nuusbrief vir voorbidding en danksegging van Morgenster Sendingstasie.
 • Relay for life: Papiersakkies vir kankerlyers word @ R10 per sakkie verkoop. 14 en 15 Maart 2009.
 • Hadassa Vrouekonferensie – NG Kerk Bergsig 13 – 14 Maart 2009.
 • Geopende Deure – Spreker uit Egipte 28 Februarie
 • Kom luister na toekomskundige J P Landman op 2 Maart om 19:00 in die George Museum. Tendense wat Suid-Afrika se toekoms kan bepaal. Skakel Johan 0828532603.
 • BADISA: Annie Basson tree 28/02 om 10:00 in die Kerksaal Moeder- gemeente op. ‘n Dag by 7de Laan.  Kaartjies R45-00. Tel no 044-8745013 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

 

basaar.jpg

BASAAR!

27 Februarie 2009

 

Baie dankie aan almal wat gebak, poeding, bestanddele, hulp en donasies vir die basaar gegee en beloof het.  Dit word opreg waardeer.  Indien daar nog persone is wat beplan om iets vir die basaar te bak, moet u asseblief net 'n sms aan diesameroeper(ster) of Belinda stuur, sodat ons kan weet wat om te verwag Vrydag.

Adverteer asseblief die basaar by u bure, familie en vriende!

Sien almal Vrydagmiddag 5 uur!

Navrae: Belinda 082 556 0341


Wit Olifant tafel:

Benodig bruikbare artikels vir die tafel. Skakel Clive om dit te kom afhaal of dit kan by die kerkkantoor afgegee word.

Tel (H) : 044-870 0184 (na 5nm)

Sel : 083 284 1097


Grootkoektafel:

Soek dringend baksters asook bestanddele wat so gou moontlik by kerkkantoor afgegee  kan word. Skakel Mariet by 0823641111

BORG ‘N TAFEL: Ten einde die inkomste van die basaar te maksimaliseer, word lidmate wat aan besighede verbonde is, genooi om tafels/ stalletjies te borg.

Borgskap behels ‘n minimum van R500.00 per tafel.  Hoër borgskappe word uiteraard

verwelkom. Indien al twee en twintig tafels/ stalletjies geborg word, sal dit ten minste ‘n verdere R11000.00 vir die basaar in.

Alle borge se name sal prominent op tafels en die basaarterrein aangebring word. Geen tafels sal tydens die Vleisbasaar later vanjaar geborg word nie.

U en u maatskappy word genooi om hierdie konsep te ondersteun en die basaarinkomste aan te vul. U borgskap kan elektronies, per tjek of kontant direk by die Kerkkantoor inbetaal word. Verwysing: Basaartafelborg.

Bankbesonderhede:

Rekeningnaam
: NGK Blanco
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 0890580033
Takkode
: 630114

Die gunstige oorweging van hierdie versoek word op prys gestel.SAMEROEPER(STERS) VIR BASAAR 27 FEBRUARIE 2009
    
 1. GROENTE Stefan Schoeman
 083 287 2846
 2. KLEIN KOEKIES Lizette Viviers 083 633 3301
 3. GROOT KOEKE Mariet Raath 082 364 1111
 4. TERTE Marieta Botha 082 579 5711
 5. BROOD/BESKUIT Reinet Lamprecht 083 652 0140
 6. KINDERTAFEL Riana Smook 082 333 4111
 7. POEDING Vakant 
 8. TEETUIN Braam en Shani Swart 082 456 5058
 9. PANNEKOEK Annalie Van Dolderen 082 459 1919
 10. BOEREWORSROLLE Jinnie En Ricus De Kock 082 922 9769
 11. SOSATIES Piet Alberts 082 455 0711
 12. POTJIEKOS Gerrit Pretorius 082 893 6291
 13. KOELDRANK Petrus Craus 083 641 2232
 14. SLAP CHIPS Pieter Pretorius 083 702 5744
 15. KERRIE EN RYS Hugo + Daleen Moolman 083 375 3637
 16. WIT OLIFANT Clive Villinger 083 284 1097
 17. TOMBOLA Vakant 
 18. TUINBOU Lucius 082 493 2358
 
Belinda de Kock (Basaar Koordineerder)

 

 


  KENMEKAAR HOEKIE

cecile_andries.jpg

Cecile en Andries Olivier is sedert begin 2007 lidmate van    Blancogemeente. Hulle kom van Cambridge gemeente in Oos-Londen. Cecile werk in die kerkkantoor en Andries is gemeenteraadslid vir Aanbidding

 

Potskerf 15 Februarie 2009

ons_1_familie.jpgPrediker: Francois Mulder
Teks: Efesiërs 2 : 11 - 22
Tema: Ons is EEN familie

Deurkollekte: Jan Kriel Skool

Kindergroepe:
Al die kinders kom elke Sondag eers na die erediens om te deel in die eerste 10 min se lofprysing. Ons vra ook dat die kinders heel voor by die liturgiese ruimte gaan sit om die uitbeweeg makliker te maak. Daarna beweeg hulle saam met hulle Groepleiers na die Kleingroepie-lokale.

TIENERGROEPE:
18:00-19:30. GPS van my lewe.

Familiebediening: Kindergroepe:
Graad 2’s soek dringend ‘n groepleier.
Kontak Marloe (0723217161) of Cornie (0833038050)


MAANDAG 16 FEBRUARIE
18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.
19:00 : Erediensbeplanning

DINSDAG 17 FEBRUARIE
17:00 : Seniorbediening
19:00 : 64 Dae Fokus - beplanning

WOENSDAG 18 FEBRUARIE
09:00 : Senior Bybelstudie
Ons lees en bespreek dr Louw Alberts se boek “Is Jesus Christus uniek?”
13:00 : Sluitingstyd Potskerf
18:15 : Tienerleiersbyeenkoms

VOLGENDE SONDAG – 22 Februarie 2009:
Prediker: Francois Mulder
Teks: Efesiërs 3: 1 - 13
Tema: Ons is deel van die geheime CHRISTUSPLAN (nagmaal)

Al ons kinders en hulle families word uitgenooi om in die saal saam Nagmaal te gebruik. Die FamilieNagmaal in die saal gaan apart van die gewone Nagmaal in die kerkgebou gehou word. Dit word as ‘n Familie/Kinderdiens Nagmaal ingerig en sal deur Cornie gelei word. Dit is m.a.w. ‘n aparte diens en sluit ook aan by die Modkats Bybelreisiger materiaal.

Diegene wat wel in die kerkgebou wil Nagmaal gebruik is welkom om dit te doen. Indien julle die FamilieNagmaal in die saal bywoon, kom vroeg genoeg om plek te kry. Ons sien uit om saam met ons kinders God se liefde te vier.

 

ons_aanbid.jpg 
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha Breedt - 082 920 6979

woman_praying.jpgEnige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir BASAAR.


ons_gee_om.jpg

 • Stefan Schoeman - 083 287 2846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan na Greunen - 082 870 3477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Esmè Vorster (0828057279), Hannetjie Engelbrecht (044-8708227) en Anthony Cooper (0828281875).
 • Tannie Anna Etsebeth (Proteaweg 34; 0845803379) is in die Medi Kliniek met hartversaking en longontsteking.
 • Tannie Helene van Graan (Cliviaslot 38; 044-8700256) se gesondheid.
 • Oom Abe de Swardt (Golden Valley; 0721321278) het ‘n beroerte gehad.
 • Bid vir Sus Botha (Glenheath 15; 044-8707917) se gesondheid.
 • MC Lamprecht (Die Eike; 0822107721) was in die Medi Kliniek met ‘n knie-operasie.
 • Wynand de Villiers (Searlestraat 53; 0722021189) was in die Medi Kliniek.
 • Settie Breytenbach (Taaiboslaan 7; 044-8708061) is in Geneva Hospitaal.
 • Christo Claassen (Nutziekammaplaas; 0827387581) is in Geneva Hospitaal na ‘n nieroperasie. Hy word volgende week weer geopereer.
 • Anet Coleman (Inkozi melkplaas; 0829238609) sterk by die huis aan.
 • Susan Geldenhuys (Johan Heunis singel 21; 0824585468) is in Stellenbosch Hospitaal.

KOMITEE  VIR  SENIORBEDIENING  –  BESTUURSVERGADERING
17  FEBRUARIE  2009,  OM  17H00  IN  DIE  KONSISTORIE

Komiteelede word herinner aan die volgende vergadering van die komitee vir Seniorbediening wat sal plaasvind op Dinsdagaand, 17 Februarie om 17h00, in die konsistorie.  (Let op die tyd is vervroeg na 17h00).  Sakelyste en notule van die vorige vergadering is in die duiwehokkie in die konsistorie beskikbaar. Hierdie komitee se doel is om die belange van die seniors van die gemeente te bevorder.

Seniors word hartlik uitgenooi om voortydig met Jimmy by tel 044-870 7797 te skakel omtrent enige saak vir die komitee se aandag.

PROTEAKLUBBYEENKOMS – 25 FEBRUARIE

Hierdie is die besondere uitstappie van die jaar wat niemand wil misloop nie.  Ons gaan na Leentjiesklip in die Wildernis vir ‘n uithaler middagete en vrugtefees asook ‘n baie spesiale nagmaalgeleentheid onder pragtige melkhoutbome langs die see!!!! Hoe om daar te kom?  Net voor u Wildernis inry en net voordat u die Wildernisstasie aan die regter-kant kry, is daar ‘n afdraaipad na regs, seetoe.  U ry oor die treinspoor en by die t-aansluiting, draai regs en ry aan tot by die piekniekplek. U bring u eie eetgerei (ook vir nagereg!), koffie en tee saam, asook u eie opvoustoele.  Ons sorg vir die res.  Ons afspraak is vir 10h30 by Leentjiesklip.  Ons vertrek ongeveer 09h45 vanaf die kerksaal.  Koste beloop R40,00 per persoon.

Bespreek asb. op of voor 23 Februarie by Ria,  tel. 044-871 0138 of Antjie, tel. 044-870 8683.   Sê asb. aan hulle of u ‘n saamrygeleentheid benodig of aanbied.

Indien dit sou reën, hou ons die funksie in ons kerksaal.  Indien u op 25 Februarie twyfel of ons Leentjiesklip toe gaan of nie, kan u bogenoemde nommers of Jimmy by 082 851 5883 skakel om uit te vind.  Sien u daar!

giftwrap.jpg
VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


ons_leer.jpg
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus - 0763731318

RIGLYNE VIR SOLOTYD / GROEPTYD  FAMILIETYD

 • Lees weer Efesiërs 2: 11 – 22

Wat hoor jy sê God in hierdie gedeelte?

 • Lees weer die gedeelte hardop vir jouself.
 1. Wat hoor jy sê God van Homself?
 2. Wat hoor jy sê God van jou en van ons as ‘n familie?
 3. As jy al hierdie goed hoor, wat doen dit aan jou?
 • Praat nou met God oor wat jy gehoor het.
 • Lees ‘n Psalm waarmee jy God nou wil loof.
 • Sê vir die Here dankie vir iets in jou reistog saam met Hom.
 • Bid nou vir iemand anders wat die Here op jou hart lê.
 • Maak ‘n commitment om dit waartoe die Here jou vandag geroep het, deur die krag van Sy Gees te doen.

KOMMUNIKASIE

GEMEENTERAAD

Tydens die vergadering van 10-02-2009  is die volgende persone tot die Gemeenteraad verkies: Gerrie Cronjé  –  Stratkom & Charmaine Pretorius – Kommunikasie

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 

 • Februarie: Nuusbrief vir voorbidding en danksegging van Morgenster Sendingstasie.
 • Relay for life: Papiersakkies vir kankerlyers word @ R10 per sakkie verkoop. 14 en 15 Maart 2009.
 • Hadassa Vrouekonferensie – NG Kerk Bergsig 13 – 14 Maart 2009
 • Weeklikse Gebedsversoeke van Geopende Deure
 • Kom luister na toekomskundige J P Landman op 2 Maart om 19:00 in die George Museum. Tendense wat Suid-Afrika se toekoms kan bepaal. Skakel Johan 0828532603.
 • BADISA: Annie Basson tree 28/02 om 10:00 in die Kerksaal Moeder- gemeente op. ‘n Dag by 7de Laan.  Kaartjies R45-00. Tel no 044-8745013 

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

  BANKBESONDERHEDE: ABSA
George; Tjek nommer: 890580033

basaar.jpgBASAAR!

27 Februarie

Baie dankie aan almal wat verlede Sondag hulself bereid verklaar het om te help, ons het egter nog baie hulp nodig.

Ons is nog dringend op soek na 'n sameroepster vir die poedingtafel.  Daar is reeds persone wat bereid is om poedings te maak en te help skep, ek het egter iemand nodig om alles te koordineer.  As daar nog iemand is wat vir ons 'n poeding sal maak, skakel Belinda asseblief.

Ons benodig ook nog dringend bestanddele of donasies om bestanddele te koop.  Skakel Belinda as u 'n donasie wil maak. As u op enige manier kan help skakel asseblief die betrokke sameroeper(ster). U hulp word opreg waardeer.  Kom ons help almal om van 2009 se basaar 'n reuse sukses te maak.

Navrae: Belinda 082 556 0341

SAMEROEPER(STERS) VIR BASAAR 27 FEBRUARIE 2009
    
 1. GROENTE Stefan Schoeman
 083 287 2846
 2. KLEIN KOEKIES Lizette Viviers 083 633 3301
 3. GROOT KOEKE Mariet Raath 082 364 1111
 4. TERTE Marieta Botha 082 579 5711
 5. BROOD/BESKUIT Reinet Lamprecht 083 652 0140
 6. KINDERTAFEL Riana Smook 082 333 4111
 7. POEDING Vakant 
 8. TEETUIN Braam en Shani Swart 082 456 5058
 9. PANNEKOEK Annalie Van Dolderen 082 459 1919
 10. BOEREWORSROLLE Jinnie En Ricus De Kock 082 922 9769
 11. SOSATIES Piet Alberts 082 455 0711
 12. POTJIEKOS Gerrit Pretorius 082 893 6291
 13. KOELDRANK Petrus Craus 083 641 2232
 14. SLAP CHIPS Pieter Pretorius 083 702 5744
 15. KERRIE EN RYS Hugo + Daleen Moolman 083 375 3637
 16. WIT OLIFANT Clive Villinger 083 284 1097
 17. TOMBOLA Vakant 
 18. TUINBOU Lucius 082 493 2358

Wit Olifant tafel:

Benodig bruikbare artikels vir die tafel. Skakel Clive om dit te kom afhaal of dit kan by die kerkkantoor afgegee word.

Tel (H): 044-8700184 (na 5nm)
Sel: 0832841097

Grootkoektafel:
Soek dringend baksters asook bestanddele wat so gou moontlik by kerkkantoor afgegee  kan word. Skakel Mariet by 082364111 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens