Potskerf 30 November 2008

Baie welkom by die laaste erediens van die laaste skoolkwartaal van 2008!

Vanoggend:

Prediker: Francois Mulder   

Tema: Dink helder oor: STRES

dont_stress.jpg


xmas_candles.jpgAdventtyd begin


AFSKEID: Ons neem vanoggend amptelik afskeid van ons getroue kerkkantoor personeel van die afgelope aantal jare: Annatjie van der Merwe en Christa Meyer. BAIE DANKIE vir soveel jare se dienswerk en Gods rykste seën op julle lewenspad vorentoe.


KINDERGROEPE:
   

Kindergroepe hou hulle afsluiting. Hulle het 09:00 vertrek per bus en sal weer 12:00 terug wees by die kerksaal.


Gr 6 en 7‘s sluit af.


Deurkollekte:  Noodkas


MAANDAG 1 DESEMBER

18:00 : BIDTYD in die konsistorie. Almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning


18:00 : Graad 10 Ouerspan kom by nuwe pastorie bymekaar.


DINSDAG 2 DESEMBER

18:30 : Graad 8 Ouerspan kom  nuwe pastorie bymekaar.


WOENSDAG 3 DESEMBER

09:00 : Senior Bybelstudie.

13:00 : Potskerf sluit


DONDERDAG 4 DESEMBER

09:00 : Dienssentrum


VOLGENDE SONDAG – 7 DESEMBER 2008:

Prediker : Cornie Pretorius

Teks:    Luk 17 : 4 & 5

Tema:    Nog geloof asseblief!


KERSFEESDIENS 25 DESEMBER

Daar sal 2 eredienste wees :

07:30 en 09:30


31 DESEMBER

Oujaarsaanddiens sal om 19:00 wees.


Deel jou Kers-ete Projek

Ons gaan hierdie jaar weer ons kersete op 25 Desember met ander deel. Die ete moet voor 12:00 by die Kerksaal afgegee word waarvandaan dit versprei sal word. Die “foam” bakkies sal van volgende Sondag af in die portaal beskikbaar wees. 


AANBIDDING 
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED

child_praying.jpgEnige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

Die matrieks wat besig is om eksamen te skryf.

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “dink helder oor”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons om in vrede met mekaar te lewe.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

 


OMGEE

 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/sie kis/besig i som te herstel:

 • Bid steeds vir Oom Roelf Matthee en Tannie Emmie  (044-8707977).
 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Esmè Vorster (0828057279), Hannetjie Engelbrecht (044-8708227) en Anthony Cooper (0828281875).
 • Ons bid vir Alta Visser (0832721881), tannie  Issie De Waal (0720249882), tannie Suzie Botha (044-8707163) en  Kokkie de Kock 044-8700198) se gesondheid.
 • Sharon du Plessis sterk tuis aan (0832313041).
 • Elsabè Schoeman(0832351921) sterk tuis aan na ‘n terugslag.
 • Bid vir Tannie Aggie Meyer (044-8810025) se gesondheid (het pyn en sukkel om te loop).
 • Alta Visser (0832721881)  se broer se dogtertjie, 7 weke oud, geen gehoor nie, toetse oor 6 weke.
 • Bid vir Bert Hoogerboord, 044-8708961) se herstel van ‘n paar gebreekte ribbes.
 • Helen Strydom (044-8707297) sterk by die huis aan na ‘n hartaanval.
 • Kom ons loof en dank die Here vir goeie nuus na toetse:
  i) Liezel Leonard;

  ii) Cecile van Greunen se pa.

cake.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


DIENS  

Môresonhuis No 2:
Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.
 
colour_pencils.jpgBenodighede vir DESEMBER:  

SKRYFBEHOEFTES:

Ons wil graag vir ons Môreson huis se kinders skryfbehoeftes voorsien vir volgende jaar. Indien selgroepe of individue betrokke wil raak kontak asb Johanna by 0732002998 of 044-8708224.

Baie dankie!

OAYTA HENDRICKS: Uitdraaikryte, Kleurpenne, Eksamenblok, Groot Pritt, Naamplakkers, Huiswerkboek.

SUE ELLEN DAVIDS: Uitdraaikryte, Groot Pritt, Wiskundestel, Naamplakkers, Kleurpenne, Flip file (20), Huiswerkboek.

LEE ANN LOIYD: Groot Pritt, Colleen Inkleurkryte (12), Space Case, Flip File (20), Uitveer, Blou Pen, Rooi Pen, Swart Pen, Huiswerkboek.

RONEL LEWIE: Kleurkryte (12), Uit-draaikryte, Groot Pritt, Naamplakkers, Liniaal, Uitveer, Skerpmaker, HB Potlood, Huiswerkboek.

ROSA LEWIE: Kleurkryte (12), Uitdraai- kryte, Groot Pritt, Naamplakkers, Liniaal, Uitveer, Skerpmaker, HB Potlood, Huis-werkboek.

JOLENE WILLSCHUTTE: Kleurpotlode (12), Liniaal, skerpmaker, Uitveer, Groot Pritt, HB Potlood, Huiswerkboek.

LUCRETIA JANSEN: Skooltas, Kleurpotlode (12), Skerpmaker, Uitveer, Liniaal, Groot Pritt, HB Potlood, Uitdraaikryte, Flip file (10), Huiswerkboek, Potloodsakkie.

OUNIEL OCTOBER: Kleurkryte (12), Groot Pritt, Skerpmaker, Liniaal, Uitdraaikryte, Tuiswerkboek, HB Potlood.

RODENE VAN WYK: Groot Pritt, Uit-veer, Kleurkryte (12), Uitdraaikryte, Flip File (20), HB Potlode, Tuiswerkboek, Naamplakkers, Potloodsakkie.

ANEYSIA ALAART: Liniaal, Kleurkryte, Uitveer, Groot Pritt, HB Potlood, Huis-werkboek.

DOROTHY GOLIAT: Liniaal, Kleurkryte (12), Skêr, Uitveer, Skerpmaker, Groot Pritt, Ringlêer Dik, Flip file sakkies (20), Potlood-sakkie, HB Potlode, Huiswerkboek.

PRICILLA ADONUS: Rugsakkie – Kleuter-skool, Inkleurboek, Inkleurkryte, Kosblikkie en koeldrankbottel. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Verlore goedere:  Daar is heelwat glasbakke wat na ‘n funksie in die tent op Laerskool Blanco se velde agtergebly het. Kom haal dit  asb dringend by die kerkkantoor af. Dankie!

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief en gebedsversoeke.
 • Hugenote Kollege verhuur hul studente akkommodasie gedurende Desember vakansie.
 • Nuusbrief van Morgenster Sendingstasie, Zimbabwe.
 • George Mannekoor sing kersliedjies op 9 Desember NGK Denneoord – kaartjies beskikbaar by Johan 0825786625.
 • Badisa Kerskonsert:  Sondagaand 19H00 in die NG Moederkerk, George.
 • Outeniqua Kersmark: 10-20 Desember 2008 NG Moeder-kerksaal 09:00 – 19:00 daagliks.
 • Die Hoogte Versorgingshuis bied huisvesting/versorging aan bejaardes tydelike asook permanente versorging. 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


mistletoe2.jpgKERSPARTYTJIE VIR  MINDERBEVOORREGTE  KINDERS  2008.

  Dis al weer sulke tyd. Die kinders van die Valley het verlede jaar se Kersboom gate uit geniet. Om net die plesier op hul gesiggies te sien, het dit absoluut die moeite werd gemaak. Baie dankie aan almal wat verlede jaar so mildelik bygedra het, dit was ‘n reuse sukses. Dit was die eerste keer dat ek so iets reël en mens leer maar uit die proses en ek het dus hier en daar veranderinge aangebring. Ek wil hierdie jaar ook ‘n paar blanke kinders van ons gemeente, wat uit baie arm gesinne kom, deel van ons Kersboom maak.

Ons kinders is almal so bevoorreg om elke jaar ‘n heerlike gesellige Kersfees te hê met borde vol heerlike kos, lekkernye en mooi presente. Die meeste kinders van die Valley ken nie so iets nie en hulle Kersdag is net omring met drank, vloekery en ‘n bakleiery. Daarom wil ek graag vir die handjie vol kinders wat gereeld na ons kerk toe kom, ‘n Kerspartytjie reël waar die Kersboodskap oorgedra word asook Kersvader en ‘n Kersboom, presente en lekker eetgoed.

Voor in die kerk se portaal is ‘n Kersboom met kaartjies waarop die kinders se kerswense aangebring is. As u voel u wil graag so ‘n kinderhartjie bly maak, neem gerus van die kaartjies aan boom en koop so gou as moontlik die geskenk en gee af by die kerkkantoor. Moenie die geskenk toedraai nie maar plaas kind se naam daarby plus ‘n rol geskenk- papier. Ek wil dit self sorteer en toesien dat almal se wense vervul word en dat elkeen gelyk behandel word. Omdat sommige van die kinders verlede jaar baie duur speelgoed gekry het en ander weer nie so duur nie, gaan ek die jaar self die speelgoed aankoop en eerder kontant bydraes van u vra. Die kaartjies met die R50 op (u kan meer ook gee) gaan vir die speelgoed. Dit kan ook by kantoor afgegee word saam met  kerspapier. Daar sal ook ‘n houer by kantoor wees waar u kontant bydraes in kan sit wat vir eetgoed aangewend sal word. Dit wat oorbly sal gebruik word vir verjaarsdae en ander uitstappies.


As u enige iets anders wil skenk, sal dit waardeer word. Die wat nie kans sien om self te gaan koop nie maar wel ‘n geldelike bydrae wil maak, kan dit in ‘n koevert plaas met kind se naam daarin, geadresseer  (KERSBOOM) en ook by kerkkantoor afgee. Ek sal dan self die geskenke gaan aankoop.

Geskenke moet asb voor einde November by kantoor afgegee word.


Enige navrae kan gerig word aan:   

MARIET RAATH by  082 364 1111

joseph_mary.jpg

KALENDER 2009

 

sal binnekort beskikbaar wees by die kerkkantoor!

 

GENIET die vakansie, kom veilig terug! GOD seën jou!          BLANCOFAMILIE!

Hierdie is Sondag se POTSKERF. Dis die laaste vir die jaar. Onthou veral die KERSDIENSTE van die 25ste Desember om 07:30 en 09:30 asook die OUJAARSDIENS van die 31ste Desember om 19:00 en NIE later die aand soos in die verlede nie. Geseënde Kersfees en voorspoedige 2009!


Hierdie week is ook die laaste TERLOOPS vir 2008. Ons epos dit nie uit nie, maar nooi jou uit om dit op die webblad te gaan lees of af te laai.


Laai dit as volg af (ook preke en ander leesstof):

 1. Onder die logo is daar 7 blou boksies waaring die volgende staan in elkeen:
 2. Kombuistafel ...... Lees/luister ..... Potskerf ..... Foto's ....... Nie stilbly nie ...... Kalender ... Kontak ons
 3. Kliek op die blokkie wat sê: Lees/Luister ....  
 4. Dan onder die opskrif CATEGORIES is daar die volgende hofies:
  Preke; kleingroep materiaal; Terloops ensovoorts.
 5. Kliek op die Terloops blokkie.
  Nou sien jy die afgelope 5 Terloopse onder mekaar.
 6. Indien jy Acrobat Reader het, sal jy dit kan aflaai deur regs te kliek op die betrokke artikels dan te ""SAVE AS" of "SAVE LINK."


As jy nie regkom nie, kliek nou hier.


 

Potskerf 23 November 2008

Baie welkom aan Ds Chris April wat vanoggend die erediens gaan waarneem.


Vanoggend:
Prediker: Ds Chris April
Tema: Dink helder oor: Rassisme

Geen aanddiens


KINDERGROEPE: Vir die eerste 10 minute saam met gesinne in die erediens waarna julle na julle eie groepies gaan.


Tieners:  Geen

KINDERGROEPE AFSLUITING!!!!!


volgende SONDAG 30 November

Al die kindergroepe (behalwe gr 6 en 7) gaan met ‘n bus na ‘n plaas by Jonkersberg en lekker piekniek hou.

Hulle vertrek 9:00 vanaf die kerksaal en sal weer 12:00 terug wees. Kan ouers asseblief hulle kinders betyds hier hê sodat ons 9:00 kan vertrek.

Wat moet hulle saamvat? Kyk na die weer en trek kinders daarvolgens (koud/warm) aan. Smeer kinders ook Sonbrandroom voor die tyd indien dit sonskyn en selfs bewolkerig is. Kinders trek ontspanningsklere aan waarin hulle gemaklik is wanneer hulle lekker speel en ook tekkies of skoene. Ons voorsien eetgoed en drinkgoed. Hulle kan dalk ekstra water in ‘n waterbottel bring.

Deurkollekte: Paarl Skool vir Gestremdes

MAANDAG 24 NOVEMBER

18:00: BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning


WOENSDAG 26 NOVEMBER

09:00: Senior Bybelstudie.

11:00: Proteaklub Kersete.

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms


VOLGENDE SONDAG – 30 November 2008:

Prediker: Francois Mulder

Tema: Dink Helder oor : Stres


Gebedsatlete vergadering 23 November in die moederskamer na die erediens. 


AANBIDDING 
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED

child_praying.jpgEnige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.


Voorbidding: Bid vir..........

Die matrieks wat besig is om eksamen te skryf.

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “dink helder oor”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons om in vrede met mekaar te lewe.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Oom Roelf Matthee 044-8707977) sterk tuis aan.
 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Esmè Vorster (0828057279), Hannetjie Engelbrecht (044-8708227) en Anthony Cooper (0828281875).

 

BAIE DANKIE!

Gun my graag die geleentheid om langs hierdie weg baie dankie te sê aan almal wat my in gebed aan ons Hemelse Vader opgedra het en dit steeds doen. Dankie ook aan almal wat my besoek of gebel het. My bestraling en chemoterapie is agter die rug en dit gaan relatief goed met my. God voorsien elke dag in my lewe en ek loof en prys Hom daarvoor. 

Liefde in Jesus

Anthony Cooper


 • Ons bid vir Donald Wallace (0824851532),  Alta Visser (0832721881), tannie  Issie De Waal (0720249882), tannie Suzie Botha (044-8707163) en  Kokkie de Kock 044-8700198) se gesondheid.
 • Sharon du Plessis sterk tuis aan (0832313041).
 • Elsabè Schoeman(0832351921) sterk tuis aan na ‘n terugslag.
 • Stoffel Lombard, voorheen Hoof van die Laerskool Blanco en Skriba van ons kerk is op 19/11 oorlede (021-9793792).

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

‘n Spesiale gelukwense aan Tannie Soes Stander (25 November) 044-8707623 Maitlandstraat 21.


DIENS  

Môresonhuis:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir NOVEMBER::   

Kaassmeer; Sanitere doekies; Tuna; Pakkie lekkers

 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

GEMEENTERAAD: 

Martinus Coleman is tot die Gemeente-raad gekies.

Verlore goedere:  ‘n Glasbak het na die 64 Dae fees in die aartappelstoor agtergebly en kan by die kantoor afgehaal word asb.

PROTEAKLUB – KERSETE : 26 NOVEMBER

Proteaklubvriende, dit is alweer tyd vir die afsluiting van ons jaar se aktiwiteite, dit is tyd vir ons afsluitingsfunksie en Kersete wat sal plaasvind op 26 November.  Die dames van ons bestuur berei ‘n watertandlekker spyskaart vir hierdie geleentheid voor.  Ons het verskeie eregaste genooi en ons gaskunstenaar is die baie bekende en beminde sanger, Innes Benade.  Die tafel is behoorlik gedek vir ‘n feestelike geleentheid.  Kaartjies kos R50,00 per persoon.  Ons kom om 11h00 saam en ons verrigtinge begin amptelik om 11h15.


Bring hierdie keer slegs ‘n geskenkpakkie van so R10,00 tot ‘n maksimum van R15,00 saam – mans vir mans en dames vir dames.  LET WEL: Bespreek asb op of voor 24 November by Andrè, Tel No 044-870 7917 of Ria, Tel No 044-871 0138 of Frèda by tel. no. 044 – 8707 362.  Sien u daar!

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief en gebedsversoeke.
 • Hugenote Kollege verhuur hul studente akkommodasie gedurende Desember vakansie.
 • Nuusbrief van Morgenster Sendingstasie, Zimbabwe.
 • Mosselbaai se eie K K en K – interkerklike produksie word opgevoer op 28 – 29 November – “Die Kroek, Die Kruis en Die Kroon.”
 • George Mannekoor sing kersliedjies op 9 Desember NGK Denneoord – kaartjies beskikbaar by Johan 0825786625.
 • Carpe Diem Skool Kersmark op 27 November om 09:00 – 18:00.


mistletoe.jpgKERSPARTYTJIE VIR  MINDERBEVOORREGTE  KINDERS  2008.

  Dis al weer sulke tyd. Die kinders van die Valley het verlede jaar se Kersboom gate uit geniet. Om net die plesier op hul gesiggies te sien, het dit absoluut die moeite werd gemaak. Baie dankie aan almal wat verlede jaar so mildelik bygedra het, dit was ‘n reuse sukses. Dit was die eerste keer dat ek so iets reël en mens leer maar uit die proses en ek het dus hier en daar veranderinge aangebring. Ek wil hierdie jaar ook ‘n paar blanke kinders van ons gemeente, wat uit baie arm gesinne kom, deel van ons Kersboom maak.

Ons kinders is almal so bevoorreg om elke jaar ‘n heerlike gesellige Kersfees te hê met borde vol heerlike kos, lekkernye en mooi presente. Die meeste kinders van die Valley ken nie so iets nie en hulle Kersdag is net omring met drank, vloekery en ‘n bakleiery. Daarom wil ek graag vir die handjie vol kinders wat gereeld na ons kerk toe kom, ‘n Kerspartytjie reël waar die Kersboodskap oorgedra word asook Kersvader en ‘n Kersboom, presente en lekker eetgoed.

Voor in die kerk se portaal is ‘n Kersboom met kaartjies waarop die kinders se kerswense aangebring is. As u voel u wil graag so ‘n kinderhartjie bly maak, neem gerus van die kaartjies aan boom en koop so gou as moontlik die geskenk en gee af by die kerkkantoor. Moenie die geskenk toedraai nie maar plaas kind se naam daarby plus ‘n rol geskenk- papier. Ek wil dit self sorteer en toesien dat almal se wense vervul word en dat elkeen gelyk behandel word. Omdat sommige van die kinders verlede jaar baie duur speelgoed gekry het en ander weer nie so duur nie, gaan ek die jaar self die speelgoed aankoop en eerder kontant bydraes van u vra. Die kaartjies met die R50 op (u kan meer ook gee) gaan vir die speelgoed. Dit kan ook by kantoor afgegee word saam met  kerspapier. Daar sal ook ‘n houer by kantoor wees waar u kontant bydraes in kan sit wat vir eetgoed aangewend sal word. Dit wat oorbly sal gebruik word vir verjaarsdae en ander uitstappies.


As u enige iets anders wil skenk, sal dit waardeer word. Die wat nie kans sien om self te gaan koop nie maar wel ‘n geldelike bydrae wil maak, kan dit in ‘n koevert plaas met kind se naam daarin, geadresseer  (KERSBOOM) en ook by kerkkantoor afgee. Ek sal dan self die geskenke gaan aankoop.

Geskenke moet asb voor einde November by kantoor afgegee word.


Enige navrae kan gerig word aan:   

MARIET RAATH by  082 364 1111

joseph_mary.jpg


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

 

SKRYFBEHOEFTES:  MôRESONHUIS 2

Ons wil graag vir ons Môreson huis se kinders skryfbehoeftes voorsien vir volgende jaar. Indien selgroepe of individue betrokke wil raak kontak asb Johanna by 0732002998 of 044-8708224.

Baie dankie!

OAYTA HENDRICKS: Uitdraaikryte, Kleurpenne, Eksamenblok, Groot Pritt, Naamplakkers, Huiswerkboek.

SUE ELLEN DAVIDS: Uitdraaikryte, Groot Pritt, Wiskundestel, Naamplakkers, Kleurpenne, Flip file (20), Huiswerkboek.

LEE ANN LOIYD: Groot Pritt, Colleen Inkleurkryte (12), Space Case, Flip File (20), Uitveer, Blou Pen, Rooi Pen, Swart Pen, Huiswerkboek.

RONEL LEWIE: Kleurkryte (12), Uit-draaikryte, Groot Pritt, Naamplakkers, Liniaal, Uitveer, Skerpmaker, HB Potlood, Huiswerkboek.

ROSA LEWIE: Kleurkryte (12), Uitdraai- kryte, Groot Pritt, Naamplakkers, Liniaal, Uitveer, Skerpmaker, HB Potlood, Huis-werkboek.

JOLENE WILLSCHUTTE: Kleurpotlode (12), Liniaal, skerpmaker, Uitveer, Groot Pritt, HB Potlood, Huiswerkboek.

LUCRETIA JANSEN: Skooltas, Kleurpotlode (12), Skerpmaker, Uitveer, Liniaal, Groot Pritt, HB Potlood, Uitdraaikryte, Flip file (10), Huiswerkboek, Potloodsakkie.

OUNIEL OCTOBER: Kleurkryte (12), Groot Pritt, Skerpmaker, Liniaal, Uitdraaikryte, Tuiswerkboek, HB Potlood.

RODENE VAN WYK: Groot Pritt, Uit-veer, Kleurkryte (12), Uitdraaikryte, Flip File (20), HB Potlode, Tuiswerkboek, Naamplakkers, Potloodsakkie.

ANEYSIA ALAART: Liniaal, Kleurkryte, Uitveer, Groot Pritt, HB Potlood, Huis-werkboek.

DOROTHY GOLIAT: Liniaal, Kleurkryte (12), Skêr, Uitveer, Skerpmaker, Groot Pritt, Ringlêer Dik, Flip file sakkies (20), Potlood-sakkie, HB Potlode, Huiswerkboek.

PRICILLA ADONUS: Rugsakkie – Kleuter-skool, Inkleurboek, Inkleurkryte, Kosblikkie en koeldrankbottel.

colour_pencils.jpg


 

Potskerf 16 November 2008

Baie welkom aan elkeen by vanoggend se erediens.


Vanoggend:
Prediker: Eben Fourie  
Tema: Dink helder oor: Aftrede


candles.jpgVanaand: KERSSANGDIENS

’n Familiefees! Ons nooi u hartlik uit na die Kerssangdiens vanaand om 19:00. Kom wees deel van hierdie spesiale geleentheid.


KINDERGROEPE:    Vir die eerste 10 minute saam met gesinne in die erediens waarna julle na julle eie groepies gaan.


Tieners:  Geen

Deurkollekte:  BADISA


MAANDAG 17 NOVEMBER

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning


WOENSDAG 19 NOVEMBER

09:00 : Senior Bybelstudie in saal.

13:00 : Potskerf sluit

18:00 : Tienerleiersbyeenkoms


VOLGENDE SONDAG – 23 November 2008:

Prediker: ds Chris April

Tema: Dink Helder oor : Rassisme

Gebedsatlete vergadering 23 November in die moederskamer na die erediens. 


AANBIDDING 
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.


child_praying.jpgVoorbidding: Bid vir..........

Die matrieks wat besig is om eksamen te skryf.

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “dink helder oor”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons om te strewe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Oom Roelf Matthee (Airway Weg 21; 044-8707977) is steeds in Medi Kliniek na ‘n hartaanval.
 • Ons bid vir Tian Stander wat behandeling by die Onkologie afdeling ontvang.
 • Bid ook vir Kokkie de Kock (Maitlandstr13A; 044-8700198) vir sy gesondheid.
 • Ons bid vir Donald Wallace, Alta Visser en  tannie Issie De Waal se gesondheid.
 • Bid vir Esmè Vorster Cypress- laan 27; 0828057279) was vir behandeling en het ons gebede nodig.
 • Sharon du Plessis sterk tuis aan (Cypresslaan 32; 0832313041; 044-8700300)
 • Elsabè Schoeman (9de Laan 10; 0832351921) sterk tuis aan na ‘n terugslag.
 • Bid vir Hannetjie Engelbrecht (Golfpark No 74; 044-8708227) het behandeling gehad – bid vir haar.
 • Basie Mouton(Meentstraat 13A 044-8707055; 0829208346) is in N1 Hospitaal Kaapstad nadat ‘n niersteen verwyder is.
 • Tannie Emmie Lamprecht was in die hospitaal (Fraaiuitsiglaan 17; 044-8707712; 0731330311).


cake.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


DIENS  

Môresonhuis:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir NOVEMBER:

Kaassmeer; Sanitere doekies; Tuna; Pakkie lekkers 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

GEMEENTERAAD:  

Johan van Greunen, Botha Breedt en Ockie Fourie is gekies tot die Gemeente-raad.

Martinus Coleman is die afgelope week tot die Gemeenteraad gekies.


glasses.jpgKWARTAALBLAD:

Die Gemeenteraad het  die  publikasie van  'n  gereelde kwartaalblad goedgekeur. Die eerste uitgawe sal reeds hierdie kwartaal verskyn. Die gemeente word genooi om voorstelle vir die naam van die blad te doen. U word eweneens genooi om bydraes vir insluiting in die eerste en toekomstige uitgawes te doen.

Stuur voorstelle vir die naam asook bydraes per e-pos aan Gerrit Pretorius by: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. . of handig dit in by die kerkkantoor.

Ons sien daarna uit om u terugvoering te ontvang.


Familiebediening

Ouerspanne

NBNBNB: Indien daar ouers is wat verlede Sondag nie die vergadering na die erediens bygewoon het nie, kan julle met Cornie skakel asb.

NBNB: Ons kort nog ouers vir die Ouerspanne van gr. 2, 9, 11 en 12 (dit is vir 2009). In die portaal van die kerkgebou en in die saal is daar lyste waarby ouers hulle name kan skryf om deel van ‘n Ouerspan te word. Nog ouers is ook welkom by enige van die ander grade.

 

Hieronder is ‘n voorlopige raamwerk vir die Ouerspanne:

(Let daarop dat dit bloot ‘n wegspring-raamwerk is om saam oor te bid en dink en sal saam met die Ouerspanne en Groepleiers gefinaliseer word)

Wat is daar om te doen vir die Ouerspanne?

 1. Sameroeper: sorg dat Ouerspan funksioneer en vir kommunikasie na res van Gemeente
 2. Omgee: Kampe en uitstappies wat tieners met mekaar kan “connec” en kuiertyd tydens Tienergroepe
 3. Aanbidding: Gebedskakel met Gemeenteraad en gemeente en lofprysing Sondagaande
 4. Leer: Materiaal vir groepleier en groeplede en toerustingsgeleenthede vir Groepleiers en ook Ouers
 5. Diens: Getuienis en Uitreik geleenthede
 6. Almal: Sorg dat daar genoeg Groepleiers vir elke graad se groepe is, ondersteuning van en samewerking met Groepleier, help met inskrywing van kinders en tieners in begin van jaar. Besluit ook saam oor die tydsgleuwe wanneer die Kindergroepe en Tienergroepe bymekaarkom.


Verlore goedere:  ‘n Swart skinkbord en glasbak het na die 64 Dae fees in die aartappelstoor agtergebly en kan by die kantoor afgehaal word asb.


PROTEAKLUB – KERSETE : 26 NOVEMBER

Proteaklubvriende, dit is alweer tyd vir die afsluiting van ons jaar se aktiwiteite, dit is tyd vir ons afsluitingsfunksie en Kersete wat sal plaasvind op 26 November.  Die dames van ons bestuur berei ‘n watertandlekker spyskaart vir hierdie geleentheid voor.  Ons het verskeie eregaste genooi en ons gaskunstenaar is die baie bekende en beminde sanger, Innes Benade.  Die tafel is behoorlik gedek vir ‘n feestelike geleentheid.  Kaartjies kos R50,00 per persoon.  Ons kom om 11h00 saam en ons verrigtinge begin amptelik om 11h15.


Bring hierdie keer slegs ‘n geskenkpakkie van so R10,00 tot ‘n maksimum van R15,00 saam – mans vir mans en dames vir dames.  Dit is baie belangrik dat u betyds op of voor 24 November sal bespreek by Antjie, tel. no. 044 – 8708 683 of by Fréda by tel. no. 044 – 8707 362.  Sien u daar!

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief en gebedsversoeke.
 • Hugenote Kollege verhuur hul studente akkommodasie gedurende Desember vakansie.
 • Nuusbrief van Morgenster Sendingstasie, Zimbabwe.
 • Ockie van Niekerk soek ‘n huis om te huur – langtermyn.
 • Julis Magan tree op 22 November by Tramonto op.
 • Mosselbaai se eie K K en K – interkerklike produksie word opgevoer op 28 – 29 November – “Die Kroek, Die Kruis en Die Kroon.”
 • George Mannekoor sing kersliedjies op 9 Desember NGK Denneoord – kaartjies beskikbaar by Johan 0825786625.
 • Carpe Diem Skool Kersmark op 27 November om 09:00 – 18:00.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

deckchair.jpg‘n Getuienis van ‘n gelowige wat sy lewe gewy het aan die groot opdrag van Jesus om die blye boodskap te verkondig:

Een van die laaste dinge wat die groot prediker F B Meyer gedoen het, was om in ‘n bewerige handskrif aan Lindsay Glegg te skryf:

Ek het resies teen jou gehardloop hemel toe. Ek het so pas weggespring – sien jou daar: Liefde, F B Meyer:

Daar word vertel dat hy aan sy dokter gevra het hoe lank hy nog het om te leef. die dokter het geantwoord: “Net nog ‘n paar uur, tot ongeveer vieruur.” Met hierdie woorde het dr Meyer aan die slaap geraak. Toe hy later die middag wakker word, was sy heel eerste vraag aan die verpleegster: “Hoe laat is dit?”

“Sesuur”, het sy geantwoord.

“Ai, ai” het Meyer gesê, “dis nie goed nie. Ek moes twee uur gelede al weg gewees het.”

- Uittreksel uit die boek: Elke dag nader aan God.

Blancogemeente - deel van die NG Kerk familie

 


 

Potskerf 9 November 2008

Baie welkom aan ds Johan van der Merwe wat die erediens gaan lei.

Ons nooi almal uit om saam met ons as ‘n gestuurde familie die Nagmaal te gebruik.


Vanoggend:
Prediker: Johan van der Merwe
Teks: Deut 15: 1 - 11

cross_cup.jpgNagmaal: Cornie Pretorius

Tema: Dink helder oor: Armoede


NB NB NB!! OUERSPANNE EN GROEPLEIERS kom na die erediens in die Kerksaal bymekaar. 


KINDERGROEPE: Vir die eerste 10 minute saam met gesinne in die erediens waarna julle na julle eie groepies gaan.


Tieners:  Geen

Deurkollekte:  Tuiniqua Dienssentrum


MAANDAG 10 NOVEMBER

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning


DINSDAG 11 NOVEMBER

19:00 : Groepleiersbyeenkoms


WOENSDAG 12 NOVEMBER

09:00 : Senior Bybelstudie in Kerk

13:00 : Potskerf sluit


VOLGENDE SONDAG –

16 November 2008:

Prediker : Eben Fouriecandles.jpg

Tema : Dink Helder oor : Aftrede


KERSSANGDIENS 16-11-08

’n Familiefees! Ons nooi u hartlik uit na die Kerssangdiens op 16 November om 19:00. Kom wees deel van hierdie spesiale geleentheid.


AANBIDDING 
 • Andries Olivier  072 842 9915

woman_praying.jpgGEBED

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “dink helder oor”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons om mekaar in liefde te verdra.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Oom Roelf Matthee (Airway Weg 21; 044-8707977) is in Medi Kliniek met ‘n hartaanval.
 • Ons bid vir Tian Stander wat behandeling by die Onkologie afdeling ontvang.
 • Ons bid vir Donald Wallace, Alta Visser en  tannie Issie De Waal se gesondheid.
 • Bid vir Esmè Vorster Cypress- laan 27; 0828057279) was vir behandeling in Kaapstad en het ons gebede nodig.
 • Sharon du Plessis sterk tuis aan (Cypresslaan 32; 0832313041; 044-8700300)
 • Elsabè Schoeman (9de Laan 10; 0832351921) sterk tuis aan na ‘n terugslag.
 • Bid vir Hannetjie Engelbrecht (Golfpark No 74; 044-8708227) het behandeling gehad – bid vir haar.

cake.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


DIENS 
 •  

Môresonhuis:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir NOVEMBER:

Kaassmeer; Sanitere doekies; Tuna; Pakkie lekkers 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

GEMEENTERAAD: 

Johan van Greunen, Botha Breedt en Ockie Fourie is verkies tot die Gemeenteraad.


glasses.jpgKWARTAALBLAD:

Die Gemeenteraad het  die  publikasie van  'n  gereeld kwartaalblad goedgekeur. Die eerste uitgawe sal reeds hierdie kwartaal verskyn. Die gemeente word genooi om voorstelle vir die naam van die blad te doen. U word eweneens genooi om bydraes vir insluiting in die eerste en toekomstige uitgawes te doen.

Stuur voorstelle vir die naam asook bydraes per e-pos aan Gerrit Pretorius by: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. . of handig dit in by die kerkkantoor.

Ons sien daarna uit om u terugvoering te ontvang.


Familiebediening

Ouerspanne

NBNB: Ons kort nog ouers vir die Ouerspanne van gr. 2, 9, 11 en 12 (dit is vir 2009). In die portaal van die kerkgebou en in die saal is daar lyste waarby ouers hulle name kan skryf om deel van ‘n Ouerspan te word. Nog ouers is ook welkom by enige van die ander grade.

Hieronder is ‘n voorlopige raamwerk vir die Ouerspanne:

(Let daarop dat dit bloot ‘n wegspring-raamwerk is om saam oor te bid en dink en sal saam met die Ouerspanne en Groepleiers gefinaliseer word)

Wat is daar om te doen vir die Ouerspanne?

 1. Sameroeper: sorg dat Ouerspan funksioneer en vir kommunikasie na res van Gemeente
 2. Omgee: Kampe en uitstappies wat tieners met mekaar kan “connec” en kuiertyd tydens Tienergroepe
 3. Aanbidding: Gebedskakel met Gemeenteraad en gemeente en lofprysing Sondagaande
 4. Leer: Materiaal vir groepleier en groeplede en toerustingsgeleenthede vir Groepleiers en ook Ouers
 5. Diens: Getuienis en Uitreik geleenthede
 6. Almal: Sorg dat daar genoeg Groepleiers vir elke graad se groepe is, ondersteuning van en samewerking met Groepleier, help met inskrywing van kinders en tieners in begin van jaar. Besluit ook saam oor die tydsgleuwe wanneer die Kindergroepe en Tienergroepe bymekaarkom.

KOMITEE VIR SENIORBEDIENING

Die volgende vergadering van die Komitee vir Seniorbediening vind plaas op Dinsdag, 11 November 2008, om 18h00 in die konsistorie.  Notules van die kommissie se vorige vergadering asook die sakelys vir eerskomende vergadering, is by die kerkkantoor beskikbaar.


NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 

 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief en gebedsversoeke.
 • Hugenote Kollege verhuur hul studente akkommodasie gedurende Desember vakansie.
 • Nuusbrief van Morgenster Sendingstasie, Zimbabwe.
 • Ockie van Niekerk soek ‘n huis om te huur – langtermyn.
 • Julis Magan tree op 22 November by Tramonto op.
 • Suid-Afrikaanse Kerkorreliste vereniging se kwartaallikse liedboek-saamsing word Sondag
 • 9 November om 15:30 in Moedergemeente gehou.
 • Mosselbaai se eie K K en K – interkerklike produksie word opgevoer op 28 – 29 November – “Die Kroek, Die Kruis en Die Kroon.”
 • George Mannekoor sing kersliedjies op 9 Desember NGK Denneoord – kaartjies beskikbaar by Johan 0825786625. 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Potskerf 2 November 2008

Baie welkom hier in die feessaal. Ons gaan feesvier oor God en sy Woord. Mag Hy ons as gestuurde familie meer en meer soos Jesus maak.

SOLI DEO GLORIA!


Vanoggend:
Prediker: Dr Andrie Kilian
Tema: Dink helder oor: Die Bybel


KINDERGROEPE:    Kindergroepe 9:20 op grasperk langs kerk waarna julle saam met julle Groepleiers na die sirkustent gaan beweeg.


Vanmiddag:

Tieners:  14:30 – 19:30 – Stap na waterval by Ebb&Flow in Wildernis.

Ons sluit vandag af met die Tienergroepe.


Deurkollekte:  Bybelgenootskap


MAANDAG 3 NOVEMBER

18:00 : BIDTYD in die konsistorie, almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning


DINSDAG 4 NOVEMBER

19:00 : Gemeenteraad


WOENSDAG 5 NOVEMBER

09:00 : Senior Bybelstudie Kerksaal

13:00 : Potskerf sluit

18:00 : Tienerleiersbyeenkoms


DONDERDAG 6 NOVEMBER

09:00 : Dienssentrum


VOLGENDE SONDAG – 9 November 2008:

Prediker : Johan van der Merwe

Nagmaal : Cornie Pretorius

Tema : Dink Helder oor : Armoede 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

KERSSANGDIENS 16-11-08

’n Familiefees! Ons nooi u hartlik uit na die Kerssangdiens op

16 November om 19:00. Kom wees deel van hierdie spesiale geleentheid.


GEBED

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “dink helder oor”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons om altyd beskeie, vriendelik en geduldig te wees.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Tian Stander wat behandeling by die Onkologie afdeling ontvang.
 • Ons bid vir Donald Wallace, Alta Visser en  tannie Issie De Waal se gesondheid.
 • Bid vir Esmè Vorster Cypresslaan 27; 0828057279) vir behandeling in Kaapstad.
 • Sharon du Plessis was in die hospitaal (Cypresslaan 32; 0832313041; 044-8700300)
 • Tannie Elsabè Schoeman (9de Laan 10; 0832351921) sterk tuis aan na ‘n terugslag.
 • Bid vir tannie Hannetjie Engelbrecht (Golfpark No 74; 044-8708227) wat met haar behandeling begin het.
 • Bid ook vir Willem, Marian, WM en SW Otto (0726225949) wat in ‘n motorongeluk was en herstel van die beserings.
 • Annetjie van der Merwe se swaer is oorlede. Dink aan haar, haar man Danie en familie.
 • Baie geluk aan Ernest en Lindy Langenhoven (0823370665) wie se baba gebore is.

VERJAARSDAE

gift_balloons.jpgBaie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

‘n Spesiale gelukwense aan dlmal wat 80 en ouer is:

Tannie Femma Muir; 044-8744447; Palm Lodge – 7/11


Baie welkom aan die volgende intrekkers in ons gemeente:

 • Adam en Lianne Kirstein saam met hul kinders Marco en Danica van Helderberggemeente; Boshoffstraat 0836097295
 • Danie en Janine Van Jaarsveld saam met hul kinders Danè, Janèl en Danie van George-Suid gemeente; 1226 Ocean Vista Oubaai Golf Estate 0839592055
 • Dolf Potgieter van Lichtenburg gemeente; Uitspanstraat 20; 0737526967
 • Adri Ekkerd en Olivia van Lime Acresgemeente; Witfonteinweg 42; 0846060752. 

DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Môresonhuis:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir NOVEMBER:

Kaassmeer; Sanitere doekies; Tuna; Pakkie lekkers 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

GEMEENTERAAD: 

Gemeenteraad termyne is 24 maande, waarna ’n persoon kan ‘uittree’ of kan aandui dat hy of sy bereid is om voort te gaan. In laasgenoemde geval word die persone vir twee weke se goedkeuring aan die gemeente voorgelê. Sulke Gemeenteraadslede hoef nie weer bevestig te word nie. Na gebed oor die saak het die volgende persone (ook dié wat korter as 24 maande dien) aangedui dat hulle glo dis God se roeping vir hulle om voort te gaan as Gemeenteraadslede: Andries Olivier, Gerrit Pretorius, André Kleynhans, Stefan Schoeman, Kobus Swart, Ferdinand Heymann en JS de la Bat.

Na gebed oor die saak het die volgende persone aangedui dat hulle glo dis God se roeping vir hulle om op ’n ander wyse as in die Gemeenteraad, van diens te wees: Joalitha van Zyl, Eben Fourie en Joekie Hoogerboord.

Ons bedank hulle drie vir die dienstermyn en dat hulle gewillige instrumente in God se hand was. Ons wens hulle God se seën toe op die nuwe diensterreine waar hulle beplan om werksaam te wees.

Verkiesing van nuwe Gemeenteraadslede:

Tydens die volgende paar weke gaan die Gemeenteraadslede ’n aantal persone wat hulself beskibaar gestel het asook genomineerde persone nader rondom dienswerk op die Gemeenteraad. Indien jy jouself geroepe voel om diens te lewer op die Gemeenteraad, of indien die Here iemand op jou hart lê, kan jy so gou as moontlik kontak maak met enige van die Gemeenteraadslede. Verkiesing van Gemeenteraadslede vind plaas tydens Dinsdagaand 4 November se Gemeenteraadsvergadering.


KWARTAALBLAD:

Die Gemeenteraad het die publikasie van 'n gereelde kwartaalblad goedgekeur. Die eerste uitgawe sal reeds hierdie kwartaal verskyn. Die gemeente word genooi om voorstelle vir die naam van die blad te doen. U word eweneens genooi om bydraes vir insluiting in die eerste en toekomstige uitgawes te doen.

Stuur voorstelle vir die naam asook bydraes per e-pos aan Gerrit Pretorius by: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.   of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. . of handig dit in by die kerkkantoor.

Ons sien daarna uit om u terugvoering te ontvang.

Familiebediening

Ouerspanne

 

NBNB: Ons kort nog ouers vir die Ouerspanne van gr. 2, 9, 11 en 12 (dit is vir 2009). In die portaal van die kerkgebou en in die saal is daar lyste waarby ouers hulle name kan skryf om deel van ‘n Ouerspan te word. Nog ouers is ook welkom by enige van die ander grade.

 

Hieronder is ‘n voorlopige raamwerk vir die Ouerspanne:

(Let daarop dat dit bloot ‘n wegspring-raamwerk is om saam oor te bid en dink en sal saam met die Ouerspanne en Groepleiers gefinaliseer word)

Wat is daar om te doen vir die Ouerspanne?

 1. Sameroeper: sorg dat Ouerspan funksioneer en vir kommunikasie na res van Gemeente
 2. Omgee: Kampe en uitstappies wat tieners met mekaar kan “connec” en kuiertyd tydens Tienergroepe
 3. Aanbidding: Gebedskakel met Gemeenteraad en gemeente en lofprysing Sondagaande
 4. Leer: Materiaal vir groepleier en groeplede en toerustingsgeleenthede vir Groepleiers en ook Ouers
 5. Diens: Getuienis en Uitreik geleenthede
 6. Almal: Sorg dat daar genoeg Groepleiers vir elke graad se groepe is, ondersteuning van en samewerking met Groepleier, help met inskrywing van kinders en tieners in begin van jaar. Besluit ook saam oor die tydsgleuwe wanneer die Kindergroepe en Tienergroepe bymekaarkom

KOMITEE VIR SENIORBEDIENING

Die volgende vergadering van die Komitee vir Seniorbediening vind plaas op Dinsdag, 11 November 2008, om 18h00 in die konsistorie.  Notules van die kommissie se vorige vergadering asook die sakelys vir eerskomende vergadering, is by die kerkkantoor beskikbaar.

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief en gebedsversoeke.
 • Hugenote Kollege verhuur hul studente akkommodasie gedurende Desember vakansie
 • Ockie van Niekerk soek ‘n huis om te huur – langtermyn.
 • Julis Magan tree op 22 November by Tramonto op.
 • Suid-Afrikaanse Kerkorreliste vereniging se kwartaallikse liedboek-saamsing word Sondag 9 November om 15:30 in Moedergemeente gehou.
 • Mosselbaai se eie K K en K – interkerklike produksie word opgevoer op 28 – 29 November – “Die Kroek, Die Kruis en Die Kroon.”
 • George Mannekoor sing kersliedjies op 9 Desember NGK Denneoord – kaartjies beskikbaar by Johan 0825786625. 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

bible_cross_candlestick.jpg


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens