Potskerf 26 Oktober 2008

Welkom by hierdie geskiedenisles uit God se handboek. Mag Hy deur sy Gees dit lewendig maak en ons help om ‘n toekoms te bou op die vaste fondament wat Hy vir ons lê.

Vanoggend:
Prediker: Francois Mulder
Tema: Dink helder oor: Geskiedenis

dutoit.jpgDoop: Christiaan en Magdalena

Terblanche se seuntjie Du Toit word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seën.


KINDERGROEPE: Vir die eerste 10 minute saam met gesinne in die erediens waarna julle na julle eie groepies gaan.


Vanaand:

TIENERS:  Daar is nog net twee 10nergroep byeenkomste. Kom kuier vanaand lekker saam met ander tieners van jou graad en ontdek ook iets van God se liefde vir ons almal. Volgende Sondag gaan ons afsluit. AL die reËlings daarvoor sal vanaand deurgegee word..

Deurkollekte:  Noodkas

MAANDAG 27 OKTOBER

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

18:30 : Omgeewyksleiers vergadering.

19:00 : Erediensbeplanning


WOENSDAG 29 OKTOBER

09:00 : Senior Bybelstudie Kerksaal

10:30 : Proteaklub byeenkoms by kerksaal.

13:00 : Potskerf sluit

18:00 : Tienerleiersbyeenkoms


VOLGENDE SONDAG – 2 November 2008:

Prediker : Dr Andrie Kilian van die Bybelgenootskap

Tema : Dink Helder oor : Die Bybel 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

Aanbiddingsfokus:

Jaarvergadering: Dinsdag 28 Oktober 18:30 in die kerk.

Elkeen wat graag wil inskakel is baie welkom.

Persone wat reeds betrokke is: dataprojektor-; klank-; sang- en video bediening kom asb!

EREDIENS-SPAN BENODIG:

 • Daar is ’n groot behoefte aan persone om tydens eredienste te help met: ontvang/ ontmoet mense by deure; uitdeel van Potskerf ens; plek aanwys; kollekte opneem (veral in saal). As u hier wil betrokke raak kontak asb. kerkkantoor, Andries of Joekie.
 • Twee persone word benodig wat deel van die span, wat die klank tydens die Erediens hanteer, te wees asook persone vir die opneem van die Video (DVD) tydens die Erediens.

Maak kontak met Natius Anker (klankman: 0824429875) en André Hagen (dvdiograaf: 0822665585).


NBNB!!!  PINKSTER 2009:

Ons vra voorstelle en voorbidding vanaf die gemeente rondom Pinkster 2009. Maak gerus kontak met Cornie of Francois. Die datums van Pinkster 2009 is vanaf 24 tot 28 Mei.

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

child_praying2.jpgVoorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “dink helder oor”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons personeel Annetjie, Cecile en hul gesinne.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Donald Wallace, Alta Visser en  tannie Issie De Waal se gesondheid.
 • Tannie Elsabè Schoeman (9de Laan 10; 0832351921) sterk tuis aan na ‘n terugslag.
 • Bid steeds vir tannie Hannetjie Engelbrecht (Golfpark No 74; 044-8708227) se gesondheid.
 • Elandri Bruwer (044-8707300) was in die hospitaal vir ‘n voet operasie en sterk by die huis aan.gift_balloons.jpg

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sop word op Maandae en Donderdae by Kretzenshoop skool bedien. Gedeelte van die sop word op Maandae en Donderdae by die kerk gekook. Daar is egter ’n behoefte vir klaar gekookte sop wat net warm gemaak kan word. Indien u tans sop kook of graag wil (al is dit net een keer per maand) kontak asb vir Joalitha by  044 8733455 of 0824606913

Môresonhuis:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir OKTOBER:

Moistering oil; Sunsilk Relaxer (geel potjie by Clicks); Kitspoeding; Pasta. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

GEMEENTERAAD: 

Gemeenteraad termyne is 24 maande, waarna ’n persoon kan ‘uittree’ of kan aandui dat hy of sy bereid is om voort te gaan. In laasgenoemde geval word die persone vir twee weke se goedkeuring aan die gemeente voorgelê. Sulke Gemeenteraadslede hoef nie weer bevestig te word nie. Na gebed oor die saak het die volgende persone (ook dié wat korter as 24 maande dien) aangedui dat hulle glo dis God se roeping vir hulle om voort te gaan as Gemeenteraadslede: Andries Olivier, Gerrit Pretorius, André Kleynhans, Stefan Schoeman, Kobus Swart, Ferdinand Heymann en JS de la Bat.

Na gebed oor die saak het die volgende persone aangedui dat hulle glo dis God se roeping vir hulle om op ’n ander wyse as in die Gemeenteraad, van diens te wees: Joalitha van Zyl, Eben Fourie en Joekie Hoogerboord.

Ons bedank hulle drie vir die dienstermyn en dat hulle gewillige instrumente in God se hand was. Ons wens hulle God se seën toe op die nuwe diensterreine waar hulle beplan om werksaam te wees.

Verkiesing van nuwe Gemeenteraadslede:

Tydens die volgende paar weke gaan die Gemeenteraadslede ’n aantal persone wat hulself beskibaar gestel het asook genomineerde persone nader rondom dienswerk op die Gemeenteraad+. Indien jy jouself geroepe voel om diens te lewer op die Gemeenteraad, of indien die Here iemand op jou hart lê, kan jy so gou as moontlik kontak maak met enige van die Gemeenteraadslede.

KWARTAALBLAD:

Die Gemeenteraad het die publikasie van 'n gereelde kwartaalblad goedgekeur. Die eerste uitgawe sal reeds hierdie kwartaal verskyn. Die gemeente word genooi om voorstelle vir die naam van die blad te doen. U word eweneens genooi om bydraes vir insluiting in die eerste en toekomstige uitgawes te doen.

Stuur voorstelle vir die naam asook bydraes per e-pos aan Gerrit Pretorius by: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.   of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. . of handig dit in by die kerkkantoor.

Ons sien daarna uit om u terugvoering te ontvang.

Omgee: Familiebediening

Ons sien onsself as ‘n familie van verskillende generasies wat saam in hierdie wêreld waarin ons leef, God se liefde ontdek, ervaar, wil uitleef en uitdra. Een van die onmiddellike uitvloeisels is om die pad saam ons families se peuters, kleuters, kinders en tieners verder uit te brei. Die Gemeenteraad het daarom ‘n aktiewe familie-beginsel keuse gemaak. Dit is naamlik om die pad met hierdie generasies in die hande te gee van ouers van hierdie families. Ouers (as deel van die Familie) is dus verantwoordelik vir die geloofsontwikkeling van hierdie groepe. Die bediening word dus oorgegee aan ouers.

Ouerspanne

Verlede Sondag het ons ‘n nuwe opwindende Familie-pad begin met ons Kinder -en Tienerbediening deur die saamstel van die Ouerspanne.

Elke ouderdomsgroep het dus ‘n Ouerspan wat volledige verantwoordelikheid neem vir die bedieningspad van daardie groep. Elke Ouerspan saam met die Groepleiers gaan van nou af dus inisiatief neem en besluite neem om hierdie deel van die familie-lewe so effektief moontlik te fasiliteer en organiseer.

Baie dankie aan al die Ouers wat reeds aangedui het dat hulle deel van ‘n Ouerspan wil wees. Ons maak spoedig kontak met julle (sodra die Ouerspanne gefinaliseer is) oor ‘n saambid-gesels-en-beplan-geleentheid.

Ons kort egter nog ouers vir die Ouerspanne van gr. 2, 9, 11 en 12 (dit is vir 2009). In die portaal van die kerkgebou en in die saal is daar lyste waarby ouers hulle name kan skryf om deel van ‘n Ouerspan te word. Nog ouers is ook welkom by enige van die ander grade.

Hoe dit in die praktyk nog verder gaan ontwikkel, is ‘n proses waaroor nog baie gebid en gesels gaan word.

Voor die einde van November sal die Ouerspanne, bestaande Groepleiers en die Gemeenteraad bymekaarkom om die volgende tree vir 2009 biddend en afhanklik uit te werk.

Familiespan?

Na die vorige Gemeenteraadsbyeen-koms het die Gemeenteraad besluit om se die Familiespan wat beplan was, te wees. Met ander woorde die Gemeente-raad neem die verantwoordelikheid om na alle fassette en werksaamhede van ons roeping as gemeente met ‘n Familie-bril te kyk.  Indien jy meer inligting wil hê of graag wil gesels oor die Familie-pad, kontak enige tyd vir Cornie, Francois of Stefan.


VOLGENDE PROTEAKLUBUITSTAPPIE 29 OKTOBER!

Vriende ons het gesê ons gaan dit doen en nou gaan ons dit doen!! ,wat?... ons jaarlikse vis-heerlikheid.  Dit is nie meer vir ons moontlik om na Windymere te gaan nie, ander lokale wat ons ondersoek het, is ook te duur of dit is moeilik bereikbaar, daarom……….ons volgende funksie, 29 Oktober om 10h30 in ons kerksaal.

U bring saam, eie tee/koffie en eet- en drinkgerei (ook vir nagereg). Koste beloop nog steeds, R40,00 per persoon.

Bespreek asb. op of voor Maandag, 26 Oktober by Ria by tel. 044-8710 138 of by André Botha by tel.044- 8707917. 

Ons doen ‘n beroep op u om vroegtydig u bespreking te doen.  Bring asseblief ‘n skryfding saam.  Sien u daar!

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 • Nuusbrief van Morgenson Sendingstasie in Zimbabwe –dink asb aan hulle ook in julle gebede.
 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief.
 • Nuusbrief van Bibles for Believers vra ook voorbidding vir Uitreik en Bybelplasing na Gorongoza.
 • Kevin Leo tree in die Suid-Kaap vanaf 20 tot 31 Oktober 2008 op.
 • Huis J J Watson hou ‘n mini-basaar op 31 Oktober om 9h00.
 • Suid-Afrikaanse Kerkorreliste vereniging se kwartaallikse liedboek-saamsing word Sondag 9 November om 15:30 in Moedergemeente gehou.
 • Mosselbaai se eie K K en K – interkerklike produksie word opgevoer op 28 – 29 November – “Die Kroek, Die Kruis en Die Kroon.”
 • Denneoord Gemeente hou basaar op Saterdag 1 November vanaf 10:00 ontbyt 08:00. 

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

oktober_10.jpg 

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Potskerf 19 Oktober 2008

Welkom weereens by hierdie Familie-bymekaarkom! Mag ons hier verder fokus op ons Vader en mag ons gelei word om aanbiddend helder te dink.

Vanoggend:

Prediker: Cornie Pretorius

Tema: Dink helder oor: Familie-wees

Teks: Deuter 6:1-9

KINDERGROEPE: Vir die eerste 10 minute saam met gesinne in die erediens waarna julle na julle eie groepies gaan.

Vanaand:

Diens vir Skoolverlaters:

19:00 : Ons nooi u as gemeente en in besonder skoolverlaters en hulle ouers uit na hierdie spesiale diens.

Deurkollekte:  FAMSA


MAANDAG 20 OKTOBER

18:00 : BIDTYD in die konsistorie, almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning


WOENSDAG 22 OKTOBER

09:00 : Senior Bybelstudie Kerksaal

13:00 : Potskerf sluit

18:00 : Tienerleiersbyeenkoms

VOLGENDE SONDAG – 26 OKTOBER:

Prediker : Francois Mulder

Tema : Dink Helder oor : Geskiedenis

10de MAAND DANKOFFER:

oktober_10.jpg

Tydens Sondag 26 Oktober se erediens gaan ons Dankbaar feesvier oor God se voorsiening vir ons elkeen en die gemeente. Bring asb dan ook jou bydrae in die koevert saam.

BANKBESONDERHEDE: ABSA George; Tjek nommer: 890580033 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

Aanbiddingsfokus:

Jaarvergadering: Dinsdag 28 Oktober 18:30 in die kerk.

Elkeen wat graag wil inskakel is baie welkom.

Persone wat reeds betrokke is:

dataprojektor-; klank-; sang- en video- bediening kom asb!


EREDIENS-SPAN BENODIG:

 • Daar is ’n groot behoefte aan persone om tydens eredienste te help met: ontvang/ ontmoet mense by deure; uitdeel van Potskerf ens; plek aanwys; kollekte opneem (veral in saal). As u hier wil betrokke raak kontak asb. kerkkantoor, Andries of Joekie.
 • Twee persone word benodig wat deel van die span, wat die klank tydens die Erediens hanteer, te wees asook persone vir die opneem van die Video (DVD) tydens die Erediens.

 

Maak kontak met Natius Anker (klankman: 0824429875) en André Hagen (dvdiograaf: 0822665585).


NBNB!!!  PINKSTER 2009:

Die leraar wat reeds ’n jaar gelede gereël is om volgende jaar se Pinkster te hanteer, moes ongelukkig onttrek as gevolg van ’n dubbele bespreking. Ons vra voorstelle en voorbidding vanaf die gemeente rondom Pinkster 2009. Maak gerus kontak met Cornie of Francois.

Die datums van Pinkster 2009 is vanaf 24 tot 28 Mei.


Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

child_praying2.jpgVoorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “dink helder oor”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons personeel Johan, Poelie en hulle gesinne.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Lettie Claassen, (Witfonteinweg 27; 044-8707924)  is oorlede. Sy word Dinsdag om 10:00 vanuit die kerkgebou begrawe. Ons bid vir die familie en vriende.
 • Ons bid vir Donald Wallace, Alta Visser en  tannie Issie De Waal se gesondheid.
 • Tannie Elsabè Schoeman (9de Laan 10; 0832351921) sterk tuis aan na ‘n terugslag.
 • Bid steeds vir tannie Hannetjie Engelbrecht (Golfpark No 74; 044-8708227) wat weer toetse moes ondergaan.
 • Elandri Bruwer (044-8707300) was in die hospitaal vir ‘n voet operasie en sterk by die huis aan.

gift_balloons.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

‘n Spesiale gelukwense aan die volgende lidmate - Oktobermaand (80 jaar en ouer)

 • Tannie Issie De Waal (Airwayweg 20; 0720249882) 25 Oktober.
 • Oom Jurie Swart (Bulida; 0823761803) 25 Oktober.

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

Baie welkom aan die volgende nuwe intrekkers in ons gemeente:

 • LJ en Ronel Rossel (Soeteweide  straat18; (0828557955) vanaf NG Kerk Albertyn en Pretoria – Oosterlig.
 • Willie en Marieta Barnard saam met Juan-Mari en Wilana (Geelhoutstraat 76; 0761908586) vanaf NG Kerk Upington-Oos. 

DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Môresonhuis:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir OKTOBER: 

Moistering oil; Sunsilk Relaxer (geel potjie by Clicks); Kitspoeding; Pasta. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

GEMEENTERAAD: 

Gemeenteraad termyne is 24 maande, waarna ’n persoon kan ‘uittree’ of kan aandui dat hy of sy bereid is om voort te gaan. In laasgenoemde geval word die persone vir twee weke se goedkeuring aan die gemeente voorgelê. Sulke Gemeenteraadslede hoef nie weer bevestig te word nie. Na gebed oor die saak het die volgende persone (ook dié wat korter as 24 maande dien) aangedui dat hulle glo dis God se roeping vir hulle om voort te gaan as Gemeenteraadslede: Andries Olivier, Gerrit Pretorius, André Kleynhans, Stefan Schoeman, Kobus Swart, Ferdinand Heymann en JS de la Bat.

Na gebed oor die saak het die volgende persone aangedui dat hulle glo dis God se roeping vir hulle om op ’n ander wyse as in die Gemeenteraad, van diens te wees: Joalitha van Zyl, Eben Fourie en Joekie Hoogerboord.

Ons bedank hulle drie vir die dienstermyn en dat hulle gewillige instrumente in God se hand was. Ons wens hulle God se seën toe op die nuwe diensterreine waar hulle beplan om werksaam te wees.

Verkiesing van nuwe Gemeenteraadslede:

Tydens die volgende paar weke gaan die Gemeenteraadslede ’n aantal persone wat hulself beskibaar gestel het asook genomineerde persone nader rondom dienswerk op die Gemeenteraad+. Indien jy jouself geroepe voel om diens te lewer op die Gemeenteraad, of indien die Here iemand op jou hart lê, kan jy so gou as moontlik kontak maak met enige van die Gemeenteraadslede.

KWARTAALBLAD:

Die Gemeenteraad het die publikasie van 'n gereelde kwartaalblad goedgekeur. Die eerste uitgawe sal reeds hierdie kwartaal verskyn. Die gemeente word genooi om voorstelle vir die naam van die blad te doen. U word eweneens genooi om bydraes vir insluiting in die eerste en toekomstige uitgawes te doen.

Stuur voorstelle vir die naam asook bydraes per e-pos aan Gerrit Pretorius by: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.   of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. . of handig dit in by die kerkkantoor.

Ons sien daarna uit om u terugvoering te ontvang.

Omgee: Familiebediening

Na aanleiding van die Familiegesprek van 18 en 19 Augustus het die Gemeenteraad die volgende besluite geneem:

Ons sien onsself as ‘n familie van verskillende generasies wat SÁÁM in hierdie wêreld waarin ons leef, God se liefde ontdek, ervaar, wil uitleef en uitdra.

Familiespan

Om te verseker dat álle generasies in ons gemeente (familie) sáám groei, wil ons ‘n groep mense byeenbring wat ons familie-wees doelgerig kan fasiliteer.  Ons noem hierdie groep die FAMILIESPAN en hulle bestaan uit verteenwoordigers van verskillende generasies uit die familie. Hulle hoofdoel is om die bestaande groepe, bedieninge en fokusareas te help om na alle fasette van ons gemeente- wees (byeenkomste, ritme en roetines) met ‘n Familie-bril te kyk. Die Familiespan vervang geen van die huidige groepe of kommissies nie, maar is ‘n span wat doelgerig en strategies dink oor tye wanneer die familie saam is. Nie net dit nie, hulle dink ook oor tye wanneer verskillende generasies alleen bymekaar kom en hulle geloof prakties as gestuurdes uitleef. Praktiese vrae is byvoorbeeld:

 • Hoe stap ons die pad met ons kleuters, peuters, kinders, tieners en naskoolse kinders?
 • Hoe rus ons huishoudings toe om God se liefde daagliks uit te leef?
 • Hoe stap ons saam met volwasse familie-lede wat deur nuwe lewensfases gaan soos middeljare en tye van aftrede?

Ouerspanne

Een van die onmiddellike uitvloeisels is om die pad saam met ons families se peuters, kleuters, kinders en tieners verder uit te brei. Die Gemeenteraad het daarom ‘n aktiewe familie-beginsel keuse gemaak. Dit is naamlik om die pad met hierdie generasies in die hande te gee van ouers van hierdie families. Ouers (as deel van die Familie) is dus verantwoordelik vir die geloofs-ontwikkeling van hierdie groepe. Die bediening word dus oorgegee aan die Familie- span en ouers. Prakties beteken dit dat die Familiespan gaan help om Ouerspanne op die been te bring. Vir elke ouderdomsgroep moet daar dus ‘n Ouerspan wees wat volledige verantwoordelikheid neem vir die bedienings- pad van daardie groep. Elke Ouerspan in samehang met die Familiespan neem dus inisiatief en neem besluite om hierdie deel van die familie-lewe so effektief moontlik te fasiliteer en organiseer.  Hoe dit in die praktyk nog verder gaan ontwikkel, is ‘n proses waaroor nog baie gebid en gesels gaan word.

Die eerste doelwit is om voor die middel van Oktober die Familiespan op die been te kry en daarna om die Ouerspanne aan die gang te kry om dinge vir 2009 te begin regkry.

Hier is dus twee ongelooflike geleenthede om te dien:

 1. Word deel van die Familiespan
 2. Word deel van ‘n Ouerspan 

VOLGENDE PROTEAKLUBUITSTAPPIE 29 OKTOBER!

Vriende ons het gesê ons gaan dit doen en nou gaan ons dit doen!! ,wat?... ons jaarlikse vis-heerlikheid.  Dit is nie meer vir ons moontlik om na Windymere te gaan nie, ander lokale wat ons ondersoek het, is ook te duur of dit is moeilik bereikbaar, daarom……….ons volgende funksie, 29 Oktober om 10h30 in ons kerksaal.

U bring saam, eie tee/koffie en eet- en drinkgerei (ook vir nagereg). Koste beloop nog steeds, R40,00 per persoon.

Bespreek asb. op of voor Maandag, 26 Oktober by Ria by tel. 044-8710 138 of by André Botha by tel.044- 8707917. 

Ons doen ‘n beroep op u om vroegtydig u bespreking te doen.  Bring asseblief ‘n skryfding saam.  Sien u daar!

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 • Nuusbrief van Morgenson Sendingstasie in Zimbabwe –dink asb aan hulle ook in julle gebede.
 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief.
 • Karatara gemeente hou basaar! 25 Oktober 2008 om 09:00 open 10:00.
 • Nuusbrief van Bibles for Believers vra ook voorbidding vir Uitreik en Bybelplasing na Gorongoza.
 • Kevin Leo tree in die Suid-Kaap vanaf 20 tot 31 Oktober 2008 op.
 • Denneoord Gemeente hou basaar op Saterdag 1 November
 • vanaf 10:00 ontbyt 08:00.
 • Bybelse Ete by George-Suid op 24 Oktober om 18:30 vir 19:00 

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Potskerf 12 Oktober 2008

Baie welkom by God se 4de brander van die jaar. Mag ons deur die krag en inspirasie van die Heilige Gees die brander met oorgawe en passie ry!

Vanoggend:

Prediker: Francois Mulder

Tema: Dink helder oor: Finansies!

Teks: Lukas 16 : 9 - 13

Kleingroep fasiliteerders!! Vergadering – direk na erediens in kerkgebou. Julle ontvang ook materiaal.

KINDERGROEPE: Vir die eerste 10 minute saam met gesinne in die erediens waarna julle na julle eie groepies gaan.

Deurkollekte:  ACVV Dienssentrum


MAANDAG 13 OKTOBER

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning


DINSDAG 14 OKTOBER

19:00 : Volw. Groepleiers byeen-koms


WOENSDAG 15 OKTOBER

09:00 : Senior Bybelstudie Kerksaal

13:00 : Potskerf sluit

18:00 : Tienerleiersbyeenkoms


VOLGENDE SONDAG – 19 OKTOBER:

Prediker: Cornie Pretorius

Tema: Dink Helder oor : Familie-wees.


Diens vir Skoolverlaters:

19:00 : Ons nooi u as gemeente en in besonder skoolverlaters en hulle ouers uit na hierdie spesiale diens.


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

EREDIENS-SPAN BENODIG:

 • Daar is ’n groot behoefte aan persone om tydens eredienste te help met: ontvang/ ontmoet mense by deure; uitdeel van Potskerf ens; plek aanwys; kollekte opneem (veral in saal). As u hier wil betrokke raak kontak asb. kerkkantoor, Andries of Joekie.
 • Twee persone word benodig wat deel van die span, wat die klank tydens die Erediens hanteer, te wees asook persone vir die opneem van die Video (DVD) tydens die Erediens.

Maak kontak met Natius Anker (klankman: 0824429875) en André Hagen (dvdiograaf: 0822665585).


PINKSTER 2009:

Die leraar wat reeds ’n jaar gelede gereël is om volgende jaar se Pinkster te hanteer, moes ongelukkig onttrek as gevolg van ’n dubbele bespreking. Ons vra voorstelle en voorbidding vanaf die gemeente rondom Pinkster 2009. Maak gerus kontak met Cornie of Francois.child_praying.jpg

Die datums van Pinkster 2009 is vanaf 24 tot 28 Mei.

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “dink helder oor”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons orrelis Sarena en haar gesin.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Lettie Claassen, (Witfonteinweg 27; 044-8707924)  is by die huis.
 • Bid vir Anthony Cooper (0828281875) Tiaan Stander  (0832802206) en Esmé Vorster  (0828057279) vir behandeling wat hulle ontvang het.
 • Tannie Elsabè Schoeman (9de Laan 10; 0832351921) sterk tuis aan na terugslag.
 • Herman Venter (0825355217; Pierre Albertynweg 11) is uit die hospitaal ontslaan en sterk by die huis aan.
 • Bid vir Hannetjie Engelbrecht (Golfpark No 74; 044-8708227) wat vir toetse was.


VERJAARSDAE

music_card.jpgBaie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

‘n Spesiale gelukwense aan die volgende lidmate - Oktobermaand (80 jaar en ouer)

 • Oom Willie van Wyk - 3/10 (044-8708197; Tommy Joubertstraat 6)
 • Tannie Suzie Botha – 09/10 (044-8707163; Searlestr 19)
 • Tannie Aggie Meyer – 12/10 (044-8810025; Uitsig, Geelhoutboom).

 

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Môresonhuis:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir OKTOBER:

Moistering oil; Sunsilk Relaxer (geel potjie by Clicks); Kitspoeding; Pasta.

 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

GEMEENTERAAD:  Daar sal volgende week terugvoering gegee word oor die pas afgelope Gemeenteraadvergadering.


KWARTAALBLAD:

Die Gemeenteraad het die publikasie van 'n gereelde kwartaalblad goedgekeur. Die eerste uitgawe sal reeds hierdie kwartaal verskyn. Die gemeente word genooi om voorstelle vir die naam van die blad te doen. U word eweneens genooi om bydraes vir insluiting in die eerste en toekomstige uitgawes te doen.

Stuur voorstelle vir die naam asook bydraes per e-pos aan Gerrit Pretorius by: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. . of handig dit in by die kerkkantoor.

Ons sien daarna uit om u terugvoering te ontvang.


Omgee: Familiebediening

Na aanleiding van die Familiegesprek van 18 en 19 Augustus het die Gemeenteraad die volgende besluite geneem:

Ons sien onsself as ‘n familie van verskillende generasies wat SÁÁM in hierdie wêreld waarin ons leef, God se liefde ontdek, ervaar, wil uitleef en uitdra.

Familiespan

Om te verseker dat álle generasies in ons gemeente (familie) sáám groei, wil ons ‘n groep mense byeenbring wat ons familie-wees doelgerig kan fasiliteer.  Ons noem hierdie groep die FAMILIESPAN en hulle bestaan uit verteenwoordigers van verskillende generasies uit die familie. Hulle hoofdoel is om die bestaande groepe, bedieninge en fokusareas te help om na alle fasette van ons gemeente- wees (byeenkomste, ritme en roetines) met ‘n Familie-bril te kyk. Die Familiespan vervang geen van die huidige groepe of kommissies nie, maar is ‘n span wat doelgerig en strategies dink oor tye wanneer die familie saam is. Nie net dit nie, hulle dink ook oor tye wanneer verskillende generasies alleen bymekaar kom en hulle geloof prakties as gestuurdes uitleef. Praktiese vrae is byvoorbeeld:

 • Hoe stap ons die pad met ons kleuters, peuters, kinders, tieners en naskoolse kinders?
 • Hoe rus ons huishoudings toe om God se liefde daagliks uit te leef?
 • Hoe stap ons saam met volwasse familie-lede wat deur nuwe lewensfases gaan soos middeljare en tye van aftrede?

Ouerspanne

Een van die onmiddellike uitvloeisels is om die pad saam met ons families se peuters, kleuters, kinders en tieners verder uit te brei. Die Gemeenteraad het daarom ‘n aktiewe familie-beginsel keuse gemaak. Dit is naamlik om die pad met hierdie generasies in die hande te gee van ouers van hierdie families. Ouers (as deel van die Familie) is dus verantwoordelik vir die geloofsontwikkeling van hierdie groepe. Die bediening word dus oorgegee aan die Familie- span en ouers. Prakties beteken dit dat die Familiespan gaan help om Ouerspanne op die been te bring. Vir elke ouderdomsgroep moet daar dus ‘n Ouerspan wees wat volledige verantwoordelikheid neem vir die bedienings- pad van daardie groep. Elke Ouerspan in samehang met die Familiespan neem dus inisiatief en neem besluite om hierdie deel van die familie-lewe so effektief moontlik te fasiliteer en organiseer.  Hoe dit in die praktyk nog verder gaan ontwikkel, is ‘n proses waaroor nog baie gebid en gesels gaan word.

Die eerste doelwit is om voor die middel van Oktober die Familiespan op die been te kry en daarna om die Ouerspanne aan die gang te kry om dinge vir 2009 te begin regkry.

Hier is dus twee ongelooflike geleenthede om te dien:

 1. Word deel van die Familiespan
 2. Word deel van ‘n Ouerspan

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 


 • Nuusbrief van Morgenson Sendingstasie in Zimbabwe –dink asb aan hulle ook in julle gebede.
 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief. 17 en 18 Oktober 2008 inligting seminaar – Vervolgde Kerk. NG Kerk Hartenbos.
 • Karatara gemeente hou basaar! 25 Oktober 2008 om 09:00 open 10:00. 

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

64 Dae Fokus:

Met groot vreugde, verwondering en dankbaarheid teenoor die Here, kan ons vanoggend bekend maak dat Hy volledig voorsien het vir die onkostes aangegaan tydens die 64 Dae Fokus.

Een van die BAB-lede het dit so in ’n epos gestel: “Ek dank die Here vir Sy goedheid. Dit het baie beter uitgewerk as wat ons ooit kon geding het!”

10de MAAND DANKOFFER:

Dit is weer tyd vir ons gemeente se 10e maand dankoffer. Ons nooi elkeen in die familie om ook deel te neem aan hierdie geleentheid om iets van onsself te gee. Mag dit vir elkeen ‘n biddende-gee wees.

oktober_10.jpg
Tydens Sondag 26 November se erediens gaan ons Dankbaar feesvier oor God se voorsiening vir ons elkeen en die gemeente. Bring asb dan ook jou bydrae in die koevert saam.

 

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Potskerf 5 Oktober 2008

Baie welkom by die 4de brander van die jaar.

Vanoggend:
Prediker: Francois Mulder
Tema: Hoe dink mens helder?
Teks: Rom 12: 1-2

baba_doop.jpgDoop: Jacques en Louise Gerber se dogtertjie Danielle word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seën.

KINDERGROEPE: geen


Deurkollekte: Tuiniqa Sentrum


MAANDAG 6 OKTOBER

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.
18:30 : 4de Kwartaal Gemeente-sang beplanning in Konsistorie.
19:00 : Erediensbeplanning


DINSDAG 7 OKTOBER

19:00 : Gemeenteraad


WOENSDAG 8 OKTOBER

09:30 : Senior Bybelstudie
13:00 : Potskerf sluit
18:00 : Tienerleiersbyeenkoms


VOLGENDE SONDAG – 12 OKTOBER:

Prediker : Francois Mulder
Tema : Dink Helder oor : Finansies

 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

child_praying.jpgEnige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “dink helder oor”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons leraars Cornie, Francois en hulle gesinne.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Lettie Claassen, (Witfonteinweg 27; 044-8707924)  is by die huis.
 • Bid vir Anthony Cooper (0828281875; Ouposstraat 11) wat met behandeling vir breinkanker begin het.
 • Bid vir Tiaan Stander wat die met Chemo begin het (0832802206).
 • Bid vir Esmé Vorster (Cypresslaan 27; 0828057279) wat weer met behandeling begin vir kanker.
 • Bid vir tannie Issie de Waal (Airwayweg 20; 0823472021) se gesondheid.
 • William Lloyd-Townsend (Pineweg 22; 044-8707259) ervaar beterskap na sy operasie.
 • Tannie Elsabè Schoeman (9de Laan 10; 0832351921) sterk tuis aan na terugslag.
 • Herman Venter (0825355217; Pierre Albertynweg 11) is uit die hospitaal ontslaan en sterk by die huis aan.
 • Bid vir Botha Breedt vir herstel na sy knie operasie (0829206979). 

music_card.jpg
VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar. Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

 

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

Ons wil die volgende intrekkers hartlik verwelkom hier by ons:

 • Oom Robert en tannie Willemina Young (Uitspan, Geelhoutboom) vanaf Bergsiggemeente.
 • Jacques Gerber (Eenheid 1, 59 Cradockstraat;0837067933) vanaf Bergsiggemeente.
 • Kevin en Sonja Beel saam met Ruan (Proteastraat 38; 08345648592) vanaf Sonstraalgemeente.
 • Dollie Van der Berg (Heidelaan 6: 0836312344) vanaf George-Suidgemeente.

DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Môresonhuis:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir OKTOBER:

Moistering oil; Sunsilk Relaxer (geel potjie by Clicks); Kitspoeding; Pasta. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Omgee: Familiebediening

Na aanleiding van die Familiegesprek van 18 en 19 Augustus het die Gemeenteraad die volgende besluite geneem:

Ons sien onsself as ‘n familie van verskillende generasies wat SÁÁM in hierdie wêreld waarin ons leef, God se liefde ontdek, ervaar, wil uitleef en uitdra.

Familiespan

Om te verseker dat álle generasies in ons gemeente (familie) sáám groei, wil ons ‘n groep mense byeenbring wat ons familie-wees doelgerig kan fasiliteer.  Ons noem hierdie groep die FAMILIESPAN en hulle bestaan uit verteenwoordigers van verskillende generasies uit die familie. Hulle hoofdoel is om die bestaande groepe, bedieninge en fokusareas te help om na alle fasette van ons gemeente- wees (byeenkomste, ritme en roetines) met ‘n Familie-bril te kyk. Die Familiespan vervang geen van die huidige groepe of kommissies nie, maar is ‘n span wat doelgerig en strategies dink oor tye wanneer die familie saam is. Nie net dit nie, hulle dink ook oor tye wanneer verskillende generasies alleen bymekaar kom en hulle geloof prakties as gestuurdes uitleef. Praktiese vrae is byvoorbeeld:

 • Hoe stap ons die pad met ons kleuters, peuters, kinders, tieners en naskoolse kinders?
 • Hoe rus ons huishoudings toe om God se liefde daagliks uit te leef?
 • Hoe stap ons saam met volwasse familie-lede wat deur nuwe lewensfases gaan soos middeljare en tye van aftrede?

Ouerspanne

Een van die onmiddellike uitvloeisels is om die pad saam met ons families se peuters, kleuters, kinders en tieners verder uit te brei. Die Gemeenteraad het daarom ‘n aktiewe familie-beginsel keuse gemaak. Dit is naamlik om die pad met hierdie generasies in die hande te gee van ouers van hierdie families. Ouers (as deel van die Familie) is dus verantwoordelik vir die geloofsontwikkeling van hierdie groepe. Die bediening word dus oorgegee aan die Familie- span en ouers. Prakties beteken dit dat die Familiespan gaan help om Ouerspanne op die been te bring. Vir elke ouderdomsgroep moet daar dus ‘n Ouerspan wees wat volledige verantwoordelikheid neem vir die bedienings- pad van daardie groep. Elke Ouerspan in samehang met die Familiespan neem dus inisiatief en neem besluite om hierdie deel van die familie-lewe so effektief moontlik te fasiliteer en organiseer.  Hoe dit in die praktyk nog verder gaan ontwikkel, is ‘n proses waaroor nog baie gebid en gesels gaan word.

Die eerste doelwit is om voor die middel van Oktober die Familiespan op die been te kry en daarna om die Ouerspanne aan die gang te kry om dinge vir 2009 te begin regkry.

Hier is dus twee ongelooflike geleenthede om te dien:

 1. Word deel van die Familiespan
 2. Word deel van ‘n Ouerspan 

Kontak enige tyd vir Cornie, Francois, Stefan of Eben.

GEDENKMUUR

Alle voorlopige beplanning is afgehandel en gereed om in werking te tree.  Omdat die oprigting van die gedenkmuur almal in die gemeente raak, word die voorlopige riglyne hiervoor, hieronder uiteengesit sodat almal ‘n insae in die beplanning kan kry. Ons ontvang graag terugvoering of vrae oor hierdie projek (skakel gerus 0849 0066 66 of 0828 515 883). Die beplande gedenkmuur sal aan die suidwestelike kant van die kerkperseel in fases, gebou word.  Ten einde die gedenkmuur te finansier, word die veertig nisse van die eerste fase teen die spesiale prys van R1 000,00 elk verkoop.  Daarna sal ‘n nis R1 500,00 kos. ‘n Nis, word onder die volgende voorwaardes gekoop:

 1. Vir lede van, of vorige lede van Blanco- gemeente.  (In alle ander gevalle moet ‘n gemotiveerde versoek vir ‘n nis aan die Gemeenteraad voorgelê.  Die Gemeenteraad se besluit of daar spesiale omstandighede is waarom ‘n nis aan ander persone verkoop mag word, is finaal.
 2. ‘n Nis is bedoel vir ‘n maksimum van twee persone.
 3. Die prys van ‘n nis sluit die granietdeksel in.  Die eienaar betaal self vir die letterwerk.
 4. Die deksel mag alleenlik deur ‘n gemagtigde persoon wat deur Blancogemeente, Blanco aangestel is, oopgemaak en verseël word.
 5. Die nis mag alleenlik met die voorafmagtiging van Blancogemeente, verhandel word.
 6. Geen skroewe of enige ander apparate vir blomme, mag op enige plek aan die gedenkmuur aangebring word nie.  ‘n Lys word onderaan die voetstukke aangebring en houers met blomme,  mag daarin geplaas word.
 7. Geen kranse of ander voorwerpe word in die tuin van die  gedenkmuur of op die gedenkmuur self, toegelaat nie.
 8. Verwelkte en dooie blomme sal van tyd tot verwyder word.
 9. Blancogemeente aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige  skade aan die nis en/of inhoud van die nis nie.         
 10. Die koste vir Welsyn pensionarisse sal op meriete hanteer word. Diesulkes sal die nodige dokumentasie moet voorsien. 

 
SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING
 
 • Nuusbrief BADISA.
 • Musikale geestelike blyspel, Maria se Droom, Sondag 5 Oktober 19:00 Kerksaal George Pro Deo Groep van Coenie Ritter. Kaartjies by ons kantoor beskikbaar.
 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief.
 • Dames oggend  11 Oktober 2008 10:00 Redding Boekwinkel Mosselbaai – Spreker Liesel van Rensburg.
 • Etensuurkonsert 8 Oktober 2008 Moedergemeente.
 • Karatara gemeente hou basaar! 25 Oktober 2008 om 19:00. 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


dink_helder.jpg


 

Potskerf 28 September 2008

Vanoggend:
Prediker: Francois Mulder
Tema: Hoe land mens veilig na ‘n geestelike hoogtepunt?

Indrukke oor die FEESdiens:

Francois Mulder: Ek staan verstom oor die Here. Veral ook oor Sy vermoë om die 'spotlight' op Homself te laat val - met die wete dat dit is wat ons almal die nodigste het. Wanneer ons Hom sien in al Sy prag en volmaaktheid en Hom beleef as 'n reinigende vuur van liefde, dan vind ons siel vrede en vreugde en rus en 'n doel! Daarom wil Hy Homself vir ons wys - maar ons moet fokus op Hom en 'n oog hê wat sien en 'n oor wat hoor. Loof die Here vir SY 64dae brander! Ons is opgewonde oor SY Dink-Helder- Brander wat oppad is!

dink_helder.jpg

Cornie Pretorius: Aartappels en geloof het die afgelope paar jaar via Oom Angus (het hom nog nie ontmoet nie, maar ek hoor hulle praat so van hom) nogal redelik met mekaar uit te waai. Vir ons was dit hierdie Sondag 'n werklikheid. Die 4Brothers Aartappelskuur was die ruimte van feesvier oor God se groot dade in ons lewens.

SOLI DEO GLORIA!

Tannie Elise Calitz: Dit was die lieflikste en merkwaardigste fees wat ek nog in my lewe bygewoon het! Alles was so pragtig en gesellig ingerig, was so goed gereël en het so glad verloop - mens kan dit amper nie van so 'n enorme geleentheid glo nie.

Die tafels, die blomme, die kerse, die rustige hartlikheid en geselligheid, die Here se voelbare teenwoordigheid, die uitstekende maaltyd (wow!), die program, sang, alles, ja alles, was 'n wonderlike ervaring. 

Baie dankie aan die hele omvangryke span wat gehelp het, die Kerkkantoor-personeel en almal wat bygedra het tot die program en die verskaffing van die kos, se insette om dit so 'n groot sukses te maak. Spesiale dank ook van ons Kleingroep, wat op een na, almal daar was en dit baie geniet het. 

Die 64 dae Fokus was vir my 'n besonder verheffende geleentheid. Ek is baie dankbaar dat die Here dit so beskik het dat ons ingeskakel het. Hierna sal mens se lewe nie weer dieselfde wees nie. Dis 'n groot voorreg om in hierdie gemeente te wees.

Mag die Here ons Leraars-gesinne en die gemeenteraad elke dag onderneem en inspireer om hierdie fokus-pad te stap.

KINDERGROEPE: geen

Deurkollekte:  Hulpfonds


MAANDAG 29 SEPTEMBER

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

WOENSDAG 1 OKTOBER

13:00: Potskerf sluit

DONDERDAG 2 OKTOBER

09:00: Dienssentrum

VOLGENDE SONDAG – 5 OKTOBER:

Prediker: Francois Mulder
Tema: Hoe dink mens helder?


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

child_praying.jpgEnige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 Dae Fokus program: dank die Here vir ’n suksesvolle kwartaal.  Bid saam dat die kleingroepe sal voortgaan.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons Kinders.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Lettie Claassen, (Witfonteinweg 27; 044-8707924)  is by die huis.
 • Bid vir Anthony Cooper (0828281875; Ouposstraat 11) wat met behandeling vir breinkanker begin het.
 • Bid vir Tiaan Stander wat die komende week weer met Chemo begin (0832802206).
 • Bid vir Esmé Vorster (CYPRESSLAAN 27; 0828057279) wat weer met behandeling begin vir kanker.
 • Bid vir tannie Issie de Waal (AIRWAYWEG 20; 0823472021) se gesondheid.
 • Callie Schmahl (Caledonstraat 54; 0837649683) is besig om te herstel
 • William Lloyd-Townsend (Pineweg 22; 044-8707259) ervaar beterskap na sy operasie.
 • Tannie Elsabè Schoeman (9de Laan 10; 0832351921) sterk tuis aan na terugslag.
 • Hannes Venter (0825355217; Pierre Albertynweg 11) is in Medi Clinic se ICU bid ook vir hom.
 • Bid vir Botha Breed vir herstel na sy knie operasie (0829206979).DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Môresonhuis:
Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir OKTOBER:  
Moistering oil; Sunsilk Relaxer (geel potjie by Clicks); Kitspoeding; Pasta.
 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Omgee: Familiebediening

Na aanleiding van die Familiegesprek van 18 en 19 Augustus het die Gemeenteraad die volgende besluite geneem:

Ons sien onsself as ‘n familie van verskillende generasies wat SÁÁM in hierdie wêreld waarin ons leef, God se liefde ontdek, ervaar, wil uitleef en uitdra.

Familiespan

Om te verseker dat álle generasies in ons gemeente (familie) sáám groei, wil ons ‘n groep mense byeenbring wat ons familie-wees doelgerig kan fasiliteer.  Ons noem hierdie groep die FAMILIESPAN en hulle bestaan uit verteenwoordigers van verskillende generasies uit die familie. Hulle hoofdoel is om die bestaande groepe, bedieninge en fokusareas te help om na alle fasette van ons gemeente- wees (byeenkomste, ritme en roetines) met ‘n Familie-bril te kyk. Die Familiespan vervang geen van die huidige groepe of kommissies nie, maar is ‘n span wat doelgerig en strategies dink oor tye wanneer die familie saam is. Nie net dit nie, hulle dink ook oor tye wanneer verskillende generasies alleen bymekaar kom en hulle geloof prakties as gestuurdes uitleef. Praktiese vrae is byvoorbeeld:

 • Hoe stap ons die pad met ons kleuters, peuters, kinders, tieners en naskoolse kinders?
 • Hoe rus ons huishoudings toe om God se liefde daagliks uit te leef?
 • Hoe stap ons saam met volwasse familie-lede wat deur nuwe lewensfases gaan soos middeljare en tye van aftrede?

Ouerspanne

Een van die onmiddellike uitvloeisels is om die pad saam met ons families se peuters, kleuters, kinders en tieners verder uit te brei. Die Gemeenteraad het daarom ‘n aktiewe familie-beginsel keuse gemaak. Dit is naamlik om die pad met hierdie generasies in die hande te gee van ouers van hierdie families. Ouers (as deel van die Familie) is dus verantwoordelik vir die geloofsontwikkeling van hierdie groepe. Die bediening word dus oorgegee aan die Familie- span en ouers. Prakties beteken dit dat die Familiespan gaan help om Ouerspanne op die been te bring. Vir elke ouderdomsgroep moet daar dus ‘n Ouerspan wees wat volledige verantwoordelikheid neem vir die bedienings- pad van daardie groep. Elke Ouerspan in samehang met die Familiespan neem dus inisiatief en neem besluite om hierdie deel van die familie-lewe so effektief moontlik te fasiliteer en organiseer.  Hoe dit in die praktyk nog verder gaan ontwikkel, is ‘n proses waaroor nog baie gebid en gesels gaan word.

Die eerste doelwit is om voor die middel van Oktober die Familiespan op die been te kry en daarna om die Ouerspanne aan die gang te kry om dinge vir 2009 te begin regkry.

Hier is dus twee ongelooflike geleenthede om te dien:

 1. Word deel van die Familiespan
 2. Word deel van ‘n Ouerspan 

Kontak enige tyd vir Cornie, Francois, Stefan of Eben.


GEDENKMUUR

Alle voorlopige beplanning is afgehandel en gereed om in werking te tree.  Omdat die oprigting van die gedenkmuur almal in die gemeente raak, word die voorlopige riglyne hiervoor, hieronder uiteengesit sodat almal ‘n insae in die beplanning kan kry. Ons ontvang graag terugvoering of vrae oor hierdie projek (skakel gerus 0849 0066 66 of 0828 515 883). Die beplande gedenkmuur sal aan die suidwestelike kant van die kerkperseel in fases, gebou word.  Ten einde die gedenkmuur te finansier, word die veertig nisse van die eerste fase teen die spesiale prys van R1 000,00 elk verkoop.  Daarna sal ‘n nis R1 500,00 kos. ‘n Nis, word onder die volgende voorwaardes gekoop:

 1. Vir lede van, of vorige lede van Blanco- gemeente.  (In alle ander gevalle moet ‘n gemotiveerde versoek vir ‘n nis aan die Gemeenteraad voorgelê.  Die Gemeenteraad se besluit of daar spesiale omstandighede is waarom ‘n nis aan ander persone verkoop mag word, is finaal.
 2. ‘n Nis is bedoel vir ‘n maksimum van twee persone.
 3. Die prys van ‘n nis sluit die granietdeksel in.  Die eienaar betaal self vir die letterwerk.
 4. Die deksel mag alleenlik deur ‘n gemagtigde persoon wat deur Blancogemeente, Blanco aangestel is, oopgemaak en verseël word.
 5. Die nis mag alleenlik met die voorafmagtiging van Blancogemeente, verhandel word.
 6. Geen skroewe of enige ander apparate vir blomme, mag op enige plek aan die gedenkmuur aangebring word nie.  ‘n Lys word onderaan die voetstukke aangebring en houers met blomme,  mag daarin geplaas word.
 7. Geen kranse of ander voorwerpe word in die tuin van die  gedenkmuur of op die gedenkmuur self, toegelaat nie.
 8. Verwelkte en dooie blomme sal van tyd tot verwyder word.
 9. Blancogemeente aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige  skade aan die nis en/of inhoud van die nis nie.         
 10. Die koste vir Welsyn pensionarisse sal op meriete hanteer word. Diesulkes sal die nodige dokumentasie moet voorsien.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING
 
 
 • Nuusbrief BADISA.
 • Musikale geestelike blyspel, Maria se Droom, Sondag 5 Oktober 19:00 Kerksaal George Pro Deo Groep van Coenie Ritter. Kaartjies by ons kantoor beskikbaar.
 • Hierdie week Nuusbrief van Geopende Deure.
 • Etensuurkonsert 1 Oktober 2008 Moedergemeente: Trevor Nasser

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens