Potskerf 21 September 2008

Baie welkom in die 4 Brothers Aartappelstoor vir die Afsluitingsfees van die 64DAE fokus. Ons loof die Here vir wat Hy in en deur elkeen van julle gedoen het! SOLI DEO GLORIA!

baba_doop.jpgDoop:  Anthony en Erika Cooper se seuntjie Anthony word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seën.


KINDER- en TIENERGROEPE:

Geen byeenkoms – vier fees by aartappelstoor!

Groepe hervat weer volgende kwartaal.


Deurkollekte:  64 Dae Fokus


MAANDAG 22 SEPTEMBER

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.


DINSDAG 23 SEPTEMBER

13:00: Potskerf sluit


WOENSDAG 24 SEPTEMBER

11:00: Proteaklubuitstappie


VRYDAG 26 SEPTEMBER

Skole sluit: Almal wat met vakansie gaan, geniet dit!!


VOLGENDE SONDAG - 28 SEPT:

Prediker: Francois Mulder 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBEDSATLETE

child_praying.jpgEnige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor of Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal gewerk het. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën en dat kleingroepe sal voortgaan.
 3. die 4e Kwartaal : DINK HELDER OOR…
 4. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons Kinders.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Tannie Lettie Claassen (Witfontein weg 27; 044-8707924)  is steeds in die Medi-Kliniek en dit  gaan nie goed nie.
 2. Ons loof die Here saam met Charmaine van Huysteen (072- 5111933) dat haar pa Dirk Sutherland tuis is en aansterk (Albatrosstraat 25).             
 3. Ronel Oosthuizen (Montagustraat 16; 044-8708454) was in die hospitaal.
 4. Niel Leonard (Bergvlietstraat 9A) was in die hospitaal.
 5. Bid vir Anthony Cooper (0828281875; Ouposstraat 11) wat met behandeling vir breinkanker begin het.
 6. Bid vir Tiaan Stander wat die komende week weer met Chemo begin (0832802206).
 7. Callie Schmahl (Caledonstraat 54; 0837649683) is besig om te herstel.
 8. William Lloyd-Townsend (Pineweg 22; 044-8707259) ervaar beterskap na sy operasie.
 9. Marlouise Botes, (0723523119) was weer in die hospitaal.
 
KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 24 September-  belangrike kennisgewing

Vriende, ons gaan op 24 September, Erfenisdag op ‘n besondere manier met ‘n spitbraai vier.  Ongelooflik maar waar!!  Waar vind hierdie heerlikheid plaas? By die Lions klubhuis aan die onderpunt van Yorkstraat, kan dit nie mis nie, ry af in  Yorkstraat tot regoor die hoofingang na die George Toeriste oord en draai links net voordat julle die skaats plankryers se bane kry, dan eerste grondpaadjie na regs en ry net agter die lekker reuk aan en siedaar!  Hoe laat – 11h00 by die Lions klubhuis. Ons spreek ons opregte dank uit teenoor die Lions wat vir ons hulle geriewe gratis aangebied het. Wat nog? Die gebruikli- ke eet- en drinkgereedskap, koffie en tee en dis al! Koste beloop R 40.00  per persoon. LET WEL -  Ons moet vir Jannie Meyer wat die skaap gaan braai, vroegtydig laat weet vir hoeveel mense hy gereed moet maak.  U kry net tot Maandagoggend, 21 September, 11h00 om te bespreek.  Geen besprekings sal daarna geneem word nie. Laat asseblief vir Protealede wat nie lid van ons gemeente is nie, van hierdie reëling weet en vertel dit in elk geval vir Proteas wat moontlik nie hierdie Potskerf gaan kry nie.

Bespreek asb. op of voor Maandag oggend, 11h00, 22 Sept., by Ria, tel. 044 – 8710138 of André by tel. 044-8707 917  Sê ook asseblief of julle ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Potskerf 14 September 2008

Baie welkom by nog ‘n Grootgroep Feesgeleentheid! God is hier teenwoordig ... laat ons sáám nader kom en gevul word met Sy onbeskryflike vreugde!


Vanoggend:
Prediker: Francois Mulder
Tema: GESTUUR OM AndER TE dIEN !

Onthou jou Bybel en ‘n pen of potlood vir gebruik in die erediens!

KINDERGROEPE AMAZING REIS:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie.

Deurkollekte:  64 Dae Fokus

Vanaand:

18:00: Aandbyeenkoms – (herhaling van oggenddiens)
Tienergroepe: 18:00 – 19:30
Extreme witness

MAANDAG 15 SEPTEMBER

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.


WOENSDAG 17 SEPTEMBER

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

 

VOLGENDE SONDAG - 21 SEPT:

Plek: 4 Brothers Aartappelstoor

Tyd: 09:00

RSVP: Vandag

Predikers: Cornie + Francois

Tema: Feesvier-oor-God Sondag 
64_dae_small.jpg
SOLO-TYD

Elkeen lees vandag hoofstuk 35 en van Maandag tot Vrydag hoofstukke 36 tot 40  van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

KLEINGROEPTYD

Die 6de byeenkoms waartydens julle na sessie 6 vd DVD kyk, is hierdie komende week aan die beurt.

MEMORISEERVERSE

1. Die eerste teks was Efesiërs 2:10
“God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

2. Die tweede teks was Markus 12:30
“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag.”

3. Die derde teks was Romeine 12:5
“Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar.”

4. Die vierde teks was Filippense 2:5
“Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.”


5. Die vyfde teks was 1 Petrus 4:10  ”As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien.”


6. Vandag se teks kom uit Kolossense 4:5 ”Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid.” 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBEDSATLETE

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus program: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal werk. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons Oupa’s en Ouma’s.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

 


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Tannie Alida Lubbe is oorlede en Vrydag begrawe. Bid vir haar kinders en familie.
 2. Ons loof die Here saam met Charmaine van Huysteen (072- 5111933) dat haar pa Dirk Sutherland tuis is en aansterk (Albatrosstraat 25).             
 3. Tannie Lettie Claassen, (Witfonteinweg 27; 044-8707924)  is steeds in die Medi-Kliniek en dit  gaan nie goed nie.
 4. Bid vir Anthony Cooper (0828281875; Ouposstraat 11) wat met behandeling vir breinkanker begin het.
 5. Bid vir Tiaan Stander wat die komende week weer met Chemo begin (0832802206).
 6. Callie Schmahl (Caledonstraat 54; 0837649683) het water op sy longe.
 7. William Lloyd-Townsend (Pineweg 22; 044-8707259) ervaar beterskap na sy operasie.DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Môresonhuis:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir SEPTEMBER: Toiletseep; Deoderant; Sjampoo; Badolie; Koekies. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Omgee: Familiebediening

Na aanleiding van die Familiegesprek van 18 en 19 Augustus het die Gemeenteraad die volgende besluite geneem:

Ons sien onsself as ‘n familie van verskillende generasies wat SÁÁM in hierdie wêreld waarin ons leef, God se liefde ontdek, ervaar, wil uitleef en uitdra.

Familiespan

Om te verseker dat álle generasies in ons gemeente (familie) sáám groei, wil ons ‘n groep mense byeenbring wat ons familie-wees doelgerig kan fasiliteer.  Ons noem hierdie groep die FAMILIESPAN en hulle bestaan uit verteenwoordigers van verskillende generasies uit die familie. Hulle hoofdoel is om die bestaande groepe, bedieninge en fokusareas te help om na alle fasette van ons gemeente- wees (byeenkomste, ritme en roetines) met ‘n Familie-bril te kyk. Die Familiespan vervang geen van die huidige groepe of kommissies nie, maar is ‘n span wat doelgerig en strategies dink oor tye wanneer die familie saam is. Nie net dit nie, hulle dink ook oor tye wanneer verskillende generasies alleen bymekaar kom en hulle geloof prakties as gestuurdes uitleef. Praktiese vrae is byvoorbeeld:

 • Hoe stap ons die pad met ons kleuters, peuters, kinders, tieners en naskoolse kinders?
 • Hoe rus ons huishoudings toe om God se liefde daagliks uit te leef?
 • Hoe stap ons saam met volwasse familie-lede wat deur nuwe lewensfases gaan soos middeljare en tye van aftrede?

Ouerspanne

Een van die onmiddellike uitvloeisels is om die pad saam met ons families se peuters, kleuters, kinders en tieners verder uit te brei. Die Gemeenteraad het daarom ‘n aktiewe familie-beginsel keuse gemaak. Dit is naamlik om die pad met hierdie generasies in die hande te gee van ouers van hierdie families. Ouers (as deel van die Familie) is dus verantwoordelik vir die geloofsontwikkeling van hierdie groepe. Die bediening word dus oorgegee aan die Familie- span en ouers. Prakties beteken dit dat die Familiespan gaan help om Ouerspanne op die been te bring. Vir elke ouderdomsgroep moet daar dus ‘n Ouerspan wees wat volledige verantwoordelikheid neem vir die bedienings- pad van daardie groep. Elke Ouerspan in samehang met die Familiespan neem dus inisiatief en neem besluite om hierdie deel van die familie-lewe so effektief moontlik te fasiliteer en organiseer.  Hoe dit in die praktyk nog verder gaan ontwikkel, is ‘n proses waaroor nog baie gebid en gesels gaan word.

Die eerste doelwit is om voor die middel van Oktober die Familiespan op die been te kry en daarna om die Ouerspanne aan die gang te kry om dinge vir 2009 te begin regkry.

Hier is dus twee ongelooflike geleenthede om te dien:

 1. Word deel van die Familiespan
 2. Word deel van ‘n Ouerspan 

Kontak enige tyd vir Cornie, Francois, Stefan of Eben.


RING VAN GEORGE

(Die volledige terugvoer aan die Gemeenteraad oor die Ringsitting van 8 September 2008, is beskikbaar by die kerkkantoor.) Uit die inleidende gesprek het die verteenwoordigende gemeentes hulle gemeentes se ervarings, bedienings en uitdagings met mekaar gedeel. As Ring het ons die volgende met mekaar in gemeen. Ons wil graag die ervaring met julle as kerkrade deel deur dit aan julle deur te gee:

1. Demografiese verandering: Ons almal ervaar konstante verandering in die gemeentes. Vandag se gemeentes is nie dieselfde as vyf jaar gelede nie. Dit dwing ons tot volgehoue leerbaarheid en afhanklikheid van die lyding van die Here deur Sy Gees.

2. Diversiteit bestuur: Gemeentes moet toenemend ‘n geestelike tuiste en groeiplek wees vir gelowiges met uiteenlopende ervarings, leefwêrelde en lewens uitdagings. Dis deel van die eise en geleenthede van ons tyd. Ons bemoedig mekaar aan om dit te omarm!

3.Wat maak ons met ekumene: In ons eie omgewing is daar ‘n groeiende tendens van die ontstaan van nuwe kerke. Kontak en openheid is die uitdaging, eerder as opposisie en laer vorming.

4.Vestig van vennootskappe: Gesprek en samewerking met reeds bestaande inisiatiewe en bedienings kan ons ondersteun deur vennootskap en samewerking.

GEDENKMUUR

Alle voorlopige beplanning is afgehandel en gereed om in werking te tree.  Omdat die oprigting van die gedenkmuur almal in die gemeente raak, word die voorlopige riglyne hiervoor, hieronder uiteengesit sodat almal ‘n insae in die beplanning kan kry. Ons ontvang graag terugvoering of vrae oor hierdie projek (skakel gerus 0849 0066 66 of 0828 515 883). Die beplande gedenkmuur sal aan die suidwestelike kant van die kerkperseel in fases, gebou word.  Ten einde die gedenkmuur te finansier, word die veertig nisse van die eerste fase teen die spesiale prys van R1 000,00 elk verkoop.  Daarna sal ‘n nis R1 500,00 kos. ‘n Nis, word onder die volgende voorwaardes gekoop:

1. Vir lede van, of vorige lede van Blanco- gemeente.  (In alle ander gevalle moet ‘n gemotiveerde versoek vir ‘n nis aan die Gemeenteraad voorgelê.  Die Gemeenteraad se besluit of daar spesiale omstandighede is waarom ‘n nis aan ander persone verkoop mag word, is finaal.

2. ‘n Nis is bedoel vir ‘n maksimum van twee persone.

3. Die prys van ‘n nis sluit die granietdeksel in.  Die eienaar betaal self vir die letterwerk.

4. Die deksel mag alleenlik deur ‘n gemagtigde persoon wat deur Blancogemeente, Blanco aangestel is, oopgemaak en verseël word.

5. Die nis mag alleenlik met die voorafmagtiging van Blancogemeente, verhandel word.

6. Geen skroewe of enige ander apparate vir blomme, mag op enige plek aan die gedenkmuur aangebring word nie.  ‘n Lys word onderaan die voetstukke aangebring en houers met blomme,  mag daarin geplaas word.

7. Geen kranse of ander voorwerpe word in die tuin van die  gedenkmuur of op die gedenkmuur self, toegelaat nie.

8. Verwelkte en dooie blomme sal van tyd tot verwyder word.

9. Blancogemeente aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige  skade aan die nis en/of inhoud van die nis nie.         

10. Die koste vir Welsyn pensionarisse sal op meriete hanteer word. Diesulkes sal die nodige dokumentasie moet voorsien. 

PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 24 September-  belangrike kennisgewing

Vriende, ons gaan op 24 September, Erfenisdag op ‘n besondere manier met ‘n spitbraai vier.  Ongelooflik maar waar!!  Waar vind hierdie heerlikheid plaas? By die Lions klubhuis aan die onderpunt van Yorkstraat, kan dit nie mis nie, ry af in  Yorkstraat tot regoor die hoofingang na die George Toeriste oord en draai links net voordat julle die skaats plankryers se bane kry, dan eerste grondpaadjie na regs en ry net agter die lekker reuk aan en siedaar!  Hoe laat – 11h00 by die Lions klubhuis. Ons spreek ons opregte dank uit teenoor die Lions wat vir ons hulle geriewe gratis aangebied het. Wat nog? Die gebruikli- ke eet- en drinkgereedskap, koffie en tee en dis al! Koste beloop R 40.00  per persoon. LET WEL -  Ons moet vir Jannie Meyer wat die skaap gaan braai, vroegtydig laat weet vir hoeveel mense hy gereed moet maak.  U kry net tot Maandagoggend, 21 September, 11h00 om te bespreek.  Geen besprekings sal daarna geneem word nie. Laat asseblief vir Protealede wat nie lid van ons gemeente is nie, van hierdie reëling weet en vertel dit in elk geval vir Proteas wat moontlik nie hierdie Potskerf gaan kry nie.

Bespreek asb. op of voor Maandag- oggend, 11h00, 21 Sept., by Ria, tel. 044 – 8710138 of André by tel. 044-8707 917  Sê ook asseblief of julle ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 • Werksaamhede en Finansies van BADISA – George.
 • Nuusbrief BADISA.
 • Musikale geestelike blyspel Sondag 5 Oktober 19:00 Kerksaal George Pro Deo Groep van Coenie Ritter.
 • FAMSA Outeniqua Sjokolade Fees: 27 September by die Garden Route Mall.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Potskerf 7 September 2008

Baie welkom my gebed is dat ons saam iets van God sal ondek om mee saam in hierdie wêreld te leef.


Vanoggend:
Prediker:
Cornie Pretorius
Teks: 1 Petrus 4:7-11
Tema: Ons is gemaak om mekaar te dien

Onthou jou Bybel en ‘n pen of potlood vir gebruik in die erediens!

Doop:   Andrè en Nadia Landman se dogtertjie Annelè en Jaco en Michell Lessing se dogtertjie Ianè Lu-Wan word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesinne ryklik seën.

NBNB: Kindergroepe Amazing Reis:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie. Indien julle nie julle Groepleier onmiddellik sien of kry nie, gaan of na julle

Kleingroeplokaal of wag in die Kerksaal.

Deurkollekte:  64 Dae Fokus

Vanaand:
18:00: Aandbyeenkoms – (herhaling van oggenddiens)
Tienergroepe: 18:00 – 19:30
Extreme Service


MAANDAG 8 SEPTEMBER

18:00:
BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.
19:00: Erediensbeplanning.


DINSDAG 9 SEPTEMBER

19:00: Gemeenteraad


WOENSDAG 10 SEPTEMBER

09:00: Senior Bybelstudie
13:00: Potskerf sluit
18:00: Tienerleiersbyeenkoms


VOLGENDE SONDAG 14 SEPTEMBER:

Prediker: Francois Mulder

Jy is gemaak om ander te dien

64_dae_small.jpg

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

BAAN 1 : SOLO-TYD

Elkeen lees vandag hoofstuk 28 en van Maandag tot volgende Sondag hoofstukke 29 tot 35  van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

BAAN 2 : KLEINGROEPTYD

Die 5de byeenkoms waartydens julle na sessie 5 vd DVD kyk, is hierdie komende week aan die beurt.

BAAN 3 : GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

MEMORISEERVERSE

Moenie vergeet om weekliks die memoriseervers baas te raak nie.

1. Die eerste teks was Efesiërs 2:10

“God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

2. Die tweede teks was Markus 12:30

“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag.”

3. Die derde teks was Romeine 12:5

“Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar.”

4. Die vierde teks was Filippense 2:5

“Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.”

5. Vandag se teks kom uit 1 Petrus 4:10

”As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien.”

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

praying_hands.jpgGebed:

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor of Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus program: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal werk. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons Pa’s en Ma’s

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

“Wie nie tyd  maak vir gebed nie, sal ook min uitrig in die ander ure van die dag”

– W. Graham Scroggie.OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111933) se pa Dirk Sutherland wat nou tuis aansterk (Albatrosstraat 25).
 2. Tannie Lettie Claassen, (Witfonteinweg 27; 044-8707924;)  is steeds in die Medi Kliniek en dit  gaan nie goed nie.
 3. Bid vir Anthony Cooper (0828281875; Ouposstraat 11) wat gediagnoseer is met breinkanker. Ook vir Ina, Mark en die familie.
 4. Bid vir Tannie Alida Lubbe (Wattleweg 14; 044-8708830) wat weer in die Medi-Kliniek opgeneem is (sy verduur baie pyn).
 5. Bid vir Tiaan Stander en vir Helene en hulle kinders (0832802206).
 6. De Wet Joubert (Witfonteinweg 20; 0837996398) in die Medi-Kliniek
 7. (behoort Vrydag ontslaan te word).
 8. Ds Tielman Germishuys van NG Kerk Proteahoogte is met kanker gediagnoseer is. Sy behandeling sal in dié dae in aanvang neem.
 9. Christel Kuyler (Rooielsstraat 10; 0836411599) is in Geneva Kliniek (heel moontlik Vrydag ontslaan).
 10. Callie Schmahl (Caledonstraat 54; 0837649683) het water op sy longe.
 11. Priscilla Gerber (Werdastraat 16; 0721548822) is siek met kleirkoors.
 12. William Lloyd-Townsend (Pineweg 22; 044-8707259) ondergaan Maandag ’n operasie in Mosselbaai.
 13. Marnell Graaff (Whitesoniastr 28; 0834445129) was in Geneva Kliniek vir ’n operasie.

Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang en mense wie se name nie hier verskyn nie steeds in ons gebede.


VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.

Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.

FEITE-SENDING na Transkei

Die Diensfokusarea beplan om van 23-28 September ‘n feite-sending-uitreik te hou na die Canzibe-area in Transkei.

Ons het kontak gemaak met oom Willie Fourie wat al jare betrokke is in Transkei as sendeling-predikant. Hy is tans woonagtig in Natures Valley, maar is nog betrokke in die gebied. Sy betrokkenheid behels onder andere  om aartappel moere vir die boere te neem, asook geestelike materiaal en boeke volgens hul behoeftes.

Hy is ook voortdurend op soek na mense wat kan help met die aanry van goedere.

Die doel van die feite-sending-uitreik,  is om saam met oom Willie Fourie te gaan en moontlik te help met die vervoer van die goedere wat hy wil neem na die area. Dan wil ons gaan luister wat die behoeftes van die plaaslike gemeenskap daar is en te hoor hoe ons betrokke kan raak.

Moontlike geleenthede wat bestaan sluit in die jeug, mediese hulp, geletterheidsprogramme, bouwerk en boerdery.

Die beplannig is om Dinsdagmiddag 23 September te vertrek en oor te slaap in Oos London. Die Woensdag sal ons dan ry tot by Umtata mond en dan weer op Sondag 28 September terugkeer. Vir die tydperk in Transkei sal ons by Tsani bly.

Enige iemand wat belangstel om saam te gaan, kontak so gou as moontlik vir Joalitha.

Badisa hou ’n fondsinsameling met Clem Sunter op Maandag 22 September.

Hulle vra elke gemeente om 3 quiches of soutterte te skenk. Indien u bereid is om een te maak of ’n kontantbydrae te maak, kontak asb vir Rita Marx by 044 8708256

Môresonhuis: Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir SEPTEMBER:

Toiletseep; Deoderant; Sjampoo; Badolie; Koekies.

 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

GEDENKMUUR

Alle voorlopige beplanning is afgehandel en gereed om in werking te tree.  Omdat die oprigting van die gedenkmuur almal in die gemeente raak, word die voorlopige riglyne hiervoor, hieronder uiteengesit sodat almal ‘n insae in die beplanning kan kry. Ons ontvang graag terugvoering of vrae oor hierdie projek (skakel gerus 0849 0066 66 of 0828 515 883)

Die beplande gedenkmuur sal aan die suidwestelike kant van die kerkperseel in fases, gebou word. 

Ten einde die gedenkmuur te finansier, word die veertig nisse van die eerste fase teen die spesiale prys van R1 000,00 elk verkoop.  Daarna sal ‘n nis R1 500,00 kos.   

‘n Nis, word onder die volgende voorwaardes gekoop:

 1. Vir lede van, of vorige lede van die    N.G. Gemeente, Blanco.  (In alle ander gevalle moet ‘n gemotiveerde versoek vir ‘n nis aan die Gemeenteraad voorgelê.  Die Gemeenteraad se besluit of daar spesiale omstandighede is waarom ‘n nis aan ander persone verkoop mag word, is finaal.
 2. ‘n Nis is bedoel vir ‘n maksimum van twee persone.
 3. Die prys van ‘n nis sluit die granietdeksel in.  Die eienaar betaal self vir die letterwerk.
 4. Die deksel mag alleenlik deur ‘n gemagtigde persoon wat deur die N.G. Gemeente, Blanco aangestel is, oopgemaak en verseël word.
 5. Die nis mag alleenlik met die voorafmagtiging van die N.G. gemeente, Blanco, verhandel word.
 6. Geen skroewe of enige ander apparate vir blomme, mag op enige plek aan die gedenkmuur aangebring word nie.  ‘n Lys word onderaan die voetstukke aangebring en houers met blomme,  mag daarin geplaas word.   
 7. Geen kranse of ander voorwerpe word in die tuin van die  gedenkmuur of op die gedenkmuur     self, toegelaat nie.
 8. Verwelkte en dooie blomme sal van tyd tot verwyder word.
 9. Die N.G. Gemeente Blanco aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige  skade aan die nis en/of inhoud van die nis nie.   
 10. Die koste vir Welsyn pensionarisse sal op meriete hanteer word. Diesulkes sal die nodige dokumentasie moet voorsien. 

PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 24 SEPTEMBER:

LET ASSEBLIEF DAAROP dat ons volgende Proteaklubuitstappie op 24 September plaasvind.  Ons gaan Erfenisdag met ‘n spitbraai vier! (Kan nie aan ‘n beter manier dink om Erfenisdag te vier nie!)

Volledige besonderhede in volgende week se Potskerf.

Dra die boodskap uit  aan ander Proteas en veral aan hulle wat nie lid van ons gemeente is nie.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING
 
 • Die bekende orrelis Zorada Temmingh tree op 12 September 19:30 in Moedergemeente op.
 • Etensuurkonsert: Moedergemeente Woensdag 10 September Violis Janet Sklar en ander kunstenaars.
 • Werksaamhede en Finansies van BADISA – George.
 • FAMSA Outeniqua Sjokolade Fees: 27 September by die Garden Route Mall.
 • Moedergemeente Jeugbediening bied aan:  Retha McPherson Woensdag 10 September 18:00 vir 18:30. 

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Potskerf 31 Augustus 2008

Baie welkom hier in die feessaal. Ons gaan feesvier oor God en sy werk in ons om ons te verander na die beeld van Jesus Christus. Mag Hy ons as gestuurde familie meer en meer soos Jesus maak. SOLI DEO GLORIA!

Vanoggend:
Prediker: Francois Mulder
Tema: Jy is gemaak om soos Jesus te wees

Onthou jou Bybel en ‘n pen of potlood vir gebruik in die erediens!

NBNB: Kindergroepe Amazing Reis:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie. Indien julle nie julle Groepleier onmiddellik sien of kry nie, gaan of na julle Kleingroeplokaal of wag in die Kerksaal.

Deurkollekte:  64 Dae Fokus

Vanaand:

18:00: Aandbyeenkoms – (herhaling van oggenddiens)
Tienergroepe: 18:00 – 19:30

Extreme living


MAANDAG 1 SEPTEMBER

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.

DINSDAG 2 SEPTEMBER

11:00: Kommissie vir Seniorbediening vergadering

19:00: Tiener Groepleiersbyeen- koms in nuwe Pastorie

WOENSDAG 3 SEPTEMBER

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

DONDERDAG 4 SEPTEMBER

09:00: Dienssentrum

VOLGENDE SONDAG:

7 SEPTEMBER:
Prediker: Cornie Pretorius
Tema: Ons is gemaak om mekaar te dien

GEBEDSATLETE!

Vergadering vandag 31 Augustus net na die erediens in die moederskamer. Doen asb. u bes om dit by te woon. 

Andries Olivier (0728429915)

64_dae_small.jpg

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

BAAN 1 : SOLO-TYD

Elkeen lees vandag hoofstuk 21 en van Maandag tot volgende Sondag hoofstukke 22 tot 28  van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

BAAN 2 : KLEINGROEPTYD

Die 4de byeenkoms waartydens julle na sessie 4 vd DVD kyk, is hierdie komende week aan die beurt.

BAAN 3 : GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

MEMORISEERVERSE

Moenie vergeet om weekliks die memoriseervers baas te raak nie.

 1. Die eerste teks was Efesiërs 2:10
  “God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”
 2. Die tweede teks was Markus 12:30
  “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag.”
 3. Die derde teks was Romeine 12:5
  “Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar.”
 4. Vandag se teks kom uit Filippense 2:5
  “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.”

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

praying_hands.jpgGebed:

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor of Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus program: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal werk. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons plaaslike regering.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

 “Wie nie tyd  maak vir gebed nie, sal ook min uitrig in die ander ure van die dag”
– W. Graham Scroggie.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111933) se pa Dirk Sutherland wat nou tuis aansterk (Albatrosstraat 25).             
 2. Paula en Gerrit Potgieter (044-8707399; Golf Park 2) bedank die gemeente vir die gebede vir hul skoondogter Linda en haar herstelpad.
 3. Tannie Lettie Claassen, is steeds in die Medi Kliniek (044-8707924; Witfonteinweg 27).
 4. Bid vir Anthony Cooper (0828281875; Ouposstraat 11) wat gediagnoseer is met breinkanker. Ook vir Ina, Mark en die familie.
 5. Bid vir Mariet Raath (0823641111 Willawilank 13) se ma, 88 jaar oud, vir spoedige herstel na haar heup operasie.
 6. Bid vir Tannie Alida Lubbe (Wattleweg 14; 044-8708830) wat weer in die Medi-Kliniek opgeneem is.
 7. Bid vir Tiaan Stander en vir Helene en hulle kinders (0832802206).
 8. Marlouise Botes, het laas Vrydag ‘n noodoperasie ontvang. Ons bid dat sy volkome sal herstel.
 9. Karen van der Merwe (0829781553) se pa Daniël Zeelie is Vrydag geopereer in die Kaap. Ons bid vir hulle as familie.

Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang en mense wie se name nie hier verskyn nie steeds in ons gebede.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.

Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.

FEITE-SENDING na Transkei

Die Diensfokusarea beplan om van 23-28 September ‘n feite-sending-uitreik te hou na die Canzibe-area in Transkei.

Ons het kontak gemaak met oom Willie Fourie wat al jare betrokke is in Transkei as sendeling-predikant. Hy is tans woonagtig in Natures Valley, maar is nog betrokke in die gebied. Sy betrokkenheid behels onder andere  om aartappel moere vir die boere te neem, asook geestelike materiaal en boeke volgens hul behoeftes.

Hy is ook voortdurend op soek na mense wat kan help met die aanry van goedere.

Die doel van die feite-sending-uitreik,  is om saam met oom Willie Fourie te gaan en moontlik te help met die vervoer van die goedere wat hy wil neem na die area. Dan wil ons gaan luister wat die behoeftes van die plaaslike gemeenskap daar is en te hoor hoe ons betrokke kan raak. Moontlike geleenthede wat bestaan sluit in die jeug, mediese hulp, geletterheidsprogramme, bouwerk en boerdery.

Die beplannig is om Dinsdagmiddag 23 September te vertrek en oor te slaap in Oos London. Die Woensdag sal ons dan ry tot by Umtata mond en dan weer op Sondag 28 September terugkeer. Vir die tydperk in Transkei sal ons by Tsani bly.

Enige iemand wat belangstel om saam te gaan, kontak so gou as moontlik vir Joalitha.

Badisa hou ’n fondsinsameling met Clem Sunter op Maandag 22 September.

Hulle vra elke gemeente om 3 quiches of soutterte te skenk. Indien u bereid is om een te maak of ’n kontantbydrae te maak, kontak asb vir Rita Marx by 044 8708256

Môresonhuis: Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir AUGUSTUS: Tande-pasta; Hairfood; Tandeborsel; Sanitere doekies;  stroop;  grondboontjiebotter. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

GEDENKMUUR

Alle voorlopige beplanning is afgehandel en gereed om in werking te tree.  Omdat die oprigting van die gedenkmuur almal in die gemeente raak, word die voorlopige riglyne hiervoor, hieronder uiteengesit sodat almal ‘n insae in die beplanning kan kry. Ons ontvang graag terugvoering of vrae oor hierdie projek (skakel gerus 0849 0066 66 of 0828 515 883)

Die beplande gedenkmuur sal aan die suidwestelike kant van die kerkperseel in fases, gebou word.

Ten einde die gedenkmuur te finansier, word die veertig nisse van die eerste fase teen die spesiale prys van R1 000,00 elk verkoop.  Daarna sal ‘n nis R1 500,00 kos.

‘n Nis, word onder die volgende voorwaardes gekoop:

 1. Vir lede van, of vorige lede van die    N.G. Gemeente, Blanco.  (In alle ander gevalle moet ‘n gemotiveerde versoek vir ‘n nis aan die Gemeenteraad voorgelê.  Die Gemeenteraad se besluit of daar spesiale omstandighede is waarom ‘n nis aan ander persone verkoop mag word, is finaal.
 2. ‘n Nis is bedoel vir ‘n maksimum van twee persone.
 3. Die prys van ‘n nis sluit die granietdeksel in.  Die eienaar betaal self vir die letterwerk.
 4. Die deksel mag alleenlik deur ‘n gemagtigde persoon wat deur die N.G. Gemeente, Blanco aangestel is, oopgemaak en verseël word.
 5. Die nis mag alleenlik met die voorafmagtiging van die N.G. gemeente, Blanco, verhandel word.
 6. Geen skroewe of enige ander apparate vir blomme, mag op enige plek aan die gedenkmuur aangebring word nie.  ‘n Lys word onderaan die voetstukke aangebring en houers met blomme,  mag daarin geplaas word.   
 7. Geen kranse of ander voorwerpe word in die tuin van die  gedenkmuur of op die gedenkmuur     self, toegelaat nie.
 8. Verwelkte en dooie blomme sal van tyd tot verwyder word.
 9. Die N.G. Gemeente Blanco aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige  skade aan die nis en/of inhoud van die nis nie.   

KAN U DIE DOMINEE SOGGENS HOOR PREEK?

Die Gemeenteraad het die klanksisteem in die kerk en die kerksaal opgedateer en die kwaliteit daarvan verhoog.

Indien daar nog iemand is wat probleme ondervind om in die kerk te hoor, word  u gevra om asseblief na afloop van die diens vanoggend, ons voor die preekstoel te ontmoet sodat ons aan u probleme aandag kan gee. 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

Tenders! Tenders!

Tenders word ingewag vir die koop van prefabmure wat by pastorie vervang is met ‘n baksteenmuur.

Tenders sluit 1 September 2008.


Navrae by Kantoor of Kobus 0849006666.


 

Potskerf 24 Augustus 2008

Ons nooi elkeen van julle uit om vanoggend te deel in die Fees van God se Familie. Ons vier Familie-wees deur die doop en nagmaal, omdat God ons liefhet en roep om as Familie te leef.

cross_cup.jpgVanoggend: NAGMAAL          
Prediker:  Cornie Pretorius
Tema: Jy is gemaak vir  God se familie!

Onthou om jou Bybel en ‘n pen of potlood vir gebruik in die erediens!

Doop: Albri en Desirè Voges se seuntjie Iwan Krog en Frederik en Sonja Bekker se seuntjie Gerard word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesinne ryklik seën.

NBNB: Kindergroepe Amazing Reis:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie. Indien julle nie julle Groepleier onmiddellik sien of kry nie, gaan of na julle Kleingroeplokaal of wag in die Kerksaal.

Deurkollekte:  Noodkas

Vanaand:
18:00:    Aandbyeenkoms – (herhaling) NAGMAAL:

Tienergroepe: 18:00 – 19:30 Extreme Connection

MAANDAG 25 AUGUSTUS
18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.
19:00: Erediensbeplanning.

DINSDAG 26 AUGUSTUS
18:00: Komitee vergadering vir Seniorbediening.

WOENSDAG 27 AUGUSTUS
09:00: Senior Bybelstudie
10:00: Proteaklub Uitstappie
13:00: Potskerf sluit

VOLGENDE SONDAG:
31 AUGUSTUS:

Prediker: Francois Mulder
Tema: Jy is gemaak om soos Jesus te wees

SONDAG 31 AUGUSTUS
Gebedsatlete: vergadering in Moederskamer na Erediens.

64_dae_small.jpg

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

BAAN 1 : SOLO-TYD

Elkeen lees vandag hoofstuk 14 en van Maandag tot volgende Sondag hoofstukke 15 tot 21  van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

BAAN 2 : KLEINGROEPTYD

Die 3de byeenkoms waartydens julle na sessie 3 vd DVD kyk, is hierdie komende week aan die beurt.

BAAN 3 : GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

MEMORISEERVERSE
Moenie vergeet om weekliks die memoriseervers baas te raak nie.
 1. Die eerste teks was Efesiërs 2:10
  “God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”
 2. Die tweede teks was Markus 12:30
  “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag.”
 3. Hierdie week (week 3) se teksvers kom uit Romeine 12:5
  “Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar.”

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

praying_hands.jpgGebed:

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor of Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus program: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal werk. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons plaaslike regering.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

“Wie nie tyd  maak vir gebed nie, sal ook min uitrig in die ander ure van die dag”

– W. Graham Scroggie.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

Familiebediening:

Baie dankie vir almal wat deel was van die Familiegesprek oor die Tienerbediening. Kom ons bid almal dat God vir ons die volgende tree in ons “journey” saam met ons Tieners en Kinders duidelik sal wys.

Lering:
Verantwoordelike Vernuwing:

Cornie woon van Dinsdag-Woensdag die Verantwoordelik Vernuwing konferensie by Stellenberg gemeente by.

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die Hospitaal is (Albatrosstraat 25).
 2. Paula en Gerrit Potgieter (044-8707399; Golf Park 2) bedank die gemeente vir die gebede vir hul skoondogter Linda en haar herstelpad.
 3. Tannie Lettie Claassen, is steeds in die Medi Kliniek (044-8707924; Witfonteinweg 27).
 4. Bid vir Anthony Cooper (0837800130; Ouposstraat 11) wat gediagnoseer is met breinkanker. Ook vir Ina, Mark en die familie.
 5. Bid vir Mariet Raath ( 0823641111 Willawilank 13) se ma, 88 jaar oud, dat haar verstand helder sal wees.
 6. Bid vir Tannie Alida Lubbe (Wattleweg 14) wat steeds in die Medi-Kliniek is.
 7. Bid vir Tiaan Stander en vir Helene en hulle kinders. (0832802206)
 8. Bid vir Lina Rossouw(0845880024   Willowweg 34) wat Vrydag vir toetse in Mosselbaai was.
 9. Marlouise Botes, het Vrydag ‘n noodoperasie ontvang, ons bid dat sy volkome sal herstel.
 10. Bid vir Lynette Swiegelaar ( Searle straat 7A; 044-8707747) se herstel na ‘n enkel operasie.
 11. Bid vir Andriesa Alberts (Maitland-Straat 1; 0723798301) wat in die Medi-Kliniek is vir toetse.

Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang en mense wie se name nie hier verskyn nie steeds in ons gebede.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.

Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.


“Fact finding”-uitreik na Transkei

Die Diensfokusarea beplan om van 23-28 September ‘n “fact finding”-uitreik te hou na die Canzibe-area in Transkei.

Ons het kontak gemaak met oom Willie Fourie wat al jare betrokke is in Transkei as sendeling-predikant. Hy is tans woonagtig in Natures Valley, maar is nog betrokke in die gebied. Sy betrokkenheid behels onder andere  om aartappel moere vir die boere te neem, asook geestelike materiaal en boeke volgens hul behoeftes.

Hy is ook voortdurend op soek na mense wat kan help met die aanry van goedere.

Die doel van die “fact finding”-uitreik,  is om saam met oom Willie Fourie te gaan en moontlik te help met die vervoer van die goedere wat hy wil neem na die area. Dan wil ons gaan luister wat die behoeftes van die plaaslike gemeenskap daar is en te hoor hoe ons betrokke kan raak. Moontlike geleenthede wat bestaan sluit in die jeug, mediese hulp, geletterheidsprogramme, bouwerk en boerdery.

Die beplannig is om Dinsdagmiddag 23 September te vertrek en oor te slaap in Oos London. Die Woensdag sal ons dan ry tot by Umtata mond en dan weer op Sondag 28 September terugkeer. Vir die tydperk in Transkei sal ons by Tsani bly.

Enige iemand wat belangstel om saam te gaan, kontak so gou as moontlik vir Joalitha.


Môresonhuis: Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir AUGUSTUS: Tande-pasta; Hairfood; Tandeborsel; Sanitere doekies;  stroop;  grondboontjiebotter. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Die moderamen van die NGK sinode van Wes-en Suid-Kaapland het tydens hul pasafgelope vergadering (13-14 Augustus 2008) in Somerset-Wes, ondermeer indringend die geweldsituasie teen bejaardes en uitdagings in die landbou bespreek. Die volgende besluite is geneem. GEWELD: Die moderamen betuig hiermee sy innige meegevoel met die naasbestaandes van alle geweldslagoffers en dink spesiaal aan ons bejaardes, kinders en ander weerloses wat tans uitermate uitgelewer is aan en broos gelaat word deur die golf van geweld wat ons land getref het.  LANDBOU: Die moderamen spreek sy dank en waardering uit vir die positiewe rol wat landbouprodusente en werknemers speel in die opbou van ons land, veral ook in die lig van die groeiende voedseltekorte wêreldwyd. Bedank kerkrade vir hul geestelike ondersteuning aan die landbougemeenskap en moedig hulle aan om daarmee voort te gaan. In die lig van die dringendheid, sowel as die kompleksiteite van die proses van grondhervorming, hoop die moderamen dat die beginsels van geregtigheid, volhoubaarheid en behoud van kundigheid in die proses gelyktydig hanteer sal word.

Vriendelike groete ... BRAAM HANEKOM

KOMITEE VIR SENIORBEDIENING

Die volgende vergadering van die Komitee vir Seniorbediening vind plaas op Dinsdag, 26 Augustus, om 18h00 in die konsistorie.  Notules van die kommissie se vorige vergadering asook die sakelys vir eerskomende vergadering, is in die Kommissie se hokkie in die Konsistorie  beskikbaar.


VOLGENDE PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 27 AUGUSTUS!
Julle het dit versoek, hier kom dit, onvergeet- like hoenderbraai met ‘n smullekker spyskaart en lekker saamkuier van ou en nuwe vriende!

Waar:  by Carpe Diemskool op 27 Augustus.  (As u ‘n senior lidmaat van die gemeente is en gewonder het wat by die Proteaklub aangaan, hierdie is die geleentheid om ons op die proef te stel, moet dit nie misloop nie).

LET WEL:  Ons vertrek om 10h00 (d.w.s. na afloop van die Fokus 64-byeenkoms) vanaf die kerksaal. Vriende wat direk ry, ons ontmoet om 10h30 stiptelik in die LAPA van die Carpe Diemskool en nie meer in die skoolsaal nie.  Sê asb. aan u vriende wat nie vandag in die kerk is nie.

U bring saam, eie tee/koffie en eet- en drinkgerei (ook vir nagereg). Koste beloop nog steeds, R40,00 per persoon.

Vriende, dit is vir die bestuur ‘n groot vreugde om hierdie en ander soortgelyke funksies te beplan, voor te berei en aan te bied maar dit is nodig om vroegtydig presiese getalle te hê ten einde die benodigdhede betyds en teen die beste pryse te kan aankoop. Ons doen ‘n beroep op u om vroegtydig u bespreking te doen. Bespreek asb. op of voor, maar nie later nie as,12h00 op Maandag, 25 Augustus  by Ria Klingenberg by tel. 044 – 8708 517  of by André Botha by tel.044- 8707917.  Sê asseblief vir Ria of André indien u ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig.

KAN U DIE DOMINEE SOGGENS HOOR PREEK?
Die Gemeenteraad het die klanksisteem in die kerk en die kerksaal opgedateer en die kwaliteit daarvan verhoog.

Indien daar nog iemand is wat probleme ondervind om in die kerk te hoor, word  u gevra om asseblief na afloop van die diens vanoggend, ons voor die preekstoel te ontmoet sodat ons aan u probleme aandag kan gee. 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

Tenders! Tenders!

Tenders word ingewag vir die koop van prefabmure wat by pastorie vervang is met ‘n baksteenmuur. Tenders sluit 1 September 2008.

Navrae by Kantoor of Kobus 084 900 6666. 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens