Potskerf 13 Julie 2008

Welkom aan almal! Mag ons oop wees om terwyl ons eer aan God bring te hoor wat God vir wil sê.

Vanoggend:
Prediker: Cornie Pretorius
Tema: Om te kan hoor!
Teks: Matt 13:1-9 en 18-23

Deurkollekte: J J Watson Tehuis

Kindergroepe: Geen

Tienergroepe: Geen

MAANDAG 14 JULIE

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.

DINSDAG 15 JULIE

19:00 : Gemeenteraad soos gereël

WOENSDAG 16 JULIE

13:00 : Potskerf sluit

19:00 : Byeenkoms vir Groep- en Tienerleiers van Tiener- groepe by nuwe pastorie

DONDERDAG 17 JULIE

18:30 : Kindergroepleiersbyeen-  koms by nuwe pastorie

VOLGENDE SONDAG 20 Julie

Prediker: Cornie en Francois   

Tema: Hoe korrel mens?

 

  64_dae_small.jpg

Blancogemeente!

  Die aftelling vir die begin van die 64 Dae Fokus van die derde kwartaal HET BEGIN!

Vandag oor 7 dae kom ons as gemeente bymekaar vir die eerste van die kwartaal se 10 eredienste.

Ons opgewondenheid as leierskap is 'n entoesiasme wat kom uit God se hart.

Ons verwagting is van Hom alleen!

Mag Hy in en deur ons VERHEERLIK word.

Die afgelope paar maande se bid en beplan was heerlik vir almal betrokke!

En nou is alles amper gereed:

 1. Jou solo-tyd boek is gekoop (400 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.
 2. Jou kleingroep-tyd werkboek is gedruk (700 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.
 3. Julle kleingroep se Saamsing-musiek cd en sangbundeltjies word binnekort"gesny en gedruk".
 4. Die Aanbiddingspan is besig om biddend saam met Francois en Cornie die 10 eredienste (grootgroep-tyd) te beplan en voor te berei.
 5. Die Kindergroepe en Tienergroepe se materiaal word tans gedruk en vervaardig.
 6. Die ander Leierskapspanne (daar's 11 in totaal) bid en beplan volstoom aan hul spesifieke onder-afdeling.

 

Oorweeg dit asseblief biddend om deel van 'n kleingroep / Bybelstudiegroep te word wat SLEGS 8X in die derde kwartaal vir ongeveer 90 minute gaan bymekaarkom.

Na die kwartaal is jy vry om aan die groep te onttrek, as jy wil.

 

AL WAT KORT IS JY!!!!
 

  girl_pointing.jpg

Baie dankie vir almal wat reeds aangetoon het dat hulle deel wil uitmaak van die kleingroepe wat in die derde kwartaal 8 keer bymekaar gaan kom.

Die INDELINGSLYSTE sal op SONDAG, 20 JULIE 2008 in die voorportaal van die kerk geplaas word.

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

Vir alle lede van lofprysingsgroepe:

born_to_worship.jpg


praying_hands.jpgGEBED:
Stuur u gebedsversoeke na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 of sit dit in die gebeds- versoeke houer in die voorportaal. Gebruik ook die                                             Potskerf as voorbiddingslys. 
                                                                                                            
Bid aub. vir die 64 dae Fokus program van die derde kwartaal met al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.

 OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

Omgee: Familiebediening

Ouerwenke (uit Hettie Brittz se webtuiste: http://www.immergroenouerskap.co.za)

Hoe kry ’n mens ’n dromertjie betyds by die skool?

 • Skaf 'n "eierklokkie" aan - die soort wat die haarkappers stel vir enigiets van 5 minute tot 'n uur.
 • Stel saam met haar 'n lysie op van wat sy in die oggend moet doen (teken die lysie as sy nie kan lees nie). bv. 1. Aantrek (5min) 2. Eet (10min) 3. Tande borsel (3 min) ens. Deel die tyd so in dat dit opgedeel is tussen opstaantyd en skooltoegaantyd, met 'n minuut of tien speling.
 • Sodra sy opstaan, stel sy dus die klokkie vir 5minute en begin aantrek. Indien sy droomverlore raak, sal die klokkie haar "byruk". Dan raak sy dalk 'n minuut of wat agter.
 • Sodra sy aangetrek is, stel sy dit gou vir etenstyd (10 min). Die klokkie bly in haar kamer mits dit hard genoeg lui om tot daar gehoor te word, anders dra sy dit maar saam!
 • Wanneer dit lui of sodra sy klaar is, gaan sy terug kamer toe om te kyk wat is volgende op die lysie en vir hoeveel minute sy die klokkie moet stel.
 • Beloon haar deur die hoeveelheid minute wat sy soggens "opmaak" by haar slaaptyd of ontspanningstyd te voeg. As sy byvoorbeeld haar klokkie wen en minute inhaal, kan sy 15min voor die tyd klaar wees en dan daardie aand 15 minute later wakker bly of DVD kyk.
 • Indien sy laat is, moet dieselfde geld - die tyd word dan ingehaal deur haar soveel minute vroeer soggens te laat opstaan!

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659
 

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is.
 • Francois en Lydia Barnard (0825765548) se seuntjie Franco was weer in hospitaal.
 • Oom Piet Swart (0827667047) was in die hospitaal.

Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 

UIT DIE GEMEENTERAAD:

GEDENKMUUR

Die Gemeenteraad se aansoek vir die oprigting van die beoogde gedenkmuur op ons kerkterrein, is by die munisipaliteit ingedien.  Die planne vir die voorgestelde gedenkmuurprojek, is by die kerkkantoor beskikbaar.  Ons behoort aan die begin van volgende maand te weet wat dit gaan kos en sal dan met die bemarking van die eerste fase van die ontwikkeling begin.

Belangstellendes wat dit nog nie gedoen het nie, word aangeraai om voortydig u name en kontakbesonderhede by die kerkkantoor in te gee.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

 

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 

 “Jy is nie vir God ‘n naamlose nommer nie; Hy ken jou naam en Hy is lief vir jou” -Johan SmitBlancogemeente - deel van die NG Kerk familie


 


Potskerf 6 Julie 2008

Baie welkom aan Pieter Oosthuizen van Geopende Deure wat die erediens gaan lei.

Deurkollekte:  SWD Sending

Kindergroepe: Geen

Tienergroepe: Geen

MAANDAG 7 JULIE

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.

WOENSDAG 9 JULIE

13:00 : Potskerf sluit

VOLGENDE SONDAG 13 Julie
Prediker: Cornie Pretorius

  64_dae_fokus_smallb.jpg

 

Blancogemeente!

Die aftelling vir die begin van die 64 Dae Fokus van die derde kwartaal HET BEGIN!

Vandag oor 14 dae kom ons as gemeente bymekaar vir die eerste van die kwartaal se 10 eredienste.

Ons opgewondenheid as leierskap is 'n entoesiasme wat kom uit God se hart.

Ons verwagting is van Hom alleen!

Mag Hy in en deur ons VERHEERLIK word.

Die afgelope paar maande se bid en beplan was heerlik vir almal betrokke!

En nou is alles amper gereed:

 1. Jou solo-tyd boek is gekoop (400 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.
 2. Jou kleingroep-tyd werkboek is gedruk (700 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.
 3. Julle kleingroep se Saamsing-musiek cd en sangbundeltjies word binnekort"gesny en gedruk".
 4. Die Aanbiddingspan is besig om biddend saam met Francois en Cornie die 10 eredienste (grootgroep-tyd) te beplan en voor te berei.
 5. Die Kindergroepe en Tienergroepe se materiaal word tans gedruk en vervaardig.
 6. Die ander Leierskapspanne (daar's 11 in totaal) bid en beplan volstoom aan hul spesifieke onder-afdeling.

Oorweeg dit asseblief biddend om deel van 'n kleingroep / Bybelstudiegroep te word wat SLEGS 8X in die derde kwartaal vir ongeveer 90 minute gaan bymekaarkom.

Na die kwartaal is jy vry om aan die groep te onttrek, as jy wil.

 

AL WAT KORT IS JY!!!!
 
  girl_pointing.jpg

Baie dankie vir almal wat reeds aangetoon het dat hulle deel wil uitmaak van die kleingroepe wat in die derde kwartaal 8 keer bymekaar gaan kom.

Die INDELINGSLYSTE sal op SONDAG, 20 JULIE 2008 in die voorportaal van die kerk geplaas word.

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

praying_hands.jpgGEBED:

Stuur u gebedsversoeke na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 of sit dit in die gebeds- versoeke houer in die voorportaal. Gebruik ook die Potskerf as voorbiddingslys.

Bid asb. vir die 64 dae Fokus program van die derde kwartaal met al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.  Hoe?

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.

 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.

 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.

 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.

Die gebedsatlete beman ’n gebedskamer in die ou Sonskyn kamer (kerksaal), vanaf kwart voor 9 Sondagoggende.  Een van die gebedsatlete sal u na die regte plek toe wys. Kom bid saam vir die erediens.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid vir oom Tinus Geyer (044-8707409) in George Medi Kliniek (GM) en tannie Marie.
 • Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland is in George Medi Kliniek opgeneem.
 • Bid vir Tiaan Stander (0832802206/w17) wat geopereer is (GM). Bid ook vir sy familie.
 • Ons bid vir oom Gideon van Heerden wat in die Medi Kliniek is.
 • Francois en Lydia Barnard se seuntjie Franco was in hospitaal vir ‘n mangeloperasie. Dink aan hulle.

its_a_girl.jpg
Baie geluk Keith en Hanlie Clark met julle babadogtertjie, Nina!
(0837588049)
 
Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.VERJAARSDAE
Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.
Baie welkom aan die volgende nuwe intrekkers:

 • Hennie en Wendy du Plessis asook Charné du Plessis vanaf N G Gemeente Riversdal.
 • Jaco Stander vanaf N G Gemeente George-Suid.


KOMITEE VIR SENIORBEDIENING

Die notule van die vorige kommissie- vergadering is beskikbaar vir lede van die kommissie en kan afgehaal word gedurende kantoorure.DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Daar word dringend verblyf gesoek vir ’n blanke gesin met 3 klein dogtertjies of dan ’n
 

LERING
 • JS de la Bat 082 563 4565

BYLAAG: Lees gerus vandag die derde uitgawe van die reeks van dr. John MacArthur getiteld: "Crucial Lessons for a wise father".
 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 

UIT DIE GEMEENTERAAD:

GEDENKMUUR

Die Gemeenteraad se aansoek vir die oprigting van die beoogde gedenkmuur op ons kerkterrein, is by die munisipaliteit ingedien.  Die planne vir die voorgestelde gedenkmuurprojek, is by die kerkkantoor beskikbaar.  Ons behoort aan die begin van volgende maand te weet wat dit gaan kos en sal dan met die bemarking van die eerste fase van die ontwikkeling begin.

Belangstellendes wat dit nog nie gedoen het nie, word aangeraai om voortydig u name en kontakbesonderhede by die kerkkantoor in te gee.

Vanuit die Kerkkantoor 

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 


Vakature vir Kinderversorger by Môreson Kinder- en Jeugsorgsentrum


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

girl_dog_bench.jpg 

 “Om ‘n kind van die Vader te wees belas jou met die verantwoordelikheid om na jou Vader te aard” – Johan Smit

Blancogemeente - deel van die NG Kerk familie

 

Potskerf 29 Junie 2008

Baie welkom in hierdie feessaal saam met God se genooide gaste. Ons vier fees oor die Heilige Gees wat in en deur ons werk. 

Ds Francois gaan met vakansie vir die volgende paar dae – geniet dit!

En aan almal wat ook met vakansie gaan - ry veilig en rus lekker!

VANOGGEND:

Prediker: Ds Cornie Pretorius

Tema: “Ons hou steeds fees”

Deurkollekte: Noodkas


Kindergroepe:
Geen

Tienergroepe: Geen

 

MAANDAG 30 JUNIE 

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.

WOENSDAG 2 JULIE

13:00 : Potskerf sluit

DONDERDAG 3 JULIE

09:00 :  Dienssentrum


Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

VOLGENDE SONDAG 6 Julie

Prediker:  Ds Cornie Pretorius

64_dae_fokus_small.jpg

Blancogemeente!

Die aftelling vir die begin van die 64 Dae Fokus van die derde kwartaal HET BEGIN!

Vandag oor 21 dae kom ons as gemeente bymekaar vir die eerste van die kwartaal se 10 eredienste.

Ons opgewondenheid as leierskap is 'n entoesiasme wat kom uit God se hart.

Ons verwagting is van Hom alleen!

Mag Hy in en deur ons VERHEERLIK word.

Die afgelope paar maande se bid en beplan was heerlik vir almal betrokke!

En nou is alles amper gereed:

 

1. Jou solo-tyd boek is gekoop (400 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.

2. Jou kleingroep-tyd werkboek is gedruk (700 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.

3. Julle kleingroep se Saamsing-musiek cd en sangbundeltjies word binnekort"gesny en gedruk".

4. Die Aanbiddingspan is besig om biddend saam met Francois en Cornie die 10 eredienste (grootgroep-tyd) te beplan en voor te berei.

5. Die Kindergroepe en Tienergroepe se materiaal word tans gedruk en vervaardig.

6. Die ander Leierskapspanne (daar's 11 in totaal) bid en beplan volstoom aan hul spesifieke onder-afdeling.

Oorweeg dit asseblief biddend om deel van 'n kleingroep / Bybelstudiegroep te word wat SLEGS 8X in die derde kwartaal vir ongeveer 90 minute gaan bymekaarkom.

Na die kwartaal is jy vry om aan die groep te onttrek, as jy wil.

AL WAT KORT IS JY!!!!


Baie dankie vir almal wat reeds aangetoon het dat hulle deel wil uitmaak van die kleingroepe wat in die derde kwartaal 8 keer bymekaar gaan kom.

Die INDELINGSLYSTE sal op SONDAG, 20 JULIE 2008 in die voorportaal van die kerk geplaas word.
 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED:

Stuur u gebedsversoeke na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 of sit dit in die gebeds- versoeke houer in die voorportaal. Gebruik ook die Potskerf as voorbiddingslys.OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 870 7113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 870 8659

 
Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Deborah Smit (044 8708831), wat herstel na operasie. Ons sê ook dankie dat sy by die huis kan wees.
 • Bid vir oom Tinus Geyer (044-8707409) in George Hospitaal en tannie Marie.
 • Oom Jan en tannie Thea Kuyler sterk tuis aan (044-8810033).
 • Bid vir Ella Anderson wat sukkel met haar gesondheid (0824591304).
 • Carol Lingenfelder sterk aan by die huis (044-8033000).
 • Maureen Barnard is in die hospitaal (044-8707412).
 • Ons bid vir oom Gideon van Heerden wat in die Medi Kliniek se intensief is.
 • Kyla Barnard is in Bayview Hospitaal opgeneem vir ondersoeke.
 • Marinda Swiegelaar (0448707675) het 'n operasie ondergaan.
 • Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland is in George Medi Kliniek opgeneem.  
 • Ons dink aan Ernie Botha met die afsterwe van Mariette op 26 Junie (825639098). Die begrafnis vind plaas op Maandag 30 Junie om 11:00.
 • Ons meegevoel met Gerda van Molendorff en familie met die afsterwe van Johan.         

 
Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

KOMITEE VIR SENIORBEDIENING

Die notule van die vorige kommissie- vergadering is beskikbaar vir lede van die kommissie en kan afgehaal word gedurende kantoorure.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Nuusbrief van Morgenster Sending- stasie in Zimbabwe

Liewe Vriende, Voorbidders en Ondersteuners,

Sedert die opposisieleier aangekondig het dat hy aan Vrydag se verkiesing onttrek, was die spreekwoordelike kat in die duiwehok!

Skielik is die sg. "re-education" gestaak in die basiskamp hier naby Morgenster en die nasionale televisie het aangekondig dat 'n verbod geplaas word (m.a.w. voorheen was dit gesanksioneer.....) op padblokkades waar oorlogsveterane die reisegers eers gou-gou 'n paar "slogans" geleer en verneder het.

Die verwagte koms op Sondag en Maandag van die oorlogsveterane na Morgenster het, waarskynlik om bg. rede, toe ook nie gematerialiseer nie.  Op die einde was die gevoel dat die stasie-superintendent en sy gesin (wat ook die gemeente-dominee is) hierdie week van Morgenster wegbly, maar dat ons ander dominees maar aanbly en die situasie daagliks monitor.  Tot vanaand lyk dit nog asof dit die regte besluit was.

Volgens vanaand se nasionale nuus lyk dit nie asof die regerende party hulle gaan steur aan internasionale oproepe om Vrydag se verkiesing af of uit te stel nie.  Daar is nog nie regtig duidelikheid oor die gevolge van so 'n sinnelose oefening nie.  Mens kan aan verskillende moontlikhede dink.

Ek voorsien dat, tensy daar effektiewe internasionale ingryping gaan kom, Vrydag se verkiesing gevolg gaan word deur 'n volgende sarsie vervolging en intimidasie van kiesers wat Vrydag eenvoudig net gaan wegbly van die stembus uit protes of vrees.  Dit gaan gesien word as verwerping van die regerende party en as rede vir verdere "re-education" deur die veterane, milisie en ander misleides.  Om te voorkom dat jy geïdentifiseer gaan word as iemand wat nie gaan stem het nie - dus as iemand wat nie die regerende party ondersteun nie - moet jy nou stembus toe gaan!  Wat verder sal die arme mense van Zimbabwe nog moet verduur?

Baie dankie vir die dosyne eposse, SMS-boodskappe en telefoonoproepe wat die afgelope paar dae na ons gekom het.  Dit het ons grootliks aangemoedig om vas te byt.  Dankie dat jy op hierdie manier deel het van die getuienis wat van Morgenster uitgaan na die gemeenskap en verder!

Ons stuur binnekort verder nuus.  Bly asseblief bid vir Zimbabwe.

Ter wille van die Evangelie,
Henry en Susan
Morgenster Sendingstasie
Zimbabwe
00263-912-272-868

 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 

UIT DIE GEMEENTERAAD:

GEDENKMUUR

Die Gemeenteraad se aansoek vir die oprigting van die beoogde gedenkmuur op ons kerkterrein, is by die munisipaliteit ingedien.  Die planne vir die voorgestelde gedenkmuurprojek, is by die kerkkantoor beskikbaar.  Ons behoort aan die begin van volgende maand te weet wat dit gaan kos en sal dan met die bemarking van die eerste fase van die ontwikkeling begin.

Belangstellendes wat dit nog nie gedoen het nie, word aangeraai om voortydig u name en kontakbesonderhede by die kerkkantoor in te gee.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033

 

Fokus op God en sien hoe die omstandighede verdof en die goddelose sommer heeltemal uit die prentjie verdwyn – Johan Smit


 

Potskerf 22 Junie 2008

Baie welkom aan ds Fanie Loots van Bibles for Believers (www.biblesforbelievers.org ) wat die erediens gaan lei. So-ook aan ds Willie Greeff ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ), wat 'n vorige Leraar van ons gemeente is. Ds Willie doop vanoggend vir William en Marina Nicholl van New Zeeland se dogtertjie Madeline Mariëtta asook Wayne en Elfrieda Smith van England se seuntjie Matthew Karl. Baie geluk!               


Deurkollekte: Bibles for Believers


Kindergroepe: Ons sluit vanoggend  af.


Tienergroepe: Geen Tienergroepe tot volgende kwartaal.


MAANDAG 23 JUNIE

18:00 : 64 Dae Fokus Leiers Vergadering.

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.


WOENSDAG 25 Junie

13:00 : Potskerf sluit

18:30 : Tienerleiers byeenkoms by Nuwe Pastorie

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.


VOLGENDE SONDAG 29 Junie

Prediker:  Ds Cornie Pretorius

 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

Stuur u gebedsversoeke na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 of sit dit in die gebeds- versoeke houer in die voorportaal. Gebruik ook die Potskerf as voorbiddingslys.OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

Familiebediening

Vyf maniere om winkel-tantrums te voorkom

 • Laat jou kinders in die kar oppad winkel toe iets gesonds eet of drink sodat hulle bloedsuiker nie die oorsaak van ’n tantrum gaan wees nie. Verseker hulle dat hulle nie in die winkel honger of dors sal word nie.
 • Verduidelik wat jy gaan koop en NIE gaan koop NIE. Vra jou kind om dit vir jou terug te sê: Wat gaan Mamma koop? Wat gaan Mamma nie koop nie? Wanneer die kind antwoord, “teken” sy eintlik die kontrak! As sy dus vra vir lekkers, kan jy haar herinner dat sy self gesê het jy gaan nie lekkers koop nie. Maak dit vooraf duidelik dat jy nie ’n tantrum gaan duld nie. Besluit wat jou optrede sal wees as daar wel ’n uitbarsting kom, bv: “As jy in die winkel huil of skree of goeters gryp, gaan ons by trollie stilstaan totdat jy ophou huil en dan alles koop wat Mamma nodig het. Dan gaan dit baie lank vat. As jy vriendelik bly, is ons gou klaar.” (Kinders hoef nie beloon te word elke keer wanneer hulle soet was in die winkels nie, want dan dink hulle hulle doen jou ’n guns! Jy mag van hulle verwag om soet te wees.)
 • Gee vir jou kind verantwoordelikheid terwyl julle in die winkel is, sodat hy nie iets uitdink nie! Laat hom inpak wat jy uitwys. As hy oud genoeg is kan hy selfs op ander rakke items gaan haal of die lysie lees. Hy kan ook die geld uithaal of die waentjie stoot.
 • Gee vir jou kind minstens een keuse in die winkel. Sy kan byvoorbeeld tussen twee soorte sappe kies of tussen appels en pere. Dit laat haar deel voel van die uitstappie, eerder as soos ’n onwillige saamsleepsel.

Uitttreksel vanaf www.immergroenouerskap.co.za van Hettie Brittz

 

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

Hospitaalbesoeke:

Ons wil graag by elke lidmaat wat om een of ander rede gehospitaliseer word ’n besoek bring. Daarom het ons mekaar nodig om bewus te wees van enige iemand wat opgeneem word in ’n hospitaal.

1. Indien jy opgeneem gaan word in die hospitaal, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor


2. Indien jy bewus is van iemand wat opgeneem gaan word, of reeds in die hospitaal is, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor. Nie almal wat opgeneem word is of lus (of het die vrymoedigheid) of het die tyd om iemand van die gemeente te kontak nie. Baie keer is dit ’n krisis of noodgeval en dan vergeet die betrokke persone of is nie instaat om dit te doen nie.

NB: Invul van vorms by hospitale:

Ons versoek alle lidmate wat opgeneem word om met die invul van die hospitaalvorms asseblief by die area vir geloofsoortuiging of kerkverband dit duidelik in te vul met : Blancogemeente. Wanneer ons dan hospitaalbesoeke doen is dit makliker om  ons lidmate wat in die hospitale opgeneem is, van bewus te word. Soms is dit moeilik om agter te kom of sekere pasiënte lidmate van ons gemeente is, omdat die hospitaallyste pasiënte se volle name aandui en nie die noemname nie. Dit is ook nie moontlik om van mense se adresse agter te kom of hulle lidmate is nie. Almal wat inskakel by Blancogemeente se besonderhede is ook nie op ons databasis nie.
 
 
Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Deborah Smit (044 8708831), wat herstel na operasie. Ons sê ook dankie dat sy by die huis kan wees.
 • Bid vir oom Tinus Geyer (044-8707409 en tannie Marie.
 • Oom Jan en tannie Thea Kuyler sterk tuis aan (044-8810033).
 • Bid vir Ella Anderson wat sukkel met haar gesondheid (0824591304).
 • Carol Lingenfelder sterk aan by die huis (044-8033000).
 • Aletta Raggl (0722684319) se suster Yvonne is steeds in die hospitaal op Upington en dit gaan baie beter met haar. Kom ons dank die Here vir die beterskap.
 • Maureen Barnard is in die hospitaal (044-8707412).
 • Ons bid vir oom Gideon van Heerden wat in die Medi Kliniek se intensief is.
 • Ons bid vir tannie Mariëtte Botha (oom Ernie: 0825639098), wat bestraling ontvang in die Geneva Kliniek.
 • Marinda Swiegelaar (0448707675) het 'n operasie ondergaan.


Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

Kindergroepe


Sondag

Groeptipe

Tema

22 Junie

Kleingroep afsluiting

Terugblik


PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 25 JUNIE  -   LAASTE KANS

Vriende, ons gaan op 25 Junie vir middagete na Johan en Annamarie Meyer op die plaas, Uitsig in Geelhoutboom.

Julle moes reeds by Vrydag, 20 Junie laat weet het of julle kom.  Ons het nog plek vir ‘n paar laatslapers maar dan moet julle ons vandag nog, maar uiters voor 10-uur more laat weet.  Laat asseblief vir Protealede wat nie lid van ons gemeente is nie, van hierdie reëling weet.

Ons vertrek 10h45 vanaf die kerksaal. Kostes beloop R40,00 per persoon, niks saam te bring nie – alles word voorsien).

Bespreek asb. op of voor 10-uur Maandag by Fréda Oosthuizen (tel. 044 – 870 7362) of  Ria Klingenberg (tel.044- 870 8517). Sê ook asseblief of julle ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig. 


KOMITEE VIR SENIORBEDIENING

Die notule van die vorige kommissie- vergadering is beskikbaar vir lede van die kommissie en kan afgehaal word gedurende kantoorure.


LERING
 • JS de la Bat 082 563 4565

Lees vandag die laaste aflewering van dr. John MacArthur van Grace Community Church in Los Angeles se preek "Crucial Lessons for a wise father".  Indien u enige van die vorige 6 uitgawes misgeloop het, kan u dit bestel en afhaal of per epos ontvang vanaf die kerkkantoor.

Liefde, vrede en seën vir u in Jesus ons Here.

Willie Breytenbach en J.S. de la Bat

 

Crucial Lessons for a Wise Father

John MacArthur

10. Love your neighbor

One final lesson.

Son, love your neighbor. When we say you don't co-sign for a stranger we don't mean you don't give money to someone in need. No. Chapter 3 verse 27, "Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do it." If you've got the money, give it. If you've got the goods, give them to the person in need. Generosity to the poor, meeting the needs of people around you when you have the resources is a part of honoring God. You're to be generous in showing sacrificial love to your neighbor. Don't say...verse 28..."Go, come back and tomorrow I'll give it." Don't do that, if you've got it in your pocket, give it. If you have it, give it. Don't tell them to come back. He has a need, you give the need. If you have it with you don't send him away and have him come back.

Another thing about your neighbor while you're loving him, don't devise harm against your neighbor when he lives in security beside you. He feels well being beside you and you've got some plot going on where you're going to get back at him in retaliation for something he did, or where you're going to confiscate the corner of his property, or you're going to do something to cut off his water or whatever it is. Don't do anything that is going to harm your neighbor. Don't contend with your neighbor, verse 30, without any reason if he's done you no harm. Don't be vengeful, is verse 31. Don't have vengeance toward a neighbor. Don't envy people who resolve all issues with violence and say...Boy, I wish I could...if I had my way I'd cut him up...don't be vengeful. Don't choose any of the ways of violent men. The curse of the Lord is on those kinds of people.

So, take care of your neighbor. Love him, live with him in peace. Forgive him, meet his needs. Those are the rules. And verse 35 says you'll inherit honor...honor.

Well, such is the duty of a father. And I close with this, listen carefully. You have this duty as a father and I want to lay it as clear as I can at your feet:

 • If you fail, father, to teach your son to fear God, the devil will teach him to hate God.
 • If you fail to teach your son to guard his mind, the devil will gladly teach him to have an open mind.
 • If you fail to teach your son to obey his parents, the devil will teach him to rebel and break his parent's heart.
 • If you fail to teach your son to select his companions, the devil will gladly choose them for him.
 • If you fail to teach your son to control his body, the devil will teach him to give it over completely to lust.
 • If you fail to teach your son to enjoy the marriage partner that God has given him, the devil will teach him to destroy the marriage.
 • If you fail to teach your son to watch his words, the devil will fill his mouth with filth.
 • If you fail to teach your son to pursue his work, the devil will make his laziness a tool of hell.
 • If you fail to teach your son to manage his money, the devil will teach him to waste it unrightious living.
 • And if you fail to teach your son to love his neighbor, the devil will gladly teach him to love only himself.
We have a great responsibility to this generation and the next as fathers.

Gebed:

Lord, we thank You for our time this morning in worship and the Word. I would pray for all here who are fathers that we might be faithful to teach what we should teach to our sons, to all our children, that we might be instruments of Your grace to bring about a godly seed in the next generation. Amen.


Copyright 2007, Grace to You. All rights reserved.  Used by permission.

http://www.gty.org/Resources/Print/transcripts/2218


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 

UIT DIE NG KERK SE ALGEMENE SINODE MODERAMEN


1. WêRELDWYE BIDDAG VIR ZIMBABWE:  SONDAG 22 JUNIE 2008

Drie internasionale ekumeniese liggame naamlik die Gereformeerde Ekumeniese Raad (GER), die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke (WBGK) asook die Wêreldraad van Kerke (WRK) doen ‘n oproep op alle denominasies en gemeentes wêreldwyd om op Sondag 22 Junie 2008 op ‘n besondere wyse vir Zimbabwe by die Here in te tree.

Die versoek is ook om gedurende die week van die verkiesings gebedsaksies vir Zimbabwe daar te stel.

Die NG Kerk is volle lid van die eerste twee liggame en volgens die besluit van die Algemene Sinode 2007 ook in proses om haar lidmaatskap van die WRK te herstel.  Kom ons stel die voorbeeld om saam met kerke wêreldwyd en landwyd vir ons bure Zimbabwe te bid:  wat ‘n wonder dat alle kerke in die wêreld op een dag rondom hierdie pynlike situasie hande vat!

2. DIE PROSES VAN KERK-HERENIGING

Die Algemene Sinode se Moderamen (ASM), as’t ware die dagbestuur van die sinode, het die afgelope week vir ’n dag-en-’n-half met mekaar gepraat oor hoe om met die proses van kerk-hereniging voort te gaan, na die uitslag van die konsultasieproses met gemeentes oor die saak.  Op die vergadering is daar voorstelle geformuleer, waarvolgens die leierskap van die NG Kerk met mekaar ooreengekom het oor hoe hulle die pad verder (die volgende stap) met ons vennote in die NG Kerkfamilie wil loop.

Mettertyd sal dit (hierdie voorstelle) aan alle gemeentes en lidmate gekommunikeer word – maar eers wil ons dit direk deurgee aan ons gespreksvennote, om eerstehands te verduidelik wat daarmee bedoel en voorsien word.  Dit sal in die volgende weke deur die moderatuur van die Algemene Sinode (NGK) gedoen word.

As deel van hierdie voorstelle is daar as inleiding ‘n teologiese begronding (“Die kerk wat ons wil wees…”) geformuleer – en aanvaar as vertrekpunt vir die leiding binne die NG Kerk.  Daar is besluit om hierdie dokument aan alle gemeentes te stuur, sodat lidmate hulle daarmee op hoogte kan stel oor wat die teologiese uitgangspunt van die NG Kerk in hierdie saak is.

Die Kerk wat ons Wil wees...

Roeping


In ons verbintenis aan die Drie-Enige God, herbevestig ons, as NG Kerk in Suider-Afrika, ons duidelike roeping in Afrika.

Gestuur na die Wêreld (Missiologie)

Ons is daarvan oortuig dat die kerk in die eerste plek nie net ter wille van haarself en haar lidmate bestaan nie, maar tot die eer van God en ter wille van alle mense.  Ons verstaan ons roeping om hier en nou ‘n verskil te maak.  Ons wil dit doen deur die hoop en versoening wat in ons leef, met almal om ons te deel. 

Inklusiewe Kerkwees (Ekklesiologie)

God het ons as gelowiges, almal saam en afsonderlik, uit die hele menslike geslag gekies om vir Hom ’n kerk te wees.  Hy het ons deur sy Gees en Woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, bymekaar gebring. Elkeen is daarom verplig om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van al die ander lede van die kerk (asook dié daarbuite) te gebruik… (Sien Heidelberg Kategismus Sondag 21 vraag en antwoord 54 tot 55).

Konteks

Die konteks waarin ons geroep word, vertel die tragiese verhale van geweld, die verwoestende omvang van armoede, hongersnood, misdaad, die vigs-pandemie en die gebrek aan respek vir God, mens, dier en die omgewing. Wat meer is, talle mense leef en sterf elke dag sonder Christus en sonder hoop. 

Versoening

Ons kan die kerk nie anders verstaan nie as die draer van God se versoening met Hom, met mekaar en die wêreld.  Ons kan en wil hierdie groot uitdaging nie alleen aanvaar nie, want hierdie bediening van die versoening (vgl. 2 Korintiërs 5:19-20) is groter as die NG kerk.  Die omvang is trouens só groot dat alle mede-gelowiges se hulp en samewerking noodsaaklik is.  Ons as kerk verbind ons tot groter sigbare eenheid met ander kerke, maar in besonder met die lede ons eie kerkfamilie.  Ons vind ons eenheid in ons roeping en is uit die Bybel/Evangelie daarvan oortuig dat God dit so wil hê. 

Diversiteit

Binne hierdie eenheid, vier ons ons diversiteit as God se geskenk aan ons, want ons andersheid vir mekaar help ons om die volle omvang van God se genade en liefde beter te verstaan en te waardeer.  As die een lid ly, ly al die lede saam en as die een lid geëer word, is al die lede saam bly (1 Korintiërs 12:26)

Verhoudinge

Ons wil hierdie opwindende pad met eerlikheid, deursigtigheid, integriteit en in gehoorsaamheid stap.  Onderlinge verhoudings in eie geledere, asook met lidmate van ons familie van NG Kerke,  sal op hierdie geloofsreis deurslaggewend wees.

Uitdagings

Ons is daarvan bewus dat hierdie pad vir ons onsekerheid, seerkry en selfverloëning mag inhou, maar ons troos is dat hierdie nuwe eenheid ’n viering is van ons verbintenis aan die Drie-Enige God wat in Homself vir ons ‘n toonbeeld is van ware eenheid (Markus 12:29-30).

Goedgekeur as deel van die gesprek oor Kerkhereniging by die Uitgebreide Moderamen, 11-12 Junie 2008, te Carmelite Retreatsentrum

UIT DIE GEMEENTERAAD:

GEDENKMUUR

Die Gemeenteraad se aansoek vir die oprigting van die beoogde gedenkmuur op ons kerkterrein, is by die munisipaliteit ingedien.  Die planne vir die voorgestelde gedenkmuurprojek, is by die kerkkantoor beskikbaar.  Ons behoort aan die begin van volgende maand te weet wat dit gaan kos en sal dan met die bemarking van die eerste fase van die ontwikkeling begin.

Belangstellendes wat dit nog nie gedoen het nie, word aangeraai om voortydig u name en kontakbesonderhede by die kerkkantoor in te gee.
 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033


 

Potskerf 15 Junie 2008

Baie welkom in hierdie feessaal saam met God se genooide gaste. Ons vier fees oor die Heilige Gees wat in en deur ons werk.

 

VANOGGEND
Prediker: Ds Cornie Pretorius
Tema:  “Ons hou steeds fees”
Teks:    Efesiërs 5:18b-20

baba_doop.jpg

Doop: Jacques en Bertha du Plessis se seuntjie Daniel word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seën en mag Daniel opgroei om deur Sy genade en liefde 'n man na die hart van God te word!

*Offers by die deure : Instituut van Blindes

Kindergroepe:  Geen byeenkoms as gevolg van die langnaweek. Ons sluit volgende Sondag af.

Tienergroepe:  Geen Tienergroepe tot volgende kwartaal.

 

WOENSDAG  18 Junie

Die Senior Bybelstudie begin weer op 16 Julie 2008 om 09:00 met die 64Dae Fokus.

Ons beplan om in die kerksaal bymekaar te kom. Alle seniors is BAIE welkom om die kleingroep belewenis van die derde kwartaal elke Woensdag saam met ons te kom beleef. Maak kontak met Francois Mulder by 0826764275 om deel van groep te word.

13:00 : Potskerf sluit

 
VOLGENDE SONDAG 22 Junie

Prediker: Ds Fanie Loots van Bibles For Believers (www.biblesforbelievers.org)

'n Spesiale kollekte sal vir Bibles for Believers opgeneem word.
 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED: Stuur gebedsversoeke aan Andries Olivier by 072 842 9915

atlete.jpgGebedsatlete – N G Gemeente, Blanco.

 

Stuur u gebedsversoeke na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 of sit dit in die gebedsversoeke houer in die voorportaal.

Gebruik ook die Potskerf as voorbiddingslys.

Bid aub. vir die 64 dae Fokus program van die derde kwartaal met al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.  Hoe?

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.
 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.
 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.
 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.


Die gebedsatlete beman ’n gebedskamer in die ou Sonskyn kamer (kerksaal), vanaf kwart voor 9 Sondagoggende, vanaf Sondag 22 Junie 2008. Een van die gebedsatlete sal u na die regte plek toe wys. Kom bid saam vir die erediens.

Hoe meer ons knieë die harde grond voel, hoe meer sal ons oë God se sagte hart sien.. – Elizabeth Prentiss.OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
• LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 8707113
• ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
• BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 8708659

Hospitaalbesoeke:

Ons wil graag by elke lidmaat wat om een of ander rede gehospitaliseer word ’n besoek bring. Daarom het ons mekaar nodig om bewus te wees van enige iemand wat opgeneem word in ’n hospitaal.

1. Indien jy opgeneem gaan word in die hospitaal, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor


2. Indien jy bewus is van iemand wat opgeneem gaan word, of reeds in die hospitaal is, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor. Nie almal wat opgeneem word is of lus (of het die vrymoedigheid) of het die tyd om iemand van die gemeente te kontak nie. Baie keer is dit ’n krisis of noodgeval en dan vergeet die betrokke persone of is nie instaat om dit te doen nie.

 

NB: Invul van vorms by hospitale:

Ons versoek alle lidmate wat opgeneem word om met die invul van die hospitaalvorms asseblief by die area vir geloofsoortuiging of kerkverband dit duidelik in te vul met : Blancogemeente. Wanneer ons dan hospitaalbesoeke doen is dit makliker om  ons lidmate wat in die hospitale opgeneem is, van bewus te word. Soms is dit moeilik om agter te kom of sekere pasiënte lidmate van ons gemeente is, omdat die hospitaallyste pasiënte se volle name aandui en nie die noemname nie. Dit is ook nie moontlik om van mense se adresse agter te kom of hulle lidmate is nie. Almal wat inskakel by Blancogemeente se besonderhede is ook nie op ons databasis nie.
 
 
Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Deborah Smit (044 8708831), wat herstel na operasie. Ons sê ook dankie dat sy by die huis kan wees.
 • Bid vir oom Tinus Geyer (044-8707409 en tannie Marie.
 • Oom Jan en tannie Thea Kuyler sterk tuis aan (044-8810033).
 • Francois van Rensburg sterk tuis aan (0824228242).
 • Bid vir Ella Anderson wat sukkel met haar gesondheid (082 459 1304).
 • Carol Lingenfelder is in die hospitaal (044-8033000).
 • Aletta Raggl (0722684319) se suster Yvonne is in die Intensiewe Eenheid op Upington met reeks maag operasies.
 • Maureen Barnard is in die hospitaal (044-8707412).
 • Tannie Kitty Janse van  Rensburg  van Murraysburg (voorheen van ons gemeente) is oorlede.


Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.


Kindergroepe

Program vir die kwartaal (onthou, kinders woon in kwartaaltye die eerste 10 min van die erediens by, saam met die res van die Familie, behalwe waar anders aangedui. Daarna gaan hulle na hulle Kleingroepies saam met Groepleiers):

Sondag

Groeptipe

Tema

15 Junie

Geen

 

22 Junie

Kleingroep afsluiting

Terugblik

Kindergroepe

Baie dankie aan almal wat gereageer het.

PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 25 JUNIE: BELANGRIKE KENNISGEWING

Vriende, ons gaan op 25 Junie vir middagete na Johan en Annamarie Meyer op die plaas, Uitsig in Geelhoutboom.  Klink vir my al weer baie lekker! Hoe kom ons daar? By Fancourt verby, by aarbeiplaas regs op Geelhoutboompad en by Tromonto Kaaps Hollandse onthaalplek weer regs en dan omtrent 6 kilometer verder, weer regs en siedaar…….. Uitkyk!

Soos julle kan sien is hierdie kennisgewing ‘n week vroeër as gewoonlik omdat ons op 20 Junie vir die Meyers moet laat weet hoeveel van ons kom.  Ons kan nie laatslaap en later laat weet nie.  Die getalle op 20 Junie is vas! 

Laat asseblief vir Protealede wat nie lid van ons gemeente is nie, van hierdie reëling weet en vertel dit in elk geval vir almal wat u teëkom want sommige lede kan volgende naweek vir die langnaweek, weggaan.

Ons afspraak is vir 11h00 by die Meyers, vertrek 10h45 vanaf die kerksaal vir diegene wat wil saamry. Kostes beloop R40,00 per persoon, niks saam te bring nie – alles word voorsien).

Bespreek asb. op of voor 20 Junie by Fréda Oosthuizen

(tel. 044 – 8707 362) of  Ria Klingenberg (tel.044- 8708 517)  Sê ook asseblief of julle ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig.  (Ons kan ongelukkig nie laat besprekings vir hierdie uitstappie aanvaar nie). 

 


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Morgenster:

Weens die mislukking van die landbouseisoen in Zimbabwe, begin al hoe meer gesinne rondom Morgenster ly aan voedseltekorte. Die toelaes wat deur Kweekskoolstudente ontvang word, het geen koopkrag nie. Die enigste oplossing is om kos in Musina te koop en in te voer vir die studente, personeel en hul afhanklikes.

Indien u geroepe voel om ’n bydrae te maak, die bank besonderhede is as volg:

 

Die bankbesonderhede van die KGA:

ABSA Bank, Adderleystraat, Kaapstad

Naam van rekening: N G Kerk in SA

Rekeningnommer: 360 740 579

Takkode: 312 109

Verwysing:  Morgenster Nood

 
Om meer inligting te kry, kan u vir Henry Murray ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) of Susan Murray ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) kontak.
 
 

LERING
 • JS de la Bat 082 563 4565

Lering is een van die fokusareas van ons gemeente waar ons voortdurend vra: Wat is op God se agenda vir ons om te leer vanuit sy Woord, hierdie kwartaal? As deel van hierdie kwartaal se “Fees van die Gees” probeer ons tans iets nuuts: ons deel elke week ‘n A5 bladsy uit met ’n preek van dr. John MacArthur van Grace Community Church in Los Angeles. Die vorige vyf Sondae het ons die Inleidende blaadjie "Crucial Lessons for a wise father" asook die eerste sewe tema's uitgedeel.

 1. Fear God
 2. Guard your Mind
 3. Obey your Parents
 4. Select Your Companions
 5. Control Your Body
 6. Enjoy your Wife
 7. Watch your Words

Indien u enige van die uitgawes misloop, kan u dit bestel en afhaal of per epos ontvang vanaf die kerkkantoor. Ons gee dit aan u in die oorspronklike Engels omdat iets so maklik verlore kan gaan in die vertalingsproses. Die preke handel oor Spreuke 1 tot 10 en is ’n samevatting van beginsels wat ons ons kinders moet leer deur ons woorde én leefwyse. Dit is ons gebed dat ons almal hierdie gedeeltes sal gebruik om ons kinders te help om ’n pad met die Here te stap en om Hom voluit te dien.

Liefde, vrede en seën vir u in Jesus ons Here.

Willie Breytenbach en J.S. de la Bat

“Ons is aan geen leed of verdriet hooploos of hulpeloos oorgelewer nie;  teenoor dit alles staan God se wil dat ons ten slotte meer as oorwinnaars sal wees -Ebba Pauli”

 

Crucial Lessons for a Wise Father

John MacArthur

 

8. Pursue your Work

Teach your sons..."Son, pursue your work...pursue your work." Teach your boys how to work, father, by word and example. Look at the ant, he says in chapter 6, he's giving this lesson to his son...Son, go to the ant, in verse 6 in chapter 6, and look at this ant, observe her ways and be wise, which having no chief officer or ruler. The first thing you want to do is teach your children how to work without a boss around, even an ant does that. Now your children will work if you stand there with a whip. But the issue is...will they if you won't? Because they're going to have to in life. And they also need to be taught how to plan ahead. The ant even knows to prepare her food in the summer anticipating the coming winter. She gathers her provision in the harvest. Teach them to work. How long will you lie down, O lazy son? When will you arise from your sleep? Get your children up. And they'll say...a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. Sure. And your poverty will come in like a vagabond and your need like an armed man.

You're going to make yourself poor if you don't learn how to work. Teach them to pursue work. A sluggard is a lazy man. He's just an ordinary man really, with too many excuses, too many refusals, too many postponements. According to Proverbs the lazy man will suffer hunger, poverty, failure. Why? Because he sleeps through the harvest. He wants but he won't work. He loves sleep, is glued to his bed and will follow worthless pursuits trying to get rich quick. On the other hand, the man who pursues his work earns a good living, has plenty of food, is rewarded for his effort and earns respect even before kings...it says in chapter 22 verse 29. Teach your sons to pursue their work...so very important.

Chapter 10 verse 4, "Poor is he who works with a negligent hand but the hand of the diligent makes rich. He who gathers in summer is a son who acts wisely. But he who sleeps in harvest is a son who acts shamefully. Teach your son to work and to plan ahead in his work."

 

Gebed:

Dankie Vader vir gesondheid. Dankie dat ons kan werk. Alle goeie dinge is uit U hand. Laat ons dan tot U eer werk. Mag ons alles in ons daaglikse doen en late vir U doen, nie vir mense nie, maar vir U sodat U Naam groot gemaak sal word. Amen

 

 

9. Manage your Money

Now, now that he's working there's a ninth lesson he needs to learn. Here's another one...Son, manage your money...manage your money. Go back to chapter 3 for a moment and among these repeated lessons is this one...and there are some basic principles that I would draw to your attention. Verse 9, here's principle number one with money. "Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine." In other words, if you are generous with God, He will be generous with you. So honor the Lord with your money. Teach him how to manage his money. Lesson number one is to give from the top from the first-fruits to the Lord, all of the money is to honor the Lord, he's to use all his money to honor the Lord...all of it. Teach him how to give.

If you're a mediocre giver, if you're a come see, come saw part-time giver, that's what he'll be. And as you have forfeited the promised blessing of God, so will he and so you sentence your son to a life time of the kind of thing that you've hand. If you want your son to know the fullness of the blessing of God, and all of it poured out on him, then teach your son how to give God generously.

You see, what we do as fathers is simply produce the next generation. And it either moves up or it moves down. The positive thing...teach him to honor the Lord with all his money, that whatever he does with it it is to honor the Lord. Now let me flip that over, there's a negative thing, too, chapter 6 verse 1, and this is a very good lesson and there's much more here than initially meets the eye. Verse 1 says of chapter 6, "If you have become surety for your neighbor, have given a pledge for a stranger." Now listen, if you've co-signed...now the Bible says you should never do that for a stranger. Don't co-sign for a stranger. You say...why would anybody in their right mind co-sign with a stranger? I'll tell you, you know what it means? It means that some stranger came along and told you if you gave him this money or if you signed on for this debt, in the end you would become...what?...rich. That's the whole bottom line. In other words, if you'll just put your resources behind my project, in the end you're going to get rich. I mean, how many times have you heard that story? And how much money have you lost believing it? When a stranger comes and says...you know, just put your money behind this...what you have done now is you have yielded up the stewardship of your own money to a person for whom you cannot be accountable. So you have literally released your God-given stewardship (rentmeester / opsigter). Teach your son not to do that. Teach your son that God has given him his resources for him to use wisely as a steward of God, not to become liable for another person whose behavior he cannot control. In other words, make very wise investments and make sure you control. Don't co-sign for a stranger so that on his default you become liable. That's the point. Why? Because you are given money as a steward of God and you must use it at your discretion as the Lord leads, not have it snatched out of your hand by the discretion of someone else. Do you understand? Control your money to honor the Lord and don't get involved in get-rich-quick schemes that are going to put you in a position of liability.

And if you get caught...look how he says to deal with it, verse 2...if you've been trapped because you made some promise with your mouth, then do this, my son, deliver yourself, get out of it. Don't let it linger, you get out of it. Since you've come in to the hand of your neighbor, go humble yourself and importune your neighbor. You know what you do? You get down on your face and your knees, you humble yourself and you beg and you negotiate a settlement. You do it immediately, you get that thing off your back so that it doesn't go on and on and on. Settle it, get it done with, humble yourself, don't even give sleep to your eyes, don't give slumber to your eyelids until you get yourself out until like a gazelle from a hunter's hand, or a bird from the hand of a fowl, or get out of that mess, get it settled, humble yourself, plead for mercy and do whatever you can to get out of it so you are not continually under the bondage of being liable for someone else's conduct. Teach your sons that.

Gebed:

Hemelse Vader. Alles wat ons het, behoort eintlik aan U. Vergewe ons waar ons soms vasklou aan aardse besittings. Waar dit belangriker as U geword het. Vernuwe ons verstand deur U Woord dat ons sal leef met die wete dat dit alles van U af kom. Mag ons so vir U leef dat alles wat ons is en het tot U eer gebruik sal word. Mag ons U liefdevolle woorde eendag Hoor: Mooi so getroue dienskneg. Mag ons kinders hierdie leefwyse daagliks by ons sien. In die Naam van ons Verlosser en Redder, Jesus Christus, Amen.

 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

 

Efesiers 2 : 10 God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die GOEIE DADE waarvoor Hy ons bestem het.


Tydens die Gemeenteraadsbyeenkoms van 10 Junie, het ons Efesiers 2 : 4 – 10 bestudeer en oordink. Veral vers 10 het ons geïnspireer om voluit te werk in die beplanning en uitvoering van die derde kwartaal se "64 Dae Fokus: Wat op aarde doen ek hier?". Mag God Sy wil en heerlikheid duidelik aan ons as gemeente openbaar. In ons beplanning het ons gesprek gevoer oor elkeen van die vier fokus areas (Aanbidding, Lering, Diens en Omgee) asook die spesifieke roepingsfokus van die twee Leraars. Ons is oortuig daarvan dat ons as 'n Leierskapspan geroep en saamgevoeg is juis vir hierdie fase van ons gestuurde gemeentewees.

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

 

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033

 


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens