Potskerf 8 Junie 2008

Baie welkom in hierdie feessaal saam met God se genooide gaste. Ons vier fees oor die Heilige Gees wat in en deur ons werk.

VANOGGEND
Prediker: Ds Francois Mulder
Tema:  “Uitdelers van God se liefde”


Jaco en Janene Steenekamp se seuntjie Janco word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seën en mag Janco opgroei om deur Sy genade en liefde ‘n man na die hart van God te word!

*Offers by die deure : Dooplidmate

Vanaand

Geen Tienergroepe tot volgende kwartaal. Die Tienergroepe het verlede week afgesluit. Baie sterkte met die eksamen wat voorlê. Ons bid dat almal hard sal leer en lekker sal skryf aan elke vak.(indien daar nog Tieners is wat blikkies het, gee so gou moontlik by die kantoor of by Cornie af. Ons het sover ongeveer R2700 ingesamel vir Moreson Kinderhuis. Baie dankie! Julle is great!)

Maandag 9 Junie

18:00 :  BIDTYD in die Konsistorie – almal is baie welkom!
19:00 :   Erediensbeplanning

Dinsdag 10 Junie

19:00  :  Gemeenteraad

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

WOENSDAG  11 Junie

09:00 : Senior Bybelstudie

13:00 : Potskerf sluit

VOLGENDE SONDAG 15 Junie

Prediker:  Ds Cornie Pretorius

Tema: “Ons hou feestyd!”  

SONDAG 22 Junie

Prediker:  Ds Fanie Loods van Bibles for Believers

Kindergroepe:  Geen byeenkomste as gevolg van die langnaweek nie.

 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

 

GEBED: Stuur gebedsversoeke aan Andries Olivier by 072 842 9915OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 8708659

Hospitaalbesoeke:

Ons wil graag by elke lidmaat wat om een of ander rede gehospitaliseer word ’n besoek bring. Daarom het ons mekaar nodig om bewus te wees van enige iemand wat opgeneem word in ’n hospitaal.

1. Indien jy opgeneem gaan word in die hospitaal, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor


2. Indien jy bewus is van iemand wat opgeneem gaan word, of reeds in die hospitaal is, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor. Nie almal wat opgeneem word is of lus (of het die vrymoedigheid) of het die tyd om iemand van die gemeente te kontak nie. Baie keer is dit ’n krisis of noodgeval en dan vergeet die betrokke persone of is nie instaat om dit te doen nie.


NB: Invul van vorms by hospitale:

Ons versoek alle lidmate wat opgeneem word om met die invul van die hospitaalvorms asseblief by die area vir geloofsoortuiging of kerkverband dit duidelik in te vul met : Blancogemeente. Wanneer ons dan hospitaalbesoeke doen is dit makliker om  ons lidmate wat in die hospitale opgeneem is, van bewus te word. Soms is dit moeilik om agter te kom of sekere pasiënte lidmate van ons gemeente is, omdat die hospitaallyste pasiënte se volle name aandui en nie die noemname nie. Dit is ook nie moontlik om van mense se adresse agter te kom of hulle lidmate is nie. Almal wat inskakel by Blancogemeente se besonderhede is ook nie op ons databasis nie.
 
 
Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Deborah Smit (044 8708831), wat herstel na operasie. Ons sê ook dankie dat sy by die huis kan wees.
 • Bid vir oom Tinus Geyer (044-8707409 en tannie Marie.
 • Oom Jan en tannie Thea Kuyler sterk tuis aan (044-8810033).
 • Francois van Rensburg sterk tuis aan (0824228242).

Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE   Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.


Baie welkom aan die volgende nuwe intrekkers:

 • Bennie en Susan Tait saam met Anja en Estè vanaf N G Kerk Knysna
 • Jacques en Lizette Viviers saam met Riël en Marieke vanaf N G Kerk Kroonstad-Oos


Kindergroepe


Program vir die kwartaal (onthou, kinders woon in kwartaaltye die eerste 10 min van die erediens by, saam met die res van die Familie, behalwe waar anders aangedui. Daarna gaan hulle na hulle Kleingroepies saam met Groepleiers):

Sondag

Groeptipe

Tema

8 Junie

Gradegroep (kinders gaan direk na die saal en nie na kerkgebou)

Wees daar

22 Junie

Kleingroep afsluiting

Terugblik

Kindergroepe

Ons is dringend opsoek na 3 persone wat kan help as groepleiers vir die groepie kinders wat uit die Blanco gemeenskap by ons Kinderbediening inskakel. Dit beteken dat so Groepleier een keer per maand die groepie sal fasiliteer.

Ons soek ook ‘n verdere 3 persone, wat al om die beurt, op ‘n Sondagoggend 20 toebroodjies kan maak vir hierdie groepie. Kontak gerus vir Cornie (0833038050) of Elise (0833010111) so gou as moontlik.

Tienergroepe

Baie dankie aan Marius Bosman (van H2O ‘n water en gesondheids winkel in die Mall) wat ‘n watersuiweringstasie met 53 l water, warm chocolade en Powerade geborg het vir die 18 uur TrampolienMarathon.

PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 25 JUNIE: BELANGRIKE KENNISGEWING

Vriende, ons gaan op 25 Junie vir middagete na Johan en Annamarie Meyer op die plaas, Uitkyk in Geelhoutboom.  Klink vir my al weer baie lekker! Hoe kom ons daar? By Fancourt verby, by aarbeiplaas regs op Geelhoutboompad en by Tromonto Kaaps Hollandse onthaalplek weer regs en dan omtrent 6 kilometer verder, weer regs en siedaar……..Uitkyk!

 

Soos julle kan sien is hierdie kennisgewing ‘n week vroeër as gewoonlik omdat ons op 20 Junie vir die Meyers moet laat weet hoeveel van ons kom.  Ons kan nie laatslaap en later laat weet nie.  Die getalle op 20 Junie is vas! 

Laat asseblief vir Protealede wat nie lid van ons gemeente is nie, van hierdie reëling weet en vertel dit in elk geval vir almal wat u teëkom want sommige lede kan volgende naweek vir die langnaweek, weggaan.

Ons afspraak is vir 11h00 by die Meyers, vertrek 10h45 vanaf die kerksaal vir diegene wat wil saamry. Kostes beloop R40,00 per persoon, niks saam te bring nie – alles word voorsien).

Bespreek asb. op of voor 20 Junie by Fréda Oosthuizen (tel. 044 – 8707 362) of  Ria Klingenberg (tel.044- 8708 517).  Sê ook asseblief of julle ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig.  (Ons kan ongelukkig nie laat besprekings vir hierdie uitstappie aanvaar nie).

 


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Morgenster:

Weens die mislukking van die landbouseisoen in Zimbabwe, begin al hoe meer gesinne rondom Morgenster ly aan voedseltekorte. Die toelaes wat deur Kweekskoolstudente ontvang word, het geen koopkrag nie. Die enigste oplossing is om kos in Musina te koop en in te voer vir die studente, personeel en hul afhanklikes.

Indien u geroepe voel om ’n bydrae te maak, die bank besonderhede is as volg:

Die bankbesonderhede van die KGA:

ABSA Bank, Adderleystraat, Kaapstad

Naam van rekening: N G Kerk in SA

Rekeningnommer: 360 740 579

Takkode: 312 109

Verwysing:  Morgenster Nood

Om meer inligting te kry, kan u vir Henry Murray ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) of Susan Murray ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) kontak.

 

LERING
 • JS de la Bat 082 563 4565

Lering is een van die fokusareas van ons gemeente waar ons voortdurend vra: Wat is op God se agenda vir ons om te leer vanuit sy Woord, hierdie kwartaal? As deel van hierdie kwartaal se “Fees van die Gees” probeer ons tans iets nuuts: ons deel elke week ‘n A5 bladsy uit met ’n preek van dr. John MacArthur van Grace Community Church in Los Angeles. Die vorige drie Sondae het ons die Inleidende blaadjie "Crucial Lessons for a wise father" asook die eerste vier tema's (1.  Fear God ; 2. Guard your Mind ; 3. Obey your Parents en 4. Select Your Companions) uitgedeel. Indien u enige van die uitgawes misloop, kan u dit bestel en afhaal of per epos ontvang vanaf die kerkkantoor. Ons gee dit aan u in die oorspronklike Engels omdat iets so maklik verlore kan gaan in die vertalingsproses. Die preke handel oor Spreuke 1 tot 10 en is ’n samevatting van beginsels wat ons ons kinders moet leer deur ons woorde én leefwyse. Dit is ons gebed dat ons almal hierdie gedeeltes sal gebruik om ons kinders te help om ’n pad met die Here te stap en om Hom voluit te dien.

Liefde, vrede en seën vir u in Jesus ons Here.

Willie Breytenbach en J.S. de la Bat

 

Crucial Lessons for a Wise Father

(uit Spreuke)

John MacArthur

 

6. Enjoy your Wife

Teach him to enjoy his wife. Teach him, "Son, enjoy your wife." While it is forbidden prior to marriage, it is exalted afterwards. Go back to chapter 5. This is so beautiful the way it is articulated. Verse 15 says, "Drink water from your own cistern," (Jy het tog self ‘n vrou. Jy het tog self ‘n put met water: drink die strome uit jou eie fontein!) and this is following on the passage about the harlot. "Drink water from your own cistern and fresh water from your own well." When you're thirsty, find your satisfaction with your own wife, that's what it means. When you're physically thirsty, find your satisfaction from your own wife. Drink water from your own cistern and your own well. Should your springs be dispersed abroad, streams of water in the streets?

You know, one of the things that people wouldn't want to see in that particular part of the world in ancient times was just water flowing through the street. Nobody in their right mind would just take buckets of water and throw them across the street, just throw them down the pavement or the dirt. Why? Because water was very precious. And not only that there wasn't much of it, it was hard to get at, to get. And nobody was going to be just wasting water and he uses that as an analogy as people would be considered foolish who just threw water in the streets, you are considered an absolute fool if you just go out in the street and spread your stream everywhere and produce babies by other people. Don't do that. A fool would do that...foolish and wasteful is a man who fathers children all over town, all over the street. Let them be yours alone, he says, and not for strangers with you. "Let your fountain...your procreative capacity...be blessed, and here it is, and rejoice in the wife of your youth as a longing hind and a graceful doe. Let her breasts satisfy you at all times, be exhilarated always with her love. For why should you, my son, be exhilarated with an adulteress and embrace the bosom of a foreigner?" And he reminds him in verse 21 that God is watching and sees everything. Enjoy your wife, be exhilarated with her love, let her breasts satisfy you at all times, rejoice in her...teach your son that.

Teach your son by the way you treat your wife and by the things you say to be totally fulfilled in his own marriage. Teach him what Proverbs says: that a wife is a gift from God, more precious than jewels. Teach him that a wife is given to be his best friend and companion, that a wife is to serve his needs and that of the children and she is to be rewarded for her efforts and praised, as Proverbs 31 says. Teach him the beauty and the wonder and the blessedness of a gift of a wife and teach him to enjoy his wife. And you will teach him best if you enjoy yours.

The wise father, what is he doing? He's saying to his son...fear your God, guard your mind, obey your parents, select your companions, control you body, enjoy your wife...those are the key lessons.

Gebed:

Liewe Heer. Dankie vir gelukkige huwelike. Dankie vir die voorreg om ‘n maat te hê om hierdie lewe mee te deel. Vir die wonderlike intieme ervarings saam. Mag die liefde in ons huwelike U verbly en sigbaar wees vir ons kinders as voorbeeld om te volg. In Jesus se Naam.

Amen.

7. Watch your Words

Number seven, watch your words...watch your words. Teach your son to be careful how he speaks. Chapter 4 verse 24, "My son," he says in verse 20, down in verse 24 he adds, "Put away from you a deceitful (bedrieglike) mouth, put devious (slinkse/skelm) lips far from you, make sure you don't speak lies, make sure you don't speak hypocritically (skynheilig), make sure you don't speak perversely (verkeerd / skeef / sleg), make sure you don't speak deceitfully  (bedrieglike woorde), speak pure true words."

Certainly one of the things that I grew up with was that lesson. I am about as far away from using any curse word, or one remotely related to a curse word as any human being in the earth because I had my mouth washed out numerous times for words I didn't even understand or pronounced correctly. My mother used to wash out my mouth with Fel's Naptha Soap if I come home and said, "Daddy, what does …… mean?" In went the soap. That's what's called aversion therapy. We have passed that on to our children so that what comes out of their mouth is the word hopefully of the righteous. Proverbs says, "The lips of the righteous speak wisely...the lips of the righteous are a fountain of life and a tree of life...the lips of the righteous are like choice silver, they're satisfying, they feed others, they bring healing and deliverance. They are patient, kind, wise, truthful, honest, pure, soft, gentle, slow to anger and are mouth pieces for the Lord." Teach your son to watch his words.

Chapter 5 verse 2, your lips may reserve knowledge. Chapter 6 verse 12, stay away from the one who walks with a false mouth. Chapter 10 is magnificent, look at verse 11, "The mouth of the righteous is a fountain of life." What a great statement. Verse 13, "On the lips of the discerning (hulle wat onderskei) wisdom is found." Verse 14, "The mouth of the foolish, ruin is at hand." Quite a contrast. Verse 18, it says, "He who conceals hatred has lying lips. He who spreads slander is a fool." Don't do that. Don't lie. Don't slander (skinder). That's another thing we taught our children was never to lie. Our children, and I am sure this is correct and Patricia and I have talked about this in recollection, never lied in their life that we know of more than once because the first time we caught them in a lie there was a major unforgettable event that took place...which event lasted long in their memory. And it told them, in effect, that is a very bad thing to do and attached to it is immense pain. They seemed to get the message. Teach your children to speak the truth.

Verse 19, "When there are many words, transgression is unavoidable." "Teach them not to always talk. He who restrains his lips is wise. The tongue of the righteous is as choice silver," it just goes on like this. Teach them to watch their words...to watch their words. That's a major matter of wisdom. The mouths of fools pour out endless speech, crooked speech, foolish speech, violent speech, hateful speech, malicious speech, strife, ruin, slander, belittlement, gossip, disgrace, scorching fire, mischief, perversity, on and on it says in Proverbs. Fathers, teach your children to watch their words.

Gebed:

Hemelse Vader. Sulke groot woorde. Ek dink wat U in Jakobus 3 oor die tong sê.: Met die tong loof ons die Here. Met die tong vloek ons die mense. Vergeef ons hierdie sondes. Heer, ons wil omdraai, weg van ‘n pad met ‘n mond wat lieg en bedrieg. Help ons met selfbeheersing sodat ons ‘n voorbeeld in ons huise sal wees van mense wat U met ons woorde dien. Ons loof U vir U goedheid. In Jesus se Naam.

Amen.

 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Vanuit die Kerkkantoor

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING 


 • Emmaüs Beskermde Werk sentrum hou ope dag op Woensdag 11 Junie vanaf 9:00 tot  14:00.
 • Winter fees NG Kerk Outeniqualand – 14 Junie om 08:00.


Potskerf 1 Junie 2008

Baie welkom by nog ‘n erediens wat deel uitmaak van die Fees van die Gees kwartaal.

VANOGGEND

Prediker: Ds Eben Fourie

Teks:  1 Kor 13

Tema:  “Wat het liefde hiermee uit te maak?

 

*Offers by die deure : N G Blanco Hulpfonds

Vanaand

Tienergroepe 18:00-19:30 by die kerksaal. Bring jou gunsteling chocolate saam.  Indien daar tieners is wat nog koeldrankblikkies met munte het, bring dit asseblief vanaand saam. Baie dankie aan al die Tieners wat deel was van die 18uur TrampolienMarathon. Dankie ook aan die Groepleiers en ook ander persone wat bydraes gemaak het. Ons wag nog vir die laaste blikkies en sal volgende week die totale bedrag van die insameling bekendmaak.

trampolien_marathon.jpg

MAANDAG  2 Junie

18:00 :  Bid tyd in Konsistorie

18:30 :   Erediensbeplanning

WOENSDAG  4 Junie

09:00 : Senior Bybelstudie

13:00 : Potskerf sluit

18:00  : Tienerleiersbyeenkoms

DONDERDAG 5 Junie

09:00 : Dienssentrum

VOLGENDE SONDAG 8 Junie

Prediker:  Ds Francois Mulder

Tema:      “Dis vir ‘n leeftyd”

 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED: Stuur gebedsversoeke aan Andries Olivier by 072 842 9915OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
• LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 8707113
• ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
• BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 8708659

Hospitaalbesoeke:

Ons wil graag by elke lidmaat wat om een of ander rede gehospitaliseer word ’n besoek bring. Daarom het ons mekaar nodig om bewus te wees van enige iemand wat opgeneem word in ’n hospitaal.

1. Indien jy opgeneem gaan word in die hospitaal, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor


2. Indien jy bewus is van iemand wat opgeneem gaan word, of reeds in die hospitaal is, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor. Nie almal wat opgeneem word is of lus (of het die vrymoedigheid) of het die tyd om iemand van die gemeente te kontak nie. Baie keer is dit ’n krisis of noodgeval en dan vergeet die betrokke persone of is nie instaat om dit te doen nie.

 

NB: Invul van vorms by hospitale:

Ons versoek alle lidmate wat opgeneem word om met die invul van die hospitaalvorms asseblief by die area vir geloofsoortuiging of kerkverband dit duidelik in te vul met : Blancogemeente. Wanneer ons dan hospitaalbesoeke doen is dit makliker om  ons lidmate wat in die hospitale opgeneem is, van bewus te word. Soms is dit moeilik om agter te kom of sekere pasiënte lidmate van ons gemeente is, omdat die hospitaallyste pasiënte se volle name aandui en nie die noemname nie. Dit is ook nie moontlik om van mense se adresse agter te kom of hulle lidmate is nie. Almal wat inskakel by Blancogemeente se besonderhede is ook nie op ons databasis nie.

 
 
Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Deborah Smit (044 8708831), is ernstig siek in die Bayview Kliniek.
 • Bid vir klein Franco Barnard wat aansterk by die huis na longontsteking.
 • Bid steeds vir oom Peet Lubbe wat in die hospitaal is. (044 8708830)
 • Hannes Wiese sterk aan by die huis en het ons gebede baie nodig (044 8700042).
 • Bid vir tannie Marietha Botha (044-8747836) wat opgeneem is in hospitaal.


Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

butterfly_flowers.jpg


VERJAARSDAE

 

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.Die volgende nuwe intrekkers word welkom geheet:

 • Francois en Hymne Strydom met Ima vanaf N G Outeniqualand.
 • Tiaan van der Walt vanaf N G Cedarville Matatiele

.
Kindergroepe

Program vir die kwartaal (onthou, kinders woon in kwartaaltye die eerste 10 min van die erediens by, saam met die res van die Familie, behalwe waar anders aangedui. Daarna gaan hulle na hulle Kleingroepies saam met Groepleiers):

Sondag

Groeptipe

Tema

1 Junie

Kleingroep 12

Mislei (gr1-3)

Skatte in die hemel (gr4-5)

8 Junie

Gradegroep (kinders gaan direk na die saal en nie na kerkgebou)

Wees daar

22 Junie

Kleingroep afsluiting

Terugblik

 

Kindergroepe

Ons is dringend opsoek na 3 persone wat kan help as groepleiers vir die groepie kinders wat uit die Blanco gemeenskap by ons Kinderbediening inskakel. Dit beteken dat so Groepleier een keer per maand die groepie sal fasiliteer.

Ons soek ook ‘n verdere 3 persone, wat al om die beurt, op ‘n Sondagoggend 20 toebroodjies kan maak vir hierdie groepie. Kontak gerus vir Cornie (0833038050) of Elise (0833010111) so gou as moontlik.


Tienergroepe

Baie dankie aan Marius Bosman ( van H2O ‘n water en gesondheids winkel in die Mall) wat ‘n watersuiweringstasie met 53 l water, warm chocolade en Powerade geborg het vir die 18 uur TrampolienMarathon.


Kleingroepe

(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe). Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846.

 


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Morgenster:

Weens die mislukking van die landbouseisoen in Zimbabwe, begin al hoe meer gesinne rondom Morgenster ly aan voedseltekorte. Die toelaes wat deur Kweekskoolstudente ontvang word, het geen koopkrag nie. Die enigste oplossing is om kos in Musina te koop en in te voer vir die studente, personeel en hul afhanklikes.

Indien u geroepe voel om ’n bydrae te maak, die bank besonderhede is as volg:

Die bankbesonderhede van die KGA:

ABSA Bank, Adderleystraat, Kaapstad
Naam van rekening: N G Kerk in SA
Rekeningnommer: 360 740 579
Takkode: 312 109
Verwysing:  Morgenster Nood

Om meer inligting te kry, kan u vir Henry Murray ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) of Susan Murray ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) kontak.


 

LERING
 • JS de la Bat 082 563 4565

Lering is een van die fokusareas van ons gemeente waar ons voortdurend vra: Wat is op God se agenda vir ons om te leer vanuit sy Woord, hierdie kwartaal? As deel van hierdie kwartaal se “Fees van die Gees” probeer ons tans iets nuuts: ons deel elke week ‘n A5 bladsy uit met ’n preek van dr. John MacArthur van Grace Community Church in Los Angeles. Die vorige drie Sondae het ons die Inleidende blaadjie "Crucial Lessons for a wise father" asook die eerste vier tema's (1.  Fear God ; 2. Guard your Mind ; 3. Obey your Parents en 4. Select Your Companions) uitgedeel. Indien u enige van die uitgawes misloop, kan u dit bestel en afhaal of per epos ontvang vanaf die kerkkantoor. Ons gee dit aan u in die oorspronklike Engels omdat iets so maklik verlore kan gaan in die vertalingsproses. Die preke handel oor Spreuke 1 tot 10 en is ’n samevatting van beginsels wat ons ons kinders moet leer deur ons woorde én leefwyse. Dit is ons gebed dat ons almal hierdie gedeeltes sal gebruik om ons kinders te help om ’n pad met die Here te stap en om Hom voluit te dien.

Liefde, vrede en seën vir u in Jesus ons Here

Willie Breytenbach en J.S. de la Bat

 

Crucial Lessons for a Wise Father

by John MacArthur

 
5. Control Your Body

Fifth, control your body. Any witting father who has any sense at all realizes that young men are going to develop passions that can lead them in to tragedy upon tragedy unless they learn how to control their body, their bodily desires. And as you get in to this section, this is THE dominant theme throughout these first few chapters of Proverbs. Go to chapter 2 for a moment, verse 16, this is repeated and we don't have time to go in to all of it but I'll give you a little sense of what the writer says...2:16, he's talking about wisdom and wisdom alone, that is the wisdom of God, spiritual wisdom that a father is supposed to teach his son, is able to deliver you from the strange woman. Well what does the word strange mean? Foreign. Why do you have to worry about a foreign woman? Because she's away from home. Well what does that mean? Well she's away from her husband, she's away from her family, she's away from her friends, she's away from accountability and so being...she's the out-of-town woman, if you will. And it's real easy for her to act any way she wants because the constraints are off. You beware of that roaming woman who is away from the point of her responsibility. Beware of the adulteress who flatters with her words, that leaves the companion of her youth...that's her husband...and forgets the covenant of her God...that's her marriage vow. Beware of her because her house sinks down to death and her tracks lead to the dead. Why? Because adultery by biblical prescription required the death penalty. She'll bring you to death. Some think that this is a reference also to a venereal disease or even to the divine intervention of God in an act of punishment. But I think the primary issue here is way back to Deuteronomy chapter 22 where God says people who commit adultery are to be executed. Passion is as strong as it is, however, as evidenced by the fact that men who would know they would have perhaps to lose their life would still follow their passion. At the moment in time lust for sex outweighs the desire to live. Stay away, teach your son sexual self-control, Father, so he doesn't destroy his life, destroy his family.


Chapter 5 follows it up. Verse 1, "My son, give attention to my wisdom, incline your ear to my understanding that you may observe discretion, that your lips may reserve knowledge." Here's a very important lesson for the son, "The lips of an adulteress drip honey and smoother than oil is her speech, her kisses are sweet and she's going to sweet talk you but in the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword, her feet go down to death, her steps lay hold of Sheol (graf) , she doesn't ponder the path of life, her ways are unstable, she doesn't know it. And now then, my sons, listen to me and do not depart from the words of my mouth, keep your way far from her and don't go near the door of her house and don't give your vigor to others." That is, don't procreate through others. Don't give your years to the cruel one and let strangers be filled with your strength and your hard earned goods go the house of an alien. Don't have to support the children of some woman that isn't even in your home. Don't give away your seed to someone else. Don't create children through someone else. Don't give your strength to another family and have to spend the rest of your life paying some kind of alimony or whatever. In the end your flesh and body are consumed. You'll say, "How I have hated instruction and my heart spurned reproof (verag teregwysing) and I haven't listened to the voice of my teachers, nor inclined my ear to my instructor." Some day you're going to say I wish I would have done what my dad told me. Teach your son sexual purity.


Chapter 6 takes it further, verse 20 and all the way down to the end, pick it up in verse 24, "Wisdom is given to you to keep you from the evil woman, the smooth tongue of the adulteress, don't desire her beauty in your heart, don't let her catch you with her eyelids, for on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread." She'll turn you into nothing quick. An adulteress hunts for the precious life. There you are, this precious life, she just wants to hunt you. Can you take fire in your bosom and your clothes not be burned? Can you walk on hot coals and your feet not be scorched? So is the one who goes in to his neighbor's wife, whoever touches her will not go unpunished. It's going to cost you and it's going to cost you dearly. Verse 32, "Anyone who commits adultery with a woman is lacking sense. He who would destroy himself does it." Why do people do that? "Wounds and disgrace he will find. And his reproach will not be blotted out." Let me tell you, an adulterer has a reproach not blotted out. You know, that's a good thing to keep in mind when you remember that it says in 1 Timothy 3 that one who is an elder must be above reproach. And if an elder or a pastor falls in to sexual sin and adultery, this text says that approach will not be blotted out. And once you bear that reproach and that stigma, it appears to be a permanent one, a permanent disqualification. That's a heavy price to pay.


Chapter 7, the whole chapter is devoted to a fascinating scenario. We can pick it up in verse 6, here's the victim, this hair-brained, feather-headed, naive guy wanders in to temptation. He's in the part of town he shouldn't be in. She's at the window of the house looking out through the lattice. I saw among the naive, I discerned among the youths a young man lacking sense...just the kind she likes. Who was passing through the street near her corner and he takes the way to her house. He knows what he's doing, he's down in a part of the city he has no business being in, he's roaming around in his stupidity, not knowing what he's going to get in to. That's the victim.


The hunt starts in verse 10. There he is in the twilight in the evening in the middle of the night and she comes, verse 10, she comes to meet him dressed as a harlot, cunning of heart, boisterous, rebellious, her feet do not remain at home, she is now in the streets, now in the squares and lurks by every corner. That's the hunt. The tactics...look at how she goes after this guy. Verse 13, this is what's known as the direct approach, she seizes him and kisses him. Whoa! I remember walking through Iponema(?) one time in Brazil and having a harlot grab me and a harlot pull on my coat and literally...I kept walking and she kept yanking on my coat insisting that I go with her. That was the direct approach. And I kept whacking at her hand to get off my coat. Nothing new, they've done it that way before, I guess. Verse 14, she gives him this business...I was due to offer peace offerings, today I paid my vows. In other words, help me celebrate, this is a big religious day for me so will you come and help me with my religious celebration? And then comes flattery in verse 15, "O therefore I have come out to meet you to seek your presence earnestly and I...you're just the guy I was looking for." Sure. Just the one I sought.


Then the sensual seduction, "I spread my couch with coverings, with colored linen of Egypt, sprinkled my bed with myrrh, aloes and cinnamon, come let us drink our fill of love until morning, let us delight ourselves with caresses." This is sensual seduction. And then she gives him the safety pitch, verse 19, "The man is not at home, he's on a long journey, he's taken a bag of money with him, at full moon he'll come home." In other words, he's got so much money because he's got so much business to do and he's going to be there a while, you've got nothing to worry about.


And after all of those attempts she finally tries to kill him with words, verse 21, "With her many persuasions she entices him with her flattering lips she seduces him." She talks him to death, just talk, talk, talk, keep the seduction going. Then comes the kill. Suddenly he follows her...stupid feather-brained naive guy...as an ox to slaughter and one in chains to the discipline of a fool until an arrow pierces through his liver as a bird hastens to the snare, so he doesn't know that it will cost him his life. The end of verse 27 says he goes into the chambers of death.


Teach your son that. Teach your son sexual purity. Teach your son to control his body. Chapter 9 verses 13 to 18 go further through that scenario...a woman of folly who wants to lead you to the grave. Sure stolen water is sweet and bread eaten in secret is pleasant but it will kill you...it will kill you. Teach your son, keep mentally away. Don't go to certain places in town. Don't get caught in certain comprising situations. Keep your hands to yourself. Stay away from women like that. Guard your feet. Guard your eyes. Guard your ears. Teach your son that. Control his body for purity and he'll be a delight to you and blessed by God.


There's a flip side of that. You say, "Well if you teach him that too strong and then when he gets married he won't appreciate the joys of marital sex, so you have to balance it."


So, volgende week kyk ons dan na hierdie “flip-side” - Enjoy your wife. Vader help ons om ons oë op u te hou. Help ons om ons oë te “beskerm’, ons ore te ‘’beskerm’’, en ons voete te ‘’beskerm’’. Dat ons U pad sal loop. Dat ons sal wegbly van versoekings en paaie wat na die verderf lei. Dat ons ons kinders deur ons lewens en woorde U weg sal wys.  Amen.

Copyright 2007, Grace to You. All rights reserved.  Used by permission.


http://www.gty.org/Resources/Print/transcripts/2218

 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 

Vanuit die Kerkkantoor


LERAARS:

Cornie en Francois woon vanaf Maandag tot Woensdag 'n VBO (Voortgesette Bedienings Opleiding) kursus by in Hartenbos.

Die aanbieder is dr Pierre Goosen met die tema: Die Renovaré Roepingsretraite

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE
BELANGRIKE INLIGTING

 • EMILE MINNIE MUSIEKAAND :
  Emile Minnie - een van SA se top liedjieskrywers.   Presteerder in verskeie sangkompetisies [nasionaal en internasionaal]
  6 Junie 2008 [19:00]
  Carpe Diem Skoolsaal
  R50 p.p. [ten bate van BADISA-GEORGE]
  Bring eie piekniekmandjie en kom saam met vriende!  Kaartjies by:  BADISA-kantoor, Victoriastraat 60, Tel. No. 083 783 3547
 • Emmaüs Beskermde Werksentrum hou ope dag op Woensdag 11 Junie vanaf 9:00 tot  14:00.
 • Kreatiewe Leefstyl werkswinkel op 6 en 7 Junie Laerskool Outeniqua.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

VLEISMARK & BASAAR

Baie dankie vir al die baksters wat so getrou gebak het en almal wat bestanddele en kontant bydraes gegee het.  Sonder julle sou ek dit nie kon doen nie. Liefde

Mariet Raath

 

Ons dank die Here vir 'n wonderlike dag én dienende gemeentelede wat so hard gewerk het om die vleisbasaar so 'n groot sukses te maak.

Baie dankie aan elkeen wat geskenk en gebak en gesny en gestop en gepak en geskuif en gereël en georganiseer en gesweet en geglimlag en geglo en gebid het!

Volgende jaar maak ons weer so! 


 

Potskerf 25 Mei 2008

Baie welkom by vanoggend se erediens. Mag jy God en sy kinders vanoggend geniet! Wees bly in die Here - Hy is ons Redder en ons Rots!  

just_do_it.jpg
VANOGGEND

Prediker: Ds Francois Mulder
Teks:  1 Pet. 4:7-11
Tema: “Just do it”

64_dae_fokus_small.jpgUiteindelik maak ons vanoggend die reëlings vir die  derde kwartaal bekend in ’n bylaag- brosjure. Neem gerus ook vir jou bure en vriende wat nie vanoggend hier kan wees nie.

*Offers by die deure : Noodkas

Baie dankie aan die Laerskool koor van Blanco wat vanoggend sing.


VANAAND

Geen Tienergroepe a.g.v. trampolien marathon


MAANDAG  26 Mei

18:00 : BIDTYD in die konsistorie

19:00 : Erediensbeplanning


WOENSDAG  28 Mei

09:00 : Geen Senior Bybelstudie

10:30 : PROTEAKLUBUITSTAPPIE

Lekker bly maar lekker!  Die Proteaklub gaan op 28 Mei vir ’n uithang middagete na die Mountain View Reservoir Restaurant.  Hierdie unieke restaurant is geleë teen die hange van die Georgepiek en dit bied ’n onbeperkte uitsig oor George en die omgewing. Ons kom almal om 10h30 by Witfontein Bosboustasie bymekaar vanwaar ons met bussies na die restaurant en terug vervoer gaan word. Ons verwag baie groot belangstelling en u word vriendelik gevra om so gou as moontlik te bespreek ten einde teleurstelling te voorkom. Die Proteaklub is in ’n posisie om die koste beduidend te subsidieer. Allesinsluitende kostes vir Protealede beloop R50,00 (i.p.v. R75,00) per persoon.

Die koste vir nie-Protealede en gaste, beloop R75,00 per persoon. (Nie nodig om enigiets anders saam te bring nie).

Bespreek asb. op of voor 12h00 op 26 Mei by André (tel 044- 870 7917) of  Ria Klingenberg (tel.044- 870 8517)  Sê ook asseblief of julle ’n saamrygeleentheid aanbied of benodig.  (Ons kan ongelukkig nie laat besprekings vir hierdie uitstappie aanvaar nie).


13:00 : Potskerf sluit

18:00  : Tienerleiersbyeenkoms


VOLGENDE SONDAG 1 Junie

Prediker:  Ds Cornie Pretorius

Teks:       1 Kor. 13

Tema:      “Wat het liefde hiermee te doen” 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

atlete.jpgGEBED: Stuur gebedsversoeke aan Andries Olivier by 072 842 9915.

Gebedsatlete

Gebedsatlete: Neem asb. die briewe in die voorportaal soos gerig. Neem ook kennis van ons vergadering Sondag oggend 25 Mei na die erediens in die Moederskamer.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 870 7113
ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 870 8659

Hospitaalbesoeke:

Ons wil graag by elke lidmaat wat om een of ander rede gehospitaliseer word ’n besoek bring. Daarom het ons mekaar nodig om bewus te wees van enige iemand wat opgeneem word in ’n hospitaal.

1. Indien jy opgeneem gaan word in die hospitaal, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor


2. Indien jy bewus is van iemand wat opgeneem gaan word, of reeds in die hospitaal is, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor. Nie almal wat opgeneem word is of lus (of het die vrymoedigheid) of het die tyd om iemand van die gemeente te kontak nie. Baie keer is dit ’n krisis of noodgeval en dan vergeet die betrokke persone of is nie instaat om dit te doen nie.


NB: Invul van vorms by hospitale:

Ons versoek alle lidmate wat opgeneem word om met die invul van die hospitaalvorms asseblief by die area vir geloofsoortuiging of kerkverband dit duidelik in te vul met : Blancogemeente. Wanneer ons dan hospitaalbesoeke doen is dit makliker om  ons lidmate wat in die hospitale opgeneem is, van bewus te word. Soms is dit moeilik om agter te kom of sekere pasiënte lidmate van ons gemeente is, omdat die hospitaallyste pasiënte se volle name aandui en nie die noemname nie. Dit is ook nie moontlik om van mense se adresse agter te kom of hulle lidmate is nie. Almal wat inskakel by Blancogemeente se besonderhede is ook nie op ons databasis nie.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Cassie Gouws (082 920 7111) het sy arm met die rugby gebreek.
 • Tannie Deborah Smit (044 870 8831), is ernstig siek in die Bayview Kliniek.
 • Tannie Thea Kuyler (044 881 0033) het ons gebede baie nodig.
 • Oom Petrus Lubbe is in die Medi-Clinic (044 884 1279)
 • BB Bouwer (Maitlandstraat 12) was in die hospitaal vir toetse.

Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.


VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.


ONS Sê BAIE WELKOM AAN DIE VOLGENDE NUWE INTREKKERS:

 • Jan & Maretha Calitz  vanaf N G Kerk Birchleigh
 • John & Anet Coleman en Zanie Jooste vanaf Bultfontein Gereformeerd
 • Tom & Hilda Riley vanaf NG Aasvoëlkop


Kindergroepe

Program vir die kwartaal (onthou, kinders woon in kwartaaltye die eerste 10 min van die erediens by, saam met die res van die Familie, behalwe waar anders aangedui. Daarna gaan hulle na hulle Kleingroepies saam met Groepleiers):

Sondag

Groeptipe

Tema

20 April

Kleingroep 9

Wow! God gebruik my (gr1-3)

Vergewe en vergeet (gr4-5)

11 Mei (Nagmaal)

Woon saam ouers by

 

18 Mei

Kleingroep 10

Wees n vriend soos Barnabas (gr 1-3)

Die grootste skat in die wêreld (gr 4-5)

24Mei

Uitstappie

Elke Kindergroep reël self ’n uitstappie/fun-aktiwiteit vir die dag

25 Mei

Gradegroep (kinders gaan direk na die saal en nie na kerkgebou)

Cornie en tieners bied aan

1 Junie

Kleingroep 12

Mislei (gr1-3)

Skatte in die hemel (gr4-5)

8 Junie

Gradegroep (kinders gaan direk na die saal en nie na kerkgebou)

Wees daar

22 Junie

Kleingroep afsluiting

Terugblik

 

Kleingroepe

(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe). Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846.


LERING
 • JS de la Bat 082 563 4565

BYLAAG: Lees gerus vandag die derde uitgawe van die reeks van dr. John MacArthur getiteld: "Crucial Lessons for a wise father".


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

BYLAAG: Lees gerus vandag die amptelike verklaring van die NG Kerk, Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk getiteld: Getuienis aan die owerheid. Kom ons verenig saam in gebed vir ons land en al haar mense.

Vanuit die Kerkkantoor

Neem asb. kennis dat die Kerkkantoor gesluit sal wees op Maandag 26 en Dinsdag 27  Mei 2008.

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING
 • Spesiale busdiens vir ouer persone – roetes en inligting op kennisgewingbord beskikbaar.

 • Spesiale Dankie van Môreson Kinderhuis vir die skenking van R2  000.00.

 • Die Môreson Kinderhuis basaar vind nie meer plaas op 30 Mei nie.

 • EMILE MINNIE MUSIEKAAND :
  Emile Minnie - een van SA se top liedjieskrywers.   Presteerder in verskeie sangkompetisies [nasionaal en internasionaal]

  6 Junie 2008 [19:00]

  Carpe Diem Skoolsaal

  R50 p.p. [ten bate van BADISA-GEORGE]

  Bring eie piekniekmandjie en kom saam met vriende!  Kaartjies by:  BADISA-kantoor, Victoriastraat 60, Tel. No. 083 783 3547.

 • Op 6 Junie gaan Mosselbaai iets nuuts beleef. Randall Wicomb, wat geen bekendstelling nodig het nie, kom met sy Griekwa Psalms in Mosselbaai, 'n nuwe era van gemeenskapsbetrokkenheid inlei. Hy is dan die gas van die Mosselbaai AGS, se nuut-gestigde gemeenskapsteaterprojek en tree op om 19h00 by die Ou Kerk in Da Gamastraat, Da Nova.


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192
 

VLEISMARK /

BASAAR 2008

 

Saterdag 31 Mei is dit weer tyd om jou vrieskas vol te kom maak met die lekkerste wors dié kant van die Outeniqua.


Navrae:

• Koeloe (083 490 0005)

• Belinda (082 556 0341)

 

D R I N G E N D ! ! ! ! ! !

GROOTKOEKTAFEL:

Daar word dringend nog baksters gesoek asook bestanddele wat so gou as moontlik by die kerkkantoor afgegee moet word. Skakel MARIET RAATH by 082 364 1111.

Potskerf 18 Mei 2008

Baie welkom by vanoggend se erediens.

VANOGGEND

Prediker: Ds Francois Mulder

Teks: Rom.12 en 1 Kor.12

Tema: “GEES gee geestelike gawes”

gees_gee_geskenkgawes.jpg

'n Paar manne uit die gemeente gaan getuig oor hul belewenis van God tydens die Mighty Men konferensie op Greytown.

*Offers by die deure : Môreson Kinderhuis

VANAAND

18:00-19:30: “Big Bash” - Tieners moet dit nie misloop nie!!!

MAANDAG  19 Mei 

19:00:   Erediensbeplanning soos gereël

DINSDAG  20 Mei   

18:00: VERGADERING - KOMMISSIE VIR SENIORBEDIENING

Kommissielede word hiermee in kennis gestel van 'n vergadering van die Komitee vir Seniorbediening wat gehou sal word  in die konsistorie. Notules van die vorige vergadering en sakelyste vir die vergadering is vooraf by die kerkkantoor beskikbaar.

WOENSDAG  21 Mei

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

VOLGENDE SONDAG 25 Mei

Prediker: Ds Francois Mulder
Teks:  1 Petrus 4:7-11
Tema: Just do it”

Blanco Laerskool koor tree op tydens die erediens.

 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

atlete.jpgGEBED: Stuur gebedsversoeke aan Andries Olivier by 072 842 9915

Gebedsatlete
Gebedsatlete: Neem aSb. die briewe in die voorportaal soos gerig. Neem ook kennis van ons vergadering Sondagoggend 25 Mei na die erediens in die Moederskamer.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
• LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 8707113
• ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
• BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 8708659

Hospitaalbesoeke:

Ons wil graag by elke lidmaat wat om een of ander rede gehospitaliseer word ’n besoek bring. Daarom het ons mekaar nodig om bewus te wees van enige iemand wat opgeneem word in ’n hospitaal.

1. Indien jy opgeneem gaan word in die hospitaal, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor

2. Indien jy bewus is van iemand wat opgeneem gaan word, of reeds in die hospitaal is, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor. Nie almal wat opgeneem word is of lus (of het die vrymoedigheid) of het die tyd om iemand van die gemeente te kontak nie. Baie keer is dit ’n krisis of noodgeval en dan vergeet die betrokke persone of is nie instaat om dit te doen nie.

NB: Invul van vorms by hospitale:

Ons versoek alle lidmate wat opgeneem word om met die invul van die hospitaalvorms asseblief by die area vir geloofsoortuiging of kerkverband dit duidelik in te vul met : Blancogemeente. Wanneer ons dan hospitaalbesoeke doen is dit makliker om  ons lidmate wat in die hospitale opgeneem is, van bewus te word. Soms is dit moeilik om agter te kom of sekere pasiënte lidmate van ons gemeente is, omdat die hospitaallyste pasiënte se volle name aandui en nie die noemname nie. Dit is ook nie moontlik om van mense se adresse agter te kom of hulle lidmate is nie. Almal wat inskakel by Blancogemeente se besonderhede is ook nie op ons databasis nie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Elizabeth Lochner (044 8742684) was in die hospitaal so ook
 • Marelene van Wyk (082 891 8957) wat ’n voetoperasie gehad het.
 • Tannie Deborah Smit (044 8708831), is ernstig siek in die Bayview Kliniek.
 • Thea Kuyler (044 8810033) het ons gebede baie nodig.

Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

NUWE INTREKKERS 
 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

Tienergroepe

Die Tienergroepe hou ’n 18uur Trampolien marathon ten bate van Moreson Kinderhuis 24/25 Mei op die gemeente-gronde. Enige iemand wat donasies wil maak, kom maak ’n draai vanaf 15:29 Saterdag tot 9:29 Sondagoggend. Daar is ook produkte wat geskenk kan word en sal op ’n latere stadium bekend gemaak word.

Kindergroepe

Program vir die kwartaal (onthou, kinders woon in kwartaaltye die eerste 10 min van die erediens by, saam met die res van die Familie, behalwe waar anders aangedui. Daarna gaan hulle na hulle Kleingroepies saam met Groepleiers):

 

Sondag

Groeptipe

Tema

20 April

Kleingroep 9

Wow! God gebruik my (gr1-3)

Vergewe en vergeet (gr4-5)

11 Mei (Nagmaal)

Woon saam ouers by

 

18 Mei

Kleingroep 10

Wees n vriend soos Barnabas (gr 1-3)

Die grootste skat in die wêreld (gr 4-5)

24Mei

Uitstappie

Elke Kindergroep reël self ’n uitstappie/fun-aktiwiteit vir die dag

25 Mei

Gradegroep (kinders gaan direk na die saal en nie na kerkgebou)

Cornie en tieners bied aan

1 Junie

Kleingroep 12

Mislei (gr1-3)

Skatte in die hemel (gr4-5)

8 Junie

Gradegroep (kinders gaan direk na die saal en nie na kerkgebou)

Wees daar

22 Junie

Kleingroep afsluiting

Terugblik

 

Kleingroepe

(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe)

Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846.

PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 28 MEI

Lekker bly maar lekker!  Die Proteaklub gaan op 28 Mei vir ’n uithang middagete na die Mountain View Resevoir Restaurant.  Hierdie unieke restaurant is geleë teen die hange van die Georgepiek en dit bied ’n onbeperkte uitsig oor George en die omgewing. Ons kom almal om 10h30 by Witfontein Bosboustasie bymekaar vanwaar ons met bussies na die restaurant en terug vervoer gaan word.

Ons verwag baie groot belangstelling en u word vriendelik gevra om so gou as moontlik te bespreek ten einde teleurstelling te voorkom. Die Proteaklub is in ’n posisie om die koste beduidend te subsidieer. Allesinsluitende kostes vir Protealede beloop R50,00 (i.p.v. R75,00) per persoon. Die koste vir nie-Protealede en gaste, beloop R75,00 per persoon. (Nie nodig om enigiets anders saam te bring nie).

Bespreek asb. op of voor 12h00 op 26 Mei by André (tel 044- 8707 917) of  Ria Klingenberg (tel.044- 8708 517)  Sê ook asseblief of julle ’n saamrygeleentheid aanbied of benodig.  (Ons kan ongelukkig nie laat besprekings vir hierdie uitstappie aanvaar nie).


LERING
 • JS de la Bat 082 563 4565

Lering is een van die fokusareas van ons gemeente waar ons voortdurend vra: Wat is op God se agenda vir ons om te leer vanuit sy Woord, hierdie kwartaal? As deel van hierdie kwartaal se “Fees van die Gees” wil ons iets nuuts probeer. Ons wil elke week vir die res van hierdie kwartaal vir u ’n A5 bladsy uitdeel met ’n preek van dr. John MacArthur van Grace Community Church in Los Angeles. Verlede Sondag het ons die Inleidende blaadjie "Crucial Lessons for a wise father" uitgedeel. Die week se twee tema's is "1.  Fear God en 2. Guard your Mind". Indien u enige van die uitgawes misloop, kan u dit bestel en afhaal of per epos ontvang vanaf die kerkkantoor. Ons gee dit aan u in die oorspronklike Engels omdat iets so maklik verlore kan gaan in die vertalingsproses. Die preke handel oor Spreuke 1 tot 10 en is ’n samevatting van beginsels wat ons ons kinders moet leer deur ons woorde én leefwyse. Dit is ons gebed dat ons almal hierdie gedeeltes sal gebruik om ons kinders te help om ’n pad met die Here te stap en om Hom voluit te dien.

Liefde, vrede en seën vir u in Jesus ons Heer.

Willie Breytenbach en J.S. de la Bat (ouderling lering)


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Gemeenteraad terugvoer

1.    Tydens die GEMEENTERAAD se byeenkoms van die 13e Mei het ons opnuut aan die hand van die Visie-teks (Ef. 4: 1 -16) geluister na die Here:
•    Ons hoor opnuut God se visie vir Sy gemeente: ’n Gestuurde familie meer en meer soos Jesus.
•    Ons hoor dat die Eenheid wat die Gees onder ons smee, beskerm moet word.
•    Eenheid word bevorder deur die uitleef van jou roeping en beoefening van jou gawes.
•    ’n Voorwaarde vir eenheid is die uitleef van jou gawe/s.
•    Die gawes gom ons as gemeente aan mekaar.
•    Die Amp van die gelowige bly uiters belangrik vir gemeentewees en moet verder uitgebou word.

2.    Aanbidding
Die Gemeenteraad oorweeg tans verskeie opsies rakende die spasie-uitdaging tydens eredienste. Enige voorstelle in dié verband is welkom.

3.    Kerkeenheid
Die Gemeenteraad het aan die begin van hierdie kwartaal ’n gesprek met die VGK van Blanco se leierskap gehad. Ons kyk saam hoe ons samewerking op fokusarea vlak kan bevorder. Ons kyk ook na gesamentlike projekte vir 2009
4.    Gedenkmuur
Die argitekplanne is klaar en sal ingedien word sodra die titelakte ontvang is.

5.    Amptelike NG Kerk verklarings
Van tyd tot tyd reik die NG Kerk amptelike verklarings uit oor aktuele sake. Die afgelope tyd was daar verskeie verklarings oor geweld en misdaad, Zimbabwe asook die onlangse deelname van ’n predikant as huweliksbevestiger aan die Sexpo in Kaapstad. Indien u enige van bogenoemde verklarings asook toekomstige verklarings wil ontvang, kan u kontak maak met die kerkkantoor telefonies of per epos.

Vanuit die Kerkkantoor


SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING 

 

 • Spesiale busdiens vir ouer persone – roetes en inligting op kennisgewingbord beskikbaar.
 • EMILE MINNIE MUSIEKAAND :

  Emile Minnie - een van SA se top liedjieskrywers.   Presteerder in verskeie sangkompetisies [nasionaal en internasionaal]

  6 Junie 2008 [19:00]
  Carpe Diem Skoolsaal
  R50 p.p. [ten bate van BADISA-GEORGE]

  Bring eie piekniekmandjie en kom saam met vriende!  Kaartjies by:  BADISA-kantoor, Victoriastraat 60, Tel. No. 044-874 5013/ 083 783 3547.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 

D R I N G E N D ! ! ! ! ! !
 
GROOTKOEKTAFEL:

Daar word dringend baksters gesoek asook bestanddele wat so gou as moontlik by die kerkkantoor afgegee moet word. Skakel MARIET RAATH by 082 364 1111. 


 

Potskerf 11 Mei 2008

Baie welkom by vanoggend se erediens. ‘n Groepie van ons jongmense gaan Belydenis van geloof doen en ons gaan ook saam as familie Nagmaal vier.

VANAAND
Tieners 18:00-19:30
19:00 :  Aandbyeenkoms by DeVine.

MAANDAG  12 Mei
19:00 :
   Erediensbeplanning soos gereël

DINSDAG  13 Mei
19:00 :  Gemeenteraad byeenkoms

WOENSDAG  14 Mei
09:00 : Senior Bybelstudie
18:00 : Tienerleiersbyeenkoms

VOLGENDE SONDAG 18 Mei
Prediker:  Ds Francois Mulder
Teks:       Rom.12 en 1 Kor.12
Tema:      “GEES gee geestelike gawes”

'n Paar manne uit die gemeente gaan getuig oor hul belewenis van God tydens die Mighty Men konferensie op Greytown.

 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED: Stuur gebedsversoeke aan Andries Olivier by 072 842 9915.

Global Day of Prayer

Op Sondag 11 Mei vind daar verskeie gebedsgeleenthede in ons omgewing plaas en ons wil u aanmoedig om deel te neem.

Die plekke en tye is soos volg:

1.    George-Oos : St. Paul’s  Anglikaanse Kerk  (Kwartelstr. 1, Conville)  15:00.

2.    Thembalethu – Wag op bevestiging.

3.    N G Moederkerk  16:00-17:30; 

4.    George Methodiste Kerk  (Plantasieweg) 16:00   

5.    Pacaltsdorp - Gebedsmars & optog (begin by AGS Pacaltsdorp), 15:00.

6.    VGK Pacaltsdorp 18:00.

7.    Wildernis/Hoekwil - Touwsranten Sportstadium, 16:00

8.    Geelhoutboom/Glentana - NG Outeniqualand  (Diepkloof) 15:00.

9.    George Korrektiewe Dienste – 09:00   

Navrae Jaatlete.jpgco Fourie, 082 879 5892.

Gebedsatlete

In die voorportaal is briewe vir die Gebedsatlete. Voortaan moet u asseblief gereeld kyk of daar nie soortgelyke inligtingstukke is nie. Baie dankie.OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
• LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 8707113
• ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
• BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 8708659

Hospitaalbesoeke:

Ons wil graag by elke lidmaat wat om een of ander rede gehospitaliseer word ’n besoek bring. Daarom het ons mekaar nodig om bewus te wees van enige iemand wat opgeneem word in ’n hospitaal.

 1. Indien jy opgeneem gaan word in die hospitaal, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor
 2. Indien jy bewus is van iemand wat opgeneem gaan word, of reeds in die hospitaal is, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor. Nie almal wat opgeneem word is of lus (of het die vrymoedigheid) of het die tyd om iemand van die gemeente te kontak nie. Baie keer is dit ’n krisis of noodgeval en dan vergeet die betrokke persone of is nie instaat om dit te doen nie.
NB: Invul van vorms by hospitale:

Ons versoek alle lidmate wat opgeneem word om met die invul van die hospitaalvorms asseblief by die area vir geloofsoortuiging of kerkverband dit duidelik in te vul met : Blancogemeente. Wanneer ons dan hospitaalbesoeke doen is dit makliker om  ons lidmate wat in die hospitale opgeneem is, van bewus te word. Soms is dit moeilik om agter te kom of sekere pasiënte lidmate van ons gemeente is, omdat die hospitaallyste pasiënte se volle name aandui en nie die noemname nie. Dit is ook nie moontlik om van mense se adresse agter te kom of hulle lidmate is nie. Almal wat inskakel by Blancogemeente se besonderhede is ook nie op ons databasis nie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Alida Lubbe (0448708830) was in die hospitaal
 • Ons bid vir tannie Suzie Botha (044 8707163) met haar rumatiek.
 • Tannie Deborah Smit (044 8708831), is ernstig siek in die Bayview Kliniek.
 • Ons bid ook vir Herman Scholtz (044 8708015) wat ’n besering by die werk opgedoen het.

Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

Kleingroepe

(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe)

Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846.

Tienergroepe

Die Tienergroepe hou ’n 18uur Trampolien marathon ten bate van Moreson Kinderhuis 24/25 Mei op die gemeente-gronde. Enige iemand wat donasies wil maak, kom maak ’n draai vanaf 15:29 Saterdag tot 9:29 Sondagoggend. Daar is ook produkte wat geskenk kan word en sal op ’n latere stadium bekend gemaak word.

Kindergroepe

Program vir die kwartaal (onthou, kinders woon in kwartaaltye die eerste 10 min van die erediens by, saam met die res van die Familie, behalwe waar anders aangedui. Daarna gaan hulle na hulle Kleingroepies saam met Groepleiers):

Sondag

Groeptipe

Tema

20 April

Kleingroep 9

Wow! God gebruik my (gr1-3)

Vergewe en vergeet (gr4-5)

11 Mei (Nagmaal)

Woon saam ouers by

 

18 Mei

Kleingroep 10

Wees n vriend soos Barnabas (gr 1-3)

Die grootste skat in die wêreld (gr 4-5)

24Mei

Uitstappie

Elke Kindergroep reël self ’n uitstappie/fun-aktiwiteit vir die dag

25 Mei

Gradegroep (kinders gaan direk na die saal en nie na kerkgebou)

Cornie en tieners bied aan

1 Junie

Kleingroep 12

Mislei (gr1-3)

Skatte in die hemel (gr4-5)

8 Junie

Gradegroep (kinders gaan direk na die saal en nie na kerkgebou)

Wees daar

22 Junie

Kleingroep afsluiting

Terugblik

GRAAD “0” KINDERGROEPE

Ons is dringend opsoek na ‘n "aflos juffrou" vir die Graad 0 outjies. Marlene wat dit tans doen gaan vir ‘n voetoperasie en sal vir +6 weke buite aksie wees.

Skakel vir Marlene by 082 891 8957 of die Kerkkantoor by 044 8707595 indien u graag vir haar wil help.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Daar word dringend verblyf gesoek vir ’n blanke gesin met 3 klein dogtertjies of dan ’n staanplek vir hul karavaan waarin hul reeds die afgelope paar jaar in bly.  Die man se salaris is baie klein en kan nie ’n woonhuis bekostig nie.  Hulle kan wel ’n klein bydrae maak.  Hulle het 3 jaar in die Valley gebly en daarna tydelik elders.  Hulle is egter genoodsaak om weer terug te skuif Valley toe tensy iemand hulle kan help.  Skakel gerus vir Mariet Raath by 082 364 1111 as u kan help.

 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Reënboogland oppas diens vir kleuters tydens kerkdienste benodig dringend speelgoed vir 3-4 jariges.  As u kan help, kontak gerus vir Lenet by 082 852 3700.

Vanuit die Kerkkantoor

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING
 • Saterdag 17 Mei 2008 by die de Dekke vanaf 9:00-12:30 bied Mount Hope Hospice aan:

  Ontbyt saam met Elsabe Aldridge – Pretprater (motiveringskonsultant) En Heidenrich van Rensburg wat ’n paar solo nommertjies gaan lewer.

  Koste R 100.00
  Kaartjies beskikbaar by Mount Hope Hospice Kantoor Hiberneastraat 72.
  Kontak nr. 044-874 6490 / 0764505936

 • ’n Nuwe Nuusbrief van Arbeidsbediening is in die voorportaal beskikbaar.

 • Die Finalejaar Katkisante van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Hazyview nooi u hartlik uit om saam met hulle op ’n onvergeetlike reis na Israel te gaan.

 • DIE GEORGE BYBELSKOOL  - Woensdagaande 19:00 in die Langgebou [agter die Moederkerk]  Daar sal egter nie Bybelskool gedurende Pinkster wees nie.

 • Saamsingmiddag:  Wens u soms daar was baie meer kans om ons kosbare Liedboek-liedere te sing?  Die Suid-Kaapse tak van die Suid-Afrikaanse Kerkorreliste-vereniging (in samewerking met die NG Kerk George) sorg kwartaalliks daarvoor!  Kom sing op Sondagmiddag 18 Mei 2008 om 15:30 in George se Moederkerk sinvol gekose liedere onder puik begeleiding op ’n besondere orrel vir ’n uur saam met ’n groep mense uit verskeie gemeentes wat lus is vir en hou van sing.   Daarna word tee en verversings in die lang gebou geniet.  Vir  verdere navrae skakel asb.  Karen Temmingh by 044 874 4904

 • ’n Naweek om te onthou - 24-25 Mei 2008

 • Gedurende hierdie naweek sal jy leer om:
  * jou maat as ’n geskenk te ontvang
  * jou rol as man of vrou uit te leef
  * Konflik te hanteer in julle verhouding
  * ’n Bevredigende seksuele verhouding te bedryf en meer

  Aangebied deur

  FAMILY LIFE


  Die Huwelik- en Gesinstrategie van Campus Crusade for Christ

 • Spesiale busdiens vir ouer persone – roetes en inligting op kennisgewingbord beskikbaar.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

 

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 
VLEISMARK 2008
 
D R I N G E N D ! ! ! ! ! !

Ons bekende VLEISMARK is om die draai en ons is opsoek na slaggoed bv. bees, vark, skaap en/of geslagte hoenders.  Indien u nog nie genader is om in die verband te help nie, neem gerus die vrymoedigheid en skakel vir Koeloe by 083 490 0005 of 044 870772

 


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens