Potskerf 9 Maart 2008

hands.jpg Welkom by vanoggend se familie erediens!

VANOGGEND
Prediker: Ds Francois Mulder
Teks:       Matteus 7
Tema:      ’n Familie wat BID, BID, BID!!!

*Offers by die deure : Magdalena Tehuis

VANAAND:

18:00 :  Tienergroepe.
18:30 :  Aandbyeenkoms by DeVine.

MAANDAG  10 Maart

18:00 :  BIDTYD
19:00 :  Erediensbeplanning

DINSDAG  11 Maart –

19:00 :  GEMEENTERAAD

WOENSDAG  12 Maart

09:00 :  Senior Bybelstudie – in die konsistorie. Ons sluit af vir die kwartaal met 1 Korintiërs 15. ALMAL WELKOM!
13:00 :  Potskerf sluit 
18:00 :  Tienerleierbyeenkoms   

VOLGENDE SONDAG 16 Maart

Oggend:   Oggend - PALMSONDAG
Prediker:  Ds Cornie Pretorius
Aand:        PAASSANGDIENS NAGMAAL
Kom ervaar Jesus se woorde aan die Kruis met sang, musiek, brood en wyn.
19:00 in die kerkgebou.

PAASNAWEEK 21 – 23 Maart

Vrydag 21 Maart:
Goeie Vrydag Nagmaal: 09:30
Prediker: Ds Francois Mulder

Sondag 21 Maart:

Paasfees Opstandingsondag: 09:30
’n Besondere Fees- en Sangdiens
Prediker: Ds Francois Mulder
Kunstenaar: Marieke Botha


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE GEMEENTE:

MAANDAG AANDE vanaf 18:00  in die Moederskamer.  Almal baie welkom. Kontakpersoon : Andries Olivier 072 842 9915

Vrydae 05:45 tot 06:45  by Outeniqua Manor 3 - Kontakpersoon : Anna van Schalkwyk  044 8708316

Indien u belangstel in die ontwerp en /of maak van nuwe kanselklede vir ons gemeente, skakel gerus vir Joekie by 044  8708961 of  082 788 5119.

atlete.jpgGebedsatlete – N G Gemeente, Blanco.

 

Word ’n Gebedsatleet en bid saam met ons, volgens Jesus self se opdrag en belofte in Matt.6:6.

Vat die Potskerf saam na jou binnekamer en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. En Hy sal jou beloon. Wat ’n belofte! Wil jy dit nie saam met ons probeer nie?

Gee jou besonderhede vir  Andries Olivier by 072 842 9915. Mag ons vir jou gebedsversoeke deurstuur?

God verwarm sy hande by die vuur van die hart wat opreg bid. – John Masefield


OMGEE 

 • Eben Fourie  082 221 0720

 • Stefan Schoeman  083 287 2846 

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
• LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 870 7113
• ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
• BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 870 8659

Lief en Leed
As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

•   Mariet Raath (082 364 1111) het ons gebede baie nodig.
•   Fanie Victor (0827459904) herstel tuis na ’n operasie.
•   Bid vir Tannie Lettie Claassen (044-8707924).
•   Ons bid steeds vir tannie Sarie Barkhuizen en tannie Miemie Heyneke en veral hulle eggenotes - oom Dirk en oom Jan.
•  Ons bid vir Esmé Vorster (082 805 7279), Hugo Moolman (082 880 3637) en tannie Joey Oosthuizen (044-873 4529).
•  Bid steeds vir Willie Breytenbach (044-870 7908) wat herstel van geelsug.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

ONS Sê BAIE WELKOM AAN DIE VOLGENDE NUWE INTREKKERS:

•    Isabel Schultz met Cecilia en MP vanaf N G Kerk Drie Riviere Oos

•    Christiaan & Magdalena Terblanche met Thomas en Christine vanaf NG Kerk Prieska

•    Alwyn & Marietjie Smit met Catinka en Mieke vanaf NG Kenridge

•    Ernie & Marietta Botha vanaf NG Parys

•    Nico & Jolene Kruger met Juan en Nicola vanaf NG George-Suid

•    Marius & Saroline Bosman met Morne vanaf NG Hartbeeshoek

•    Johannes & Mercia Reyneke vanaf NG Krugerpark, Witrivier

•    Magrieta Stander met Michelle en Angelique vanaf NG Jansenville

•    Francois & Heleen Human met Franco en Carmi vanaf NG Chrissiesmeer

•    Ron & Betsie Stevens vanaf NG Reebok

•    Jacques & Belinda Snyman met Andrea en Leandri vanaf NG Tzaneen

•    Boeta & Joanita Meyer met Anja en Karla vanaf NG Uniondale

•    Koos & Petro Scholtz met Martin en Henrico vanaf NG Denneoord

•    Gerrie & Verona Cronje met George vanaf NG Aasvoëlkop

•    Johan & Karin Smit met Heidi en Pieter vanaf NG Beaufort-Wes

•    Hendrik Bylsma vanaf Duineveld Gereformeerd

•    Thea Rose vanaf NG Bergsig

•    Cas & Rina Steenekamp vanaf NG Hugenoot

•    Elsie Ferreira vanaf NG Hartbeesspruit

PROTEAKLUBUITSTAPPIE –

19 MAART

Almal wat verlede maand die Ebb en Flow-uitstappie meegemaak het, kan nie uitgepraat raak oor die heerlike uitstappie en wonderlike geestelike ervaring van Nagmaal in die natuur nie!

Hierdie maand heeltemal iets anders, ontbyt op 19 Maart om 9h00 by die Pannekoekrestaurant in George.  Julle wat vantevore daar was sal nog onthou hoe lekker dit was!  Al wat julle moet doen is om ’n lekker aptyt en R30,00 per persoon saam te bring en betyds voor of op 17 Maart vir André by tel. 044- 8707 917 of  Jimmy by 044-8707 797 te sê dat julle kom.  Sê ook asseblief vir hulle of julle ’n saamrygeleentheid aanbied of benodig. SIEN U DAAR!

LET WEL: Ons Witfonteinuitstappie is tot 24 September uitgestel.

Kleingroepe

(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe)

Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846.

 


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Ons soek vanaf April ’n huis te huur in Blanco omgewing vir sober gesin (huur nie meer as R1500). Kontak Alta Visser by 083 272 1881 indien u kan help.


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Vanuit die Kerkkantoor
SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

Ds George Rauch (’n dinamiese spreker) tree op in George op uitnodiging van Arbeidsbediening.  Skakel Lettie by 044 8841404. [Vroeg Mrt]

Toer na Israel, Egipte en Jordanië (21 Mei 2008)

Trauma kursus 7-8 Maart aangebied deur Ned. Herv. Gemeente Outeniqua.  Vir verdere inligting skakel

Dr. S van der Merwe by 083 390 1949 of Mev. Gerda Stols by 083 772 8252

Jakaranda kinderhuis bied Aksie Sneeubal aan - Indien u belangstel om deel te wees van ons projek, skakel 012-800-4700.  Indien u ’n afspraak verlang, kontak my gerus per telefoon of e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. . Kingdom Kids – Speelgroep 3-4 jaar – Ronel Basson 082 347 2008

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

BASAAR
Die voorlopige bedrae wat ingesamel is vir die afgelope Basaar is as volg:

Tafels:

 R 46 058.40

Woeker:

 R 3 490.00

Borge:

 R 8005.00

Uitstaande

 R 7 857.00

Totaal: 

 R 65 410.40

Baie, baie dankie aan almal wat gehelp het om die basaar so lekker en vreugdevol te maak!  Dankie vir elkeen se bydrae.

Baie dankie aan al die helpers, donasies en betrokkenes wat gehelp het by die Kerrie & Rys tafel.

Emmie

BEGROTING 2008/9

Die Gemeenteraad het die nuwe begroting goedgekeur.

Ons sal binne die volgende paar weke ’n opsomming hiervan aan u deurgee. Ons prys die Here vir die offervaardigheid van gemeentelede wat die leierskap in staat gestel het om in geloof te kon begroot en beplan vir ’n jaar van ‘verskil-maak’ binne en buite die gemeente as gestuurde familie. Oorweeg asb.

biddend die moontlikheid van ’n debietorder of internet betalings ter wille van veiligheid (minder kontant op die perseel) en konstantheid (veral in vakansietye).

BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

 

 

Potskerf 2 Maart 2008

jeug_sondag.jpgWelkom by vanoggend se erediens op Jeugsondag!

VANOGGEND
Prediker: Ds Cornie Pretorius
Teks: Matt. 7:1-6
Tema: “Families met skoon oë”

*Offers by die deure : Carpe Diem


VANAAND:

18:00 :  Tienergroepe.
Ons herinner al ons tieners en hulle "pelle" aan vanaand se Tienergroepe 18:00-19:30 by die kerksaal.

Die Tienergroepe sluit volgende Sondag af met “Mini Bash-ies”

18:30 :  Aandbyeenkoms by DeVine.

MAANDAG  3 Maart

18:00 :  BIDTYD
19:00 :  Erediensbeplanning

DINSDAG  4 Maart

18:00 :  VERGADERING - KOMITEE VIR SENIORBEDIENG

DIE Komitee vir Seniorbediening bestaan uit verteenwoordigers van die seniors in die gemeente, asook lede van die Gemeenteraad, Proteaklub en Dienssentrum. Die doel van hierdie komitee is om die belange van die seniors in die gemeente te bevorder.  Die eerste vergadering van die Komitee vir Seniorbediening vind plaas, DV op Dinsdagaand, 4 Maart, om 18h00 in die konsistorie.  Alle seniors word uitgenooi om Jimmy by tel. 044 – 8707 797 te skakel omtrent enige saak wat u na hierdie komitee wil verwys en op die sakelys geplaas wil hê.

Geen byeenkoms vir die Volwasse Groepleiers van Tienergroepe. Ons kom later in Maart bymekaar, reëlings sal deurgegee word.

WOENSDAG  5 Maart

13:00 :  Potskerf sluit  

Geen Tienerleierbyeenkoms of Matrieksel nie.

DONDERDAG  6 Maart

09:00 :  Dienssentrum  

VOLGENDE SONDAG 9 Maart

Prediker: Ds Chris Jeneker
Teks: Matt. 7:7-20


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE GEMEENTE:

 • MAANDAG AANDE vanaf 18:00  in die Moederskamer.  Almal baie welkom. Kontakpersoon : Andries Olivier 072 842 9915

 • Vrydae 05:45 tot 06:45  by Outeniqua Manor 3 - Kontakpersoon : Anna van Schalkwyk  044 870 8316

Indien u belangstel in die ontwerp en/of maak van ’n nuwe kanselkleed vir ons kerk, skakel gerus vir Joekie by 044  8708961 of  082 788 5119.

’n Ieder en elk word hartlik uitgenooi na die PAASSANGDIENS en aandnagmaal op Sondag 16 Maart om 19:00 – ’n eerste in ons gemeente.  Kom wees deel van ’n besonderse belewenis.


atlete.jpgGebedsatlete – N G Gemeente, Blanco.

Word ’n Gebedsatleet en bid saam met ons, volgens Jesus self se opdrag en belofte in Matt.6:6.

Vat die Potskerf saam na jou binnekamer en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. En Hy sal jou beloon. Wat ’n belofte! Wil jy dit nie saam met ons probeer nie?

Gee jou besonderhede vir  Andries Olivier by 0728429915. Mag ons vir jou gebedsversoeke deurstuur?


God verwarm sy hande by die vuur van die hart wat opreg bid. – John Masefield


OMGEE 
 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Wessel  v Niekerk 082 926 3258
 • Stefan Schoeman  083 287 2846 

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
 
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander OMGEEGROEPE IS

 • SIEKE AKSIE LANG TERMYN: Rina Ramsauer  044 870 7113

 • ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193

 • BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 044 870 8659

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Mariet Raath (082 364 1111) het ons gebede baie nodig.
 • Fanie Victor (082 745 9904) herstel tuis na ‘n operasie.
 • Bid vir Tannie Lettie Claassen (044-870 7924).
 • Ons bid steeds vir tannie Sarie Barkhuizen en tannie Miemie Heyneke en veral hulle eggenotes - oom Dirk en oom Jan.
 • Ons bid vir Esmé Vorster (082 805 7279), Hugo Moolman (082 880 3637) en tannie Joey Oosthuizen (044-873 4529).
 • Bid steeds vir Willie Breytenbach (044-870 7908) wat herstel van geelsug.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

Aan nuwe intrekkers sê ons:

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee. 

Jacobus VAN RENSBURG is op 21 Februarie gebore vir JACO + JOULINE en klein MARCO. Baie geluk! Ons vier fees saam met julle!

Kleingroepe

(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe)

Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Ons soek vanaf April ’n huis te huur in Blanco omgewing vir sober gesin (huur nie meer as R1500). Kontak Alta Visser by 083 272 1881 indien u kan help. 

 


LERING 
 • JS de la Bat 082 563 4565 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Vanuit die Kerkkantoor

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 • Ds George Rauch (’n dinamiese spreker) tree op in George op uitnodiging van Arbeidsbediening.  Skakel Lettie by 044 8841404. [Vroeg Mrt]
 • Toer na Israel, Egipte en Jordanië (21 Mei 2008)
 • Trauma kursus 7-8 Maart aangebied deur Ned. Herv. Gemeente Outeniqua.  Vir verdere inligting skakel Dr. S van der Merwe by 083 390 1949 of Mev. Gerda Stols by 083 772 8252
 • Jakaranda kinderhuis bied Aksie Sneeubal aan - Indien u belangstel om deel te wees van ons projek, skakel 012-800-4700.  Indien u ’n afspraak verlang, kontak my gerus per telefoon of e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. .
 • Kingdom Kids – Speelgroep 3-4 jaar – Ronel Basson 082 347 2008

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

’n GROOT DANKIE aan elkeen wat gehelp het om ons basaar weer fantasties te maak!  Mag dit vir elkeen ’n hoogtepunt op hul kalender wees en bly!  Rus lekker uit tot ons Vleismark en mini-basaar 31 Mei 2008!

BEGROTING 2008/9

Die Gemeenteraad het die nuwe begroting goedgekeur.

Ons sal binne die volgende paar weke ’n opsomming hiervan aan u deurgee. Ons prys die Here vir die offervaardigheid van gemeentelede wat die leierskap in staat gestel het om in geloof te kon begroot en beplan vir ’n jaar van ‘verskil-maak’ binne en buite die gemeente as gestuurde familie. Oorweeg asb. biddend die moontlikheid van ’n debietorder of internet betalings ter wille van veiligheid (minder kontant op die perseel) en konstantheid (veral in vakansietye).

BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

money-hand.jpg

 


 

Potskerf 24 Februarie 2008

Welkom almal by vanoggend se erediens.

Ons nooi almal uit om saam met ons as ’n gestuurde Familie die Nagmaal te gebruik. Mag ons saam onthou hoe groot God se liefde vir ons is.

(In die broodbordjies is daar langer broodjies wat families met mekaar kan deel)

VANOGGEND
Prediker:
Ds Cornie Pretorius
Teks: Matt.6:1-18
Tema: “’n Familie sonder Maskers”

*Offers by die deure : Noodkas

VANAAND:

18:00 :  Tienergroepe.

19:00 :  Aandbyeenkoms by DeVine.


MAANDAG  25 Februarie  

18:00 :  BIDTYD

19:00 :  Erediensbeplanning


WOENSDAG  27 Februarie

10:00 :  Proteaklub uitstappie

Ons uitstappie is na Ebb en Flow – heerlike koue-middagete en vrugtefees.  Wat hierdie geleentheid uniek gaan maak is dat ons in die natuur, Nagmaal gaan vier!

Koste beloop R35,00 per persoon. Vertrek 10h00 vanaf kerksaal. U bring saam: eetgerei (ook vir nagereg), koffie/tee vir eie gebruik asook opvou stoele om op te sit.  Bespreek voor 25 Februarie by André (tel.: 044 – 8707 917) of Ria  (tel.: 044 – 8710 138.  Meld asb. as u ’n saamrygeleentheid benodig of kan  aanbied. Julle gaan spyt wees as julle hierdie een gaan misloop!


13:00 :  Potskerf sluit  

18:00 :  Tienerleiersbyeenkoms  


VRYDAGAAND 29 Feb. – BASAAR!!!


VOLGENDE SONDAG 2 Maart

Volgende Sondag is Jeugsondag in die groter kerk. Ons gaan ook ’n spesiale geleentheid daarvan maak in die oggenddiens. Die tema is: Families met skoon oë (Matt. 7:1-6). Kom vroeg genoeg en kom aanbid die Here saam as een groot familie.AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE GEMEENTE:

 • MAANDAG AANDE vanaf 18:00  in die Moederskamer.  Almal baie welkom. Kontakpersoon : Andries Olivier 072 842 9915

 • Vrydae 05:45 tot 06:45  by Outeniqua Manor 3 - Kontakpersoon : Anna van Schalkwyk  044 870 8316

Indien u belangstel in die ontwerp en/of maak van ’n nuwe kanselkleed vir ons kerk, skakel gerus vir Joekie by 044  8708961 of  082 788 5119.

 


OMGEE 
 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Wessel  v Niekerk 082 926 3258
 • Stefan Schoeman  083 287 2846 

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
 
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander OMGEEGROEPE IS

 • SIEKE AKSIE LANG TERMYN: Rina Ramsauer  044 870 7113

 • ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193

 • BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 044 870 8659

 •  

 
Lief en Leed

 
As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Braam Swart sterk by die huis aan na ’n groot operasie
 • Carryl van Tonder (044 8708241) was in die hospitaal
 • Charles Kelbrick (073 402 8883) het ’n operasie ondergaan by Genieva Kliniek
 • Mariet Raath (082 634 1111) het ons gebede baie nodig.

KOM ONS BID VIR DIE PERSONE WAT DEUR ‘N SWAAR EN MOEILIKE TYD GAAN, VERAL DIE WAT CHEMO BEHANDELING ONTVANG.  ONS BID VIR LIEFDE EN BYSTAND EN OOK VIR KRAG OM DIE PAD TE STAP WAT VOOR HULLE Lê!!

NUWE INTREKKERS

Aan nuwe intrekkers sê ons:

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee. 

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

Selgroepe

 • Indien jy by ’n selgroep wil inskakel, kontak gerus vir Stefan Schoeman (083 287 2846) of Wessel van Niekerk    (082 926 3258) vir enige navrae oor selgroepe en ander kleingroepe.
 


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

 
SOPKOMBUIS

As u graag wil betrokke raak skakel gerus vir Alta Visser by 044 870 8714 of 083 272 1881.  Ons benodig u hulp vir die volgende:

 • Ons benodig nog dringend persone wat wil help sop kook vir die winter.  Skakel asb. die nommers hierbo as u ons kan help.
 • Ons benodig gesnyde groente om in die sop te sit. Fruit & Veg City by die George Mall sal groente (vars sowel as gevries) wat u daar koop gratis vir u opsny.  Die groente moet teen 10:00 op ’n Maandag of Donderdag by die kerksaal afgegee word.

VERGADERING - KOMITEE VIR SENIORBEDIENG

DIE Komitee vir Seniorbediening bestaan uit verteenwoordigers van die seniors in die gemeente, asook lede van die Gemeenteraad, Proteaklub en Dienssentrum. Die doel van hierdie komitee is om die belange van die seniors in die gemeente te bevorder.

Die eerste vergadering van die Komitee vir Seniorbediening vind plaas, DV op Dinsdagaand, 4 Maart, om 18h00 in die konsistorie.  Alle seniors word uitgenooi om Jimmy by tel. 044 – 8707 797 te skakel omtrent enige saak wat u na hierdie komitee wil verwys en op die sakelys geplaas wil hê.

 


LERING 
 • JS de la Bat 082 563 4565 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

"GEDENKMUUR"

Terugvoer oor die verloop van die gedenkmuur is dat die argitek besig is met beplanning van die area. Daarna sal die nodige aansoeke by die Munisipaliteit gedoen word. Indien daar enige belangstellendes is kan u die kerk kantoor skakel.

Algemeen

1.  ’n Gesin in ons gemeente is dringend opsoek na ’n ouetehuis woonstel in George of Blanco vir hul bejaarde ouers.  Hulle is tans woonagtig te Da Nova.  Indien u kan help kontak hulle by 044 6912658

Vanuit die Kerkkantoor

LEESROOSTERS 2008

Leesroosters kan aanlyn bestel word by www.bmedia.co.za of by 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING
 • ’n Damestee op 26 Feb. met spreker me Janie du Plessis.  Lesers wat graag hierdie spoggeleentheid wil bywoon, kan BADISA se kantoor in George [044 874 5013] of Me Wilna Durand [044 879 1106 of 082 333 1303] skakel [26/2]
 • Ds George Rauch (’n dinamiese spreker) tree op in George op uitnodiging van Arbeidsbediening.  Skakel Lettie by 044 8841404. [Vroeg Mrt]
 • Toer na Israel, Egipte en Jordanië (21 Mei 2008)
 • Graag wil ons u uitnooi na die wonderlike Angus Buchan, “Faith like Potatoes” geleentheid wat ons aanbied op die 1ste Maart 2008.
  Plek:  Outeniqua Rugby Stadion, George
  Datum:  Saterdag 1 Maart 2008 om 15:00
  Toegang:  GRATIS!
  Navrae:  Out of Africa Missions – 044 871 4505 of
  Ilanda Smit – 084 491 1010
 • Trauma kursus 7-8 Maart aangebied deur Ned. Herv. Gemeente Outeniqua.  Vir verdere inligting skakel Dr. S van der Merwe by 083 390 1949 of Mev. Gerda Stols by 083 772 8252
 • Jakaranda kinderhuis bied Aksie Sneeubal - Indien u belangstel om deel te wees van ons projek, skakel 012-800-4700.  Indien u ’n afspraak verlang, kontak my gerus per telefoon of e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. .
 • Huis JJ Watson hou ’n Markdag op Vrydag 29 Februarie vanaf 09:00.
 • Kingdom Kids – Speelgroep 3-4 jaar – Ronel Basson 082 347 2008

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

!!! Onthou die woekerkoeverte !!!

Dit is die laaste week vir woekerkoeverte.  Woeker vir ou laas of in plaas van daardie versoeking sit die Geldjie in die koevert.  (As jy sterk genoeg is!)

Borg 'n tafel vir R500.00. Individue of besighede is welkom. Adverteerder kry blootstelling op tafel en by hoof ingang van kerksaal.  Kontak Anton - 082 492 4038 of Gerrit - 082 893 6291.

Ons nooi elkeen uit om saam te kom BASAAR Vrydag 29 Febr. Om 17h00!!

KINDERTAFEL

Ons soek asb. nog

 1. hulp met verkope “many hands make light work”
 2. Kontant bydraes (hoe klein ook al!)

Dankie aan almal wat hulp aangebied het, maar ek glo dat daar nog steeds mens is wat bietjie huiwering is.  Ons het jul hulp nodig om Hom te verheerlik!!  Sameroeper : Liz de la Bat 044 873 3706 of 082 863 7702.

Ons soek hout vir al die vure wat gaan brand.  Kontak asseblief Johanna 073 200 2998.

BAIE BAIE dankie vir almal se bydraes.  Ons het al:

26 blikkies kondensmelk, 50 pakkies  kitspoeding, 5 pakke meel, 7 bottels olie, 40 pakkies  jellie, 1 pak servette, 1 pak papierborde, 1 pakkie kersies, 4 boksies karringmelk, 1 blik fyn pynappel, 1 blik ingelegde vrugte, 5 bottels kakao, 2 blokke margarien, 1 pakkie klapper, 1 pakkie oats, 1 blikkie stroop, 1 bottel grondboontjie botter, 4 pakkies  vla poeier, 3 boksies vla, 2 liter melk, 3 dosyn  eiers, 16 blikkies ideal melk, 10 kg bruismeel, 3 pakkies  maizena, 6 pakkies  mariebeskuitjies, 2 kg bruinsuiker, 2 pakkies  pitlose rosyne, 6 pakkies strooisuiker, 6 pakkies  versiersuiker, 1 blikkie boeliebeef, 3 bottels vanilla

A1GroenteStefan Schoeman083 287 2846 
 2Klein KoekiesBenita Milton083 412 5161 
 3Groot KoekeMariet Raath082 364 1111 
 4TerteMarieta Botha082 579 5711 
 5Brood / BeskuitReinet Lamprecht083 652 0140044 884 1414
      
B1KindertafelLiz de la Bat044 8733706082 863 7702
 2PoedingDalene Joubert084 547 9326 
 3TeetuinBraam & Shani Swart082 456 5058 
 4PannekoekPaul Rademeyer082 647 6465 
      
C1Boerewors RolletjiesPhilip Doman072 214 5511 
 2SosatiesPiet Alberts082 455 0711 
 3HamburgersElma Nortje044 8707887 
 4PotjiekosGerrit Pretorius082 893 6291 
 5KoeldrankPetrus Crous083 641 2232 
      
D1Slap ChipsPieter Pretorius083 702 5744 
 2Kerrie en RysEmmie Matthee044 8707977083 303 7738
 3SamoosasMarlene van Wyk082 891 8957 
      
E1Wit OlifantClive Villinger083 284 1097 
 2TombolaEsme Voster082 805 7279 
 3SpeletjiesSusan Smith082 340 1324 
 4TuinbouKarin Haycock082 563 8344

 


 
Wit Olifant tafel :  Bruikbare artikels word benodig.  Skakel vir Clive om dit te kom afhaal.  Tel. 044 8700184 (h) na 17:00 of sel. 083 284 1097

TUINSTALLETJIE : BASAAR 2008

Ons wil graag weer ’n reuse sukses van ons tuinstalletjie maak, maar het hulp en bydraes nodig.  Hier is ’n paar idees:

 • Verdeel ’n paar volwasse agapanthus plante;
 • Kweek ’n paar jaarlinge in troggies, bv. Heuningblommetjies
 • Skenk ’n sak of twee bemesting (die koöperasie is billik) bv. 2:3:2; beenmeel ; kompos
 • Skenk kontant.

Ek benodig hulp op die 29 Feb. Tuinmaak hoef nie duur te wees nie.  Kom ons maak ons tuinstalletjie oorlopens toe vol en bied aan ander ’n kans op ’n winskoop! Karin Haycock – 082 563 8344

Kan iemand asb. help met ’n springkasteel vir die Basaar om deel te vorm van die kinderpret. Kontak Susan by 082 340 1324

Asseblief, asseblief ons soek baksters vir beskuit, groot koeke en terte. Die baksters sal ook skenkings van “Spray ‘n Cook” baie waardeer!!!!!   Kontak vir Reinet, Mariet en Marieta!

Esmé Voster soek nog BAIE tombola "goodies". Dit is enige iets wat 'n kind se hart sal bly maak as hulle dit wen. Kontak Esmé asseblief.


 

Potskerf 17 Februarie 2008

Baie welkom by vanoggend se erediens.

VANOGGEND
Prediker: Ds Francois Mulder
Teks: Matteus 6: 1 - 18
Tema: 'n Familie sonder maskers

*Offers by die deure : Jan Kriel Skool

VANAAND:
18:00 :  Tienergroepe.
19:00 :  Aandbyeenkoms by DeVine.

MAANDAG  18 Februarie  
18:00 :  BIDTYD
19:00 :  Erediensbeplanning

WOENSDAG  20 Februarie
13:00 :  Potskerf sluit  
18:00 :  Tienerleiersbyeenkoms  

VOLGENDE SONDAG 24 Februarie - NAGMAAL
Prediker: Ds Cornie Pretorius

DIE RES VAN DIE MAAND??
DOND. 27 Februarie - PROTEAKLUB

Die Proteaklub se volgende uitstappie vind plaas op 27 Februarie.  Niemand wil hierdie geleentheid misloop nie! Ons uitstappie is na Ebb en Flow – heerlike koue-middagete en vrugtefees.  Wat hierdie geleentheid uniek gaan maak is dat ons in die natuur, Nagmaal gaan vier!

Koste beloop R35,00 per persoon. Vertrek 10h00 vanaf kerksaal. U bring saam: eetgerei (ook vir nagereg), koffie/tee vir eie gebruik.  Bespreek voor 25 Februarie by André (tel.: 044 – 8707 917) of Ria  (tel.: 044 – 8710 138.  Meld asb. as u ’n saamrygeleentheid benodig of kan  aanbied. Julle gaan spyt wees as julle hierdie een gaan misloop!

VRYDAGAAND 29 FebruarieBASAAR!!!!!

SONDAG  9 Maart 
Prediker:  ds Chris Jeneker


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE GEMEENTE:

MAANDAG AANDE vanaf 18:00  in die Moederskamer.  Almal baie welkom. Kontakpersoon : Andries Olivier 072 842 9915

Vrydae 05:45 tot 06:45  by Outeniqua Manor no. 3 - Kontakpersoon : Anna van Schalkwyk  044 8708316


OMGEE 
 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Wessel  v Niekerk 082 926 3258
 • Stefan Schoeman  083 287 2846 

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
 
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander OMGEEGROEPE IS

 • SIEKE AKSIE LANG TERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
 • ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
 • BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 8708659

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Jan Gous (083 635 9223) herstel tuis.
 • Oom Fanie Victor (082 745 9904) ondergaan 'n ernstige operasie.
 • Elizabeth Lochner (082 979 8084) herstel na 'n operasie.
 • Bid vir Tannie Lettie Claassen (044-8707924).
 • Ons bid steeds vir tannie Sarie Barkhuizen en tannie Miemie Heyneke en veral hulle eggenotes - oom Dirk en oom Jan.
 • Ons bid vir Esmé Vorster (082 805 7279), Hugo Moolman (082 880 3637) en tannie Joey Oosthuizen (044-873 4529).
 • Bid vir Lynette Swiegelaar (w5/082 804 0119)  wat in die hospitaal was na ’n bloedklont in die been.
 • Bid steeds vir Willie Breytenbach (H1/870 7908) wat herstel van geelsug.
 • Elaine Bernardo (044 8708033 – w10) se ma (Tannie Susie Minnie) is oorlede.  Die begrafnis was Donderdag.  Ons bid vir hulle familie.

KOM ONS BID VIR DIE PERSONE WAT DEUR ‘N SWAAR EN MOEILIKE TYD GAAN, VERAL DIE WAT CHEMO BEHANDELING ONTVANG.  ONS BID VIR LIEFDE EN BYSTAND EN OOK VIR KRAG OM DIE PAD TE STAP WAT VOOR HULLE Lê!!

NUWE INTREKKERS
Aan nuwe intrekkers sê ons:

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee. 

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

Selgroepe

 • Indien jy by ’n selgroep wil inskakel, kontak gerus vir Stefan Schoeman (083 287 2846) of Wessel van Niekerk    (082 926 3258) vir enige navrae oor selgroepe en ander kleingroepe.
 
 

DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

SOPKOMBUIS

As u graag wil betrokke raak skakel gerus vir Alta Visser by 044 870 8714 of 083 272 1881.  Ons benodig u hulp vir die volgende:

 • Ons benodig nog dringend persone wat wil help sop kook vir die winter.  Skakel asb. die nommers hierbo as u ons kan help.
 • Ons benodig gesnyde groente om in die sop te sit. Fruit & Veg City by die George Mall sal groente (vars sowel as gevries) wat u daar koop gratis vir u opsny.  Die groente moet teen 10:00 op ’n Maandag of Donderdag by die kerksaal afgegee word.

LERING 
 • JS de la Bat 082 563 4565 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

"GEDENKMUUR"

Terugvoer oor die verloop van die gedenkmuur is dat die argitek besig is met beplanning van die area. Daarna sal die nodige aansoeke by die Munisipaliteit gedoen word. Indien daar enige belangstellendes is kan u die kerk kantoor skakel.

Algemeen

1.  39 Jarige man soek dringend na verblyf (Kamer met badkamer).  Ook op soek na werk (rekenaar of sekuriteit). Skakel : Marlene 082 891 8957 / Niel 076 396 6889.
2.  ’n Gesin in ons gemeente is dringend opsoek na ’n ouetehuis woonstel in George of Blanco vir hul bejaarde ouers.  Hulle is tans woonagtig te Da Nova.  Indien u kan help kontak hulle by 044 6912658.

Vanuit die Kerkkantoor

LEESROOSTERS 2008

Leesroosters kan aanlyn bestel word by www.bmedia.co.za of by 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 • ’n Damestee op 26 Feb. met spreker me Janie du Plessis.  Lesers wat graag hierdie spoggeleentheid wil bywoon, kan BADISA se kantoor in George [044 874 5013] of Me Wilna Durand [044 879 1106 of 082 333 1303] skakel [26/2]
 • Ds George Rauch (’n dinamiese spreker) tree op in George op uitnodiging van Arbeidsbediening [Vroeg Mrt]
 • Trans Wêreld Radio stel bekend “Die Bybel en ek, Kom praat saam” by die KKNK 2008 Kunstefees.
 • Toer na Israel, Egipte en Jordanië (21 Mei 2008)
 • Graag wil ons u uitnooi na die wonderlike Angus Buchan, “Faith like Potatoes” geleentheid wat ons aanbied op die 1ste Maart 2008.
  Plek:  Outeniqua Rugby Stadion, George
  Datum:  Saterdag 1 Maart 2008 om 15:00
  Toegang:  GRATIS!
  Navrae:  Out of Africa Missions – 044 871 4505 of Ilanda Smit – 084 491 1010
 • Trauma kursus 7-8 Maart aangebied deur Ned. Herv. Gemeente Outeniqua.  Vir verdere inligting skakel Dr. S van der Merwe by 083 390 1949 of Mev. Gerda Stols by 083 772 8252.

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

Hoop almal het al Basaar koors!

Word deel van Basaar 2008!  BAIE, BAIE dankie vir almal se hulp en bydraes sover, veral met die bestanddele!  Onthou om bestanddele voor of op 18 Februarie by Kerkkantoor in te handig!

!!!!! Onthou die woekerkoeverte !!!

Borg 'n tafel vir R500.00. Individue of besighede is welkom. Adverteerder kry blootstelling op tafel en by hoof ingang van kerksaal.
 
Kontak Anton - 082 492 4038 of Gerrit - 082 893 6291.

Hoop almal het al Basaar koors!

A1GroenteStefan Schoeman083 287 2846 
 2Klein KoekiesBenita Milton083 412 5161 
 3Groot KoekeMariet Raath082 364 1111 
 4TerteMarieta Botha082 579 5711 
 5Brood / BeskuitReinet Lamprecht083 652 0140044 884 1414
      
B1KindertafelLiz de la Bat044 8733706082 863 7702
 2PoedingDalene Joubert084 547 9326 
 3TeetuinBraam & Shani Swart082 456 5058 
 4PannekoekPaul Rademeyer082 647 6465 
      
C1Boerewors RolletjiesPhilip Doman072 214 5511 
 2SosatiesPiet Alberts082 455 0711 
 3HamburgersElma Nortje044 8707887 
 4PotjiekosGerrit Pretorius082 893 6291 
 5KoeldrankPetrus Crous083 641 2232 
      
D1Slap ChipsPieter Pretorius083 702 5744 
 2Kerrie en RysEmmie Matthee044 8707977083 303 7738
 3SamoosasMarlene van Wyk082 891 8957 
      
E1Wit OlifantClive Villinger083 284 1097 
 2TombolaEsme Voster082 805 7279 
 3SpeletjiesSusan Smith082 340 1324 
 4TuinbouKarin Haycock082 563 8344


Wit Olifant tafel :  Bruikbare artikels word benodig.  Skakel vir Clive om dit te kom afhaal.  Tel. 044 8700184 (h) na 17:00 of sel. 083 284 1097

TUINSTALLETJIE : BASAAR 2008

Ons wil graag weer ’n reuse sukses van ons tuinstalletjie maak, maar het hulp en bydraes nodig.  Hier is ’n paar idees:

 • Verdeel ’n paar volwasse agapanthus plante;
 • Kweek ’n paar jaarlinge in troggies, bv. Heuningblommetjies
 • Skenk ’n sak of twee bemesting (die koöperasie is billik) bv. 2:3:2; beenmeel ; kompos
 • Skenk kontant.

Ek benodig hulp op die 29 Feb. Tuinmaak hoef nie duur te wees nie.  Kom ons maak ons tuinstalletjie oorlopens toe vol en bied aan ander ’n kans op ’n winskoop! Karin Haycock – 082 563 8344

Kan iemand asb. help met ’n springkasteel vir die Basaar om deel te vorm van die kinderpret. Kontak Susan by 082 340 1324

Asseblief, asseblief ons soek baksters vir beskuit, groot koeke en terte. Die baksters sal ook skenkings van “Spray ‘n Cook” baie waardeer!!!!!   Kontak vir Reinet, Mariet en Marieta!

Esmé Voster soek nog BAIE tombola "goodies". Dit is enige iets wat 'n kind se hart sal bly maak as hulle dit wen. Kontak Esmé asseblief.


Potskerf 10 Februarie 2008

Baie welkom by hierdie familie-byeenkoms waartydens ons deur die werking van die Heilige Gees ons andersheid in Christus gaan ervaar. Mag Hy jou bemoedig en inspireer om anders te leef in die Naam van Jesus Christus, ons Koning!

VANOGGEND

Prediker: Ds Francois Mulder
Teks: Matt. 5:1-12
Tema: ’n Familie wat ANDERS (SREDNA) is

*Offers by die deure : Jeugbediening

VANDAG

Cornie en die Tienergroepe kamp die naweek by Grootbrak

VANAAND:

Geen Tienergroepe.

19:00 :  Aandbyeenkoms by DeVine Cafe & Deli.

MAANDAG  11 Februarie

18:00 BIDTYD
19:00 Erediensbeplanning

DINSDAG  12 Februarie

19:00 Gemeenteraadsbyeenkoms: Begroting 2008-2009

WOENSDAG  13 Februarie

Senior Bybelstudie – om  09:00 - 10:00 in die konsistorie
Potskerf sluit   13:00

VOLGENDE  SONDAG  17 Februarie

Prediker:  ds Chris Jeneker

SONDAG 24 Februarie - NAGMAAL

Prediker: Ds Francois Mulder
VRYDAGAAND 29 Februarie – BASAAR!!!!!


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915


GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE GEMEENTE:
MAANDAG AANDE vanaf 18:00  in die Moederskamer.  Almal baie welkom. Kontakpersoon : Andries Olivier 072 842 9915

Vrydae 05:45 tot 06:45  by Outeniqua Manor no. 3 - Kontakpersoon : Anna van Schalkwyk  044 870 8316


OMGEE 
 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Wessel  v Niekerk 082 926 3258
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie? Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 870 7312 of  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 870 7786 of 082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 870 0078 of 084 798 8824 

Die ander OMGEEGROEPE IS

 

SIEKE AKSIE LANG TERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Jan Gous (083 635 9223) herstel tuis.
 • Oom Fanie Victor (082 745 9904) ondergaan 'n ernstige operasie hierdie week.
 • Elizabeth Lochner (082 979 8084) herstel na 'n operasie.
 • Tannie Lettie Claassen (044-8707924).
 • Ons bid steeds vir Cecile van Greunen (082 776 9890) se moeder.
 • Ons bid steeds vir tannie Sarie Barkhuizen en tannie Miemie Heyneke en veral hulle eggenotes - oom Dirk en oom Jan.
 • Ons bid vir Esmé Vorster (082 805 7279), Hugo Moolman (082 880 3637) en tannie Joey Oosthuizen (044-873 4529).
 • Bid vir Lynette Swiegelaar (w5/082 804 0119)  wat in die hospital was na ‘n bloedklont in die been.
 • Bid steeds vir Willie Breytenbach (H1/870 7908) wat herstel van geelsig.

  baby.jpgOns loof die Here saam met Albri, Des en Janke (17c/874 0714) met die geboorte van hul seun en boetie, Iewan.

  KOM ONS BID VIR DIE PERSONE WAT DEUR ‘N SWAAR EN MOEILIKE TYD GAAN, VERAL DIE WAT CHEMO BEHANDELING ONTVANG.  ONS BID VIR LIEFDE EN BYSTAND EN OOK VIR KRAG OM DIE PAD TE STAP WAT VOOR HULLE Lê!!

  NUWE INTREKKERS

  Aan nuwe intrekkers sê ons: “Baie Welkom in ons gemeente.”
  Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

  VERJAARSDAE
  Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

  Selgroepe

  Indien jy by ’n selgroep wil inskakel, kontak gerus vir Stefan Schoeman (083 287 2846) of Wessel van Niekerk (082 926 3258) vir enige navrae oor selgroepe en ander kleingroepe.


  DIENS 
  • Joalitha van Zyl 082 460 6913 of 044 871 4686 

  SOPKOMBUIS

  As u graag wil betrokke raak skakel gerus vir Alta Visser by 044 8708 714 of 083 272 1881.  Ons benodig u hulp vir die volgende:

  • Ons benodig nog dringend persone wat wil help sop kook vir die winter.  Skakel asb. die nommers hierbo as u ons kan help.
  • Ons benodig gesnyde groente om in die sop te sit. Fruit & Veg City by die George Mall sal groente (vars sowel as gevries) wat u daar koop gratis vir u opsny.  Die groente moet teen 10:00 op ’n Maandag of Donderdag by die kerksaal afgegee word.

  Morgenstêr

  ’n Lys van behoeftes is ontvang van Morgenstêr.  Indien iemand geroepe voel om betrokke te raak skakel gerus vir Joalitha by die nommer hierbo.  Vir ’n volledige lys sien asb. die Bulletin bord voor in die portaal van die kerk.


  LERING 
  • JS de la Bat 082 563 4565 
  KOMMUNIKASIE 
  • Gerrit Pretorius  082 893 6291 
   

  Algemeen

  39 Jarige man soek dringend na verblyf (Kamer met badkamer).  Ook op soek na werk rekenaar of sekuriteit. Skakel : Marlene 082 891 8957 /Niel 076 396 6889.

  Vanuit die Kerkkantoor

  Bedankings :

  Moreson Kinderhuis sê dankie vir ’n donasie van R454.60.

  Ons versorg daagliks 100 kinders tussen ouderdomme 3 – 18 jaar en die bydrae word opreg waardeer.

  SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE VOLLEDIGE INLIGTING RAKENDE DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

  • ’n Damestee op 26 Feb. met spreker me Janie du Plessis. [26/2]
  • Ds George Rauch (’n dinamiese spreker) tree op in George op uitnodiging van Arbeidsbediening [Vroeg Mrt]
  • Trans Wêreld Radio stel bekend “Die Bybel en ek, Kom praat saam” by die KKNK 2008 Kunstefees.
  • SAKOV-saamsing:  Weereens ’n heerlike geleentheid vir almal vir wie die kerklied en orrelklanke kosbaar is!  Sondag 10 Feb. 2008 om 15:30 in die Moedergemeente, George, waarna verversings in die lang gebou geniet sal word.  Navrae:  Karen Temmingh, 044 874 490
  • Toer na Israel, Egipte en Jordanië (21 Mei 2008)
  • Arbeidsbediening se toer na Bybellande Sperdatum 15 Februarie

  BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
  • Kobus Swart 084 900 6666
  • André Kleynhans 082 809 7192

  Almal kan uitsien na ’n ongelooflike Basaar 2008!  Hou al die inligting dop en word deel van hierdie heerlike en gesellige kuier, koop en eet!

  Die basaarsameroepers is hard aan die werk om weer ’n fantastiese basaar te organiseer.

  Ons soek hulp by ALLES en ALMAL!

  Asseblief kontak so gou as moontlik 'n sameroeper vir hulp met gebak;bydraes of verkope.  Sodoende leer ken mens meer mense in die gemeente en word ons al meer soos 'n gestuurde familie!

  Bid saam met ons vir 'n Geseënde basaar 2008.

   

  A

  1

  Groente

  Stefan Schoeman

  083 287 2846

   

   

  2

  Klein Koekies

  Benita Milton

  083 412 5161

   

   

  3

  Groot Koeke

  Mariet Raath

  082 364 1111

   

   

  4

  Terte

  Marieta Botha

  082 579 5711

   

   

  5

  Brood / Beskuit

  Reinet Lamprecht

  083 652 0140

  044 884 1414

   

   

   

   

   

   

  B

  1

  Kindertafel

  Liz de la Bat

  044 8733706

  082 863 7702

   

  2

  Poeding

  Dalene Joubert

  084 547 9326

   

   

  3

  Teetuin

  Braam & Shani Swart

  082 456 5058

   

   

  4

  Pannekoek

  Paul Rademeyer

  082 647 6465

   

   

   

   

   

   

   

  C

  1

  Boerewors Rolletjies

  Philip Doman

  072 214 5511

   

   

  2

  Sosaties

  Piet Alberts

  082 455 0711

   

   

  3

  Hamburgers

  Elma Nortje

  044 8707887

   

   

  4

  Potjiekos

  Gerrit Pretorius

  082 893 6291

   

   

  5

  Koeldrank

  Petrus Crous

  083 641 2232

   

   

   

   

   

   

   

  D

  1

  Slap Chips

  Pieter Pretorius

  083 702 5744

   

   

  2

  Kerrie en Rys

  Emmie Matthee

  044 8707977

  083 303 7738

   

  3

  Samoosas

  Marlene van Wyk

  082 891 8957

   

   

   

   

   

   

   

  E

  1

  Wit Olifant

  Clive Villinger

  083 284 1097

   

   

  2

  Tombola

  Esme Voster

  082 805 7279

   

   

  3

  Speletjies

  Susan Smith

  082 340 1324

   

   

  4

  Tuinbou

  Karin Haycock

  082 563 8344

   

   
  Wit Olifant tafel :  Bruikbare artikels word benodig.  Skakel vir Clive om dit te kom afhaal.  Tel. 044 870 0184 (h) na 17:00 of sel. 083 284 1097

  TUINSTALLETJIE : BASAAR 2008

  Ons wil graag weer ’n reuse sukses van ons tuinstalletjie maak, maar het hulp en bydraes nodig.  Hier is ’n paar idëes:

  • Verdeel ’n paar volwasse agapanthus plante;
  • Kweek ’n paar jaarlinge in troggies, bv. Heuningblommetjies
  • Skenk ’n sak of twee bemesting (die koöperasie is billik) bv. 2:3:2; beenmeel ; kompos
  • Skenk kontant.
  Ek benodig hulp op die 29 Feb. Tuinmaak hoef nie duur te wees nie.  Kom ons maak ons tuinstalletjie oorlopends toe vol en bied aan ander ’n kans op ’n winskoop! Karin Haycock – 082 563 8344.

  Kan iemand asb. help met ’n springkasteel vir die Basaar om deel te vorm van die kinderpret. Kontak Susan by 082 340 1324.

  Asseblief, asseblief ons soek baksters vir beskuit, groot koeke en terte. Kontak vir Reinet, Mariet en Marieta!

  Esmé Voster soek nog BAIE tombola "goodies". Dit is enige iets wat 'n kind se hart sal blymaak as hulle dit wen. Kontak Esmé asseblief.

  Borg 'n tafel vir R500.00. Individue of besighede is welkom. Adverteerder kry blootstelling op tafel en by hoof ingang van kerksaal. Kontak Anton - 082 492 4038 of Gerrit - 082 893 6291.

  Baie, baie dankie aan elkeen wat help om die basaar 'n sukses te maak. Ons het elkeen se hulp baie nodig.

  Bid saam met ons vir 'n geseënde basaar vol liefde!

  Onthou die woekerkoeverte!!! U hoef nie noodwendig te woeker nie, maar wees sterk en sê nee vir die wegneemetes en sit ’n geldjie in die koevert of laat die kinders take verrig en dan kan hulle ook ’n geldjie in die koevert sit!!! Geniet dit en baie dankie vir u deelname!!

   

  Sondag

  Erediens9h00
  Kindergroepe9h00
  TienergroepeNa Diens