Potskerf 2015-02-15

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Markus 9 : 2 – 10

DEURKOLLEKTE: BADISA (Sinode)

KINDERGROEPE: Julle woon die Kindermoment in die kerk by en verdaag dan na julle onderskeie lokale.

TIENERGROEPE: Na die Erediens

SONDAG 22 FEBRUARIE:
09:00 : Cornie Pretorius

DINSDAG 17 FEBRUARIE:
18:30 - 20:00: Positiewe Ouerskap 2 Kursus

WOENSDAG: 18 FEBRUARIE:
18:30 : Aswoensdag

VRYDAG - SONDAG 20 - 22 FEBRUARIE: 19:00 : Bybelnaweek

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondagoggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

Lees verder: Potskerf 2015-02-15

Potskerf 2015-02-08

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur David en Sue Verwey van Japan Sending

TEKS: 1 Petrus 3 : 8 – 16

TEMA: Om God se Wil te ken

DEURKOLLEKTE: Japan Sending

KINDERGROEPE: Julle woon die Kindermoment in die kerk by en verdaag dan na julle onderskeie lokale.

TIENERGROEPE: Na die Erediens

SONDAG 15 FEBRUARIE:
09:00 : Francois Mulder

WOENSDAG 11 FEBRUARIE:
18:30 - 20:00: Positiewe Ouerskap 1 Kursus

WOENSDAG: 18 FEBRUARIE:
18:30 : Aswoensdag

VRYDAG - SONDAG 20 - 22 FEBRUARIE
19:00 : Bybelnaweek

Lees verder: Potskerf 2015-02-08

Potskerf 2015-02-01

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Familie-en Kinderdiens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Markus 1 : 14 – 20

DOOP: Vanoggend word Willie en Adri Calitz se dogtertjie Biana gedoop. God seën julle gesin.

DEURKOLLEKTE: Zimbabwe/Melawie/Mosambiek (Sinode)

KINDERGROEPE: Kinders kan nog na die Erediens inskryf.

TIENERGROEPE: Na Erediens.

SONDAG 08 FEBRUARIE:
09:00 : David & Sue Verwey - Japansending
NB! Ons soek verblyf vir David en Sue vir die nag van die 7de Februarie: Skakel Pieter by 0823785376

DINSDAG 03 FEBRUARIE:
18:00 : Gemeenteraad vergadering

DONDERDAG: 05 FEBRUARIE:
09:00 : Dienssentrum

Lees verder: Potskerf 2015-02-01

Potskerf 2015-01-25

breakbread

JAARTEMA: GEE

KWARTAALTEMA: GOD GEE

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Romeine 12

TEMA: Gee

DEURKOLLEKTE: Bediening aan Jode (Sinode)

KINDERGROEPE: Inskrywings na Erediens

TIENERGROEPE: Inskrywings na Erediens

SONDAG 01 FEBRUARIE:
09:00 : Cornie Pretorius

DINSDAG 27 JANUARIE:
18:00 : Oikonomos Vergadering

WOENSDAG: 28 JANUARIE:
Protea Klub Byeenkoms

Lees verder: Potskerf 2015-01-25

Potskerf 2015-01-18

breakbread

JAARTEMA: GEE

KWARTAALTEMA: GOD GEE

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Efesiërs 6 : 10 – 24

TEMA: Wapenrusting 2015

DEURKOLLEKTE: Arbeidsbediening (Sinode)

VRYDAG 23 JANUARIE: Gemeenteraad Braai

SONDAG 25 JANUARIE: DANKSONDAG & AFSKOP FEES
09:00 : Cornie Pretorius

KINDER-/TIENERGROEPE: Inskrywings na Erediens

10:30 : GEMEENTE-ETE

DINSDAG 27 JANUARIE:
18:00 : Oikonomos Vergadering

WOENSDAG: 28 JANUARIE:
Protea Klub Byeenkoms

 

Lees verder: Potskerf 2015-01-18

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens