Potskerf 2014-11-02

spreukecommonsense

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Spreuke

TEMA: Familie: huwelik en ouerskap

DEURKOLLEKTE: BADISA, George

JEUGBEDIENING:
KINDERGROEPE: 09:00
Gr 1 - 5 : Les 23

TIENERGROEPE: 18:00 - 19:30

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondagoggend om 08:30 saam in een van die Kinderlokale. Kom sluit asb by ons aan.

DONDERDAG 06 NOVEMBER:
09:00 : Dienssentrum byeenkoms

SONDAG 09 NOVEMBER:
09:00 : Cornie Pretorius

Lees verder: Potskerf 2014-11-02

Potskerf 2014-10-26

spreukecommonsense

Baie welkom by vanoggend se Skoolverlatersdiens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Spreuke: 27 – 17

TEMA: Vriende

DEURKOLLEKTE: Môreson Kinderhuis

JEUGBEDIENING:
KINDERGROEPE: 09:00 Gr 1 - 5 : Les 22

TIENERGROEPE: 18:00 - 19:30

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondagoggend om 08:30 saam in een van die Kinderlokale. Kom sluit asb by ons aan.

SONDAG 02 NOVEMBER:
09:00 : Francois Mulder

WOENSDAG 29 OKTOBER: Proteaklub byeenkoms

DONDERDAG 06 NOVEMBER:
09:00 : Dienssentrum byeenkoms

Lees verder: Potskerf 2014-10-26

Potskerf 2014-10-19

spreukecommonsense

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Spreuke 1 : 1 – 7

TEMA: Wysheid

DOOP: Vanoggend word die volgende kinders gedoop: Gaylin Erasmus; Antonie Claasens; Charlize Januarie; Janine Minnaar; Janine Erasmus; Lee-Anne Witbooi; Jonathan Johnson; Mandy Arendse; Isabel Arendse; Justin Claasens; Micalin Lourens

DEURKOLLEKTE: Noodkas

JEUGBEDIENING:
KINDERGROEPE: 09:00
Gr 1 - 5 : Les 21

TIENERGROEPE: 18:00

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondagoggend om 08:30 saam in een van die Kinderlokale. Kom sluit asb by ons aan.

SONDAG 26 OKTOBER:
09:00 : Cornie Pretorius

Lees verder: Potskerf 2014-10-19

Potskerf 2014-10-05

Jesus se wat2

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Prediker 3

TEMA: "TYD"

DOOP: Vanoggend word Hardus en Heidi Coetsee se dogtertjie San-tonie en Eugene en Riana Theron se seuntjie Divan gedoop. Gods rykste seën word julle as families toegebid.

DEURKOLLEKTE: Alta du Toit Nasorg

SONDAG 12 OKTOBER:
09:30 : Francois Mulder

NB!NB! Vanaf Sondag 19 OKTOBER begin die Eredienste om 09:00.

DINSDAG 14 OKTOBER:
18:00 : Gemeenteraad vergadering

Lees verder: Potskerf 2014-10-05

Potskerf 2014-09-28

Jesus se wat2

Baie welkom by vanoggend se Nagmaal Feesdiens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Ps 19

TEMA: eer aan God

DEURKOLLEKTE: Arbeidsbediening, George

JEUGBEDIENING:
KINDERGROEPE: Geen

TIENERGROEPE: Geen

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondagoggend om 09:00 saam in een van die Kinderlokale. Kom sluit asb by ons aan.

29 SEPTEMBER - 4 OKTOBER: DANKWEEK

WOENSDAG 1 OKTOBER: PROTEAKLUB

DONDERDAG 2 OKTOBER: DIENSSENTRUM

SONDAG 05 & 12 OKTOBER
09:30 : Francois Mulder

DINSDAG 14 OKTOBER:
18:00 : Gemeenteraad vergadering

Lees verder: Potskerf 2014-09-28

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens