Potskerf 20 Januarie 2008

Baie welkom by hierdie eerste erediens van die 2008 skoolkwartaal. Mag u die teenwoordigheid van die Heilige Gees kragtig ervaar!

VANOGGEND

Prediker: Ds Francois Mulder

Teks:  2 Korintiërs 3   

Tema:  “Weerkaats”

 

*Offers by die deure :NG Blanco Hulpfonds

 

KUIERTYD TEE

Die Kindergroepleiers nooi u vriendelik uit om ’n heerlike koppie koffie of tee na die erediens te kom geniet!

 

VANAAND

19:00 :  Aandbyeenkoms – Nagmaal by DeVine Cafe & Deli.

 

MAANDAG  21 Januarie  

BIDTYD  18:00

Erediensbeplanning 19:00 

 

DINSDAG  22 Januarie  

Gemeenteraad vergadering  19:00

 

 

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

WOENSDAG  23 Januarie  

Potskerf sluit   13:00

Tienerleiersbyeenkoms  18:00

KINDER EE Opleiding vir volwassenes

25 – 30 Januarie

Aangebied deur ds Chris Bester

Inskrywings sluit Maandag 21 Januarie by ds Francois: 082 676 4275

 

VOLGENDE  SONDAG  27 Januarie

Prediker: ds Chris Bester

    

AANBIDDING

• Joekie Hoogerboord  8708961 of

                     082 788 5119

• Andries Olivier  072 842 9915

 

Blommebediening

Al die dames reeds betrokke en ook die voornemendes kom vir koffie by Café Devine om 10:00 Maandag 21 Januarie bymekaar.  Ons wil ons vere (blare) reg skud vir 2008! Welkom aan ’n ieder en elk wat graag betrokke wil raak!

Joekie  044 8708961 of 082 788 5119

 

GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE GEMEENTE:

v       MAANDAG AANDE vanaf 18:00  in die Moederskamer.  Almal baie welkom.

v       Vrydae 05:45 tot 06:45  by Outeniqua Manor no. 3 - Kontakpersoon : Anna van Schalkwyk  044 8708316

OMGEE

• Eben Fourie  082 221 0720

• Wessel  v Niekerk 082 926 3258

• Stefan Schoeman  083 287 2846

 

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    

a)  Cornie Pretorius –

     044 8707312 of  083 303 8050

b)  Francois Mulder – 044 8707786          

     of 082 676 4275

c)  Ockie Fourie – 044 8700078 of

      084 798 8824 

 

Die ander OMGEEGROEPE IS

SIEKE AKSIE LANG TERMYN:

   Rina Ramsauer  044 8707113

  ROUSMART: Elize Calitz                         

                          044 8707193

BESOEKGROEP:

   Willie Bezuidenhout – 8708659

 

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 

v       Kobus Oelofse  (0828726384) is in Bayview hospitaal na ’n hartaanval. 

 

KOM ONS BID VIR DIE PERSONE WAT DEUR ‘N SWAAR EN MOEILIKE TYD GAAN, VERAL DIE WAT CHEMO BEHANDELING ONTVANG.  ONS BID VIR LIEFDE EN BYSTAND EN OOK VIR KRAG OM DIE PAD TE STAP WAT VOOR HULLE Lê!!

 

NUWE INTREKKERS

Aan nuwe intrekkers sê ons:

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

TOTSIENS

Vir meer as 30 jaar was ons deel gewees van die gemeente van Blanco.  Ons kon die vele fasette van groei en alles wat daarmee gepaard gegaan het, beleef.  Dankie vir vriendskappe opgebou en gemoedelike warmte wat ons hier ontvang het.  Toe ons egter aspekte van Prediker 12  aan eie lyf begin voel, het ons besluit om te verhuis en af te skaal.  Ons woon tans in die Groenkloof Sekuriteitsoord te Groot Brakrivier em kan sê dat ons al redelike gevestig is.  Ons wens die gemeente Gods rykste seën toe as ons Ps.32:8 in u midde laat.

 

Jan en Susie du Rand

 

Selgroepe

1.       Indien jy by ’n selgroep wil inskakel, kontak gerus vir Stefan Schoeman (083 287 2846) of Wessel van Niekerk (082 926 3258) vir enige navrae oor selgroepe en ander kleingroepe.

2.       Oom Botha Breedt se selgroep het nog ruimte vir mense om in te skakel. Hulle nooi enige belangstellendes om hom te kontak by 082 9206 979.

 

 

PROTEAKLUBBYEENKOMS 30 JAN.

Die eerste byeenkoms van die Proteaklub vanjaar, skop af met ’n worsbroodjiebraai en kuiergeleentheid  by Windymere en vind plaas op Woensdag, 30 Januarie!! 

 

Vriende, verlede jaar was ’n groot sukses maar vanjaar beloof om selfs nog beter en lekkerder te wees. Alle Seniors van ons gemeente word hartlik uitgenooi om by ons aan te sluit.  U is baie welkom! 

 

Een van ons lede het verlede jaar heeltyd met ’n kamera rondgeloop en tydig en ontydig foto’s geneem. Ons gaan by hierdie geleentheid ’n kort skyfievertoning van 2007 se eskapades, vertoon.  Ons gaan ook lekker saam gesels oor wat vir die nuwe jaar beplan word.

 

U bring u eie eetgerei (ook vir nagereg!), koffie en tee, saam. Ons sorg vir die res.  Ons kom by Windymere om 10:00 vir 10:30 bymekaar.  Koste is R35,00 per persoon.    Bespreek asb. voor 28 Januarie  by André by tel. 044-8708 917 of Jimmy tel. 044-8707 797.  Sê asb. of u ’n saamrygeleentheid benodig, ons reël dit graag.  SIEN U DAAR!

 

DIENS

• Joalitha van Zyl  082 4606 913 of

044 8714686

 

SOPKOMBUIS

As u graag wil betrokke raak skakel gerus vir Alta Visser by 044 8708 714 of 083 272 1881.  Ons benodig u hulp vir die volgende:

·      Ons benodig nog dringend persone wat wil help sop kook vir die winter.  Skakel asb. die nommers hierbo as u ons kan help.

·      Ons benodig gesnyde groente om in die sop te sit. Fruit & Veg City by die George Mall sal groente (vars sowel as gevries) wat u daar koop gratis vir u opsny.  Die groente moet teen 10:00 op ’n Maandag of Donderdag by die kerksaal afgegee word.

 

Morgenstêr

‘n Lys van behoeftes is ontvang van Morgenstêr.  Indien iemand geroepe voel om betrokke te raak skakel gerus vir Joalitha by die nommer hierbo.  Vir ‘n volledige lys sien asb. die Bulletin bord voor in die portaal van die kerk.

 

Ons is opsoek na ’n loopring en “camping cot” vir ’n behoeftige blanke gesin in ons gemeente.  As iemand dalk kan help skakel gerus vir

Mariet by 082 364 1111

LERING

• JS de la Bat 082 563 4565

Die George Bybelskool is reeds meer as 20 jaar aan die gang. Dis in die eerste plek gemik op lidmate van die NGK, maar enigiemand wat dieper insig wil verkry in die Bybel as God se woord aan ons is meer as welkom.

 

As die Here wil, begin die Bybelskool weer op Woensdagaand 6 Februarie. Ons gaan minstens die eerste kwartaal [maar miskien ’n bietjie langer] konsentreer op Jesus en die unieke verhale [gelykenisse] wat Hy vertel het. Kom luister op ’n nuwe manier na Jesus as weergalose storieverteller.

 

Ons kom Woensdagaande vanaf 19:00 bymekaar in die Langgebou skuins agter die Moederkerk in Kerkstraat. Bring jou Bybel, ’n skryfding en ’n aantekeningboek.

 

Navrae? Bel ds. Johan van der Merwe

044 874 3778 / 082 853 2603

 

KOMMUNIKASIE

• Gerrit Pretorius  082 893 6291

 

Vanuit die Kerkkantoor

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE VOLLEDIGE INLIGTING RAKENDE DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 

v       BADISA : Terug-skool-toe-projek : skenk ’n skooltas met inhoud en ook van BADISA [27/1]

 

v       ’n Damestee op 26 Feb. met spreker me Janie du Plessis. [26/2]

 

v       Ds George Rauch (’n dinamiese spreker) tree op in George op uitnodiging van Arbeidsbediening [Vroeg Mrt]

 

v       Baie Dankie ontvang van: CLF (Christelike Lektuurfonds) vir die skenking van R 418.90.

v       Trans Wêreld Radio stel bekend “Die Bybel en ek, Kom praat saam” by die KKNK 2008 Kunstefees.

 

BAB (Bate & Administrasie bestuur)

• Kobus Swart 084 900 6666

• André Kleynhans 082 809 7192

 

 

Gemeentebasaar 29 Feb. 2008

 

 

 

 

Die basaarsameroepers is hard aan die werk om weer 'n fantastiese

 

 

basaar te organiseer.

 

 

 

 

Ons soek hulp by ALLES en ALMAL!

 

 

 

 

Asseblief kontak so gou as moontlik 'n sameroeper vir hulp met gebak;

 

 

bydraes of verkope.  Sodoende leer ken mesn meer mense in die

 

 

gemeente en word ons al meer soos 'n gestuurde familie!

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid saam met ons vir 'n Gesëende basaar 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEROEPERS VIR 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groente

 

 

 

A

1

Klein Koekies

Benita Milton

083 412 5161

 

 

2

Groot Koeke

Mariet Raath

082 364 1111

 

 

3

Terte

Marieta Botha

082 579 5711

 

 

4

Brood / Beskuit

Reinet Lamprecht

083 652 0140

044 884 0492

 

 

 

 

 

 

B

1

Kindertafel

Liz de la Bat

044 8733706

082 863 7702

 

2

Poeding

Dalene Joubert

082 682 9522

 

 

3

Teetuin

Braam & Shani Swart

082 456 5058

 

 

4

Pannekoek

Paul Rademeyer

082 647 6465

 

 

 

 

 

 

 

C

1

Boerewors Rolletjies

Philip Doman

072 214 5511

 

 

2

Sosaties

Piet Alberts

082 455 0711

 

 

3

Hamburgers

Elma Nortje

044 8707887

 

 

4

Potjiekos

Gerrit Pretorius

082 893 6291

 

 

5

Koeldrank

Petrus Crous

083 641 2232

 

 

 

 

 

 

 

D

1

Jaffels

Gene van der Berg

073 272 4299

 

 

2

Slap Chips

 

 

 

 

3

Kerrie en Rys

Emmie Matthee

044 8707977

083 303 7738

 

4

Samoosas

Marlene van Wyk

082 891 8957

 

 

 

 

 

 

 

E

1

Wit Olifant

Clive Villinger

083 284 1097

 

 

2

Tombola

Esme Voster

082 805 7279

 

 

3

Speletjies

Susan Smith

082 340 1324

 

 

4

Tuinbou

Karin Haycock

082 563 8344

 

 

 

 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens