Potskerf 2014-11-16

spreukecommonsense

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Spreuke 14 : 21

TEMA: Deernis

BEVESTING: GEMEENTERAAD:
Pieter Groenewald word vanoggend as Gemeenteraadlid bevestig.

DEURKOLLEKTE: Noodkas

JEUGBEDIENING:
KINDERGROEPE: 09:00
Gr 1 - 5 : Les 24

TIENERGROEPE: Geen

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondagoggend om 08:30 saam in een van die Kinderlokale. Kom sluit asb by ons aan.

SONDAG 23 NOVEMBER:
09:00 : Francois Mulder


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0829400522

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Voorbidding vir die gemeente

Here Jesus Christus, hoor ons gebed, vir die krag van die Heilige Gees...in ons gemeente:

 • Dat die Heilige Gees ons in die volle waarheid sal lei (Joh.16:13).
 • Dat die Heilige Gees se gawes in die Kerk herstel sal word en gebruik sal word vir koninkrykswerk (Heb.2:4).
 • Dat die Heilige Gees die prediking van die Woord sal bevestig met tekens en wonders (Rom.15:19)

KERSSANGDIENS: 23 NOVEMBER

As jy belang stel om deel van die Kerssangdiens te wees skakel asb met Drini so gou moontlik by 0722422777.

Badisa Noodkas: Badisa se spens is leeg en ons wil asb 'n beroep op gemeentelede doen, wie so voel, om met kerssangdiens of enige tyd vanaf vandag vir ons blikkies kos te bring. Vir enige navrae kontak asb Reinier by 0832534721 of handig in by kantoor.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • LANGTERMYN: Rina Ramsauer - 044-8707113
 • DIENSSENTRUM: Willie Bezuidenhout - 044-8708659
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Johan Langenhoven (0845044885); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581) se gesondheid.
 • Oom Hannes Wiese (0827876715/044-8700042) se gesondheid. Bid vir hom en tannie Drienie.
 • Sonja Halleen (044-8707118); Bets Stevens (0721222827) besig met chemo.
 • Bid vir Tannie Elizabeth Knoesen, Bobby (0829203146) se ma se gesondheid.
 • Bid vir Gideon de Swardt (0836284023) se gesondheid ook vir Ina (0836335100).
 • Bid vir Oom Kobus Anker, Natius (0824429875) se pa, se gesondheid.
 • Bid vir George du Plessis (0834440889) se herstel.
 • Apie en Bets Strauss (0825530484) se skoondogter Marike het 'n baie groot brein operasie in Unitas Hospitaal ondergaan. Bid asb vir haar en haar familie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende November verjaar:

 • Issie du Toit - 06/11 - 0825468925
 • Femma Muir - 07/11 - 0732414846
 • Deborah Smit - 08/11 - 044-8708831
 • Aletta Gerber - 22/11 - 044-8700758/0715065959
 • Rachel Gericke - 24/11 - 044-8014077/0722985301
 • Soes Stander - 25/11 - 044-8707623

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Ons kuier weer vanoggend na die erediens saam by die Kuierarea en geniet 'n lekker koppie koffie/tee. Almal is baie welkom om te kom saam kuier en ons nooi veral ons nuwe intrekkers om deel te wees van die geleentheid.

church 5ATTESTATE ONTVANG VANAF ANDER GEMEENTES:

Baie welkom aan die volgende Intrekkers: Paul en Monica Kruger en hul kinders Josua, Annabelle en Angelique vanaf George-Bergsig-; Willie Calitz vanaf Welkom- en Nico van der Merwe vanaf Tsitsikamma gemeente.

proteas2PROTEAKLUB KERSETE: 26 NOVEMBER 2014

2014 Is byna op sy rug en ons Kersete, wat mos maar altyd DIE byeenkoms van die jaar is, is voor die deur. Ons sluit die jaar DV op Woensdag 26 November op gepaste wyse af met ons uithangete van die jaar. Ons ontmoet mekaar DV om 11:00 by kerksaal vir die verrigtinge. Soos gebruiklik, hoef u vir die ete GEEN eetgerei saam te bring nie - ALLES word voorsien. Al wat u wel moet saambring in 'n geskenkie van so R20 elk. Die manne koop geskenke vir mans en die dames vir dames. Moet dit asb. nie vergeet nie, anders kan u nie deel in die pret van geskenke uitruil nie, want u sal verstaan dat daar dan een kort gaan wees en u dan ongelukkig vir daardie deel van die verrigtinge sal moet uitsit! Die spyskaart wat ons dames beplan het lyk onverbeterlik en met 'n verdere verrassing of twee gaan dit een van daardie geleenthede wees wat nie maklik vergeet word nie. Die koste beloop R50 per persoon.Ongelukkig moet ons, soos elke jaar, daarop wys dat ons daardie dag nie gaste kan aanvaar nie aangesien die ete sterk subsideer word uit die fondse waartoe u deur die jaar bygedra het, en dit onbillik sou wees om gaste ook in daardie subsidie te laat deel. As daar wel persone is wat vir die eerste keer by die klub wil aansluit en die kersete dus hul eerste bywoning sal wees, moet ons ongelukkig R75 per persoon vra (aangesien die ete min of meer met R25 subsideer word.)

Skakel asb vir Antjie VOOR of NIE LATER as Sondag 23 November vir u bespreking. Die bestanddele moet op die laatste Maandagoggend vroeg aangekoop word en sal ons nie laat besprekings kan akkommodeer nie.

.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 09 November se spesiale deurkollekte was vir Tuiniqua Sentrum en die bedrag van R263.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 23 November se Spesiale Deurkollekte is vir Carpe Diem Skool.

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Estelle Farrell - 0760629079

Huis no 2 Môreson: Baie dankie vir al die bydraes reeds ontvang vir die meisies van Huis no 2. Vir die volgende maand sal Toiletpapier, suiker en aanmaak koeldrank baie welkom wees. Artikels kan in die houer in die voorportaal geplaas word. Vir enige navrae skakel Liz by 0828637702.

GODS KIDZ KERSPARTYTJIE
VIR MINDERBEVOORREGTE KINDERS 2014

Dis al weer sulke tyd. Die kinders van die Valley het verlede jaar se Kersboom soos gewoonlik gate uit geniet. Om net die plesier op hul gesiggies te sien, het dit absoluut die moeite werd gemaak. Baie dankie aan almal wat verlede jaar so mildelik bygedra het, dit was 'n reuse sukses.
Voor in die kerk se portaal is 'n Kersboom met kaartjies waarop die kinders se name en behoeftes aangebring is. As u voel u wil graag so 'n kinderhartjie bly maak, neem gerus van die kaartjies aan boom en koop so gou as moontlik die geskenk en gee af by die kerkkantoor.
Moenie die geskenke toedraai nie maar gee dit asb af by kerkkantoor saam met 'n rol geskenkpapier of groot ge-skenksakkie of plaas dit Sondae voor in portaal. Dit sal eers nagegaan word om toe te sien dat almal omtrent dieselfde waarde ontvang en sal daarna toegedraai word. Die kaartjies met die R50 op (u kan meer ook gee) gaan vir die speelgoed. Dit kan ook by kantoor afgegee word saam kers-papier. Daar sal ook 'n houer by kantoor wees waar u kontant bydraes in kan sit wat vir eetgoed aangewend sal word. Dit wat oorbly sal gebruik word vir verjaarsdae en ander uitstappies en skoolbenodigdhede.
As u enige iets anders wil skenk, sal dit waardeer word. Die wat nie kans sien om self te gaan koop nie maar wel 'n geldelike bydrae wil maak, kan dit in 'n koevert plaas met kind se naam daarin, geadresseer (KERSBOOM) en ook by kerkkantoor afgee of Sondae in kollektebord gesit word. Ek sal dan self die geskenke gaan aankoop.
Dit sal waardeer word as donasies nie later as einde November ontvang kan word want geskenke moet nog aangekoop en toegedraai word. Kersboom vind plaas op
6 Desember 2014.
Indien enige iemand wil help met voorbereiding sal dit baie waardeer word.
Enige navrae kan gerig word aan: MARIET RAATH by 082 364 1111.

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

BORG DIE SPASIE

Gemeentelede wat besighede besit kan voortaan die Potskerf borg teen R500 per Sondag.

Die gemeentelid se besigheid en details sal dan in die spasie geplaas word ter erkenning van die seëning.

So ondersteun ons as familie mekaar se besighede en dra by tot die kostes van die weeklikse Potskerf.

Vir navrae kontak Morne Nel by 0764536929. Om u Potskerf te borg en u spasie te bespreek, kontak die Kerkkantoor 044-8707595

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens