Potskerf 2014-11-30

spreukecommonsense

Baie welkom by vanoggend se Nagmaal Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Spreuke

TEMA: Die Tong

DEURKOLLEKTE: Arbeidsbediening, George

JEUGBEDIENING:

KINDERGROEPE: Saam met ouers in Erediens

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondagoggend om 08:30 saam in een van die Kinderlokale. Kom sluit asb by ons aan.

SONDAG 07 DESEMBER:

09:00 : Cornie Pretorius

wreathAdventtyd begin.

Advent ...Calm us to wait for the gift of Christ.

Cleanse us to prepare the way for Christ.

Teach us o contemplate the wonder of Christ.

Anoint us to bear the life of Christ. – Keltiese gebed.


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0829400522

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Voorbidding vir ons Gemeente se jeug

Ons bid vir ons gemeente se jeugbediening dat ouers wat hulle kinders se opleiding sal ondersteun deur self by die kerk betrokke te bly.

Ons bid spesifiek dat daar groter en gereelde bywoning van ons kinders sal wees.

Ons dank die Here vir al die mooi wat alreeds onder ons jeug gebeur.

Baie dankie! Die Bestuur en Personeel van BADISA wil u langs hierdie weg hartlik bedank vir die besondere wyse waarop u hierdie organisasie se gemeenskap help met die kruideniersware wat ons ontvang het. Dit is regtig vir ons ‘n riem onder die hart om u gesindheid jeens die werksaamhede te ervaar. Die nood by ons organisasie raak by die dag meer en meer en u voorsien in hierdie behoefte aan ons deur u skenking. Nogmaals baie dankie ons waardeer u betrokkenheid by die organisasie. Die Here se seën. Vriendelike groete. Fanie Jordaan.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • LANGTERMYN: Rina Ramsauer - 044-8707113
 • DIENSSENTRUM: Willie Bezuidenhout - 044-8708659
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Johan Langenhoven (0845044885); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Oom Hannes Wiese (0827876715/044-8700042) se gesondheid.
 • Sonja Halleen (044-8707118); Bets Stevens (0721222827) besig met chemo.
 • Gideon de Swardt (0836284023) was vir 'n rugoperasie in Knysna Hospitaal. Bid ook vir Ina (0836335100).
 • René de Waal (0823472021) se suster Marjorie Brand is in George Neurokliniek. Bid asb vir haar.
 • Joalita van Zyl (0824606913) was in GenevaKliniek.
 • Christo Claassen (0827387581) was vir 'n operasie in Geneva Kliniek. Bid vir hom, sy vrou Christa en kinders.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende November verjaar:

 • Issie du Toit - 06/11 - 0825468925
 • Femma Muir - 07/11 - 0732414846
 • Deborah Smit - 08/11 - 044-8708831
 • Aletta Gerber - 22/11 - 044-8700758/0715065959
 • Rachel Gericke - 24/11 - 044-8014077/0722985301
 • Soes Stander - 25/11 - 044-8707623

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Ons kuier weer vanoggend na die erediens saam by die Kuierarea en geniet 'n lekker koppie koffie/tee. Almal is baie welkom om te kom saam kuier en ons nooi veral ons nuwe intrekkers om deel te wees van die geleentheid.

.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 23 November se spesiale deurkollekte was vir ons Carpe Diem Skool en die     bedrag van R286.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 07 Desember se Spesiale Deurkollekte is vir Badisa, George

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

Die Gemeenteraad het Ben Vermeulen tot die Gemeenteraad (Oikonomos) verkies. Sy naam word hiermee aan die gemeente voorgehou.

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Estelle Farrell - 0760629079

GODS KIDZ KERSPARTYTJIE
VIR MINDERBEVOORREGTE KINDERS 2014

Dis al weer sulke tyd. Die kinders van die Valley het verlede jaar se Kersboom soos gewoonlik gate uit geniet. Om net die plesier op hul gesiggies te sien, het dit absoluut die moeite werd gemaak. Baie dankie aan almal wat verlede jaar so mildelik bygedra het, dit was 'n reuse sukses.
Voor in die kerk se portaal is 'n Kersboom met kaartjies waarop die kinders se name en behoeftes aangebring is. As u voel u wil graag so 'n kinderhartjie bly maak, neem gerus van die kaartjies aan boom en koop so gou as moontlik die geskenk en gee af by die kerkkantoor.
Moenie die geskenke toedraai nie maar gee dit asb af by kerkkantoor saam met 'n rol geskenkpapier of groot ge-skenksakkie of plaas dit Sondae voor in portaal. Dit sal eers nagegaan word om toe te sien dat almal omtrent dieselfde waarde ontvang en sal daarna toegedraai word. Die kaartjies met die R50 op (u kan meer ook gee) gaan vir die speelgoed. Dit kan ook by kantoor afgegee word saam kers-papier. Daar sal ook 'n houer by kantoor wees waar u kontant bydraes in kan sit wat vir eetgoed aangewend sal word. Dit wat oorbly sal gebruik word vir verjaarsdae en ander uitstappies en skoolbenodigdhede.
As u enige iets anders wil skenk, sal dit waardeer word. Die wat nie kans sien om self te gaan koop nie maar wel 'n geldelike bydrae wil maak, kan dit in 'n koevert plaas met kind se naam daarin, geadresseer (KERSBOOM) en ook by kerkkantoor afgee of Sondae in kollektebord gesit word. Ek sal dan self die geskenke gaan aankoop.
Dit sal waardeer word as donasies nie later as einde November ontvang kan word want geskenke moet nog aangekoop en toegedraai word. Kersboom vind plaas op
6 Desember 2014.
Indien enige iemand wil help met voorbereiding sal dit baie waardeer word.
Enige navrae kan gerig word aan: MARIET RAATH by 082 364 1111.

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

KOMMUNIKASIE is dankbaar vir die 2015 gemeentekalender wat volgende Sondag beskikbaar sal wees.

Daar het baie harde werk ingegaan, en ons opregte dank aan die borge van die kalender, en almal wat gehelp het om dit moontlik te maak.

Vir 2015 benodig KOMMUNIKASIE gemeentelede wat belangstel in bemarking, organisering en die sosiale-media om deel te word van die portefeulje.Tans behartig net Morne Nel dit, en agv die wye veld van Kommunikasie is tieners,ouers en senior burgers welkom om deel te word van die portefeulje. Bid daaroor en as die Here dit op jou hart lê om betrokke te raak by die opwindende portefeulje, kontak Morne Nel by 0764536929.

'n Geseënde Christusfees vir almal toegewens.

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens