Potskerf 2014-12-07

spreukecommonsense

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Spreuke 3 : 5 + 6

TEMA: Vertroue

DOOP: Vanoggend word Johan en Elzaan van der Berg se dogtertjie Janika gedoop. Gods rykste seën word julle as gesin toegebid.

BEVESTING: GEMEENTERAAD
Ben Vermeulen word vanoggend as Gemeenteraadlid bevestig.

DEURKOLLEKTE: Badisa, George

VRYDAG 12 DESEMBER: Kerkkantoor sluit

SONDAG 14 - 28 DESEMBER:
09:00 : Cornie Pretorius

SONDAG 04 - 18 JANUARIE:
09:00 : Francois Mulder

DEEL-JOU-KERSETE Projek - Ons gaan hierdie jaar weer ons kersete op 25 Desember met ander deel. Die etes moet voor 12:00 by die Kerksaal afgegee word waarvandaan dit versprei sal word. Die polistriën/foam bakkies sal van volgende Sondag 14 Desember af in die voorportaal beskikbaar wees.


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0829400522

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Voorbidding vir ons Gemeente se jeug

Ons bid vir die leierskap in die jeugbediening:

 • Dat die Here die leierskap sal oprig om sterk en toegewyde leiers te wees
 • Dat hulle met insig en wysheid toegerus sal wees om die kinders te bereik.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • LANGTERMYN: Rina Ramsauer - 044-8707113
 • DIENSSENTRUM: Willie Bezuidenhout - 044-8708659
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Johan Langenhoven (0845044885); Oom Fanie Victor (0827459904); Oom Hannes Wiese (0827876715/044-8700042) se gesondheid.
 • Sonja Halleen (044-8707118) kry Woensdag chemo in Grootte Schuur Hospitaal.
 • Bets Stevens (0721222827) is besig met chemo. Bid asb vir haar.
 • Bid vir Gideon de Swardt (0836284023) se herstel.
 • René de Waal (0823472021) se suster Marjorie Brand is in George Neurokliniek. Bid asb vir haar.
 • Christo Claassen (0827387581) was vir 'n operasie in Geneva Kliniek. Bid vir hom, sy vrou Christa en kinders.
 • Nico Olivier (Fabriekstraat 34) was vir 'n operasie. Bid asb vir hom, sy vrou Karin (0842131169) en kinders.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Desember verjaar:

 • Martha Boshoff - 03/12 - 044-8707593
 • Hannes Wiese - 12/12 - 044-8700042 / 0827876715
 • Gerrit Potgieter - 13/12 - 044-8707390 / 0828202802
 • Trien Van Gass - 19/12 - 044-8708294

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Januarie verjaar:

 • Stompie Schmidlin - 03/01 - 0725672424
 • Ben Groenewald - 04/01 - 044-8732772 / 0795169070
 • Sussie Fourie - 10/01 - 044-8707569 / 0827611335
 • Rensie Gosling - 11/01 - 044-8707125 / 0824919184
 • Ria Slabber - 12/01 - 044-8710138 / 0824490025
 • Ben Viljoen - 12/01 - 044-8707288 / 0834124599

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Ons gaan die hele Desember skoolvakansie saamkuier na die eredienste by die Kuierarea en 'n lekker koppie koffie/tee geniet. Almal is baie welkom om te kom saamkuier. Bring ook jou kinders en familie saam en ons maak dit 'n lekker saamkuier tyd. Vir navrae skakel Nico by 0836359907.

church 4ATTESTATE ONTVANG VANAF ANDER GEMEENTES:

Baie welkom aan die volgende Intrekkers:
Ernst en Rita Langner (0839405774) vanaf NG Kerk Moedergemeente George.

.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 30 November se spesiale deurkollekte was vir Arbeidsbe-diening, George en die bedrag van R365.50 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 14 Desember se Spesiale Deurkollekte is vir ons Noodkas.

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Estelle Farrell - 0760629079

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

KOMMUNIKASIE is dankbaar vir die 2015 gemeentekalender wat volgende Sondag beskikbaar sal wees.

Daar het baie harde werk ingegaan, en ons opregte dank aan die borge van die kalender, en almal wat gehelp het om dit moontlik te maak.

Vir 2015 benodig KOMMUNIKASIE gemeentelede wat belangstel in bemarking, organisering en die sosiale-media om deel te word van die portefeulje.Tans behartig net Morne Nel dit, en agv die wye veld van Kommunikasie is tieners,ouers en senior burgers welkom om deel te word van die portefeulje. Bid daaroor en as die Here dit op jou hart lê om betrokke te raak by die opwindende portefeulje, kontak Morne Nel by 0764536929.

'n Geseënde Christusfees vir almal toegewens.

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens