Potskerf 2015-01-18

breakbread

JAARTEMA: GEE

KWARTAALTEMA: GOD GEE

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Efesiërs 6 : 10 – 24

TEMA: Wapenrusting 2015

DEURKOLLEKTE: Arbeidsbediening (Sinode)

VRYDAG 23 JANUARIE: Gemeenteraad Braai

SONDAG 25 JANUARIE: DANKSONDAG & AFSKOP FEES
09:00 : Cornie Pretorius

KINDER-/TIENERGROEPE: Inskrywings na Erediens

10:30 : GEMEENTE-ETE

DINSDAG 27 JANUARIE:
18:00 : Oikonomos Vergadering

WOENSDAG: 28 JANUARIE:
Protea Klub Byeenkoms

 


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

"Here, toe ek klein was, het my ma se spoeg gehelp om my seer knie gesond te maak, dit was die geneesmiddel vir sommer baie kwale en seerkry. Nou is ek oud (ouer) en ek weet dis eintlik nie waar nie. Maar dit was waar. My "geloof en vertroue" in my ma se "almag" en liefde het die wonderwerk laat gebeur. Here, gee my in hierdie nuwejaar die geloof (en vertroue) in U Almag en Liefde, wat veel meer is as my ma s'n was, sodat ek weet U is by my, vir altyd en altyd, kom wat wil. Amen."

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • LANGTERMYN: Rina Ramsauer - 044-8707113
 • DIENSSENTRUM: Willie Bezuidenhout - 044-8708659
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Johan Langenhoven (0845044885); Oom Fanie Victor (0827459904); Oom Hannes Wiese (0827876715/044-8700042) se gesondheid.
 • Bid vir Sonja Halleen (044-8707118) Christo Claassen (0827387581), en Bets Stevens (0721222827) se gesondheid.
 • Bid vir Gideon de Swardt (0836284023) se herstel.
 • Bid vir Nico Olivier (Fabriekstraat 34) (0842131169) se gesondheid.
 • Drienie Nel (044-8707535 / 0721247394) sterk tuis aan na 'n beroerte. Bid vir haar en ook haar man Willie.
 • Bid vir Bettie Viljoen (Snr) (044-8708680 / 0723311296) se gesondheid. Het geval en haar elmboog gebreek.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Januarie verjaar:

 • Stompie Schmidlin - 03/01 - 0725672424
 • Ben Groenewald - 04/01 - 044-8732772 / 0795169070
 • Sussie Fourie - 10/01 - 044-8707569 / 0827611335
 • Rensie Gosling - 11/01 - 044-8707125 / 0824919184
 • Ria Slabber - 12/01 - 044-8710138 / 0824490025
 • Ben Viljoen - 12/01 - 044-8707288 / 0834124599
 • Senior Bediening: Ron Stevens (044-8708905 / 0721222827)

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Almal is baie welkom om te kom saamkuier. Ons nooi spesiaal "Nuwe Intrekkers" uit om saam te kom kuier en so Blancofamilie te ontmoet en te leer ken. Vir navrae sakel Nico by 0836359907.

church 4ATTESTATE ONTVANG VANAF ANDER GEMEENTES:

Baie welkom aan die volgende Intrekkers:

Marius en Charlene Ferreira (0825356999 / 0837741171) (Stemmetstraat 25) en hul kinders MC en Handre en ook Maggie Ferreira (0836194400) vanaf NG Kerk George Moedergemeente.

proteas2PROTEAKLUB BYEENKOMS: WOENSDAG 28 JANUARIE

Die jaar skop af met 'n heerlike hoenderburger en skyfie funksie om 11:00 in ons Kerksaal. Koste beloop R40 vir lede en R50 vir nie-lede. Bespreek asb op of voor Sondag 25 Januarie by Lenie 044-8708660. Onthou ook om eie eetgerei saam te bring.

Ons wil ook nuwe lede uitnooi om by die Proteaklub aan te sluit. Kontak Alida by 044-8707657.

.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 11 Januarie se spesiale deurkollekte was vir Jan Kriel Instituut en die bedrag van R190.50 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 25 Januarie se Spesiale Deurkollekte is vir Bediening aan Jode (Sinodale).

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

KOMMUNIKASIE is dankbaar vir die 2015 gemeentekalender wat volgende Sondag beskikbaar sal wees.

Daar het baie harde werk ingegaan, en ons opregte dank aan die borge van die kalender, en almal wat gehelp het om dit moontlik te maak.

Vir 2015 benodig KOMMUNIKASIE gemeentelede wat belangstel in bemarking, organisering en die sosiale-media om deel te word van die portefeulje.Tans behartig net Morne Nel dit, en agv die wye veld van Kommunikasie is tieners,ouers en senior burgers welkom om deel te word van die portefeulje. Bid daaroor en as die Here dit op jou hart lê om betrokke te raak by die opwindende portefeulje, kontak Morne Nel by 0764536929.

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens