Potskerf 2015-01-25

breakbread

JAARTEMA: GEE

KWARTAALTEMA: GOD GEE

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Romeine 12

TEMA: Gee

DEURKOLLEKTE: Bediening aan Jode (Sinode)

KINDERGROEPE: Inskrywings na Erediens

TIENERGROEPE: Inskrywings na Erediens

SONDAG 01 FEBRUARIE:
09:00 : Cornie Pretorius

DINSDAG 27 JANUARIE:
18:00 : Oikonomos Vergadering

WOENSDAG: 28 JANUARIE:
Protea Klub Byeenkoms


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

"O God, op grond van die groot ontferming wat U bewys kom gee ek myself aan U as 'n lewende en heilige offer wat vir U aanneemlik is. Ek weet dit is die wesenlike van die godsdiens wat ek moet beoefen. Help my om nie aan hierdie sondige wêreld gelyk te word nie, en verander my deur my denke te vernuwe sodat ek kan onderskei wat U wil is, wat vir U goed en aanneemlik en volmaak is" (Rom 12:1-2).

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • LANGTERMYN: Rina Ramsauer - 044-8707113
 • DIENSSENTRUM: Willie Bezuidenhout - 044-8708659
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Johan Langenhoven (0845044885); Oom Fanie Victor (0827459904); Oom Hannes Wiese (0827876715/044-8700042) se gesondheid.
 • Bid vir Sonja Halleen (044-8707118), Christo Claassen (0827387581), en Bets Stevens (0721222827) se gesondheid.
 • Bid vir Gideon de Swardt (0836284023) se herstel.
 • Bid vir Nico Olivier (Fabriekstraat 34) (0842131169), Bettie Viljoen (Snr) (044-8708680 / 0723311296) se gesondheid.
 • Drienie Nel (044-8707535 / 0721247394) sterk tuis aan na 'n beroerte. Bid vir haar en ook haar man Willie.
 • Pierre Cronje (0828908770) het sy regter bladbeen versplinter. Bid vir hom en Lusandra.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Januarie verjaar:

 • Stompie Schmidlin - 03/01 - 0725672424
 • Ben Groenewald - 04/01 - 044-8732772 / 0795169070
 • Sussie Fourie - 10/01 - 044-8707569 / 0827611335
 • Rensie Gosling - 11/01 - 044-8707125 / 0824919184
 • Ria Slabber - 12/01 - 044-8710138 / 0824490025
 • Ben Viljoen - 12/01 - 044-8707288 / 0834124599

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Vanoggend se kuiertyd is ons Gemeente-ete en ons nooi jou hartlik uit om saam te kom eet, lekker te kuier en mekaar te leer ken. Ons nooi ook spesiaal ons "Nuwe Intrekkers" uit om saam te kom deel in ons ete. Vir navrae sakel Nico by 0836359907.

proteas2PROTEAKLUB BYEENKOMS: WOENSDAG 28 JANUARIE

Die jaar skop af met 'n heerlike hoenderburger en skyfie funksie om 11:00 in ons Kerksaal. Koste beloop R40 vir lede en R50 vir nie-lede. Bespreek asb op of voor Sondag 25 Januarie by Lenie 044-8708660. Onthou ook om eie eetgerei saam te bring.

Ons wil ook nuwe lede uitnooi om by die Proteaklub aan te sluit. Kontak Alida by 044-8707657.

.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 18 Januarie se spesiale deurkollekte was vir Arbeidsbediening (Sinode) en die bedrag van R230.70 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 1 Februarie se Spesiale Deurkollekte is vir Zimbabwe/Melawie/Mosambiek (Sinodale).

 

BASAAR! BASAAR!

Ons hou Vrydag die 27ste Maart weer lekker basaar en nooi almal, dis nou ou en nuwe belangstellendes om na vore te kom en deel te wees van ons lekker saamkuier basaar.

Ons soek idees, helpers, bakkers en sommer enigiemand wat wil deel wees van die voorbereidings. Onthou as jy nie na vore kom nie, weet ons nie van jou talente nie en gaan dit verlore. Ons vra dat elke lidmaat sal help om van hierdie jaar se basaar ook weer 'n wonderlike fees te maak.

Vir navrae skakel Liz - 0828637702 / Koeloe - 0834900005.

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

Vir 2015 benodig KOMMUNIKASIE gemeentelede wat belangstel in bemarking, organisering en die sosiale-media om deel te word van die portefeulje.Tans behartig net Morne Nel dit, en agv die wye veld van Kommunikasie is tieners,ouers en senior burgers welkom om deel te word van die portefeulje. Bid daaroor en as die Here dit op jou hart lê om betrokke te raak by die opwindende portefeulje, kontak Morne Nel by 0764536929.

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens