Potskerf 2015-02-01

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Familie-en Kinderdiens gelei deur Cornie Pretorius

TEKS: Markus 1 : 14 – 20

DOOP: Vanoggend word Willie en Adri Calitz se dogtertjie Biana gedoop. God seën julle gesin.

DEURKOLLEKTE: Zimbabwe/Melawie/Mosambiek (Sinode)

KINDERGROEPE: Kinders kan nog na die Erediens inskryf.

TIENERGROEPE: Na Erediens.

SONDAG 08 FEBRUARIE:
09:00 : David & Sue Verwey - Japansending
NB! Ons soek verblyf vir David en Sue vir die nag van die 7de Februarie: Skakel Pieter by 0823785376

DINSDAG 03 FEBRUARIE:
18:00 : Gemeenteraad vergadering

DONDERDAG: 05 FEBRUARIE:
09:00 : Dienssentrum


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

"O God, op grond van die groot ontferming wat U bewys kom gee ek myself aan U as 'n lewende en heilige offer wat vir U aanneemlik is. Ek weet dit is die wesenlike van die godsdiens wat ek moet beoefen. Help my om nie aan hierdie sondige wêreld gelyk te word nie, en verander my deur my denke te vernuwe sodat ek kan onderskei wat U wil is, wat vir U goed en aanneemlik en volmaak is" (Rom 12:1-2).

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

BLOMME LITURGIESE RUIMTE: Baie dankie aan die dames wat so getrou die Liturgiese ruimte met blomme versier! Maar ons getalle is besig om uit te rafel!

Dit sal wonderlik wees as van ons gemeentelede aanbied om deel van hierdie bedienning te raak! Een keer per maand is al wat dit van jou gaan vra. Baie Dankie! Kontak kantoor of Joekie 0827885119 of 0448708961.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • LANGTERMYN: Rina Ramsauer - 044-8707113
 • DIENSSENTRUM: Willie Bezuidenhout - 044-8708659
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Johan Langenhoven (0845044885); Oom Fanie Victor (0827459904); Oom Hannes Wiese (0827876715/044-8700042) se gesondheid.
 • Bid vir Sonja Halleen (044-8707118), Christo Claassen (0827387581) en Bets Stevens (0721222827) se gesondheid.
 • Bid vir Gideon de Swardt (0836284023) se herstel.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Februarie verjaar:

 • Beckie Meyer - 15/02 - 044-8707307

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Vanoggend se kuiertyd is ons Gemeente-ete en ons nooi jou hartlik uit om saam te kom eet, lekker te kuier en mekaar te leer ken. Ons nooi ook spesiaal ons "Nuwe Intrekkers" uit om saam te kom deel in ons ete. Vir navrae sakel Nico by 0836359907.

.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 18 Januarie se spesiale deurkollekte was vir Bediening aan Jode (Sinode) en die bedrag van R228.20 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 08 Februarie se Spesiale Deurkollekte is vir Japan Sending.

BASAAR! BASAAR!

Ons hou Vrydag die 27ste Maart weer lekker basaar en nooi almal, dis nou ou en nuwe belangstellendes om na vore te kom en deel te wees van ons lekker saamkuier basaar.

Ons soek idees, helpers, bakkers en sommer enigiemand wat wil deel wees van die voorbereidings. Onthou as jy nie na vore kom nie, weet ons nie van jou talente nie en gaan dit verlore. Ons vra dat elke lidmaat sal help om van hierdie jaar se basaar ook weer 'n wonderlike fees te maak.

Vir navrae skakel Liz - 0828637702 / Koeloe - 0834900005.

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

BYBELNAWEEK: VRYDAG 20 TOT SONDAG-OGGEND 22 FEBRUARIE 2015:

bibleVrydagaand 19:00 : Bybelvasvrae en Bybelpret
Saterdagoggend 07:00 tot ongeveer 08:00 Sondagoggend:
Bybellees (Psalms, Spreuke en Nuwe Testament) Maraton voor in kerk.
Sondag Erediens: Gideons bekendstelling

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

Vir 2015 benodig KOMMUNIKASIE gemeentelede wat belangstel in bemarking, organisering en die sosiale-media om deel te word van die portefeulje.Tans behartig net Morne Nel dit, en agv die wye veld van Kommunikasie is tieners,ouers en senior burgers welkom om deel te word van die portefeulje. Bid daaroor en as die Here dit op jou hart lê om betrokke te raak by die opwindende portefeulje, kontak Morne Nel by 0764536929.

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens