Potskerf 2015-02-15

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Markus 9 : 2 – 10

DEURKOLLEKTE: BADISA (Sinode)

KINDERGROEPE: Julle woon die Kindermoment in die kerk by en verdaag dan na julle onderskeie lokale.

TIENERGROEPE: Na die Erediens

SONDAG 22 FEBRUARIE:
09:00 : Cornie Pretorius

DINSDAG 17 FEBRUARIE:
18:30 - 20:00: Positiewe Ouerskap 2 Kursus

WOENSDAG: 18 FEBRUARIE:
18:30 : Aswoensdag

VRYDAG - SONDAG 20 - 22 FEBRUARIE: 19:00 : Bybelnaweek

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondagoggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

HERE, U is groot en baie lofwaardig, en U grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van u magtige dade, van die luister, die heerlikheid van U majesteit. Ek sal getuig van U magtige dade, sodat die mense oor U wonderdade sal praat. Ek sal van U grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle (elke geslag) U groot goedheid verkondig en oor u reddingsdade jubel want HERE, U is genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. U is vir almal goed en barmhartig oor alles wat U geskep het. (Psalm 145:1-9)

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

BLOMME LITURGIESE RUIMTE: Baie dankie aan die dames wat so getrou die Liturgiese ruimte met blomme versier! Maar ons getalle is besig om uit te rafel!

Dit sal wonderlik wees as van ons gemeentelede aanbied om deel van hierdie bedienning te raak! Een keer per maand is al wat dit van jou gaan vra. Baie Dankie! Kontak kantoor of Joekie 0827885119 of 0448708961.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • LANGTERMYN: Rina Ramsauer - 044-8707113
 • DIENSSENTRUM: Willie Bezuidenhout - 044-8708659
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Johan Langenhoven (0845044885); Oom Fanie Victor (0827459904); Oom Hannes Wiese (0827876715/044-8700042) se gesondheid. Bid vir Sonja Halleen (044-8707118) Christo Claassen (0827387581) se gesondheid.
 • Ivan Ramsauer (0727967282) in MediKliniek na knie vervanging. Bid vir sy herstel en ook vir sy vrou Rina.
 • Bid vir Samie Gerber (0845063020) se herstel en ook vir sy vrou Beth (0731945237).
 • Gideon de Swardt herstel baie goed en ons is baie dankbaar vir die Here. Toetse van kanker was negatief. Bel of besoek ons gerus. Ina.
 • Matie Kitching (0765114785)in hospitaal vir behandeling aan bene.
 • Nico Olivier moet op 18 Februarie 'n groot rugoperasie ondergaan. Bid vir hom en Karin (0842131169).
 • Bid vir Roy van Rooyen (044-8707461) se gesondheid en sy vrou Petrusia.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Februarie verjaar:

 • Beckie Meyer - 15/02 - 044-8707307

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal uit om saam te kom kuier en so Blanco-familie te ontmoet en te leer ken. Vir navrae sakel Nico by 0836359907.

proteas2PROTEA BYEENKOMS WOENSDAG 25 FEBRUARIE

Ons vier ons jaarlikse Nagmaalsgeleentheid met koue ete by die perseel van die Outeniqua Boeremark. Ons ontmoet daar om 11:00 - indien u vervoer verlang, kontak my asb. (Alida - 044-8707657) Koste beloop R40 vir lede en R50 vir nie-lede. Bespreek op of voor 22 Februarie by Lenie 044-8708660.
Bring soos gewoonlik u eie eetgerei, en sommer nuwe lede ook!

DIENSSENTRUM: Ons benodig dringend 'n Haarkapper om vrywilliglik die eerste Donderdag in 'n maand dames se hare by die sentrum te doen. Vir navrae skakel Mariet Raath by 0823641111

.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 08 Februarie se spesiale deurkollekte was vir Japan Sending en die bedrag van R500.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 22 Februarie se Spesiale Deurkollekte is vir Tuiniqua Sentrum.

BASAAR! BASAAR!

Ons hou Vrydag die 27ste Maart weer lekker basaar en nooi almal, dis nou ou en nuwe belangstellendes om na vore te kom en deel te wees van ons lekker saamkuier basaar.

Ons soek idees, helpers, bakkers en sommer enigiemand wat wil deel wees van die voorbereidings. Onthou as jy nie na vore kom nie, weet ons nie van jou talente nie en gaan dit verlore. Ons vra dat elke lidmaat sal help om van hierdie jaar se basaar ook weer 'n wonderlike fees te maak.

Vir navrae skakel Liz - 0828637702 / Koeloe - 0834900005.

NB!NB! Ons is dringend op soek na 'n SAMEROEPER vir die Basaar. As dit jou passie is om te kan reël en voorvat, skakel asb Koeloe by 0834900005.

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

Môreson Huis 2: Uitnodiging om betrokke te raak by ons kinders! Kontak gerus:
Verjaarsdae: Wilna Gous - 0792348202
Kwartaal Uitstappies: Elise Pretorius - 0833010111
Skenkings/benodighede: Liz de la Bat - 0828637702
Huis 2 Ouers: Naomi en Rodville - 0716066359

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

BYBELNAWEEK: VRYDAG 20 TOT SONDAG-OGGEND 22 FEBRUARIE 2015:

bibleVrydagaand 19:00 : Bybelvasvrae en Bybelpret
Saterdagoggend 07:00 tot ongeveer 08:00 Sondagoggend:
Bybellees (Psalms, Spreuke en Nuwe Testament) Maraton voor in kerk.
Sondag Erediens: Gideons bekendstelling

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens