Potskerf 2015-03-01

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Markus 1 : 29 – 39

DOOP: Vanoggend word George en Elsabe Tiran seseuntjie Arthur George gedoop. Gods rykste seën julle toegebid.

DEURKOLLEKTE: Gemeenteontwikkeling (Sinode)

KINDERGROEPE: Julle woon die Kindermoment in die kerk by en verdaag dan na julle onderskeie lokale.

TIENERGROEPE: Geen

DINSDAG 03 MAART
18:00 : Gemeenteraad vergadering

WOENSDAG 04 MAART:
18:30 - 20:00: Kursus: Positiewe Ouerskap 4

DONDERDAG 05 MAART:
09:00 : Dienssentrum

SONDAG 08 MAART:
09:00 : Francois Mulder


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

"Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!" Psalm 139:23-24

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

BLOMME LITURGIESE RUIMTE: Baie dankie aan die dames wat so getrou die Liturgiese ruimte met blomme versier! Maar ons getalle is besig om uit te rafel!

Dit sal wonderlik wees as van ons gemeentelede aanbied om deel van hierdie bedienning te raak! Een keer per maand is al wat dit van jou gaan vra. Baie Dankie! Kontak kantoor of Joekie 0827885119 of 0448708961.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • LANGTERMYN: Rina Ramsauer - 044-8707113
 • DIENSSENTRUM: Willie Bezuidenhout - 044-8708659
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Johan Langenhoven (0845044885); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581) se gesondheid.
 • Bid vir Sonja Halleen dit gaan glad nie goed met haar nie. (044-8707118)
 • Ivan Ramsauer (0727967282) herstel baie goed op behandeling. Prys die Here! Bid asb vir Ivan en Rina.
 • Bid vir Samie Gerber (0845063020) se herstel en ook vir sy vrou Beth (0731945237).
 • Matie Kitching (0765114785)in hospitaal vir behandeling aan bene.
 • Nico Olivier (0842131169) was vir rugoperasie. Bid vir sy herstel.
 • Koos Julyan (0829705580) was vir skoueroperasie. Bid vir sy herstel.
 • Bid vir Roy van Rooyen (044-8707461) se gesondheid en sy vrou Petrusia.
 • Marinda Swiegelaar het 'n hartklep vervangingsoperasie ondergaan. Bid vir haar herstel.
 • Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042) se gesondheid het verswak en hy gaan vir verdure toetse.
 • Bid vir Albert Enslin (0828213505). Hy sukkel met asemnood en sy gesondheid. Bid ook vir sy vrou Moodie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Maart verjaar:

 • Betsie van den Heever - 15/03 - 044-8708156 / 0722852087
 • Izak Ferreira - 16/03 - 044-8708779 / 0824313869
 • Pieter Burger - 18/03 - 044-8707882 / 0836557479
 • George Bezuidenhout - 21/03 - 044-8708659
 • Malie Genis - 25/03 - 044-8708820 / 0726596378
 • George du Plessis - 31/03 - 044-8708532 / 0834440889

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal uit om saam te kom kuier en so Blanco-familie te ontmoet en te leer ken. Vir navrae sakel Nico by 0836359907.

DIENSSENTRUM: Ons benodig dringend 'n Haarkapper om vrywilliglik die eerste Donderdag in 'n maand dames se hare by die sentrum te doen. Vir navrae skakel Mariet Raath by 0823641111

church 3Baie welkom aan die volgende Intrekkers: Kobus en Lucindy Strydom (0828307871) en hulle kinders Amé em Rubin vanaf NG Kerk Henneman.

.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 22 Februarie se spesiale deurkollekte was vir Tuiniqua Sentrum en die bedrag van R264.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 08 Maart se Spesiale Deurkollekte is vir Kinderhuise (Sinode).

BASAAR! BASAAR!

Ons hou Vrydag die 27ste Maart weer lekker basaar en nooi almal, dis nou ou en nuwe belangstellendes om na vore te kom en deel te wees van ons lekker saamkuier basaar.

Ons soek idees, helpers, bakkers en sommer enigiemand wat wil deel wees van die voorbereidings. Onthou as jy nie na vore kom nie, weet ons nie van jou talente nie en gaan dit verlore. Ons vra dat elke lidmaat sal help om van hierdie jaar se basaar ook weer 'n wonderlike fees te maak.

Vir navrae skakel Liz - 0828637702 / Koeloe - 0834900005.

WIT OLIFANT TAFEL: Benodig asseblief BRUIKBARE items om te verkoop. Gee betyds af by die kerkkantoor, aangesien artikels nog gemerk moet word. Navrae: Clive 044-8700184 (h) Sel: 0832841097, Baie dankie

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

Môreson Huis 2: Uitnodiging om betrokke te raak by ons kinders! Kontak gerus:
Verjaarsdae: Wilna Gous - 0792348202
Kwartaal Uitstappies: Elise Pretorius - 0833010111
Skenkings/benodighede: Liz de la Bat - 0828637702
Huis 2 Ouers: Naomi en Rodville - 0716066359

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.