Potskerf 2015-03-08

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Erediens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Markus 4 : 1 – 20

DEURKOLLEKTE: Kinderhuise (Sinode)

KINDERGROEPE: Julle woon die Kindermoment in die kerk by en verdaag dan na julle onderskeie lokale.

TIENERGROEPE: Na boodskap van Erediens

WOENSDAG 11 MAART:
18:30 - 20:00: Kursus: Positiewe Ouerskap 5

VRYDAG 13 MAART:
18:30 : BADISA Pik-en-Proe Aand

SONDAG 15 MAART:
09:00 : Francois Mulder


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

"Here Jesus, ek verheug my in my status en identiteit in U. Daarom bely ek saam met Paulus: Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê." Gal 5:19-20

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

BLOMME LITURGIESE RUIMTE: Baie dankie aan die dames wat so getrou die Liturgiese ruimte met blomme versier! Maar ons getalle is besig om uit te rafel!

Dit sal wonderlik wees as van ons gemeentelede aanbied om deel van hierdie bedienning te raak! Een keer per maand is al wat dit van jou gaan vra. Baie Dankie! Kontak kantoor of Joekie 0827885119 of 0448708961.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • LANGTERMYN: Rina Ramsauer - 044-8707113
 • DIENSSENTRUM: Willie Bezuidenhout - 044-8708659
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Johan Langenhoven (0845044885); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581) se gesondheid.
 • Bid vir Samie Gerber (0845063020) se herstel en ook vir sy vrou Beth (0731945237).
 • Nico Olivier (0842131169) was vir rugoperasie. Bid vir sy herstel.
 • Koos Julyan (0829705580) was vir skoueroperasie. Bid vir sy herstel.
 • Bid vir Roy van Rooyen (044-8707461) se gesondheid en sy vrou Petrusia.
 • Bid vir Marinda Swiegelaar se haar herstel.
 • Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042) gaan vir verdere toetse Kaap toe. Toetse wat hier gedoen is toon geen tekens van kanker
 • Bid vir Albert Enslin (0828213505). Hy sukkel met asemnood en sy gesondheid. Bid ook vir sy vrou Moodie.
 • Hantie Boscht (0824673204) het voetoperasie in Geneva Kliniek ondergaan. Sterk tuis aan.
 • Henriëtte Pretorius (0796767351) is in MediKliniek met longprobleme.
 • Sonja Halleen is Donderdag oorlede. Bid vir haar ouers Magda en Robbie (044-8707118).
 • Bid vir Ivan Ramsauer (0727967282) weer in ICU. Bid ook vir Rina.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Maart verjaar:

 • Betsie van den Heever - 15/03 - 044-8708156 / 0722852087
 • Izak Ferreira - 16/03 - 044-8708779 / 0824313869
 • Pieter Burger - 18/03 - 044-8707882 / 0836557479
 • George Bezuidenhout - 21/03 - 044-8708659
 • Malie Genis - 25/03 - 044-8708820 / 0726596378
 • George du Plessis - 31/03 - 044-8708532 / 0834440889

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal uit om saam te kom kuier en so Blanco-familie te ontmoet en te leer ken. Vir navrae sakel Nico by 0836359907.

DIENSSENTRUM: Ons benodig dringend 'n Haarkapper om vrywilliglik die eerste Donderdag in 'n maand dames se hare by die sentrum te doen. Vir navrae skakel Mariet Raath by 0823641111


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 01 Maart se spesiale deurkollekte was vir Gemeente-ontwikkeling (Sinode) en die bedrag van R360.50 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 15 Maart se Spesiale Deurkollekte is vir Carpe Diem Skool.

 

BASAAR! BASAAR!

Ons hou Vrydag die 27ste Maart weer lekker basaar en nooi almal, dis nou ou en nuwe belangstellendes om na vore te kom en deel te wees van ons lekker saamkuier basaar.

Ons soek idees, helpers, bakkers en sommer enigiemand wat wil deel wees van die voorbereidings. Onthou as jy nie na vore kom nie, weet ons nie van jou talente nie en gaan dit verlore. Ons vra dat elke lidmaat sal help om van hierdie jaar se basaar ook weer 'n wonderlike fees te maak.

Vir navrae skakel Liz - 0828637702 / Koeloe - 0834900005.

Onthou om die bestanddele so gou moontlik by kantoor af te gee!

 

Sameroepers : basaar 2015

Groente

Donald Wallace

0824851532

044-8700263

Klein Koekies / Brood / Beskuit

Lizette Viviers

Madalé Strydom

0836333301

0828070000

044-8730206

Groot Koeke

Martie Zietsman

0724061873

044-8769147

Terte

Maritha Botha

0825795711

044-8710005

Poeding

Anna-Lize Coetzee

0834076061

 

Pannekoeke

Paul Rademeyer

0826476465

044-8736704

Worsrolle /

Sosaties

Francois Strydom

Piet Alberts

0828722041

0824550711

 

Slap Tjips

Barries Barnard

0782047079

 

Potjiekos

Pieter Groenewald

Marius Smit

0823785376

0724263060

 

Koeldrank

Petrus Crous

0836412232

044-8708155

Tee Tuin

Cecile van Greunen

0827769890

 

Kindertafel

Erica Visser

Anriette Badenhorst

0836600800

0845845925

 

Wit Olifante

Clive Villenger

0832841097

044-8700184

Kerrie-en-Rys

Wilma Gous

0792348202

 

Vetkoeke /

Hamburgers

Tanya Möller

Marlene van Wyk

0842459563

0735713117

 

BESTANDDELE: As jy 'n strokie vir bestanddele geneem het bring dit asb so gou moontlik kantoor toe want soos jy weet moet die bestanddele nog verwerk word en die dames se hande jik om te begin bak.

WIT OLIFANT TAFEL: Benodig asseblief BRUIKBARE items om te verkoop. Gee betyds af by die kerkkantoor, aangesien artikels nog gemerk moet word. Navrae: Clive 044-8700184 (h) Sel: 0832841097, Baie dankie

 

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

Môreson Huis 2: Uitnodiging om betrokke te raak by ons kinders! Kontak gerus:
Verjaarsdae: Wilna Gous - 0792348202
Kwartaal Uitstappies: Elise Pretorius - 0833010111
Skenkings/benodighede: Liz de la Bat - 0828637702
Huis 2 Ouers: Naomi en Rodville - 0716066359

MORESON HUIS NO 2: Ons het enige Toiletware vir die meisies van Huis 2 nodig. Kan jy dit volgende Sondag die 15de saambring en in houer in voorportaal plaas. Baie dankie. Navrae: Liz 0828637702

BADISA PIK-EN-PROE AAND:

Op vele versoeke van gemeentelede wat die gesellige geleenthede voorheen so geniet het, het ons besluit om weer op Vrydag 13 Maart vanaf 18:30 'n PIK-EN-PROE- AAND ten bate van BADISA in Blancogemeente se Kerksaal te hou. Kaartjies: R50 vir 10 skeppies.
Skenkings van gaargemaakte geregte en poedings en paar bottels wyn sal waardeer word asook helpers om te help skep. Skakel Mariet by 0823641111.

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.