Potskerf 2015-03-29

breakbread

Baie welkom by vanoggend se Danksondag Paassangdiens gelei deur Francois Mulder

TEKS: Markus 14 - 15

DEURKOLLEKTE: Instituut vir Dowes (Sinode)

KINDERGROEPE: Julle woon die diens saam met julle ouers by

TIENERGROEPE: Na boodskap in Erediens

MAANDAG 30 MAART - VRYDAG 3 APRIL
06:30 - 18:00 Stasies van die Kruis

DINSDAG 31 MAART: Oikonomos vergadering

VRYDAG 03APRIL: GOEIE VRYDAG
09:00 : NAGMAAL

SONDAG 05 APRIL:
09:00 : Cornie Pretorius


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

"Here Jesus, aan die hand van Luk 4:18-19 het U het vir ons 'n genadejaar kom gee. Daarom bid ek dat U ons sal gebruik om vasgelooptheid te deurbreek, stukkendheid te heel en lig en rigting te bring waar daar donkerheid en blindheid is. Here laat U genadejaar in al sy volheid vir ons gemeente deurbreek. Heilige Gees, ek stel myself tot U beskikking, en ek vra gebruik my en help my 'om die evangelie aan die armes te bring... om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die genadejaar van die Here aan te kondig.' " Luk 4:18-19

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • LANGTERMYN: Rina Ramsauer - 044-8707113
 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Johan Langenhoven (0845044885); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505) se gesondheid.
 • Bid vir Hantie Bosch (0824673204) se herstel.
 • Bid vir Henriëtte Pretorius (0796767351); Erna Theron Dogter Madea 0835167253; André Coetzer (0832819616) se herstel.
 • Ivan Ramsauer (0727967282) nog in Hospitaal. Bid vir herstel.
 • Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042) het longkanker en kry kortisoon behandeling in Kaapstad. Bid asb vir hom en tannie Drienie, gesin en familie.
 • Bid vir Luandi Mc Hugh (0799221637) se herstel. Bid vir haar, haar man Ian (083561030) en dogter Dawnise.
 • Hennie Barnard (0738007096) is Vrydag vir 'n groot operasie na Kaapstad. Bid vir hom, sy vrou Freda (0732593944) en familie.
 • Madeleine Scholtz (0828730302) was in hospitaal vir toetse en wag vir uitslag. Bid vir haar, haar man Ethienne en familie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Maart verjaar:

 • Betsie van den Heever - 15/03 - 044-8708156 / 0722852087
 • Izak Ferreira - 16/03 - 044-8708779 / 0824313869
 • Pieter Burger - 18/03 - 044-8707882 / 0836557479
 • George Bezuidenhout - 21/03 - 044-8708659
 • Malie Genis - 25/03 - 044-8708820 / 0726596378
 • George du Plessis - 31/03 - 044-8708532 / 0834440889

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

church 4ATTESTATE ONTVANG VANAF ANDER GEMEENTES:

Baie welkom aan die volgende Intrekkers:
Pietman en Ronelle van Heerden (0832861565) vanaf NG Kerk Victoria-Wes / Cronnie en Rina Beukes en hul kinders Aletia, Rigert en Cronjé (0836370254) vanaf NG Kerk Moedergemeente George / Monté Erasmus (0835182544) / Bertus en Yolandi Bekker en Danika (0843821986) vanaf NG Kerk Swartland-Noord.

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal uit om saam te kom kuier en so Blanco-familie te ontmoet en te leer ken. Vir navrae sakel Nico by 0836359907.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 22 Maart se spesiale deurkollekte was vir Huis JJ Watson en die bedrag van R305.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 05 April se Spesiale Deurkollekte is vir Hospitaalbearbeiding.

BASAAR! BASAAR!

Ons wil net baie dankie sê vir elkeen wat so hard gewerk en gekoop het om van ons basaar 'n sukses te maak. Ons wil niemand uitsonder nie want daar is soveel wat agter die skerms hulle deel en meer gedoen het, maar ons wil spesiaal vir Liz dankie sê vir al haar organisasie, ook aan Koeloe en Elma. Vir die 4Brothers, Johan, Neluis, Bennie en Christie baie dankie vir die gebruik van die Stoor en ook hulle mense wat gehelp het met die regmaak van die stoor Baie Dankie.

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.