Potskerf 2015-08-23

64dae tree

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Francois Mulder

TEKS: Jesaja 40 : 10 – 31

TEMA: Hou hoop lewendig

BEVESTIGING TOT GEMEENTERAAD:
Donovan Gultig word vanoggend bevestig as Gemeenteraadlid Folus Area: Kommunikasie

DEURKOLLEKTE: Emmaus Sentrum

KINDERGROEPE: Kindermoment in die kerk dan na julle lokale.

TIENERS: Na Preek

DINSDAG 25 AUGUSTUS:
18:00 : Oikonomos vergadering

WOENSDAG 26 AUGUSTUS:
Proteaklub Byeenkoms

SONDAG 30 AUGUSTUS: DANKSONDAG
09:00 : Francois Mulder


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Here, ek staan skuldig voor U. Ek is iemand wat my so maklik kan vererg. Ek kan so maklik kwaad word. U weet Self hoe dikwels ek my wil wil laat geld. Hoe dikwels ek met vergelding leef eerder as om versoening na te jaag. Daarom kom bely ek hierdie drang en sonde van vergelding. Vergewe my asseblief.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8700785).
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785) Ben Stander (0847201933) Ernst Kurtz, George du Plessis (044-8708532/0834440889) se gesondheid.
 • Dalena, Oom Hannes en tannie Drienie (0842065252) se dogter is Vrydagoggend oorlede. Bid vir die gesin en familie.
 • Tannie Nekkie Scholz (De Necker) voorheen woonagtig in Blanco is in die ouderdom van 90 jaar in Riversdal oorlede.
 • Hester Sandenbergh se operasie was 'n sukses. Hannelie (0624096163).
 • Bid vir Emsabe Botha vir herstel na operasie.

Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Augustus verjaar:

 • Ernst Langner - 02/08 - 044-8736225 / 0839405774
 • André Botha - 04/08 - 044-8707917
 • Bakkies van Heerden - 08/08 - 044-8707657
 • Annatjie Weideman - 12/08 - 0722985722
 • Bill Snyman - 30/08 - 044-8707918
 • Magriet Slabbert - 31/08 - 044-8707654

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die Erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal en spesiaal ons nuwe intrekkers uit om saam te kom kuier.
Navrae: Nico 0836359907.

DIENSSENTRUM:

Ons soek dames wat bereid is om so elke 3 maande vir ons 'n groot bord eetgoed te skenk. Verder nooi ons alle Seniors bo 60 om gratis aan te sluit. Jul word bederf en gepamperlang so tussen die heerlike saam kuier.

Kontak: Mariet Raath by 082 364 1111.

proteas2PROTEAKLUB BYEENKOMS: 26 AUGUSTUS 2015

ONS GAAN MET 'N MIDDAGETE UITSTAPPIE NA "TAFELTJIE DEK" Kortstraat 3 in GROOT-BRAK. TYD: 11:30 -12:00.

Die restaurant verlang beraamde getalle 'n week voor die uitstappie, derhalwe bespreek asseblief voor WOENSDAG 19 AUGUSTUS by LENIE 044-8708660. Die koste beloop R55 per persoon. Kontak mekaar onderling vir 'n saamry geleent-heid, die klub kan ongelukkig nie die vervoer subsidieer nie. Vir verdere besonderhede kontak Lenie - 044-8708660; Alida - 044-8707657; of Freda - 044-8707362


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 16 Augustus se spesiale deurkollekte was vir Alta du Toit Skool en die bedrag van R215.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 30 Augustus se Spesiale Deurkollekte is vir Carpe Diem Skool.

.


2009logo.jpg

DIENSVERHOUDINGE

 • Kobus Sieberhagen - 082 800 0041

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

VERKIES TOT GEMEENTERAAD:

Donovan Gultig is op 4 Augustus tot die Gemeenteraad (Fokus Area: Kommunikasie) verkies en word sy verkiesing aan die gemeente voorgelê.

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

Pionierskool vir Blindes Worcester se koor tree Vrydag 4 September om 10:00 in ons saal op vir afgetredenes. Dis gratis en verniet en Michael Lindt tree op saam met kinders. Sondag 6 September tree hulle by ons in die kerk op.

Daar is net 300 plekke in die saal en dit is first come first serve basis die Vrydag.

Dan soek ons ook GROOOOOOOT asb nog gasouers vir die Saterdagaand. Kinders bly twee-twee, met een swaksiende en een blinde of twee blindes saam met onderwyser.

Ons benodig nog 10 gasouers om ons te help. Skakel die kerkkantoor of Maritza by 074969046. Dit is die Saterdag van sesuur en die kinders moet net Sondagoggend vroeg by kerk wees.

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Morné Nel - 0764536929

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens