Potskerf 3 Februarie 2008

Baie welkom by hierdie familie-byeenkoms waarin ons alle eer aan God wil bring. Kom deel in die lofsang, in die aanbidding, die viering van God se liefde, die stilword en luister en in die uitgaan en leef.


VANOGGEND

Prediker: Ds Cornie Pretorius
Teks: Matt. 5:13-16
Tema: ’n Familie wat sigbaar is

*Offers by die deure :Eljada Nasorg

VANAAND

18:00 – 19:30 :  Tienergroepe
19:00 :  Aandbyeenkoms by DeVine Cafe & Deli.

MAANDAG  4 Februarie

BIDTYD  18:00
Erediensbeplanning 19:00 

DINSDAG  5 Februarie

Byeenkoms vir Groepleiers van Tienergroepe 19:00 (Die Tienerleierbyeenkoms van Woensdagaand val by hierdie byeenkoms in.)

WOENSDAG  6 Februarie

Senior Bybelstudie – om  09:00 - 10:00 in die konsistorie
Potskerf sluit   13:00

ASWOENSDAG EREDIENS  WOENSDAG  6 Februarie

Prediker: Ds Francois Mulder 19:00

DONDERDAG  7 Februarie

DIENSSENTRUM  : 09:00

VOLGENDE  SONDAG  10 Februarie

Prediker: ds Francois Mulder
Teks: Matt. 5:1-12
Tema: ’n Familie wat anders leef!


Wat gebeur gedurende FEBRUARIE?


TIENERKAMP 8 - 10 FEBR.

Die Tienergroepe kamp hierdie naweek. Sluitingsdatum vir inskrywings is Dinsdagaand. Die kamp word in Grootbrak aangebied. Indien daar ouers is wat kan help met vervoer, kontak asseblief die Groepleier van jou Tiener se Tienergroep.


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of  082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE GEMEENTE:
 • MAANDAG AANDE vanaf 18:00  in die Moederskamer.  Almal baie welkom.
 • Vrydae 05:45 tot 06:45  by Outeniqua Manor no. 3 - Kontakpersoon : Anna van Schalkwyk  044 8708316


OMGEE 
 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Wessel  v Niekerk 082 926 3258
 • Stefan Schoeman  083 287 2846
 
HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 of 083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 of 082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 of 084 798 8824 
Die ander OMGEEGROEPE IS
 • SIEKE AKSIE LANG TERMYN: Rina Ramsauer 044 8707113
 • ROUSMART: Elize Calitz 044 8707193
 • BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659
Lief en Leed
As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:
 
 • Kobus Oelofse  (082 872 6384) herstel tuis na ’n hartaanval. 
 • Bid ook vir Jan Gous (044 8810075) weer opgeneem is in die hospitaal.
 • Gideon May (Poelie) (0448708320) ons gemeente se tuinier was in die hospitaal nadat hy by die werk flou geword het.
 • Bid asb. ook vir Jeanette Theron (044 8744186.
 • Tannie Lettie Claassen (044 8707924) is opgeneem in die hospitaal.
KOM ONS BID VIR DIE PERSONE WAT DEUR ‘N SWAAR EN MOEILIKE TYD GAAN, VERAL DIE WAT CHEMO BEHANDELING ONTVANG.  ONS BID VIR LIEFDE EN BYSTAND EN OOK VIR KRAG OM DIE PAD TE STAP WAT VOOR HULLE Lê!!

NUWE INTREKKERS
Aan nuwe intrekkers sê ons: “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.
 
VERJAARSDAE
Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

Selgroepe
 1. Indien jy by ’n selgroep wil inskakel, kontak gerus vir Stefan Schoeman (083 287 2846) of Wessel van Niekerk (082 926 3258) vir enige navrae oor selgroepe en ander kleingroepe.

DIENS 
 • Joalitha van Zyl 082 460 6913 of 044 871 4686 
 
SOPKOMBUIS
 
As u graag wil betrokke raak skakel gerus vir Alta Visser by 044 8708 714 of 083 272 1881.  Ons benodig u hulp vir die volgende:
 • Ons benodig nog dringend persone wat wil help sop kook vir die winter.  Skakel asb. die nommers hierbo as u ons kan help.
 • Ons benodig gesnyde groente om in die sop te sit. Fruit & Veg City by die George Mall sal groente (vars sowel as gevries) wat u daar koop gratis vir u opsny.  Die groente moet teen 10:00 op ’n Maandag of Donderdag by die kerksaal afgegee word.

Morgenstêr

 

’n Lys van behoeftes is ontvang van Morgenstêr. Indien iemand geroepe voel om betrokke te raak skakel gerus vir Joalitha by die nommer hierbo. Vir ’n volledige lys sien asb. die Bulletin bord voor in die portaal van die kerk.
 


LERING 
 • JS de la Bat 082 563 4565 
 
Kinderbediening
Ons is dringend opsoek na nog 2 Groepleiers wat kan help by die Gr. R Kindergroep. Kontak vir Cornie so gou as moontlik.. KinderEE

Ons loof en prys die Here vir ‘n wonderlike kliniek wat ds Chris Bester aangebied het.. 67 Mense (waarvan 26 van Blancogemeente en 37 van verskeie VGK-gemeentes) is opgelei . Baie dankie aan die reëlingskomitee en almal wat betrokke was deur gebed en borgskappe. SOLI DEO GLORIA!
 
 

KOMMUNIKASIE 
 • Gerrit Pretorius  082 893 6291 

Vanuit die Kerkkantoor

Ons webblad het ’n nuwe baadjie aan!! Ons nooi almal uit om dit te besoek by www.blancogemeente.co.za.  Teken gerus in en neem deel aan die gesprekke (Forum)
 
SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE VOLLEDIGE INLIGTING RAKENDE DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 • ’n Damestee op 26 Feb. met spreker me Janie du Plessis. [26/2]
 • Ds George Rauch (’n dinamiese spreker) tree op in George op uitnodiging van Arbeidsbediening [Vroeg Mrt]
 • Trans Wêreld Radio stel bekend “Die Bybel en ek, Kom praat saam” by die KKNK 2008 Kunstefees.
 • SAKOV-saamsing:  Weereens ’n heerlike geleentheid vir almal vir wie die kerklied en orrelklanke kosbaar is!  Sondag 10 Feb. 2008 om 15:30 in die Moedergemeente, George, waarna verversings in die lang gebou geniet sal word.  Navrae:  Karen Temmingh, 044 874 490


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192 

Almal kan uitsien na ’n ongelooflike Basaar 2008!  Hou al die inligting dop en word deel van hierdie heerlike en gesellige kuier, koop en eet!

 

Die basaarsameroepers is hard aan die werk om weer ’n fantastiese basaar te organiseer.    

Ons soek hulp by ALLES en ALMAL!    Asseblief kontak so gou as moontlik 'n sameroeper vir hulp met gebak;bydraes of verkope.  Sodoende leer ken mens meer mense in die gemeente en word ons al meer soos 'n gestuurde familie!

Bid saam met ons vir 'n Geseënde basaar 2008.

Basaar Koördineerders:
Johanna Pretorius
073 200 2998 of 044 8708224
Belinda de Kock
082 556 0341
Koeloe Koen
082 800 1279

 

A1GroenteStefan Schoeman083 287 2846 
 2Klein KoekiesBenita Milton083 412 5161 
 3Groot KoekeMariet Raath082 364 1111 
 4TerteMarieta Botha082 579 5711 
 5Brood / BeskuitReinet Lamprecht083 652 0140044 884 0492
      
B1KindertafelLiz de la Bat044 8733706082 863 7702
 2PoedingDalene Joubert084 547 9326 
 3TeetuinBraam & Shani Swart082 456 5058 
 4PannekoekPaul Rademeyer082 647 6465 
      
C1Boerewors RolletjiesPhilip Doman072 214 5511 
 2SosatiesPiet Alberts082 455 0711 
 3HamburgersElma Nortje044 8707887 
 4PotjiekosGerrit Pretorius082 893 6291 
 5KoeldrankPetrus Crous083 641 2232 
      
D1Slap ChipsPieter Pretorius083 702 5744 
 2Kerrie en RysEmmie Matthee044 8707977083 303 7738
 3SamoosasMarlene van Wyk082 891 8957 
      
E1Wit OlifantClive Villinger083 284 1097 
 2TombolaEsme Voster082 805 7279 
 3SpeletjiesSusan Smith082 340 1324 
 4TuinbouKarin Haycock082 563 8344 

Wit Olifant tafel :  Bruikbare artikels word benodig.  Skakel vir Clive om dit te kom afhaal.  Tel. 044 870 0184 (h) na 17:00 of sel. 083 284 1097.

Kan iemand asb. help met ’n springkasteel vir die Basaar om deel te vorm van die kinderpret. Kontak Susan by 082 340 1324.

Onthou die woekerkoeverte!!! U hoef nie noodwendig te woeker nie, maar wees sterk en sê nee vir die wegneemetes en sit ’n geldjie in die koevert of laat die kinders take verrig en dan kan hulle ook ’n geldjie in die koevert sit!!! Geniet dit en baie dankie vir u deelname!!