Potskerf 2015-10-25

gee lof

Baie welkom by vanoggend se DankSondag en 10de Maand Erediens.
'n Spesiale welkom aan al ons skoolverlaters by hierdie diens.
Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: Levitikus 23

TEMA: Fees 1 : PAASFEES

DEURKOLLEKTE: Môreson Kinderhuis

KINDERGROEPE: Kindermoment in die kerk dan na julle lokale.

TIENERS: Na Preek.

DINSDAG 27 OKTOBER
18:00 : Oikonomos vergadering

WOENSDAG 28 OKTOBER
Proteaklub Byeenskoms

SONDAG 01 NOVEMBER:
09:00 : Cornie Pretorius


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Here ek bely dat ek te veel nog net op myself en my eie belange fokus sonder om te besef hoe groot die nood van ander is. Here leer my wat dit beteken om barmhartig te wees soos U. Leer my om meer en meer soos Jesus te word.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479).
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785) Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687) se gesondheid.
 • Bid asb vir Nico Olivier wat herstel na 'n groot rugoperasie en ook vir sy vrou Karin, gesin en familie.
 • Bid vir Tannie Deborah Smit (044-8708831) se gesondheid.
 • Sharon Coetzer (0734106810) was vir groot hart operasie. Bid vir haar man André en kinders.
 • Bid vir Henriëtte Pretorius (0826233942) se gesondheid.
 • Gideon de Swardt (0836284023) se gesondheid het baie verswak. Bid vir hom en vir Ina (0836335100).
 • Bid vir Tania Nel (0822217017) se gesondheid ook vir haar man Morné (0764536929) en Ruben.
 • Bid vir Willie Bezuidenhout (044-8708659) se herstel. Hy was vir 'n knie-operasie.


Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende Oktober verjaar:

 • Annetjie Etsebeth - 04/10 - 044-8707271 / 0845803379
 • Gerda Oosthuizen - 13/10 - 044-8707755
 • Getha Van Zyl - 15/10 - 044-8730479 / 0827629262
 • Beatrice Els - 15/10 - 044-8708818 / 0823357484
 • Nellis Oosthuizen - 16/10 - 044-8707755 / 0794948687
 • Iza Knoesen - 19/10 - 044-8707589
 • Myrna Kruger - 30/10 - 0827876675

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die Erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal en spesiaal ons nuwe intrekkers uit om saam te kom kuier.
Navrae: Nico 0836359907.

proteaPROTEAKLUB BYEENKOMS: 28 OKTOBER

Ons gaan middagete geniet by die Wildernis Hotel, Georgestraat 6, Wildernis. Ons ontmoet vanaf 11:30 in die sitkamer op die eerste vloer. Reël asseblief onderling vir saamry geleentheid. Koste beloop R55.00 per person. Bespreek asseblief nie later as Sondag 25 Oktober by Lenie tel - 044-8708660 - getalle moet die Maandagoggend bevestig word so moet asseblief nie laat wees nie.

DIENSSENTRUM:

Ons het dringend 'n haarkapper/ster nodig om hare een keer per maand by die Dienssentrum te sny ens. As jy dalk van iemand weet wat bereid is om sonder vergoeding die diens te verrig, laat weet asb Mariet by 0823641111.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 18 Oktober se spesiale deurkollekte was vir VCSV en die bedrag van R301.50 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 01 November se Spesiale Deurkollekte is vir BADISA, George.

Dit is weer tyd vir ons Gemeente 10e maand dankoffer. Ons nooi elkeen in die familie om ook deel te neem aan hierdie geleentheid en iets van ons-self te gee. Mag dit vir elkeen 'biddende-gee wees.

OKTOBER 10

Fil. 4 : 18 - 19: "Julle gawe is voor God 'n lifelike geur ..... En God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien."

cows

Die Plaas Fietsry en Gesinstap: 31 Oktober 2015.
Waar: 4Brothers Aartappelstoor.
Fietsry: 20 & 40 km
Gesinstap: Vir oud en jonk klein en groot. Gelukkige trekkings. Te ete en te drinke. Bring die hele gesin en familie en kom geniet die vars plaaslug saam met ons.

Vir navrae skakel Barries by 0840690214

FIETSRY/GESINSTAP: Ons soek dringend vir die oggend van die 31ste Oktober 'n paar helpers by die inskrywingstafels en ook om as "Marshalls" op te tree en dan soek ons ook 'n Koördineerder by die Roomys verkope. Asb mense kom ons help en maak van hierdie geleentheid 'n spanpoging. Vir na-vrae skakel Koeloe (0834900005) of Barries (0840690214).

skuurdans

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

MORESON KINDERHUIS NO 2: BENODIGHEDE: OKTOBER:

As jy voel om iets vir Môreson se meisiekinders vir die maand te gee kan jy Aanmaak koeldrank, Koekies, Tjips en lekkergoed saambring kerk toe en in voorportaal in gemerkte houer plaas. Baie dankie!

Navrae: Liz de la Bat (0828637702)

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.