Potskerf 2015-11-01

gee lof

Baie welkom by vanoggend se Erediens. Prediker: Cornie Pretorius

TEKS: Lev 23 & Eks 12 : 17

TEMA: Fees 2 : Fees van die Ongesuurde brode

DEURKOLLEKTE: Badisa George

KINDERGROEPE: Kindermoment in die kerk dan na julle lokale.

TIENERS: Na Preek.

DINSDAG 03 NOVEMBER
18:00 : Gemeenteraad vergadering

DONDERDAG 05 NOVEMBER
09:00 : Dienssentrum

SONDAG 08 NOVEMBER:
09:00: Francois Mulder


ons_aanbid.jpg

AANBIDDING

 • Andries Olivier - 0728429915
 • Renier Schuin - 0832534721

Enige Gebedsversoeke asook deelname aan die gebedsatlete kan na Andries Olivier deurgestuur word.

Psalm 121:1 'n Pelgrimslied. Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? 2. My hulp kom van U, Here, wat hemel en aarde gemaak het. 3. U sal nie toelaat dat ek struikel nie; U wat my beskerm, slaap nooit nie. 4. Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. 5. U, Here, beskerm my, U bewaar my van alle gevare. 6. Bedags sal die son my nie steek nie en snags sal die maan my nie kwaad doen nie. 7. U sal my beskerm teen alle gevaar, my lewe sal U beskerm. 8. U sal my beskerm waar ek ook gaan, nou en vir altyd.

GEBEDSGELEENTHEID: Ons bid elke Sondag-oggend, behalwe vakansietye om 08:30 saam in een van die Kinderlokale.

.


ons_gee_om.jpg

OMGEE

 • Stefan Schoeman - 0832872846
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Johan van Greunen - 0828703477
 • Nico van Rensburg - 0836359907
 • Ron Stevens - 0721222827

VRYMOEDIGHEIDSISTEEM:

Hieronder is die kontaknommers in geval van nood. Vir enige ander behoeftes (soos DOOP, TROUES, GEWONE HUISBESOEKE), neem asb die vrymoedigheid om met een van die Leraars kontak te maak.

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 van die volgende:

a) LERAAR: Cornie Pretorius – 044-8707312 / 083 303 8050

b) LERAAR: Francois Mulder – 044-8707786 / 082 676 4275

c) KOÖRDINEERDER:

 • DIENSSENTRUM: Mariet Raath - 0823611111
 • SENIOR HUISBESOEKGROEP: Ron Stevens - 0721222827

Onthou om met “inboek” in die hospitaal aan te dui dat jy ‘n lidmaat is van die NG Kerk Blancogemeente.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Bid vir al die families wat swaarkry.

Ons sê saam dankie vir genesing en bid steeds vir diegene wat nog opvolg besoeke moet bring.

Ons bid vir almal wat siek is en steeds behandeling ontvang asook hulle wat aansterk.

 • Lyttelton Sorgsentrum: Bid vir Tannie Drewsie Sutherland (93) (044-8708824) en tannie Sarie Barkhuizen.
 • Lidmate in Huis JJ Watson: Bid vir tannie Susie Stander (95jr) se gesondheid en tannie Getha van Zyl (83jr) (044-8730479).
 • Bid vir Hans van Jaarsveld (0762345121); Dorie van Heerden (044-8707972); Oom Fanie Victor (0827459904); Christo Claassen (0827387581); Albert Enslin (0828213505); Oom Hannes Wiese (0827876715 / 044-8700042); tannie Gerty Young (044-8700785) Ben Stander (0847201933); Ernst Kurtz; Nellis Oosthuizen (0794948687), Nico Olivier se gesondheid.
 • Bid vir Tannie Deborah Smit (044-8708831) se gesondheid.
 • Bid vir Gideon de Swardt (0836284023) se gesondheid. Bid ook vir Ina (0836335100).
 • Heindro Lochner het 'n hartaanval gehad en is in ICU in Bayview Hospitaal. Bid vir hom en sy vrou Elizabeth (0829798084).
 • Bid vir Marius Smit (0834420909) hy was vir 'n rug operasie.
 • Bid vir Elna Strydom (0716113973) se ma tannie Mienie Kritzinger sy het 'n operasie ondergaan.


Senior Verjaarsdae: 80 jaar en ouer

birthday cake2

Baie geluk aan die Seniors wat gedurende November verjaar:

 • Issie du Toit - 06/11 - 0825468925
 • Femma Muir - 07/11 - 0732414846
 • Deborah Smit - 08/11 - 044-8708831
 • Rachel Gericke - 24/11 - 044-8014077/0722985301
 • Soes Stander - 25/11 - 044-8707623

Senior Bediening: Ron Stevens (044-8798905 / 0721222827)

church 3NUWE INTREKKERS:

Baie welkom aan die volgende intrekkers:
Hennie en Maretha Albertyn (0825624368) Chesterton Close 18 Heather Park vanaf NG Kerk Hartenbos en Lourens en Magda Olivier (0827841026) Golf Park 2 No 90 Heather Park vanaf Lighuisgemeente Welkom.

kettle cupKUIERTYD NA DIE EREDIENS:

Kom drink vanoggend na die Erediens 'n lekker koppie koffie/tee. Ons nooi almal en spesiaal ons nuwe intrekkers uit om saam te kom kuier.
Navrae: Nico 0836359907.

DIENSSENTRUM:

Ons het dringend 'n haarkapper/ster nodig om hare een keer per maand by die Dienssentrum te sny ens. As jy dalk van iemand weet wat bereid is om sonder vergoeding die diens te verrig, laat weet asb Mariet by 0823641111.


ons_gee.jpg

OIKONOMOS

 • Rikus Lamprecht - 0726994291
 • Koeloe Koen - 0834900005
 • Ben Vermeulen - 0828703625


BANKBESONDERHEDE:

Bank: ABSA George

Tjek nommer: 890580033

Takkode: 632005 (Yorkstraat)


Oorweeg dit asb biddend om jou bydrae elektronies (inbetaling / debietorder) in te betaal. Die voordele vir die Gemeente is:

 1. Minder kontant op die perseel.
 2. Konstantheid

Sondag 25 Oktober se spesiale deurkollekte was vir Môreson Kinderhuis en die bedrag van R384.00 is ingevorder. Baie dankie vir jou bydrae.

Sondag 08 November se Spesiale Deurkollekte is vir Tuiniqua Sentrum.

Baie dankie aan elkeen wat op een of ander manier gehelp het met die Skuurdans, Wedloop, Gesinstap, Fietsry en verkope by stalletjies die naweek. 'n Spesiale dankie aan Koeloe, Barries, Liz en Reinier vir al jul harde werk. Sonder julle kon dit nie gebeur het nie!!

.


2009logo.jpg

STRATKOM

 • Ferdinand Heymann - 083 655 5683
 • Gerrie Cronje - 082 777 2226

.


ons_dien.jpg

DIENS

 • Pieter Groenewald - 0823785376

.


ons_leer.jpg

LERING

 • Theuns Botha - 0828212119
 • Marius Smit - 0724263060

.


2009logo.jpg

KOMMUNIKASIE

 • Donovan Gultig - 0795235162

Gemeentelede word uitgenooi om van ons nuwe e-pos adres gebruik te maak. Dit is sommer vir lekker saam gesels en nuus deel. Stuur enige foto's van wat by die huis, skool, werk, selgroepe, funksies, uitstappies ens. gebeur.

Ons wil graag hê ons familie moet mekaar sien en leer ken deur die e-pos adres te gebruik. Foto's/Selfies ens. sal op ons Facebook bladsy geplaas word.

Kom Praat Saam met Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ons Facebook bladsy is https://www.facebook.com/Blancogemeente

.


2009logo.jpg

UIT DIE KANTOOR

.