Potskerf 22 Junie 2008

Baie welkom aan ds Fanie Loots van Bibles for Believers (www.biblesforbelievers.org ) wat die erediens gaan lei. So-ook aan ds Willie Greeff ( Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ), wat 'n vorige Leraar van ons gemeente is. Ds Willie doop vanoggend vir William en Marina Nicholl van New Zeeland se dogtertjie Madeline Mariëtta asook Wayne en Elfrieda Smith van England se seuntjie Matthew Karl. Baie geluk!               


Deurkollekte: Bibles for Believers


Kindergroepe: Ons sluit vanoggend  af.


Tienergroepe: Geen Tienergroepe tot volgende kwartaal.


MAANDAG 23 JUNIE

18:00 : 64 Dae Fokus Leiers Vergadering.

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.


WOENSDAG 25 Junie

13:00 : Potskerf sluit

18:30 : Tienerleiers byeenkoms by Nuwe Pastorie

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.


VOLGENDE SONDAG 29 Junie

Prediker:  Ds Cornie Pretorius

 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

Stuur u gebedsversoeke na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 of sit dit in die gebeds- versoeke houer in die voorportaal. Gebruik ook die Potskerf as voorbiddingslys.OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

Familiebediening

Vyf maniere om winkel-tantrums te voorkom

 • Laat jou kinders in die kar oppad winkel toe iets gesonds eet of drink sodat hulle bloedsuiker nie die oorsaak van ’n tantrum gaan wees nie. Verseker hulle dat hulle nie in die winkel honger of dors sal word nie.
 • Verduidelik wat jy gaan koop en NIE gaan koop NIE. Vra jou kind om dit vir jou terug te sê: Wat gaan Mamma koop? Wat gaan Mamma nie koop nie? Wanneer die kind antwoord, “teken” sy eintlik die kontrak! As sy dus vra vir lekkers, kan jy haar herinner dat sy self gesê het jy gaan nie lekkers koop nie. Maak dit vooraf duidelik dat jy nie ’n tantrum gaan duld nie. Besluit wat jou optrede sal wees as daar wel ’n uitbarsting kom, bv: “As jy in die winkel huil of skree of goeters gryp, gaan ons by trollie stilstaan totdat jy ophou huil en dan alles koop wat Mamma nodig het. Dan gaan dit baie lank vat. As jy vriendelik bly, is ons gou klaar.” (Kinders hoef nie beloon te word elke keer wanneer hulle soet was in die winkels nie, want dan dink hulle hulle doen jou ’n guns! Jy mag van hulle verwag om soet te wees.)
 • Gee vir jou kind verantwoordelikheid terwyl julle in die winkel is, sodat hy nie iets uitdink nie! Laat hom inpak wat jy uitwys. As hy oud genoeg is kan hy selfs op ander rakke items gaan haal of die lysie lees. Hy kan ook die geld uithaal of die waentjie stoot.
 • Gee vir jou kind minstens een keuse in die winkel. Sy kan byvoorbeeld tussen twee soorte sappe kies of tussen appels en pere. Dit laat haar deel voel van die uitstappie, eerder as soos ’n onwillige saamsleepsel.

Uitttreksel vanaf www.immergroenouerskap.co.za van Hettie Brittz

 

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

Hospitaalbesoeke:

Ons wil graag by elke lidmaat wat om een of ander rede gehospitaliseer word ’n besoek bring. Daarom het ons mekaar nodig om bewus te wees van enige iemand wat opgeneem word in ’n hospitaal.

1. Indien jy opgeneem gaan word in die hospitaal, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor


2. Indien jy bewus is van iemand wat opgeneem gaan word, of reeds in die hospitaal is, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor. Nie almal wat opgeneem word is of lus (of het die vrymoedigheid) of het die tyd om iemand van die gemeente te kontak nie. Baie keer is dit ’n krisis of noodgeval en dan vergeet die betrokke persone of is nie instaat om dit te doen nie.

NB: Invul van vorms by hospitale:

Ons versoek alle lidmate wat opgeneem word om met die invul van die hospitaalvorms asseblief by die area vir geloofsoortuiging of kerkverband dit duidelik in te vul met : Blancogemeente. Wanneer ons dan hospitaalbesoeke doen is dit makliker om  ons lidmate wat in die hospitale opgeneem is, van bewus te word. Soms is dit moeilik om agter te kom of sekere pasiënte lidmate van ons gemeente is, omdat die hospitaallyste pasiënte se volle name aandui en nie die noemname nie. Dit is ook nie moontlik om van mense se adresse agter te kom of hulle lidmate is nie. Almal wat inskakel by Blancogemeente se besonderhede is ook nie op ons databasis nie.
 
 
Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Deborah Smit (044 8708831), wat herstel na operasie. Ons sê ook dankie dat sy by die huis kan wees.
 • Bid vir oom Tinus Geyer (044-8707409 en tannie Marie.
 • Oom Jan en tannie Thea Kuyler sterk tuis aan (044-8810033).
 • Bid vir Ella Anderson wat sukkel met haar gesondheid (0824591304).
 • Carol Lingenfelder sterk aan by die huis (044-8033000).
 • Aletta Raggl (0722684319) se suster Yvonne is steeds in die hospitaal op Upington en dit gaan baie beter met haar. Kom ons dank die Here vir die beterskap.
 • Maureen Barnard is in die hospitaal (044-8707412).
 • Ons bid vir oom Gideon van Heerden wat in die Medi Kliniek se intensief is.
 • Ons bid vir tannie Mariëtte Botha (oom Ernie: 0825639098), wat bestraling ontvang in die Geneva Kliniek.
 • Marinda Swiegelaar (0448707675) het 'n operasie ondergaan.


Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

Kindergroepe


Sondag

Groeptipe

Tema

22 Junie

Kleingroep afsluiting

Terugblik


PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 25 JUNIE  -   LAASTE KANS

Vriende, ons gaan op 25 Junie vir middagete na Johan en Annamarie Meyer op die plaas, Uitsig in Geelhoutboom.

Julle moes reeds by Vrydag, 20 Junie laat weet het of julle kom.  Ons het nog plek vir ‘n paar laatslapers maar dan moet julle ons vandag nog, maar uiters voor 10-uur more laat weet.  Laat asseblief vir Protealede wat nie lid van ons gemeente is nie, van hierdie reëling weet.

Ons vertrek 10h45 vanaf die kerksaal. Kostes beloop R40,00 per persoon, niks saam te bring nie – alles word voorsien).

Bespreek asb. op of voor 10-uur Maandag by Fréda Oosthuizen (tel. 044 – 870 7362) of  Ria Klingenberg (tel.044- 870 8517). Sê ook asseblief of julle ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig. 


KOMITEE VIR SENIORBEDIENING

Die notule van die vorige kommissie- vergadering is beskikbaar vir lede van die kommissie en kan afgehaal word gedurende kantoorure.


LERING
 • JS de la Bat 082 563 4565

Lees vandag die laaste aflewering van dr. John MacArthur van Grace Community Church in Los Angeles se preek "Crucial Lessons for a wise father".  Indien u enige van die vorige 6 uitgawes misgeloop het, kan u dit bestel en afhaal of per epos ontvang vanaf die kerkkantoor.

Liefde, vrede en seën vir u in Jesus ons Here.

Willie Breytenbach en J.S. de la Bat

 

Crucial Lessons for a Wise Father

John MacArthur

10. Love your neighbor

One final lesson.

Son, love your neighbor. When we say you don't co-sign for a stranger we don't mean you don't give money to someone in need. No. Chapter 3 verse 27, "Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do it." If you've got the money, give it. If you've got the goods, give them to the person in need. Generosity to the poor, meeting the needs of people around you when you have the resources is a part of honoring God. You're to be generous in showing sacrificial love to your neighbor. Don't say...verse 28..."Go, come back and tomorrow I'll give it." Don't do that, if you've got it in your pocket, give it. If you have it, give it. Don't tell them to come back. He has a need, you give the need. If you have it with you don't send him away and have him come back.

Another thing about your neighbor while you're loving him, don't devise harm against your neighbor when he lives in security beside you. He feels well being beside you and you've got some plot going on where you're going to get back at him in retaliation for something he did, or where you're going to confiscate the corner of his property, or you're going to do something to cut off his water or whatever it is. Don't do anything that is going to harm your neighbor. Don't contend with your neighbor, verse 30, without any reason if he's done you no harm. Don't be vengeful, is verse 31. Don't have vengeance toward a neighbor. Don't envy people who resolve all issues with violence and say...Boy, I wish I could...if I had my way I'd cut him up...don't be vengeful. Don't choose any of the ways of violent men. The curse of the Lord is on those kinds of people.

So, take care of your neighbor. Love him, live with him in peace. Forgive him, meet his needs. Those are the rules. And verse 35 says you'll inherit honor...honor.

Well, such is the duty of a father. And I close with this, listen carefully. You have this duty as a father and I want to lay it as clear as I can at your feet:

 • If you fail, father, to teach your son to fear God, the devil will teach him to hate God.
 • If you fail to teach your son to guard his mind, the devil will gladly teach him to have an open mind.
 • If you fail to teach your son to obey his parents, the devil will teach him to rebel and break his parent's heart.
 • If you fail to teach your son to select his companions, the devil will gladly choose them for him.
 • If you fail to teach your son to control his body, the devil will teach him to give it over completely to lust.
 • If you fail to teach your son to enjoy the marriage partner that God has given him, the devil will teach him to destroy the marriage.
 • If you fail to teach your son to watch his words, the devil will fill his mouth with filth.
 • If you fail to teach your son to pursue his work, the devil will make his laziness a tool of hell.
 • If you fail to teach your son to manage his money, the devil will teach him to waste it unrightious living.
 • And if you fail to teach your son to love his neighbor, the devil will gladly teach him to love only himself.
We have a great responsibility to this generation and the next as fathers.

Gebed:

Lord, we thank You for our time this morning in worship and the Word. I would pray for all here who are fathers that we might be faithful to teach what we should teach to our sons, to all our children, that we might be instruments of Your grace to bring about a godly seed in the next generation. Amen.


Copyright 2007, Grace to You. All rights reserved.  Used by permission.

http://www.gty.org/Resources/Print/transcripts/2218


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 

UIT DIE NG KERK SE ALGEMENE SINODE MODERAMEN


1. WêRELDWYE BIDDAG VIR ZIMBABWE:  SONDAG 22 JUNIE 2008

Drie internasionale ekumeniese liggame naamlik die Gereformeerde Ekumeniese Raad (GER), die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke (WBGK) asook die Wêreldraad van Kerke (WRK) doen ‘n oproep op alle denominasies en gemeentes wêreldwyd om op Sondag 22 Junie 2008 op ‘n besondere wyse vir Zimbabwe by die Here in te tree.

Die versoek is ook om gedurende die week van die verkiesings gebedsaksies vir Zimbabwe daar te stel.

Die NG Kerk is volle lid van die eerste twee liggame en volgens die besluit van die Algemene Sinode 2007 ook in proses om haar lidmaatskap van die WRK te herstel.  Kom ons stel die voorbeeld om saam met kerke wêreldwyd en landwyd vir ons bure Zimbabwe te bid:  wat ‘n wonder dat alle kerke in die wêreld op een dag rondom hierdie pynlike situasie hande vat!

2. DIE PROSES VAN KERK-HERENIGING

Die Algemene Sinode se Moderamen (ASM), as’t ware die dagbestuur van die sinode, het die afgelope week vir ’n dag-en-’n-half met mekaar gepraat oor hoe om met die proses van kerk-hereniging voort te gaan, na die uitslag van die konsultasieproses met gemeentes oor die saak.  Op die vergadering is daar voorstelle geformuleer, waarvolgens die leierskap van die NG Kerk met mekaar ooreengekom het oor hoe hulle die pad verder (die volgende stap) met ons vennote in die NG Kerkfamilie wil loop.

Mettertyd sal dit (hierdie voorstelle) aan alle gemeentes en lidmate gekommunikeer word – maar eers wil ons dit direk deurgee aan ons gespreksvennote, om eerstehands te verduidelik wat daarmee bedoel en voorsien word.  Dit sal in die volgende weke deur die moderatuur van die Algemene Sinode (NGK) gedoen word.

As deel van hierdie voorstelle is daar as inleiding ‘n teologiese begronding (“Die kerk wat ons wil wees…”) geformuleer – en aanvaar as vertrekpunt vir die leiding binne die NG Kerk.  Daar is besluit om hierdie dokument aan alle gemeentes te stuur, sodat lidmate hulle daarmee op hoogte kan stel oor wat die teologiese uitgangspunt van die NG Kerk in hierdie saak is.

Die Kerk wat ons Wil wees...

Roeping


In ons verbintenis aan die Drie-Enige God, herbevestig ons, as NG Kerk in Suider-Afrika, ons duidelike roeping in Afrika.

Gestuur na die Wêreld (Missiologie)

Ons is daarvan oortuig dat die kerk in die eerste plek nie net ter wille van haarself en haar lidmate bestaan nie, maar tot die eer van God en ter wille van alle mense.  Ons verstaan ons roeping om hier en nou ‘n verskil te maak.  Ons wil dit doen deur die hoop en versoening wat in ons leef, met almal om ons te deel. 

Inklusiewe Kerkwees (Ekklesiologie)

God het ons as gelowiges, almal saam en afsonderlik, uit die hele menslike geslag gekies om vir Hom ’n kerk te wees.  Hy het ons deur sy Gees en Woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, bymekaar gebring. Elkeen is daarom verplig om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van al die ander lede van die kerk (asook dié daarbuite) te gebruik… (Sien Heidelberg Kategismus Sondag 21 vraag en antwoord 54 tot 55).

Konteks

Die konteks waarin ons geroep word, vertel die tragiese verhale van geweld, die verwoestende omvang van armoede, hongersnood, misdaad, die vigs-pandemie en die gebrek aan respek vir God, mens, dier en die omgewing. Wat meer is, talle mense leef en sterf elke dag sonder Christus en sonder hoop. 

Versoening

Ons kan die kerk nie anders verstaan nie as die draer van God se versoening met Hom, met mekaar en die wêreld.  Ons kan en wil hierdie groot uitdaging nie alleen aanvaar nie, want hierdie bediening van die versoening (vgl. 2 Korintiërs 5:19-20) is groter as die NG kerk.  Die omvang is trouens só groot dat alle mede-gelowiges se hulp en samewerking noodsaaklik is.  Ons as kerk verbind ons tot groter sigbare eenheid met ander kerke, maar in besonder met die lede ons eie kerkfamilie.  Ons vind ons eenheid in ons roeping en is uit die Bybel/Evangelie daarvan oortuig dat God dit so wil hê. 

Diversiteit

Binne hierdie eenheid, vier ons ons diversiteit as God se geskenk aan ons, want ons andersheid vir mekaar help ons om die volle omvang van God se genade en liefde beter te verstaan en te waardeer.  As die een lid ly, ly al die lede saam en as die een lid geëer word, is al die lede saam bly (1 Korintiërs 12:26)

Verhoudinge

Ons wil hierdie opwindende pad met eerlikheid, deursigtigheid, integriteit en in gehoorsaamheid stap.  Onderlinge verhoudings in eie geledere, asook met lidmate van ons familie van NG Kerke,  sal op hierdie geloofsreis deurslaggewend wees.

Uitdagings

Ons is daarvan bewus dat hierdie pad vir ons onsekerheid, seerkry en selfverloëning mag inhou, maar ons troos is dat hierdie nuwe eenheid ’n viering is van ons verbintenis aan die Drie-Enige God wat in Homself vir ons ‘n toonbeeld is van ware eenheid (Markus 12:29-30).

Goedgekeur as deel van die gesprek oor Kerkhereniging by die Uitgebreide Moderamen, 11-12 Junie 2008, te Carmelite Retreatsentrum

UIT DIE GEMEENTERAAD:

GEDENKMUUR

Die Gemeenteraad se aansoek vir die oprigting van die beoogde gedenkmuur op ons kerkterrein, is by die munisipaliteit ingedien.  Die planne vir die voorgestelde gedenkmuurprojek, is by die kerkkantoor beskikbaar.  Ons behoort aan die begin van volgende maand te weet wat dit gaan kos en sal dan met die bemarking van die eerste fase van die ontwikkeling begin.

Belangstellendes wat dit nog nie gedoen het nie, word aangeraai om voortydig u name en kontakbesonderhede by die kerkkantoor in te gee.
 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens