Potskerf 29 Junie 2008

Baie welkom in hierdie feessaal saam met God se genooide gaste. Ons vier fees oor die Heilige Gees wat in en deur ons werk. 

Ds Francois gaan met vakansie vir die volgende paar dae – geniet dit!

En aan almal wat ook met vakansie gaan - ry veilig en rus lekker!

VANOGGEND:

Prediker: Ds Cornie Pretorius

Tema: “Ons hou steeds fees”

Deurkollekte: Noodkas


Kindergroepe:
Geen

Tienergroepe: Geen

 

MAANDAG 30 JUNIE 

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.

WOENSDAG 2 JULIE

13:00 : Potskerf sluit

DONDERDAG 3 JULIE

09:00 :  Dienssentrum


Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

VOLGENDE SONDAG 6 Julie

Prediker:  Ds Cornie Pretorius

64_dae_fokus_small.jpg

Blancogemeente!

Die aftelling vir die begin van die 64 Dae Fokus van die derde kwartaal HET BEGIN!

Vandag oor 21 dae kom ons as gemeente bymekaar vir die eerste van die kwartaal se 10 eredienste.

Ons opgewondenheid as leierskap is 'n entoesiasme wat kom uit God se hart.

Ons verwagting is van Hom alleen!

Mag Hy in en deur ons VERHEERLIK word.

Die afgelope paar maande se bid en beplan was heerlik vir almal betrokke!

En nou is alles amper gereed:

 

1. Jou solo-tyd boek is gekoop (400 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.

2. Jou kleingroep-tyd werkboek is gedruk (700 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.

3. Julle kleingroep se Saamsing-musiek cd en sangbundeltjies word binnekort"gesny en gedruk".

4. Die Aanbiddingspan is besig om biddend saam met Francois en Cornie die 10 eredienste (grootgroep-tyd) te beplan en voor te berei.

5. Die Kindergroepe en Tienergroepe se materiaal word tans gedruk en vervaardig.

6. Die ander Leierskapspanne (daar's 11 in totaal) bid en beplan volstoom aan hul spesifieke onder-afdeling.

Oorweeg dit asseblief biddend om deel van 'n kleingroep / Bybelstudiegroep te word wat SLEGS 8X in die derde kwartaal vir ongeveer 90 minute gaan bymekaarkom.

Na die kwartaal is jy vry om aan die groep te onttrek, as jy wil.

AL WAT KORT IS JY!!!!


Baie dankie vir almal wat reeds aangetoon het dat hulle deel wil uitmaak van die kleingroepe wat in die derde kwartaal 8 keer bymekaar gaan kom.

Die INDELINGSLYSTE sal op SONDAG, 20 JULIE 2008 in die voorportaal van die kerk geplaas word.
 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED:

Stuur u gebedsversoeke na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 of sit dit in die gebeds- versoeke houer in die voorportaal. Gebruik ook die Potskerf as voorbiddingslys.OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 870 7113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 870 8659

 
Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Tannie Deborah Smit (044 8708831), wat herstel na operasie. Ons sê ook dankie dat sy by die huis kan wees.
 • Bid vir oom Tinus Geyer (044-8707409) in George Hospitaal en tannie Marie.
 • Oom Jan en tannie Thea Kuyler sterk tuis aan (044-8810033).
 • Bid vir Ella Anderson wat sukkel met haar gesondheid (0824591304).
 • Carol Lingenfelder sterk aan by die huis (044-8033000).
 • Maureen Barnard is in die hospitaal (044-8707412).
 • Ons bid vir oom Gideon van Heerden wat in die Medi Kliniek se intensief is.
 • Kyla Barnard is in Bayview Hospitaal opgeneem vir ondersoeke.
 • Marinda Swiegelaar (0448707675) het 'n operasie ondergaan.
 • Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland is in George Medi Kliniek opgeneem.  
 • Ons dink aan Ernie Botha met die afsterwe van Mariette op 26 Junie (825639098). Die begrafnis vind plaas op Maandag 30 Junie om 11:00.
 • Ons meegevoel met Gerda van Molendorff en familie met die afsterwe van Johan.         

 
Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

KOMITEE VIR SENIORBEDIENING

Die notule van die vorige kommissie- vergadering is beskikbaar vir lede van die kommissie en kan afgehaal word gedurende kantoorure.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Nuusbrief van Morgenster Sending- stasie in Zimbabwe

Liewe Vriende, Voorbidders en Ondersteuners,

Sedert die opposisieleier aangekondig het dat hy aan Vrydag se verkiesing onttrek, was die spreekwoordelike kat in die duiwehok!

Skielik is die sg. "re-education" gestaak in die basiskamp hier naby Morgenster en die nasionale televisie het aangekondig dat 'n verbod geplaas word (m.a.w. voorheen was dit gesanksioneer.....) op padblokkades waar oorlogsveterane die reisegers eers gou-gou 'n paar "slogans" geleer en verneder het.

Die verwagte koms op Sondag en Maandag van die oorlogsveterane na Morgenster het, waarskynlik om bg. rede, toe ook nie gematerialiseer nie.  Op die einde was die gevoel dat die stasie-superintendent en sy gesin (wat ook die gemeente-dominee is) hierdie week van Morgenster wegbly, maar dat ons ander dominees maar aanbly en die situasie daagliks monitor.  Tot vanaand lyk dit nog asof dit die regte besluit was.

Volgens vanaand se nasionale nuus lyk dit nie asof die regerende party hulle gaan steur aan internasionale oproepe om Vrydag se verkiesing af of uit te stel nie.  Daar is nog nie regtig duidelikheid oor die gevolge van so 'n sinnelose oefening nie.  Mens kan aan verskillende moontlikhede dink.

Ek voorsien dat, tensy daar effektiewe internasionale ingryping gaan kom, Vrydag se verkiesing gevolg gaan word deur 'n volgende sarsie vervolging en intimidasie van kiesers wat Vrydag eenvoudig net gaan wegbly van die stembus uit protes of vrees.  Dit gaan gesien word as verwerping van die regerende party en as rede vir verdere "re-education" deur die veterane, milisie en ander misleides.  Om te voorkom dat jy geïdentifiseer gaan word as iemand wat nie gaan stem het nie - dus as iemand wat nie die regerende party ondersteun nie - moet jy nou stembus toe gaan!  Wat verder sal die arme mense van Zimbabwe nog moet verduur?

Baie dankie vir die dosyne eposse, SMS-boodskappe en telefoonoproepe wat die afgelope paar dae na ons gekom het.  Dit het ons grootliks aangemoedig om vas te byt.  Dankie dat jy op hierdie manier deel het van die getuienis wat van Morgenster uitgaan na die gemeenskap en verder!

Ons stuur binnekort verder nuus.  Bly asseblief bid vir Zimbabwe.

Ter wille van die Evangelie,
Henry en Susan
Morgenster Sendingstasie
Zimbabwe
00263-912-272-868

 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 

UIT DIE GEMEENTERAAD:

GEDENKMUUR

Die Gemeenteraad se aansoek vir die oprigting van die beoogde gedenkmuur op ons kerkterrein, is by die munisipaliteit ingedien.  Die planne vir die voorgestelde gedenkmuurprojek, is by die kerkkantoor beskikbaar.  Ons behoort aan die begin van volgende maand te weet wat dit gaan kos en sal dan met die bemarking van die eerste fase van die ontwikkeling begin.

Belangstellendes wat dit nog nie gedoen het nie, word aangeraai om voortydig u name en kontakbesonderhede by die kerkkantoor in te gee.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033

 

Fokus op God en sien hoe die omstandighede verdof en die goddelose sommer heeltemal uit die prentjie verdwyn – Johan Smit


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens