Potskerf 6 Julie 2008

Baie welkom aan Pieter Oosthuizen van Geopende Deure wat die erediens gaan lei.

Deurkollekte:  SWD Sending

Kindergroepe: Geen

Tienergroepe: Geen

MAANDAG 7 JULIE

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.

WOENSDAG 9 JULIE

13:00 : Potskerf sluit

VOLGENDE SONDAG 13 Julie
Prediker: Cornie Pretorius

  64_dae_fokus_smallb.jpg

 

Blancogemeente!

Die aftelling vir die begin van die 64 Dae Fokus van die derde kwartaal HET BEGIN!

Vandag oor 14 dae kom ons as gemeente bymekaar vir die eerste van die kwartaal se 10 eredienste.

Ons opgewondenheid as leierskap is 'n entoesiasme wat kom uit God se hart.

Ons verwagting is van Hom alleen!

Mag Hy in en deur ons VERHEERLIK word.

Die afgelope paar maande se bid en beplan was heerlik vir almal betrokke!

En nou is alles amper gereed:

 1. Jou solo-tyd boek is gekoop (400 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.
 2. Jou kleingroep-tyd werkboek is gedruk (700 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.
 3. Julle kleingroep se Saamsing-musiek cd en sangbundeltjies word binnekort"gesny en gedruk".
 4. Die Aanbiddingspan is besig om biddend saam met Francois en Cornie die 10 eredienste (grootgroep-tyd) te beplan en voor te berei.
 5. Die Kindergroepe en Tienergroepe se materiaal word tans gedruk en vervaardig.
 6. Die ander Leierskapspanne (daar's 11 in totaal) bid en beplan volstoom aan hul spesifieke onder-afdeling.

Oorweeg dit asseblief biddend om deel van 'n kleingroep / Bybelstudiegroep te word wat SLEGS 8X in die derde kwartaal vir ongeveer 90 minute gaan bymekaarkom.

Na die kwartaal is jy vry om aan die groep te onttrek, as jy wil.

 

AL WAT KORT IS JY!!!!
 
  girl_pointing.jpg

Baie dankie vir almal wat reeds aangetoon het dat hulle deel wil uitmaak van die kleingroepe wat in die derde kwartaal 8 keer bymekaar gaan kom.

Die INDELINGSLYSTE sal op SONDAG, 20 JULIE 2008 in die voorportaal van die kerk geplaas word.

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

praying_hands.jpgGEBED:

Stuur u gebedsversoeke na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 of sit dit in die gebeds- versoeke houer in die voorportaal. Gebruik ook die Potskerf as voorbiddingslys.

Bid asb. vir die 64 dae Fokus program van die derde kwartaal met al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.  Hoe?

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.

 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.

 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.

 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.

Die gebedsatlete beman ’n gebedskamer in die ou Sonskyn kamer (kerksaal), vanaf kwart voor 9 Sondagoggende.  Een van die gebedsatlete sal u na die regte plek toe wys. Kom bid saam vir die erediens.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid vir oom Tinus Geyer (044-8707409) in George Medi Kliniek (GM) en tannie Marie.
 • Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland is in George Medi Kliniek opgeneem.
 • Bid vir Tiaan Stander (0832802206/w17) wat geopereer is (GM). Bid ook vir sy familie.
 • Ons bid vir oom Gideon van Heerden wat in die Medi Kliniek is.
 • Francois en Lydia Barnard se seuntjie Franco was in hospitaal vir ‘n mangeloperasie. Dink aan hulle.

its_a_girl.jpg
Baie geluk Keith en Hanlie Clark met julle babadogtertjie, Nina!
(0837588049)
 
Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.VERJAARSDAE
Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.
Baie welkom aan die volgende nuwe intrekkers:

 • Hennie en Wendy du Plessis asook Charné du Plessis vanaf N G Gemeente Riversdal.
 • Jaco Stander vanaf N G Gemeente George-Suid.


KOMITEE VIR SENIORBEDIENING

Die notule van die vorige kommissie- vergadering is beskikbaar vir lede van die kommissie en kan afgehaal word gedurende kantoorure.DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Daar word dringend verblyf gesoek vir ’n blanke gesin met 3 klein dogtertjies of dan ’n
 

LERING
 • JS de la Bat 082 563 4565

BYLAAG: Lees gerus vandag die derde uitgawe van die reeks van dr. John MacArthur getiteld: "Crucial Lessons for a wise father".
 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 

UIT DIE GEMEENTERAAD:

GEDENKMUUR

Die Gemeenteraad se aansoek vir die oprigting van die beoogde gedenkmuur op ons kerkterrein, is by die munisipaliteit ingedien.  Die planne vir die voorgestelde gedenkmuurprojek, is by die kerkkantoor beskikbaar.  Ons behoort aan die begin van volgende maand te weet wat dit gaan kos en sal dan met die bemarking van die eerste fase van die ontwikkeling begin.

Belangstellendes wat dit nog nie gedoen het nie, word aangeraai om voortydig u name en kontakbesonderhede by die kerkkantoor in te gee.

Vanuit die Kerkkantoor 

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 


Vakature vir Kinderversorger by Môreson Kinder- en Jeugsorgsentrum


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

girl_dog_bench.jpg 

 “Om ‘n kind van die Vader te wees belas jou met die verantwoordelikheid om na jou Vader te aard” – Johan Smit

Blancogemeente - deel van die NG Kerk familie

 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens