Potskerf 13 Julie 2008

Welkom aan almal! Mag ons oop wees om terwyl ons eer aan God bring te hoor wat God vir wil sê.

Vanoggend:
Prediker: Cornie Pretorius
Tema: Om te kan hoor!
Teks: Matt 13:1-9 en 18-23

Deurkollekte: J J Watson Tehuis

Kindergroepe: Geen

Tienergroepe: Geen

MAANDAG 14 JULIE

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.

DINSDAG 15 JULIE

19:00 : Gemeenteraad soos gereël

WOENSDAG 16 JULIE

13:00 : Potskerf sluit

19:00 : Byeenkoms vir Groep- en Tienerleiers van Tiener- groepe by nuwe pastorie

DONDERDAG 17 JULIE

18:30 : Kindergroepleiersbyeen-  koms by nuwe pastorie

VOLGENDE SONDAG 20 Julie

Prediker: Cornie en Francois   

Tema: Hoe korrel mens?

 

  64_dae_small.jpg

Blancogemeente!

  Die aftelling vir die begin van die 64 Dae Fokus van die derde kwartaal HET BEGIN!

Vandag oor 7 dae kom ons as gemeente bymekaar vir die eerste van die kwartaal se 10 eredienste.

Ons opgewondenheid as leierskap is 'n entoesiasme wat kom uit God se hart.

Ons verwagting is van Hom alleen!

Mag Hy in en deur ons VERHEERLIK word.

Die afgelope paar maande se bid en beplan was heerlik vir almal betrokke!

En nou is alles amper gereed:

 1. Jou solo-tyd boek is gekoop (400 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.
 2. Jou kleingroep-tyd werkboek is gedruk (700 van hulle) en gereed om uitgedeel te word by julle eerste kleingroep byeenkoms.
 3. Julle kleingroep se Saamsing-musiek cd en sangbundeltjies word binnekort"gesny en gedruk".
 4. Die Aanbiddingspan is besig om biddend saam met Francois en Cornie die 10 eredienste (grootgroep-tyd) te beplan en voor te berei.
 5. Die Kindergroepe en Tienergroepe se materiaal word tans gedruk en vervaardig.
 6. Die ander Leierskapspanne (daar's 11 in totaal) bid en beplan volstoom aan hul spesifieke onder-afdeling.

 

Oorweeg dit asseblief biddend om deel van 'n kleingroep / Bybelstudiegroep te word wat SLEGS 8X in die derde kwartaal vir ongeveer 90 minute gaan bymekaarkom.

Na die kwartaal is jy vry om aan die groep te onttrek, as jy wil.

 

AL WAT KORT IS JY!!!!
 

  girl_pointing.jpg

Baie dankie vir almal wat reeds aangetoon het dat hulle deel wil uitmaak van die kleingroepe wat in die derde kwartaal 8 keer bymekaar gaan kom.

Die INDELINGSLYSTE sal op SONDAG, 20 JULIE 2008 in die voorportaal van die kerk geplaas word.

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

Vir alle lede van lofprysingsgroepe:

born_to_worship.jpg


praying_hands.jpgGEBED:
Stuur u gebedsversoeke na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 of sit dit in die gebeds- versoeke houer in die voorportaal. Gebruik ook die                                             Potskerf as voorbiddingslys. 
                                                                                                            
Bid aub. vir die 64 dae Fokus program van die derde kwartaal met al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.

 OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

Omgee: Familiebediening

Ouerwenke (uit Hettie Brittz se webtuiste: http://www.immergroenouerskap.co.za)

Hoe kry ’n mens ’n dromertjie betyds by die skool?

 • Skaf 'n "eierklokkie" aan - die soort wat die haarkappers stel vir enigiets van 5 minute tot 'n uur.
 • Stel saam met haar 'n lysie op van wat sy in die oggend moet doen (teken die lysie as sy nie kan lees nie). bv. 1. Aantrek (5min) 2. Eet (10min) 3. Tande borsel (3 min) ens. Deel die tyd so in dat dit opgedeel is tussen opstaantyd en skooltoegaantyd, met 'n minuut of tien speling.
 • Sodra sy opstaan, stel sy dus die klokkie vir 5minute en begin aantrek. Indien sy droomverlore raak, sal die klokkie haar "byruk". Dan raak sy dalk 'n minuut of wat agter.
 • Sodra sy aangetrek is, stel sy dit gou vir etenstyd (10 min). Die klokkie bly in haar kamer mits dit hard genoeg lui om tot daar gehoor te word, anders dra sy dit maar saam!
 • Wanneer dit lui of sodra sy klaar is, gaan sy terug kamer toe om te kyk wat is volgende op die lysie en vir hoeveel minute sy die klokkie moet stel.
 • Beloon haar deur die hoeveelheid minute wat sy soggens "opmaak" by haar slaaptyd of ontspanningstyd te voeg. As sy byvoorbeeld haar klokkie wen en minute inhaal, kan sy 15min voor die tyd klaar wees en dan daardie aand 15 minute later wakker bly of DVD kyk.
 • Indien sy laat is, moet dieselfde geld - die tyd word dan ingehaal deur haar soveel minute vroeer soggens te laat opstaan!

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659
 

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is.
 • Francois en Lydia Barnard (0825765548) se seuntjie Franco was weer in hospitaal.
 • Oom Piet Swart (0827667047) was in die hospitaal.

Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 

UIT DIE GEMEENTERAAD:

GEDENKMUUR

Die Gemeenteraad se aansoek vir die oprigting van die beoogde gedenkmuur op ons kerkterrein, is by die munisipaliteit ingedien.  Die planne vir die voorgestelde gedenkmuurprojek, is by die kerkkantoor beskikbaar.  Ons behoort aan die begin van volgende maand te weet wat dit gaan kos en sal dan met die bemarking van die eerste fase van die ontwikkeling begin.

Belangstellendes wat dit nog nie gedoen het nie, word aangeraai om voortydig u name en kontakbesonderhede by die kerkkantoor in te gee.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

 

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 

 “Jy is nie vir God ‘n naamlose nommer nie; Hy ken jou naam en Hy is lief vir jou” -Johan SmitBlancogemeente - deel van die NG Kerk familie


 


Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens