Potskerf 21 September 2008

Baie welkom in die 4 Brothers Aartappelstoor vir die Afsluitingsfees van die 64DAE fokus. Ons loof die Here vir wat Hy in en deur elkeen van julle gedoen het! SOLI DEO GLORIA!

baba_doop.jpgDoop:  Anthony en Erika Cooper se seuntjie Anthony word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seën.


KINDER- en TIENERGROEPE:

Geen byeenkoms – vier fees by aartappelstoor!

Groepe hervat weer volgende kwartaal.


Deurkollekte:  64 Dae Fokus


MAANDAG 22 SEPTEMBER

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.


DINSDAG 23 SEPTEMBER

13:00: Potskerf sluit


WOENSDAG 24 SEPTEMBER

11:00: Proteaklubuitstappie


VRYDAG 26 SEPTEMBER

Skole sluit: Almal wat met vakansie gaan, geniet dit!!


VOLGENDE SONDAG - 28 SEPT:

Prediker: Francois Mulder 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBEDSATLETE

child_praying.jpgEnige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor of Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal gewerk het. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën en dat kleingroepe sal voortgaan.
 3. die 4e Kwartaal : DINK HELDER OOR…
 4. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons Kinders.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Tannie Lettie Claassen (Witfontein weg 27; 044-8707924)  is steeds in die Medi-Kliniek en dit  gaan nie goed nie.
 2. Ons loof die Here saam met Charmaine van Huysteen (072- 5111933) dat haar pa Dirk Sutherland tuis is en aansterk (Albatrosstraat 25).             
 3. Ronel Oosthuizen (Montagustraat 16; 044-8708454) was in die hospitaal.
 4. Niel Leonard (Bergvlietstraat 9A) was in die hospitaal.
 5. Bid vir Anthony Cooper (0828281875; Ouposstraat 11) wat met behandeling vir breinkanker begin het.
 6. Bid vir Tiaan Stander wat die komende week weer met Chemo begin (0832802206).
 7. Callie Schmahl (Caledonstraat 54; 0837649683) is besig om te herstel.
 8. William Lloyd-Townsend (Pineweg 22; 044-8707259) ervaar beterskap na sy operasie.
 9. Marlouise Botes, (0723523119) was weer in die hospitaal.
 
KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 24 September-  belangrike kennisgewing

Vriende, ons gaan op 24 September, Erfenisdag op ‘n besondere manier met ‘n spitbraai vier.  Ongelooflik maar waar!!  Waar vind hierdie heerlikheid plaas? By die Lions klubhuis aan die onderpunt van Yorkstraat, kan dit nie mis nie, ry af in  Yorkstraat tot regoor die hoofingang na die George Toeriste oord en draai links net voordat julle die skaats plankryers se bane kry, dan eerste grondpaadjie na regs en ry net agter die lekker reuk aan en siedaar!  Hoe laat – 11h00 by die Lions klubhuis. Ons spreek ons opregte dank uit teenoor die Lions wat vir ons hulle geriewe gratis aangebied het. Wat nog? Die gebruikli- ke eet- en drinkgereedskap, koffie en tee en dis al! Koste beloop R 40.00  per persoon. LET WEL -  Ons moet vir Jannie Meyer wat die skaap gaan braai, vroegtydig laat weet vir hoeveel mense hy gereed moet maak.  U kry net tot Maandagoggend, 21 September, 11h00 om te bespreek.  Geen besprekings sal daarna geneem word nie. Laat asseblief vir Protealede wat nie lid van ons gemeente is nie, van hierdie reëling weet en vertel dit in elk geval vir Proteas wat moontlik nie hierdie Potskerf gaan kry nie.

Bespreek asb. op of voor Maandag oggend, 11h00, 22 Sept., by Ria, tel. 044 – 8710138 of André by tel. 044-8707 917  Sê ook asseblief of julle ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens