Aanbidding

Ons wil met alles wat ons het, die Here loof en prys. Ons doen dit deur musiek, instrumente, worship, erediensbeplanning en verskeie ander maniere.