Oikonomos

God wil hê ons moet goeie rentmeesters wees van dit waarmee Hy ons toevertrou. Ons wil dit wat Hy vir ons gee gebruik om Sy koninkryk-werk op aarde te doen.