2024

INpersoon eredienste Sondae 09:00 Napierstraat 9, Blanco, George.

Vir lewendig gestroomde YouTube eredienste, leefGEWOONTES en ander video’s,

klik dié SKAKEL: BlancogemeenteYOUTUBE

Vir die 2024 Sewe Siklus Kalender, klik dié SKAKEL: 2024 BlancoKalender

Vir materiaal vir leefGROEPE, klik dié SKAKELS:

2024: 2024BlancoMateriaal

2023: 2023BlancoMateriaal

2022: 2022BlancoMateriaal

2021: 2021BlancoMateriaal

  

Blancogemeente George is ‘n gestuurde familie, meer en meer soos Jesus. Word deel van ons omgee-familie en stap saam via die volgende skakels:

Kerkkantoor

kantoor@blancogemeente.co.za

(044) 870 7595

Gemeente WhatsApp

062 900 8208

Sosiale Media

https://www.facebook.com/blancogemeentegeorge

Dankoffers & Bydraes:

ABSA bank
Tjekrekening
Rek No 890580033
Bankkode 632005