LeefNOUkids

inskrywings

LeefNOUtieners

inskrywings

 

LeefNOUvolwassenes

inskrywings

Blancogemeente-leefGROEPE is enige kleingroep geleenthede of saamkom van gemeentelede (of nie-gemeentelede), wat of georganiseer word deur die leefGROEP-span (bv. selgroepe, Bybelstudiegroepe, belangegroep, leefNOU kids&tiener groepe) of wat spontaan maar ook intensioneel gebeur (bv. huisgesinne, vriende, belange-groepe ens) wat “KLEINKERK” hou deur te konnek (met God, mekaar en ander mense) en saam te groei en gereeld bymekaarkom (soos wat C-19 regulasies toelaat) en/of virtuele saamgesels.